Följ oss

Nyheter

Pressad råvarumarknad, nu införs terminer på äppeljuice

Publicerat

den

Äpplen

Nästa råvara som kan utsättas för en riktig press är terminsmarknaden i äppeljuicekoncentrat. The Minneapolis Grain Exchange har för avsikt att lansera terminshandel på frusen äppeljuice, ett kontrakt som kommer att konkurrera med handeln i frusen apelsinjuice. Frusen, koncentrerad äppeljuice är en melassliknande substans som när den blandas med vatten används till att göra den äppeljuice som finns i de flesta livsmedelsaffärerna.

Värdet på marknaden för frusen äppeljuice uppgår årligen till cirka tre miljarder USD, och historiskt sett har affärerna till största dels gjorts upp i form av så kallade forwards (se vår artikel om skillnaden mellan futures och forwards), vilket gjort det svårt att investera i dem, eller stänga en position som gått åt fel håll. Även faktorer som kreditrisken är ett stort problem i samband med forwards.

Företrädare för Minneapolis Grain Exchange anser att det finns goda förutsättningar för att lansera detta terminskontrakt, vilket säger sig självt, annars hade de inte startat handeln. När nu industrin själv kommer med en förfrågan till marknadsplatsen så får det väl anses att detta faktiskt är sant. Initialt bedömer Minneapolis Grain Exchange att den öppna balansen kan komma att bli dubbelt så stor som den som finns i terminshandeln i frusen koncentrerad apelsinjuice.

Det är inte långt ifrån den enda råvaran i vilken producenterna har intresse av att få till stånd en fungerande råvarumarknad. Vad gäller äppeljuice kan vi notera att det främst är den volatila prisbilden som varit en av orsakerna till den framväxande terminshandeln. Under de senaste 20 åren har priset på denna råvara tiodubblats, vilket gör att det finns orsaker till att kunna hedga denna produkt. De nya terminerna kan därför användas som verktyg för att flytta risk mellan olika aktörer och få till stånd en mer likvid marknad som gör prisfluktuationerna betydligt lägre än tidigare.

Varför införs handeln i äppeljuiceterminer?

Såväl PepsiCo, som saluför äppeljuice under varumärkena Tropicana och Ocean Spray, som råvaruhandlarföretaget Louis Dreyfus Ltd, två stycken aktiva handlare på marknaden för apelsinjuice, har sagt att de har för avsikt att stödja denna handel, vilket skapar grundförutsättningar för att övriga aktörer skall ta till sig dessa kontrakt.

Under de senaste åren har vi sett hur apelsinjuicen förekommer i en allt mindre utsträckning i våra kylskåp, något som till stor del beror på att allt färre apelsiner odlas i Florida, vid sidan av Brasilien en av världens största producenter av apelsiner. I stället omvandlas Floridas apelsinodlingar till olika fastighetsprojekt, vilket gör att priserna på denna råvara stigit till sådana höjder att konsumenterna substituerar dem med i första hand äppeljuice.

Konsumtionen av apelsinjuice har sedan 1978 halverats till cirka 21 liter per person i västvärlden. Äppeljuice är den näst största drycken, cirka 8 liter per person, även om också konsumtionen av denna juice har minskat betydligt som en följd av införandet av nya juicesorter som granatäpplen, blandsorter och andra typer som nu finns på hyllorna i livsmedelsbutikerna.

Handeln i de nya terminskontrakten kommer att ske på Minnesota Grains Exchange (MGE), men de kommer även att listas på Globex-plattformen under akronymen AJC, vilket gör att de kommer att vara tillgängliga för alla de som i dag handlar råvaruterminer.

Nyheter

Kakao spränger 6000 USD-nivån med bred marginal

Publicerat

den

Kakaoträd

Kakaopriset fortsätter att rusa i höjden som att det inte finns någon begräsning alls. Nu kostar kakao i form av mars-terminen på ICE-börsen hela 6401 USD per ton. Om vi pratar nominella priser så har kakao aldrig varit dyrare i modern tid. Det var en pristopp år 1977 på 5379 USD, men sedan föll priset och kring millennieskiftet så var priset nere kring 1000 USD.

Mars 2024-terminen på kakao, USD per ton

Det finns dock en naturlig förklaring till det höga priset och det är det låga priset för 20-30 år sedan. Priserna var då så låga att odlarna inte såg någon anledning till att satsa sin framtid på att plantera kakao. En stor del av de kakaoproducerande träden idag är därför gamla, vilket innebär att de både producerar mindre och är mer känsliga för ofördelaktigt väder.

På toppen av detta kan sedan läggas andra faktorer, som att befolkningen i världen har växt och dessutom blivit mycket rikare, samt även satsningar från bland annat EU att kakao-odlingar inte ska anläggas genom att hugga ner skog.

Men situationen lyfter fram det man ofta upprepar, vad som får ner höga priser är höga priser. Nu har priset kommit upp och det kommer göra att odlare åter blir intresserade av att investera i odlingar och med tiden kommer det göra att utbudet ökar.

Fortsätt läsa

Nyheter

Saharas solparker kan påverka klimat och energiproduktion globalt

Publicerat

den

Solceller i Sahara

Byggandet av stora solenergiparker i Saharaöknen kan ha oväntade effekter på solenergin i världen – även i länder långt från Sahara. Solparkerna kan enligt nya simuleringar minska produktionen av solenergi i länder som USA, Indien och Kina. Det visar forskning vid Lunds universitet.

Att storskaliga solenergiparker kan påverka klimatet och ekosystemet i närområdet är välkänt. Detta då solpanelerna är mörkare än Saharas ljusa sand, vilket leder till att de absorberar extra energi som avges som värme. Det som förvånade forskarna i det här fallet var att byggandet av omfattande solenergiparker kan ha långtgående och varierande effekter på både klimat och produktionen av solenergi globalt. 

– Vår modell visar att effekterna på klimatet och ekosystemet är ganska långtgående, särskilt i några av de mest sårbara regionerna, som Arktis och Amazonas, säger Zhengyao Lu, forskare vid Lunds universitet och en av forskarna bakom artikeln ”Large-scale photovoltaic solar farms in the Sahara affect solar power generation potential globally” publicerad i tidskriften Communications Earth & Environment.

Forskningen visar att solenergiparkerna kan leda till mindre solenergi i områden som Nordafrika, Mellanöstern, södra Europa, Indien, östra Kina, Japan, östra Australien och sydvästra USA. Forskarna fann att dessa effekter beror på förändringar i ytans albedo, ett mått på ljus som reflekteras av ytan viket hör ihop med de mörka solpanelerna, samt påverkan på atmosfäriska cirkulationsmönster och molnbildning.

Å andra sidan kan vissa områden gynnas av dessa förändringar, med ökad solenergiproduktion som resultat. Forskningen pekar på att delar av Central- och Sydamerika, Karibien, centrala och östra USA, Skandinavien och Sydafrika kommer kunna se positiva effekter för energiproduktionen som en följd av utbyggnaden av solenergiparker i Sahara. Detta då exempelvis molntäckets minskning påverkar förutsättningarna för solenergiproduktion positivt, medan en ökning av detsamma påverkar det negativt. Färre moln ger mer sol, helt enkelt.

–  Det har inte tidigare uppmärksammats att en massiv utbyggnad av solenergi kan ha global påverkan. I detta avseende kan solenergiproduktionen bli en geopolitisk fråga. Om ett land bygger många solparker kan det potentiellt skada solenergiproduktionen i grannländer eller till och med i avlägsna länder, säger Zhengyao Lu.

Påverkan på solenergiproduktionen uppgår enligt studien till plus eller minus fem procent i ett scenario där en femtedel av Saharaöknen täcks med solenergiparker.  

– Effekterna kanske inte verkar så stora, men i en framtida värld där varje region bygger fler parker och blir mer beroende av dem behövs både kunskap och insatser. Vi hoppas att studien kan bidra till samarbeten mellan världens stater för att säkerställa att fördelarna med solenergi delas rättvist över hela världen, säger Zhengyao Lu.

Fortsätt läsa

Nyheter

Handeln med ärtor spås minska under 2024

Publicerat

den

Ärtor

Världshandeln med torra ärtor, också känt som pulser, förväntas minska något under helåret 2024 på grund av minskade leveranser till Kina, samt en svagare importefterfrågan från Bangladesh och EU. Däremot kan leveranserna till Indien öka efter att importrestriktionerna nyligen tagits bort. Handeln ligger dock i stort kvar på en relativt hög nivå.

Import av ärtor
Källa: International Grains Council 
Fortsätt läsa

Populära