memphis-cotton-exchange.jpg

Råvarubörsen utan terminshandel

Memphis Cotton Exchange låg i centrala Memphis, Tennessee, USA, på hörnet av Front Street och Union Avenue. Börsen grundades 1874 som ett resultat av den växande…

investera-elpriset-nordiska-elmarknaden.png

Den nordiska elmarknaden och elpriset

De nordiska länderna har en gemensam avreglerad elmarknad där marknadens aktörer kan köpa och sälja el över börs. Nord Pool, som börsen tidigare hette, startades i Norge…