Följ oss

Analys

SIP Nordic – Råvaruguiden – maj 2012

Publicerat

den

SIP Nordic - Analyser av råvarorSöta, lätta och lika svarta – ändå så olika

När medier rapporterar om oljepriset säger de oftast just olja. Vad de missar är att det finns över 160 olika oljesorter som handlas på olika råvarumarknader. Nu är det ju självklart så att vi vanliga spekulanter inte kan investera i alla dessa 160 oljetyper. Vi har vanligtvis två val. WTI-oljan eller Brent-oljan. De är båda svarta till färgen, kallas söta och lätta men priset skiljer sig nu mer än vanligt.

Vad som skiljer de olika oljetyperna åt och som till stor del genererar prisskillnaderna mellan dessa är dess egenskaper och kvalité. Olja med bättre kvalité bör under normala marknadsförhållanden kosta mer än den med sämre kvalité.

WTI och Brent vanligast

Olja pumpas upp - WTI och BrentDe två mest handlade oljetyperna är WTI- och Brent-oljan. Båda WTI och Brent är med sina relativt låga densiteter så kallade lätta (light) oljor. WTI är något lättare än Brent. Dessutom är svavelnivåerna i oljorna lägre än 0,5 % vilket klassificerar dem som söta (sweet). Återigen är WTI- oljan något bättre än Brent-oljan även i detta avseende.

Dessa två egenskaper gör att WTI-oljan anses vara av bättre kvalité än Brent-oljan. Historiskt sett handlas även WTI-oljan till ett högre pris än Brent-oljan. De senaste åren handlas dock Brent-oljan till ett högre pris än WTI-oljan.

Ökade lager i USA och oroligheter i mellanöstern

Priset på WTI-oljan, som framförallt raffineras i USA och den mexikanska golfen, reflekteras ofta i tillgångs- och efterfrågebalansen på den amerikanska och kanadensiska marknaden. Brent-oljan, som är en kombination av olika oljor från 15 olika oljefält i Nordsjön, tenderar å andra sidan att styras mer av den globala tillgångs- och efterfrågebalansen. Dessutom tenderar Brent att påverkas mer av de oroligheterna vi sett i mellanöstern den senaste tiden.

Prisutveckling på olja - Graf över 10 år

WTI-oljan har historiskt sett handlats runt $2 dyrare än Brent. Det senaste tidens oroligheter i mellanöstern och ökade lagerstatistik i USA har dock resulterat i att Brent-oljan kostat så mycket som $25 dollar mer än WTI.

Råvaror – Energi

Brent olja

 • Olja är upp ca.11 % upp för året.
 • Under april månad har dock Brent-oljan tappat 3 %.
 • Det finns idag ingen riktigt tydlig kortsiktig riktning för Brent-oljan. Upp på längre sikt.
 • Lagernivåerna spås öka under Q2, dock från låga nivåer vilket är en följd av ökad produktion från OPEC-länderna och säsongsrelaterade minskningar i efterfrågan.
 • Trots detta kan priset på olja fortsätta ligga på dessa nivåer till följd av att OPEC-ländernas produktion används för att täcka bortfall av Iransk olja.

Prisutveckling på brentolja - Novemver 2010 - April 2012Olja (Brent) - Prognoser maj 2012

Naturgas

 • Naturgas har under april månad utvecklats väl. För månaden upp ca 6 %.
 • Sista veckan i april gick naturgas upp över 20 %.
 • Trots detta ligger naturgas på historiskt låga nivåer.
 • Varma temperaturer i framförallt USA bidrar till minskad efterfrågan vilket har påverkat priset negativt under året.
 • Lagren av naturgas väntas öka under 26 %.
 • Priset är nu så pass lågt att producenter kan tvingas minska produktionen. Ett sådant stopp kan få priset att studsa upp.

Naturgas - Prisutveckling - November 2012 till april 2012Prognoser på naturgaspriset - 2012 och 2013

Råvaror – Metaller

Guld

 • Guld har under april månad tappat ca en halv procent. För året är guld upp 7 %
 • Reuters publicerade i april sin guldundersökning. Där förutspås en guldkurs som fluktuerar i ett stort spann men som ligger något över dagens nivåer vid årets slut.
 • I undersökningen tas det även upp att centralbankerna fortsätter att öka sitt guldinnehav under 2012. De justerar även den tidigare prognosen om 300 ton nettoinflöde till 400 ton.
 • Det skrivs också om fallande guldpriser under 2013 till följd av stabilare globalt marknadsläge.

Graf över utveckling på guldpriset - November 2010 till april 2012Prognoser på guldpriset fram till första kvartalet 2013

Silver

 • Silver har i år gått upp med ca 15 %. Under april månad har dock priset på silver backat med ca 5 %
 • Silver befinner sig fortsatt i en långsiktigt fallande kil.
 • Tillgången på silver väntas minska med 1,5 % samtidigt som efterfrågan endast spås öka med 0,3 %. Trots detta är tillgången på silver god.
 • Den europiska kreditkrisen i kombination med rädsla för minskad kinesisk tillväxt bidrar till de negativa sentimenten i silver.

Silverprisets utveckling november 2010 till april 2012Prognoser på det framtida silverpriset

Platina

 • För året är platina upp ca 13,5%.
 • Under april månad har platina tappat 4,7 %
 • Nedgången gör att platina nu återigen handlas till en billigare kurs än guld.
 • Platinatillgången spås öka med 3 % under 2012 samtidigt som konsumtionen endast väntas öka med 2 %. Detta gör att skillnaden mellan tillgång och efterfrågan väntas öka med ca 12 %.
 • Rädsla för en fördjupad europeisk kris i kombination med en rädsla för mindre kinesisk tillväxt pressar platinapriset.

Platinaprisets utveckling - Graf jan 2010 - maj 2012Prognos på framtida platinapris

Koppar

 • Koppar har börjat året starkt efter ett ur svagt 2011. Koppar har gått upp ca 12,5% i år. (Att jämföra med -21 % under 2011)
 • Under april månad har dock kopparpriset stagnerat och är upp 0,5 %.
 • Siffror visar att världens största konsument av koppar, Kina, under mars månad importerade över 480 tusen ton. Den fjärde högsta siffran någonsin.
 • Kopparinventarierna ligger på låga nivåer och lagren av koppar räcker endast i tre veckor.
 • Samma siffra väntas sjunka till 2.8 under 2013 vilket kan pressa kopparpriset trots rädsla för en avsvalnad kinesisk tillväxt.

Kopparprisets utveckling - november 2010 - april 2012Prognoser på framtida kopparpris

Zink

 • Likt koppar har zinkpriset kraftigt stigit under den första månaden av 2012. Zink är upp ca 11 % för året.
 • Zinkprisets har trots en mer sund balans i tillgång och efterfrågan gått upp ca 1,5 % under april månad.
 • Den årliga konsumtionen av zink förväntas växa med 3.6% samtidigt som tillgången bara förväntas växa med 3 %. Det uppskattas dock att nuvarande zinktillgång skulle räcka 7,5 veckor, 0,5 veckor längre än 2011.

Zinkprisets utveckling - november 2010 - april 2012Framtida zinkpriser - prognoser

Nickel

 • Nickel presterade sämst av alla basmetaller under 2011.
 • Nickel fortsätter sin kräftgång under 2012. Efter en uppgång i januari tappade nickel närmare 18 % under februari och mars och är nu den enda basmetallen som inte utvecklats positivt under 2012.
 • Produktionen väntas överstiga konsumtionen under 2012. Mängden tillgänglig nickel väntas dock minska under 2013 och i kombination med ett bättre marknadsläge spår analytikerna ett högre nickelpris under 2013.
 • Nuvarande nickelnivåer räcker för 10,4 veckors konsumtion. Ca en vecka högre än 2011.

Nickelpriset - Utveckling november 2010 - april 2012Framtida nickelpris enligt prognoser

Råvaror – Jordbruk

Socker

 • Socker startade året starkt till följd av dåliga och torra väderförhållandena i världens största sockerproducerande land, Brasilien.
 • Sedan mars faller dock socker kraftigt. Indien producerar och exporterar socker i hög fart vilket resulterat i att socker under mars-april tappat nästan 16 %.
 • Genomsnittspositionen är fortsatt lång men säljarna börjar nu bli fler och fler.

Sockerprisets utveckling - Graf över november 2010 till april 2012Framtida sockerpriser - Prognoser

Bomull

 • Bomull är för året ned ca 4 %
 • Under 2012 har säljarna kopplat greppet om bomull.
 • Exporten från Indien väntas öka under året. Dessutom visar siffror att produktionen av bomull i USA väntas vara högre än beräknat.
 • Den kinesiska efterfrågan på bomull har under april månad avtagit.

Bomull - Graf över prisutveckling - November 2010 till april 2012bomullspris

Majs

 • Majspriset är i stort sett oförändrat för året. (+1%)
 • Majs pendlar mellan 600 och 660 cents.
 • Väderförhållanden i USA är goda inför den majs som sättas och skördas under våren.
 • Statistik som visar USA-exporten av majs ökar kraftigt. Kina importerar nu rekordstora mängder majs.
 • En ökad efterfrågan neutraliseras av goda väderförhållanden vilket gör att det inte finns en tydlig trend i majs.

Majspriset - Utveckling november 2010 till april 2012Prognoser på framtida majspris

Vete

 • Antalet spekulanter som tror på nedgång fortsätter att växa.
 • För året är vete i det närmaste oförändrat.
 • Priset pendlar nu mellan 620 och 660.
 • Anledningen till att vetekursen konsoliderar är att USDAs lagerstatistik om ökade lager neutraliseras av dåliga väderförhållanden i östeuropeiska länder.

Vetepriset - Utveckling november 2010 - april 2012Framtida vetepris - Prognoser

Apelsinjuice

 • Priset på apelsinjuice fortsätter att falla som en sten.
 • Sedan toppen den 19 januari har apelsinjuice nu tappat över 30 %.
 • Det finns fortfarande fallhöjd i kursen då apelsinjuice har stigit med nästan 113 % sedan 2009.
 • Skörden spås dock bli väldigt god i Florida samtidigt som rapporter visar att efterfrågan på apelsinjuice minskar vilken kyler av priset.
 • Skörden för året spås bli mycket högre än förra året.

Pristutveckling på apelsinjuice - December 2009 - april 2012

[box]Denna uppdatering är producerat av SIP Nordic och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Ansvarsbegränsning

Detta produktblad utgör endast marknadsföring och har sammanställts av SIP Nordic Fondkommission AB.

Innehållet ger inte fullständig information avseende det finansiella instrumentet. Investerare uppmanas att del av prospekt och slutliga villkor, vilka finns tillgängliga på: www.rbsbank.se/markets, innan ett investeringsbeslut tas.

Förekommande exempel är simulerade och baseras på SIP Nordics egna beräkningar och antaganden, en person som använder andra data eller antaganden kan nå andra resultat. Administrativa avgifter och transaktionsavgifter påverkar den faktiska avkastningen.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

The cuts are for real and are already bullishly impacting the market

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Thumbs down was first reaction by financial market. The market gave the decision from the latest OPEC+ meeting an unexpectedly bearish reception. Yes, it was an unusual type of decision as well as the form of the communication. It was individual, ’voluntary’ cuts rather than a wide OPEC+ based decision with cuts divided pro-rate across the group. The communication of these cuts were not done by the OPEC secretariat as is usual but rather by the individual energy ministers who committed to cuts. All this gave the decision an airy feel with the sense that ’voluntary’ meant kind of ’maybe’ instead of real commitments. Further that the group is no longer tied properly together with no solid unanimous decision. It all summed up to ’thumbs down’ by the financial market and the price fell.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

The cuts are real and ’voluntary’ doesn’t mean ’maybe’. These ’voluntary’ committed cuts are no less firm commitments and no less real than the current voluntary cut by Saudi Arabia which continues to hold its production at 9.0 m b/d vs a normal 10 m b/d. These are real cuts: Russia -200 k b/d, Iraq: 223 k b/d, UAE 163 k b/d, Kuwait 135 k b/d, Kazakhstan 82 k b/d, Algeria 51 k b/d and Oman 42 k b/d. Total 896 k b/d. Compliance is of course always an issue. But broadly we expect these cuts to be delivered.

US oil inventories may continue to show marginal, bearish tendencies in December. These cuts will kick in from January 2024 and as such they will not impact oil inventories before then. So weekly US oil inventory data can continue to deliver marginally bearish data points through December along a trend for a while now where we have seen that total commercial crude and product stocks inches closer and closer towards the 2015-19 seasonal average.

The new cuts by OPEC+ is already physically impacting the market with tighter availability of crude cargoes for January programs. But that doesn’t mean that the new committed cuts by OPEC+ from January 2024 isn’t already impacting the physical oil market and oil prices. They are. Sales of physical oil cargoes by OPEC+ for January crude shipment programs are already in full swing. Refineries around the world are already now in the process of purchasing physical crude cargoes for Q1-24. Offerings of crude cargoes for Q1-24 by OPEC+ were immediately reduced the moment OPEC+ decided to reduce supply by 900 k b/d from January onward. Forward physical crude buyers are thus already experiencing a tighter supply in their forward purchases. And as such oil prices are already impacted.

Cuts are a backstop against deteriorating crude prices sub-USD 80/b and not a recipe for USD 100/b. The fresh 900 k b/d cut is not a recipe to drive the oil price to USD 100/b. In our eyes it is more of an effort to prevent the oil price from deteriorating further below USD 80/b. It is a backstop. And as such we think it is probably a sufficient backstop.

The bottoming of the global manufacturing cycle will be the ’big, fat cigar’ for OPEC+. It is pointless for OPEC+ to try to drive the oil price to USD 100/b without a solid tailwind from an accelerating global economy. Their best option is to try to stabilize the oil price around USD 80/b and then savor the joyride once the global economic cycle bottoms out and starts to accelerate. Long positions in oil will then rise rapidly and physical demand (oil demand growth) will accelerate. Both underpinning oil prices. OPEC+ can then lean back and smoke a big, fat cigar! The big, big question is of course when that will happen? Will we first have an ugly, economic setback in 2024/25 due to the strong rise in interest rates over the past 1-2 years? Or will inflation evaporate completely over the coming quarters because it is a complete creation of the exceptional Covid-19 events which are now reversing back towards normal? Financial markets are struggling to decide which one of these it will be. Ugly trough before global acceleration of global acceleration right away if inflation evaporates completely?

A macro economist I worked with during the global financial crises argued strongly then that the first sign of bottoming and acceleration would be found by looking at the manufacturing PMI of South Korea since they produce a swath of industrial sub-components which the global industrial engine needs. Much has changed since 2008/09 and true or false I don’t know as I’m not a macro economist. But here it is:

Manufacturing PMIs. South Korea has bottomed and lifted to the 50-line

Manufacturing PMIs. South Korea has bottomed and lifted to the 50-line
Source: SEB graph, Data from Blbrg
Fortsätt läsa

Analys

SEB Metals price forecast update

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Softer economic growth in 2024 calls for somewhat softer metals prices in 2024. Industrial metals prices as well as other commodity prices exploded during Covid-19 as governments around the world unleashed stimuli in the magnitude of 10x of what was done during the global financial crisis in 2008/09. Consumers shifting spending from services to consumer goods added to the boom. Bloomberg’s industrial metals price index was up 91% in March 2022 versus January 2020 because of this. Global manufacturing PMI peaked in May 2021 and has been fading since and below the 50-line from September 2022 with latest reading at 48.8. Industrial metals prices have faded since their peak in March 2022 but are still 30% higher than they were in January 2020. Even zinc, the worst performing metal, is still 9% above where it was in January 2020. As such one could possibly argue that industrial metals have not yet fully faded from their Covid-19 stimulus boom. One possible explanation could be inflation where US inflation is up 19% over the period. But this still leaves industrial metals up 11% in real terms. Another possible explanation is the big jump in energy prices over the period. While coal and gas prices have fallen back a lot, they are still quite high. The coal price in western Europe is 110% above where it was at the start 2020 and 50% above its 2010-2019 average. Most industrial metals are highly energy intensive to produce with digging and crushing of rocks, smelting, and refining of ore. The current aluminium price of USD 2215/ton is for example well aligned with coal prices. In addition to this there has also been significant closures of zinc and aluminium smelting capacity in Europe which probably have supported prices for these metals.

Global economic growth is forecasted to slow from 3.5% in 2022, to 3.0% in 2023 and then again to 2.9% in 2024 as the big jump in interest rates induce economic pain with a lag. Aligned with this we expect lower industrial metals prices in 2024 than in 2023 though only marginally lower for most of the metals. But the field of metals is wide, and the price action is thus adverse. Copper is likely the metal with the most strained supply and with huge needs in the global energy transition. 

Aluminium: Prices will likely be depressed versus marginal costs in 2024. Aluminium from Russia is flowing unhindered to the market. Most is going to China for reprocessing and potentially re-exported while some is going to Turkey and Italy. It is all flowing into the global pool of aluminium and as such impacting the global market balance. The LME 3mth aluminium price is currently well aligned with coal prices and both have traded mostly sideways since June this year. Aluminium premiums in the EU have however fallen 30-40% since mid-June in a sign of weakness there. The global market will likely run a surplus in 2024 with depressed prices versus the marginal cost of production.

Copper: Softer fundamentals in 2024 but with accelerating tightness on the horizon. Copper is currently trading at USD 8470/ton and close to 37% above its early Jan 2020 level. The market is expected to run a slight surplus in 2024 followed by accelerating tightness the following years. Downside price risk for 2024 is thus warranted along with softer global growth. The power of Unions is however getting stronger in Latin America with demands for higher salaries. Strikes have broken out in Peru with production at the Las Bambas copper mine at only 20%. Further strikes and disruptions could quickly put the market into deficit also in 2024.

Nickel: Indonesia pursuing market share over price pushing the price down the cost curve. Indonesia’s nickel production is growing rapidly. Its production reached 1.6 million ton in 2022 (+54% YoY) and accounted for close to 50% of total global supply in 2022. Its share looks set to reach 70% by 2030. Lower prices will stimulate demand and will also force higher cost producers to shut down thus making room for the wave of new supply from Indonesia. Prices will be sluggis the nearest years as Indonesia aims for market share over price.

Zinc: Price has stabilized around USD 2500/t. Weakness in global construction will drive prices lower at times in 2024. The 3mth LME zinc price has fallen from a peak of USD 4499/ton in April 2022 to only USD 2248/ton in May 2023. Since then, it has recovered steadily to USD 2500/ton.  Demand could struggle in 2024 as construction globally will likely struggle with high interest rates. But mine closures is a natural counter effect of low prices and will put a floor under prices.

Price outlook

SEB Commodities price outlook
Source: Historical values from Bloomberg, Price forecast by SEB


Bjarne Schieldrop
Cheif Commodities Analyst
SEB Commodity Research

Fortsätt läsa

Analys

Now it’s up to OPEC+

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

All eyes are now back at OPEC+ after the recent fall in oil prices along with weakening crude curve structures and weakening economic statistics. OPEC+ will have to step up the game and give solid guidance of what it intends to do in 2024. If Saudi Arabia is to carry the burden alone (with only a little help from Russia) it will likely need to keep its production at around 9.0 m b/d on average for 2024 and drop it down towards 8.5 m b/d in Q1-24. This may be too much to ask from Saudi Arabia and it may demand some of the other OPEC members to step up and join in on the task to regulate the market in 2024. More specifically this means Iraq, Kuwait and UAE. The oil market will likely be quite nervous until a firm message from Saudi/Russia/OPEC+ is delivered to the market some time in December.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Saudi Arabia may get some help from President Joe Biden though as his energy secretary adviser, Amos Hochstein, has stated that the US will enforce sanctions on Iran on more than 1 m b/d. 

Brent crude fell 4.6% ydy to USD 77.4/b and over the last three trading sessions it has lost USD 5.1/b. This morning it is trading only marginally higher at USD 77.6/b which is no vote of confidence. A good dose of rebound this morning would have been a signal that the sell-off yesterday possibly was exaggerated and solely driven by investors with long positions flocking to the exit. So there’s likely more downside to come.

In general there is a quite good relationship between net long speculative positions in Brent crude and WTI versus the global manufacturing cycle. Oil investors overall typically have an aversion of holding long positions in oil when the global economy is slowing down. As of yet there are few signs that the global economic cycle is about to turn. Rather the opposite seems to be the case. Global manufacturing fell in October and yesterday we saw US industrial production fall 0.6% MoM while continued jobless claims rose more than expected and to the highest level in two years. This matches well with the logic that the strong rise in interest rates since March 2022 is inflicting pain on the economy with more pain ahead as the effect comes with a lag.

Most estimates are that the global oil market is running a solid deficit in Q4-23. The IEA has an implied deficit in the global oil market of 1 m b/d in Q4-23 if we assume that OPEC will produce 28 m b/d vs. a call-on-OPEC at 29 m b/d. But prices in the oil market is telling a different story with weakening crude curves, weakening refining margins and a sharp sell-off in oil prices.

For 2024 the general forecasts are that global economic growth will slow, global oil demand growth will slow and also that the need for oil from OPEC will fall from 28.7 m b/d to 28.4 m b/d (IEA). This is a bearish environment for oil. The average Brent crude oil price so far this year is about USD 83/b. It should essentially be expected to deliver lower in 2024 with the negatives mentioned above.

Two things however will likely counter this and they are interconnected. US shale oil activity has been slowing with falling drilling rig count since early December 2022 and that has been happening at an average WTI price of USD 78/b. The result is that total US liquids production is set to grow by only 0.3 m b/d YoY in Q4-24. This allows OPEC+ to support the oil price at USD 80-90/b through 2024 without fear of loosing a significant market share to US oil production. Thus slowing US liquids production and active price management by OPEC+ goes hand in hand. As such we do expect OPEC+ to step up to the task.

So far it has predominantly been Saudi Arabia with a little help from Russia which together proactively have managed the oil market and the oil price through significant cuts. Saudi Arabia produced 10.5 m b/d in April but then cut production rapidly to only 9.0 m b/d which is what it still produces. Its normal production is about 10 m b/d.

What has made the situation more difficult for Saudi Arabia is the combination of solid growth in non-OPEC supply in 2023 (+2.1 m b/d YoY; IEA) but also a substantial revival in production by Venezuela and Iran. The two produced 660 k b/d more in October than they on average did in 2022. So the need for oil from Saudi Arabia is squeezed from both sides.

All eyes are now back at OPEC+ after the recent fall in oil prices along with weakening crude curve structures and weakening economic statistics.

OPEC+ will have to step up the game and give solid guidance of what it intends to do in 2024. If Saudi Arabia is to carry the burden alone (with only a little help from Russia) then it will likely need to keep its production at around 9.0 m b/d on average for 2024 and drop it down towards 8.5 m b/d in Q1-24. This may be too much to ask from Saudi Arabia and it may demand some of the other OPEC members to step up and join in on the task to regulate the market in 2024. More specifically this means Iraq, Kuwait and UAE.

The oil market will likely be quite nervous until a firm message from Saudi/Russia/OPEC+ is delivered to the market some time in December.

Saudi Arabia may get some help from President Joe Biden though as his energy secretary adviser, Amos Hochstein, has stated that the US will enforce sanctions on Iran on more than 1 m b/d.

Fortsätt läsa

Populära