Följ oss

Analys

Råvaror efter sommaren

Publicerat

den

Handelsbanken - Råvarubrevet - Nyhetsbrev om råvaror

Kvartalsrapport för råvaror från HandelsbankenUnder sommaren har intresset för råvaror mest handlat om guld och silver i Rio de Janeiro. Det har dock inte hindrat råvarumarknaden från att röra på sig. Oljan har återhämtat sig till nära USD 50 och zink och nickel fortsätter springa ifrån övriga basmetaller. I veckans första brev efter sommaruppehållet sammanfattar vi läget för råvarorna och de teman vi tror man ska fokusera på under hösten.

Déjà vu för råolja

Den senaste återhämtningen i oljepriset från USD 40 till USD 50 har drivits av Saudis budskap om ett nytt möte mellan OPEC och Ryssland i september. Syftet med mötet ska vara att frysa produktionen. Marknadsreaktionen har varit kraftig och tolkar antagligen in förhoppningar på en sänkt produktion i steg två.

Vi tror att temat är mycket osäkert, hittills har det visat sig svårt för parterna att komma överrens. En sänkning av produktionen ser vi vidare som mycket osannolik. Det skulle i praktiken medföra att OPEC ger bort en marknadsandel till amerikanska producenter som just börjat vädra morgonluft efter prisuppgången under våren.

Olja, deja vu från 2015Det är ändock mer sannolikt att parterna når en överenskommelse om att frysa produktionen den här gången. Till skillnad mot förra försöket, i april så har Iran kommit upp i full produktion. Tillsammans med de övriga stora, Saudi och Irak i OPEC och Ryssland utanför OPEC ligger samtliga på eller nära sin rekordproduktion. Det talar för att ingen längre har något att förlora på att frysa produktionen. Samtidigt blir konsekvensen av att frysa på nuvarande nivåer snarare att marknaden tillförs mer olja än mindre. Saudiarabien har nämligen en stark säsongsvariation i sin inhemska oljekonsumtion. Den är som högts under sommarmånaderna då energibehovet för att kyla byggnader är som störst. Om man fryser produktionen på de här nivåerna kommer exporten att öka under kommande vinter när den inhemska efterfrågan når årslägsta.

Oljemarknaden är fortfarande i överskott och vi tror att när uppståndelsen kring OPEC:s kommande extramöte lagt sig så kommer oljan återvända ner till USD 40.

Morgonluft i Texas

Mer olja i slutet av kvartaletI skifferfälten börjar riggarna ställas tillbaka i produktion efter vårens prisuppgång. Under sju veckor i rad har antalet aktiva borriggar ökat med 80 stycken från en botten i juni på 316.

Pengar var flaskhalsen

Efter en lång period av för lågt oljepris var bristen på pengar i skifferbolagens kassor uppenbar. När priserna steg under våren gav det möjlighet att återuppta produktionen med förbättrad intjäning och tillgång till finansiella marknader. Fler borriggar behöver inte vara den bästa indikatorn på högre oljeproduktion men är ett uppenbart tecken på ökad aktivitet i oljefälten. Det finns massor med redan borrade hål som nu kan sättas i produktion när bolagen har bättre finansiell ställning och ökad produktion från dessa håll syns redan i den veckovisa produktionsstatistiken. Givet det samband som historiskt har gällt mellan en kraftig prisförändring och ökad eller minskad aktivitet i oljefälten så ska oljeproduktion öka i slutet av kvartalet. Produktionen ser redan ut att ha slutat falla så historien kommer sannolikt att upprepa sig.

Riskerna kommer från svaga länder

Vad vi lärt oss under våren är hur känsligt oljepriset blivit för störningar i de länder som lider av låga oljepriser. Nigerias produktion drabbades hårt när staten saknade medel att stödja grupper som snabbt tog till vapen för att förstöra produktionsanläggningar. I Venezuela råder vad som närmst bör beskrivas som en balansakt före kollaps. Dessa två länder ser vi som det största hotet mot låga energipriser. Om produktionen faller bort i något av dem är det tillräckligt för att föra oljemarknaden från överskott till brist.

Stål handlar fortfarande bara om Kina

Det fleråriga temat med kinesisk överproduktion har inte kommit mycket mer än halvvägs. Annonserade nedskärningar tas med en gäspning av marknaden som kräver att bli överbevisad snarare än att köpa på rykten.

Stålpriserna återhämtar sigTrots det har saker och ting utvecklats annorlunda detta år. Priserna har stigit både i, och utanför Kina trots att exporttrycket från Kina inte har lättat såsom förhoppningarna var efter höjda tullar i USA och Europa. Istället är det den inhemska marknaden i Kina som förbättrats. Regeringen har stimulerat ekonomin för att dämpa nedgången. I den kampen har man använt sig av en gammal kär medicin, investeringar i infrastruktur. Därmed har prisbilden på stål stärkts och med högre inhemska priser krävs också högre priser på exportmarknaden vilket minskar prispressen från Kinas exportvolymer i USA och Europa.

Under de senaste åren har Kinas minicykler blivit mer frekventa men varat allt kortare i tid. Regeringen agerar mer som brandmän än reformatorer. Vi tror därför inte att återhämtningen på stålpriserna blir så långvarig, kanske inte ens över årsskiftet. Det betyder en ny våg av prispress från Kina för Europa och USA under början av nästa år.

Basmetallerna stiger utan stöd från Kina

De divergerande utsikterna för basmetaller var något som vi uppmärksammade inför det här året. Nu syns tydligt effekterna av skiftande fundamenta i priserna. Zink har stigit 40%, nickel 15% samtidigt som koppar ligger kvar kring nollan.

Zink ligger i en lång stigande trend

En av de mer häpnadsväckande metallerna i år är zink. Till slut har zink tippat över i underskott i marknadsbalansen after att den ältade historien om utbrutna gruvor som stänger ner produktionen. Den första, Australiensiska Century levererade sin sista malm redan före jul men i en marknad som karaktäriseras av svag efterfrågan och höga lager så har det tagit lång tid före den lägre produktionen har gjort ett avryck i priserna.

När vi nu kommit dit tror vi inte att en uppsjö mindre gruvor står redo att öka produktionen för att kompensera. De senaste svältåren för gruvindustrin har gjort proaktiva, marknadsbaserade investeringar sällsynta. Underskottet på zink kommer sannolikt att växa och vi förutser en stark marknad under resten av 2016 och en bra bit in i 2017. Kinesiska smältverk har nyligen höjt betalningen för zinkkoncentrat från gruvorna med 20% till de högsta nivån på fyra år. Ett starkt tecken på den ökade konkurrensen om gruvornas produktion.

Nickel fick hjälp av ny president

Export av nickelmalm från FillipinernaEn av de minst väntade vändningarna det här året var nickel. Efter en prisnedgång på 63% sedan Indonesiens exportförbud drev upp priserna till en topp i början av 2014 har priset nu stigit 35% sedan botten i februari. Den här gången beror det inte på Indonesien utan Filipinerna, världens största producent. Landet fick en ny president i månadsskiftet juni/juli och den nya regeringen har gått hårt fram för att strama upp gruvindustrin enligt internationell miljöstandard. Det är en välbehövlig aktion, Filipinerna har tagit mycket av den marknad som Indonesien lämnade under exportförbudet men Filipinerna har ökat produktionen med spontant uppstartad primitiv produktion.

Med mindre produktion från Filipinerna och ett välkänt säsongsmönster där exporten faller dramatiskt under monsunperioden tror vi att det finns en uppsida för nickelpriset. I början av nästa år kommer inte exportvolymerna att öka såsom brukligt och därmed kommer en del av den kinesiska industrin som konsumerar malmen att svältas och tvingas köpa nickel från marknader prissatta mot LME.

Aluminium lyste starkt

Aluminiumpris baserat på modellLättviktsmetallen handlas omkring årshögsta, mestadels beroende på en svagare dollar och starkare oljepris. Modellen vi använder för aluminiumpriset stämmer just nu perfekt med rörelserna i USD och olja. Med vår tror på ett oljepris ner mot USD 40 så bör aluminium falla tillbaka till USD 1500-1550.

Koppar kommer i skymundan

Kärnan i basmetallgruppen har utvecklats klart sämst under året. Kopparpriset är i princip oförändrat trots att Kina har stimulerat ekonomin med den klassiska medicinen infrastrukturella investeringar som ökar efterfrågan på basmetaller. Ny produktion som kommer till marknaden från gruvor vars expansion ligger sent i supercykeln har kompenserat för att produktionsstörningarna i befintliga gruvor stigit till normala nivåer från väldigt låga nivåer under första halvåret.

Vi förväntar oss inte att kopparpriset ska återhämta sig, speciellt inte i ljuset av att de kinesiska stimulanserna kommer minska i betydelse under slutet av året.

Guld och silver efter OS

För ädelmetallerna är uppmärksamheten över efter att de olympiska spelen nått sitt slut. Sedan Fed blev mer mjuka i sin politik redan under våren finns det sannolikt inte mycket överraskningar på den mjuka sidan av räntepolitiken i USA. Brexit skapade den andra överraskningen som drev på guld och silver men nu är Brexit redan historia för de finansiella marknaderna. Vi tycker att det är svårt att hitta liknande drivkrafter framöver och tar en mer neutral syn på guld och silver efter årets kraftiga prisuppgång.

[box]SHB Råvarukommentar är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

[If demand] ”comes around as forecast, Hallelujah, we can produce more”

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Saudi Arabia’s oil minister, Prince Abdulaziz bin Salman, last week stated at a conference in Calgary: ”I believe it when I see it. When reality comes around as it’s been forecast, Hallelujah, we can produce more” (Reuters, John Kemp). So Saudi Arabia wants to and will produce more once it is confident that there really is demand for additional crude. Saudi Arabia has good reason to be concerned for global oil demand. It is not the only one struggling to predict global demand amid the haze and turmoil in the global oil market following the Russian invasion of Ukraine and sanctions towards Russian crude and product stocks. Add a shaky Chinese housing market and the highest US rates since 2001. Estimates for global oil demand in Q4-23 are ranging from 100.6 m b/d to 104.7 m b/d with many estimates in between. Current crude and mid-dist inventories are low. Supply/demand is balanced to tight and clearly very tight for mid-dists (diesel, jet fuel, gasoil). But amid current speculative bullishness it is important to note that Saudi Arabia can undo the current upwards price journey just as quickly as it created the current bull-market as it drop in production from 10.5 m b/d in April to only 9.0 m b/d since July. Quickly resolving the current mid-dist crisis is beyond the powers of Saudi Arabia. But China could come to the rescue if increased oil product export quotas as it holds spare refining capacity. 

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

The oil market is well aware that the main reasons for why oil has rallied 25% over the past months is  reduced production by Saudi Arabia and Russia, global oil demand holding up better than feared together with still declining US shale oil activity. US oil drilling rig count fell by 8 rigs last week to 507 rigs which is the lowest since Feb 2022.

The big question is how strong is global oil demand and how will it hold up or even maybe increase in the coming quarters? And here the spread of estimates are still all over the place. For Q4-23 we have the following range of estimates for global oil demand in m b/d: 100.6; 101.8; 103.1; 103.2 and 104.7 from main oil market research providers. This wide spread of estimates is mindbogglingly and head-scratching both for analysts and for oil producers. It leads to a wide spread in estimates for Call-on-OPEC. Some say the current market is in a 2-3 m b/d deficit while others calculate that the global oil market today is nicely balanced.

The sanctions towards Russian crude and oil product exports with a ban on imports to the EU and UK has led to a large reshuffling of the global oil market flows which again has created a haze through which it is hard to gauge the correct state of the global oil market. 

We have previously argued that there may be a significant amount of ”pent-up-demand” following the Covid-years with potential for global oil demand to surprise on the upside versus most demand forecasts. But there are also good reasons to be cautious to demand given Chinese property market woes and the highest US interest rates since 2001!

The uncertainty in global oil demand is clearly at the heart of Saudi Arabia’s production cuts since April this year. Saudi Arabia’s Energy Minister, Prince Abulaziz bin Salman, last week stated at a conference in Calgary: ”I believe it when I see it. When reality comes around as it’s been forecast, Hallelujah, we can produce more” (Reuters, John Kemp).

So if it turns out that demand is indeed stronger than Saudi Arabia fears, then we should see increased production from Saudi Arabia. Saudi could of course then argue that yes, it is stronger than expected right now, but tomorrow may be worse. Also, the continued decline in US oil drilling rig count is a home-free card for continued low production from Saudi Arabia.

Both crude stocks and mid-dist stocks (diesel, jet fuel, gasoil) are still significantly below normal and the global oil market is somewhere between balanced, mild deficit or large deficit (-2-3 m b/d). The global oil market is as such stressed due to low inventories and potentially in either mild or large deficit on top. The latter though can be undone by higher production from Saudi Arabia whenever it chooses to do so.

What is again getting center stage are the low mid-dist stocks ahead of winter. The war in Ukraine and the sanctions towards Russian crude and product stocks created chaos in the global oil product market. Refining margins went crazy last year. But they are still crazy. The global refining system got reduced maintenance in 2020 and 2021 due to Covid-19 and low staffing. Following decades of mediocre margins and losses, a lot of older refineries finally decided to close down for good during Covid as refining margins collapsed as the world stopped driving and flying. The global refining capacity contracted in 2021 for the first time in 30 years as a result. Then in 2022 refining margins exploded along with reviving global oil demand and the invasion of Ukraine. Refineries globally then ran  as hard as they could, eager to make money, and reduced maintenance to a minimum for a third year in a row. Many refineries are now prone for technical failures following three years of low maintenance. This is part of the reason why mid-dist stocks struggle to rebuild. The refineries which can run however are running as hard as they can. With current refining margins they are pure money machines.

Amid all of this, Russia last week imposed an export ban for gasoline and diesel products to support domestic consumers with lower oil product prices. Russia normally exports 1.1 m b/d of diesel products and 0.2 m b/d of gasoline. The message is that it is temporary and this is also what the market expects. Russia has little oil product export storage capacity. The export ban will likely fill these up within a couple of weeks. Russia will then either have to close down refineries or restart its oil product exports.

The oil market continues in a very bullish state with stress both in crude and mid-dists. Speculators continues to roll into the market with net long positions in Brent crude and WTI increasing by 29 m b over the week to last Tuesday. Since the end of June it has increased from 330 m b to now 637 m b. Net-long speculative positions are now at the highest level in 52 weeks.

The market didn’t believe Saudi Arabia this spring when it warned speculators about being too bearish on oil and that they would burn their fingers. And so they did. After having held production at 9 m b/d since July, the market finally believes in Saudi Arabia. But the market still doesn’t quite listen when Saudi says that its current production is not about driving the oil price to the sky (and beyond). It’s about concerns for global oil demand amid many macro economic challenges. It’s about being preemptive versus weakening demand. The current oil rally can thus be undone by Saudi Arabia just as it was created by Saudi Arabia. The current refinery stress is however beyond the powers of Saudi Arabia. But China could come to the rescue as it holds spare refining capacity. It could increase export quotas for oil products and thus alleviate global mid-dist shortages. The first round effect of this would however be yet stronger Chinese crude oil imports. 

Brent crude and ARA diesel refining premiums/margins. It is easy to see when Russia invaded Ukraine. Diesel margins then exploded. The market is not taking the latest Russian export ban on diesel and gasoline too seriously. Not very big moves last week.

Brent crude and ARA diesel refining premiums/margins
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

ARA mid-dist margins still exceptionally high at USD 35-40/b versus a more normal USD 12-15/b. We are now heading into the heating season, but the summer driving season is fading and so are gasoline margins.

ARA refinary crack margin
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

ARA mid-dist margins still exceptionally high at USD 35-40/b versus a more normal USD 12-15/b. Here same graph as above but with longer perspective to show how extreme the situation is.

ARA refinary crack
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

US crude and product stocks vs. the 2015-19 average. Very low mid-dist stocks.

US crude and product stocks vs. the 2015-19 average
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

Speculators are rolling into long positions. Now highest net long spec in 52 weeks.

Speculators are rolling into long positions
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data
Fortsätt läsa

Analys

The ”normal” oil price is USD 97/b

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

The Dated Brent crude oil price ydy closed at USD 96/b. Wow, that’s a high price! This sensation however depends on what you think is ”normal”. And normal in the eyes of most market participants today is USD 60/b. But this perception is probably largely based on the recent experience of the market. The average Brent crude oil price from 2015-2019 was USD 58.5/b. But that was a period of booming non-OPEC supply, mostly shale oil. But booming shale oil supply is now increasingly coming towards an end. Looking more broadly at the last 20 years the nominal average price was USD 75/b. But in inflation adjusted terms it was actually USD 97/b.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Saudi Arabia’s oil minister, Abdulaziz bin Salman, yesterday stated that its production cuts was not about driving the price up but instead it was preemptive versus the highly uncertain global economic development. In that respect it has a very good point. The US 2yr government bond rate has rallied to 5.06% which is the highest since 2006 and just a fraction away of being the highest since December 2000. The Chinese property market is struggling and global PMIs have been downhill since mid-2021 with many countries now at contractive, sub-50 level. Thus a deep concern for the health of the global economy and thus oil demand going forward is absolutely warranted. And thus the preemptive production cuts by Saudi Arabia. But killing the global economy off while it is wobbling with an oil price of USD 110-120/b or higher is of course not a smart thing to do either.

At the same conference in Canada yesterday the CEO of Aramco, Amin H. Nasser, said that he expected global oil demand to reach 110 m b/d in 2030 and that talk about a near term peak in global oil demand was ”driven by policies, rather than the proven combination of markets, competitive economics and technology” (Reuters).

With a demand outlook of 110 m b/d in 2030 the responsible thing to do is of course to make sure that the oil price stays at a level where investments are sufficient to cover both decline in existing production as well as future demand growth.

In terms of oil prices we tend to think about recent history and also in nominal terms. Most market participants are still mentally thinking of the oil prices we have experienced during the shale oil boom years from 2015-2019. The average nominal Brent crude price during that period was USD 58.5/b. This is today often perceived as ”the normal price”. But it was a very special period with booming non-OPEC supply whenever the WTI price moved above USD 45/b. But that period is increasingly behind us. While we could enjoy fairly low oil prices during this period it also left the world with a legacy: Subdued capex spending in upstream oil and gas all through these years. Then came the Covid-years which led to yet another trough in capex spending. We are soon talking close to 9 years of subdued capex spending.

If Amin H. Nasser is ballpark correct in his prediction that global oil demand will reach 110 m b/d in 2030 then the world should better get capex spending rolling. There is only one way to make that happen: a higher oil price. If the global economy now runs into an economic setback or recession and OPEC allows the oil price to drop to say USD 50/b, then we’d get yet another couple of years with subdued capex spending on top of the close to 9 years with subdued spending we already have behind us. So in the eyes of Saudi Arabia, Amin H. Nasser and Abdulaziz bin Salman, the responsible thing to do is to make sure that the oil price stays up at a sufficient level to ensure that capex spending stays up even during an economic downturn.

This brings us back to the question of what is a high oil price. We remember the shale oil boom years with an average nominal price of USD 58.5/b. We tend to think of it as the per definition ”normal” price. But we should instead think of it as the price depression period. A low-price period during which non-OPEC production boomed. Also, adjusting it for inflation, the real average price during this period was actually USD 72.2/b and not USD 58.5/b. If we however zoom out a little and look at the last 20 years then we get a nominal average of USD 75/b. The real, average inflation adjusted price over the past 20 years is however USD 97/b. The Dated Brent crude oil price yesterday closed at USD 96/b.

Worth noting however is that for such inflation adjustment to make sense then the assumed cost of production should actually rise along with inflation and as such create a ”rising floor price” to oil based on rising real costs. If costs in real terms instead are falling due to productivity improvements, then such inflation adjusted prices will have limited bearing for future prices. What matters more specifically is the development of real production costs for non-OPEC producers and the possibility to ramp up such production. Environmental politics in OECD countries is of course a clear limiting factor for non-OPEC oil production growth and possibly a much more important factor than the production cost it self.  

But one last note on the fact that Saudi Arabia’s energy minister, Abdulaziz bin Salman, is emphasizing that the cuts are preemptive rather then an effort to drive the oil price to the sky while Amin H. Nasser is emphasizing that we need to be responsible. It means that if it turns out that the current cuts have indeed made the global oil market too tight with an oil price spiraling towards USD 110-120/b then we’ll highly likely see added supply from Saudi Arabia in November and December rather than Saudi sticking to 9.0 m b/d. This limits the risk for a continued unchecked price rally to such levels.

Oil price perspectives. We tend to think that the nominal average Brent crude oil price of USD 58.5/b during the shale oil boom years from 2015-19 is per definition the ”normal” price. But that period is now increasingly behind us. Zoom out a little to the real, average, inflation adjusted price of the past 20 years and we get USD 97/b. In mathematical terms it is much more ”normal” than the nominal price during the shale oil boom years 

The new normal oil price
Source: SEB graph and calculations, Bloomberg data feed.

Is global oil demand about to peak 1: OECD and non-OECD share of global population

OECD and non-OECD share of global population
Source: SEB graph and calculations, UN population data

Is global oil demand about to peak 2: Oil demand per capita per year

Oil demand per capita per year
Source: SEB graph and calculations, BP oil data
Fortsätt läsa

Analys

USD 100/b in sight but oil product demand may start to hurt

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Some crude oil grades have already traded above USD 100/b. Tapis last week at USD 101.3/b. Dated Brent is trading at USD 95.1/b. No more than some market noise is needed to drive it above USD 100/b. But a perceived and implied oil market deficit of 1.5 to 2.5 m b/d may be closer to balance than a deficit. And if so the reason is probably that oil product demand is hurting. Refineries are running hard. They are craving for crude and converting it to oil products. Crude stocks in US, EU16 and Japan fell 23 m b in August as a result of this and amid continued restraint production by Saudi/Russia. But oil product stocks rose 20.3 m b with net draws in crude and products of only 2.7 m b for these regions. Thus indicating more of a balanced market than a deficit. Naturally there has been strong support for crude prices while oil product refinery margins have started to come off. Saudi/Russia is in solid control of the market. Both crude and product stocks are low while the market is either in deficit or at best in balance. So there should be limited down side price risk. But oil product demand is likely to hurt more if Brent crude rises to USD 110-120/b and such a price level looks excessive.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Crude oil prices have been on a relentless rise since late June when it became clear that Saudi Arabia would keep its production at 9 m b/d not just in July but also in August. Then later extended to September and then lately to the end of the year. On paper this has placed the market into a solid deficit. Total OPEC production was 27.8 m b/d in August and likely more or less the same in September. OPEC estimates that the need for oil from OPEC in Q3-23 is 29.2 m b/d which places the global market in a 1.4 m b/d deficit when OPEC produces 27.8 m b/d.

The proof of the pudding is of course that inventories actually draws down when there is a deficit. A 1.4 m b/d of deficit for 31 days in August implies a global inventory draw of 43.4 m b/d. If we assume that OECD countries accounts for 46% of global oil demand then OECD could/should have had a fair share of inventory rise of say 20 m b in August. Actual inventory data are however usually a lagging set of data so we have to work with sub sets of data being released on a higher frequency. And non-OECD demand and inventory data are hard to come by.

If we look at oil inventory data for US, EU16 and Japan we see that crude stocks fell 23 m b in August while product stocks rose 20.3 m b with a total crude and product draw of only 2.7 m b. I.e. indicating close to a balanced market in August rather than a big deficit. But it matters that crude stocks fell 23 m b. That is a tight crude market where refineries are craving and bidding for crude oil together with speculators who are buying paper-oil. So refineries worked hard to buy crude oil and converting it to oil products in August. But these additional oil products weren’t gobbled up by consumers but instead went into inventories.

Rising oil product inventories is of course  a good thing since these inventories in general are low. And also oil product stocks are low. The point is more that the world did maybe not run a large supply/demand deficit of 1.5 to 2.5 m b/d in August but rather had a more balanced market. A weaker oil product demand than anticipated would then likely be the natural explanation for this. Strong refinery demand for crude oil, crude oil inventory draws amid a situation where crude inventories already are low is of course creating an added sense of bullishness for crude oil.

On the one hand strong refinery demand for crude oil has helped to drive crude oil prices higher amid continued production cuts by Saudi Arabia. Rising oil product stocks have on the other hand eased the pressure on oil products and thus softened the oil product refinery margins.

The overall situation is that Saudi Arabia together with Russia are in solid control of the oil market. Further that the global market is either balanced or in deficit and that both crude and product stocks are still low. Thus we have a tight market both in terms of supplies and inventories. So there should be limited downside in oil prices. We are highly likely to see Dated Brent moving above USD 100/b. It is now less than USD 5/b away from that level and only noise is needed to bring it above. Tupis crude oil in Asia traded at USD 101.3/b last week. So some crude benchmarks are already above the USD 100/b mark.

While Dated Brent looks set to hit USD 100/b in not too long we are skeptical with respect to further price rises to USD 110-120/b as oil product demand likely increasingly would start to hurt. Unless of course if we get some serious supply disruptions. But Saudi Arabia now has several million barrels per day of reserve capacity as it today only produces 9.0 m b/d. Thus disruptions can be countered. Oil product demand, oil product cracks and oil product inventories is a good thing to watch going forward. An oil price of USD 85-95/b is probably much better than USD 110-120/b for a world where economic activity is likely set to slow rather than accelerate following large interest rate hikes over the past 12-18 months.

OPEC’s implied call-on-OPEC crude oil. If OPEC’s production stays at 27.8 m b/d throughout Q3-23 and Q4-23 then OPECs numbers further strong inventory draws to the end of the year.

OPEC's implied call-on-OPEC crude oil.
Source: SEB graph and calculations. Call-on-OPEC as calculated by OPEC in its Sep report.

Net long speculative positions in Brent crude and WTI. Speculators have joined the price rally since end of June.

Graph of net long speculative positions in Brent crude and WTI.
Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

End of month crude and product stocks in m b in EU16, US and Japan. Solid draw in crude stocks but also solid rise in product stocks. In total very limited inventory draw. Refineries ran hard to convert crude to oil products but these then went straight into inventories alleviating low oil product inventories there.

End of month crude and product stocks
Source: SEB table, Argus data

ARA oil product refinery margins have come off their highs for all products as the oil product situation has eased a bit. Especially so for gasoline with now fading summer driving. But also HFO 3.5% cracks have eased back a little bit. But to be clear, diesel cracks and mid-dist cracks are still exceptionally high. And even gasoline crack down to USD 17.6/b is still very high this time of year.

ARA oil product refinery margins
Source: SEB graph and calculations

ARA diesel cracks in USD/b. Very, very high in 2022. Almost normal in Apr and May. Now very high vs. normal though a little softer than last year.

ARA diesel cracks in USD/b.
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

US crude and product stocks vs. 2015-2019 average. Still very low mid-dist inventories (diesel) and also low crude stocks but not all that low gasoline inventories.

US crude and product stocks vs. 2015-2019 average.
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data feed

US crude and product stocks vs. 2015-2019 averages. Mid-dist stocks have stayed persistently low while gasoline stocks suddenly have jumped as gasoline demand seems to have started to hurt due to higher prices.

US crude and product stocks vs. 2015-2019 averages.
Source: SEB calculations and graph, Blbrg data feed.

Total commercial US crude and product stocks in million barrels. Rising lately. If large, global deficit they should have been falling sharply. Might be a blip?

Total commercial US crude and product stocks in million barrels.
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data feed, EIA data
Fortsätt läsa

Populära