Råvarubörsen utan terminshandel

Memphis Cotton Exchange låg i centrala Memphis, Tennessee, USA, på hörnet av Front Street och Union Avenue. Börsen grundades 1874 som ett resultat av den växande bomullsmarknaden i Memphis, där handeln var stark efter det amerikanska inbördeskriget. Den första bomullsbörsbyggnaden konstruerades emellertid först 1885.

Bomullshandlarna i Memphis ansåg att de behövde en handelsorganisation för att reglera marknadsföring av bomull i staden. De var också medvetna om de många fördelar som skördades av New York Cotton Exchange och New Orleans Cotton Exchange. När börsen väl hade etablerats producerade den regler för handel med bomull och satte standarder för att köpa och prissätta bomull i Memphis och den amerikanska Södern.

Memphis Cotton Exchange utvecklade en metod för klassificering av bomull som medlemmarna gick med på. Marknadsplatsen fungerade som en ”spotmarknad” och utvecklade aldrig terminshandel förutom två kortlivade experiment. Börsen utvecklades som en källa till information om världsmarknaderna och bomullshandlare fann att de var tvungna att bli medlemmar för att kunna konkurrera. Memphis Cotton Exchange främjade också ”Memphis-bomull” på stora marknader som New York, Liverpool och London. Ofta handlades bomull från Memphis till ett premium mot annan bomull.

1978 stängdes handelsgolvet till förmån för datorhandel.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top