Följ oss

Analys

SIP Nordic – Råvaruguiden – maj 2012

Publicerat

den

SIP Nordic - Analyser av råvarorSöta, lätta och lika svarta – ändå så olika

När medier rapporterar om oljepriset säger de oftast just olja. Vad de missar är att det finns över 160 olika oljesorter som handlas på olika råvarumarknader. Nu är det ju självklart så att vi vanliga spekulanter inte kan investera i alla dessa 160 oljetyper. Vi har vanligtvis två val. WTI-oljan eller Brent-oljan. De är båda svarta till färgen, kallas söta och lätta men priset skiljer sig nu mer än vanligt.

Vad som skiljer de olika oljetyperna åt och som till stor del genererar prisskillnaderna mellan dessa är dess egenskaper och kvalité. Olja med bättre kvalité bör under normala marknadsförhållanden kosta mer än den med sämre kvalité.

WTI och Brent vanligast

Olja pumpas upp - WTI och BrentDe två mest handlade oljetyperna är WTI- och Brent-oljan. Båda WTI och Brent är med sina relativt låga densiteter så kallade lätta (light) oljor. WTI är något lättare än Brent. Dessutom är svavelnivåerna i oljorna lägre än 0,5 % vilket klassificerar dem som söta (sweet). Återigen är WTI- oljan något bättre än Brent-oljan även i detta avseende.

Dessa två egenskaper gör att WTI-oljan anses vara av bättre kvalité än Brent-oljan. Historiskt sett handlas även WTI-oljan till ett högre pris än Brent-oljan. De senaste åren handlas dock Brent-oljan till ett högre pris än WTI-oljan.

Ökade lager i USA och oroligheter i mellanöstern

Priset på WTI-oljan, som framförallt raffineras i USA och den mexikanska golfen, reflekteras ofta i tillgångs- och efterfrågebalansen på den amerikanska och kanadensiska marknaden. Brent-oljan, som är en kombination av olika oljor från 15 olika oljefält i Nordsjön, tenderar å andra sidan att styras mer av den globala tillgångs- och efterfrågebalansen. Dessutom tenderar Brent att påverkas mer av de oroligheterna vi sett i mellanöstern den senaste tiden.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Prisutveckling på olja - Graf över 10 år

WTI-oljan har historiskt sett handlats runt $2 dyrare än Brent. Det senaste tidens oroligheter i mellanöstern och ökade lagerstatistik i USA har dock resulterat i att Brent-oljan kostat så mycket som $25 dollar mer än WTI.

Råvaror – Energi

Brent olja

 • Olja är upp ca.11 % upp för året.
 • Under april månad har dock Brent-oljan tappat 3 %.
 • Det finns idag ingen riktigt tydlig kortsiktig riktning för Brent-oljan. Upp på längre sikt.
 • Lagernivåerna spås öka under Q2, dock från låga nivåer vilket är en följd av ökad produktion från OPEC-länderna och säsongsrelaterade minskningar i efterfrågan.
 • Trots detta kan priset på olja fortsätta ligga på dessa nivåer till följd av att OPEC-ländernas produktion används för att täcka bortfall av Iransk olja.

Prisutveckling på brentolja - Novemver 2010 - April 2012Olja (Brent) - Prognoser maj 2012

Naturgas

 • Naturgas har under april månad utvecklats väl. För månaden upp ca 6 %.
 • Sista veckan i april gick naturgas upp över 20 %.
 • Trots detta ligger naturgas på historiskt låga nivåer.
 • Varma temperaturer i framförallt USA bidrar till minskad efterfrågan vilket har påverkat priset negativt under året.
 • Lagren av naturgas väntas öka under 26 %.
 • Priset är nu så pass lågt att producenter kan tvingas minska produktionen. Ett sådant stopp kan få priset att studsa upp.

Naturgas - Prisutveckling - November 2012 till april 2012Prognoser på naturgaspriset - 2012 och 2013

Råvaror – Metaller

Guld

 • Guld har under april månad tappat ca en halv procent. För året är guld upp 7 %
 • Reuters publicerade i april sin guldundersökning. Där förutspås en guldkurs som fluktuerar i ett stort spann men som ligger något över dagens nivåer vid årets slut.
 • I undersökningen tas det även upp att centralbankerna fortsätter att öka sitt guldinnehav under 2012. De justerar även den tidigare prognosen om 300 ton nettoinflöde till 400 ton.
 • Det skrivs också om fallande guldpriser under 2013 till följd av stabilare globalt marknadsläge.

Graf över utveckling på guldpriset - November 2010 till april 2012Prognoser på guldpriset fram till första kvartalet 2013

Silver

 • Silver har i år gått upp med ca 15 %. Under april månad har dock priset på silver backat med ca 5 %
 • Silver befinner sig fortsatt i en långsiktigt fallande kil.
 • Tillgången på silver väntas minska med 1,5 % samtidigt som efterfrågan endast spås öka med 0,3 %. Trots detta är tillgången på silver god.
 • Den europiska kreditkrisen i kombination med rädsla för minskad kinesisk tillväxt bidrar till de negativa sentimenten i silver.

Silverprisets utveckling november 2010 till april 2012Prognoser på det framtida silverpriset

Platina

 • För året är platina upp ca 13,5%.
 • Under april månad har platina tappat 4,7 %
 • Nedgången gör att platina nu återigen handlas till en billigare kurs än guld.
 • Platinatillgången spås öka med 3 % under 2012 samtidigt som konsumtionen endast väntas öka med 2 %. Detta gör att skillnaden mellan tillgång och efterfrågan väntas öka med ca 12 %.
 • Rädsla för en fördjupad europeisk kris i kombination med en rädsla för mindre kinesisk tillväxt pressar platinapriset.

Platinaprisets utveckling - Graf jan 2010 - maj 2012Prognos på framtida platinapris

Koppar

 • Koppar har börjat året starkt efter ett ur svagt 2011. Koppar har gått upp ca 12,5% i år. (Att jämföra med -21 % under 2011)
 • Under april månad har dock kopparpriset stagnerat och är upp 0,5 %.
 • Siffror visar att världens största konsument av koppar, Kina, under mars månad importerade över 480 tusen ton. Den fjärde högsta siffran någonsin.
 • Kopparinventarierna ligger på låga nivåer och lagren av koppar räcker endast i tre veckor.
 • Samma siffra väntas sjunka till 2.8 under 2013 vilket kan pressa kopparpriset trots rädsla för en avsvalnad kinesisk tillväxt.

Kopparprisets utveckling - november 2010 - april 2012Prognoser på framtida kopparpris

Zink

 • Likt koppar har zinkpriset kraftigt stigit under den första månaden av 2012. Zink är upp ca 11 % för året.
 • Zinkprisets har trots en mer sund balans i tillgång och efterfrågan gått upp ca 1,5 % under april månad.
 • Den årliga konsumtionen av zink förväntas växa med 3.6% samtidigt som tillgången bara förväntas växa med 3 %. Det uppskattas dock att nuvarande zinktillgång skulle räcka 7,5 veckor, 0,5 veckor längre än 2011.

Zinkprisets utveckling - november 2010 - april 2012Framtida zinkpriser - prognoser

Nickel

 • Nickel presterade sämst av alla basmetaller under 2011.
 • Nickel fortsätter sin kräftgång under 2012. Efter en uppgång i januari tappade nickel närmare 18 % under februari och mars och är nu den enda basmetallen som inte utvecklats positivt under 2012.
 • Produktionen väntas överstiga konsumtionen under 2012. Mängden tillgänglig nickel väntas dock minska under 2013 och i kombination med ett bättre marknadsläge spår analytikerna ett högre nickelpris under 2013.
 • Nuvarande nickelnivåer räcker för 10,4 veckors konsumtion. Ca en vecka högre än 2011.

Nickelpriset - Utveckling november 2010 - april 2012Framtida nickelpris enligt prognoser

Råvaror – Jordbruk

Socker

 • Socker startade året starkt till följd av dåliga och torra väderförhållandena i världens största sockerproducerande land, Brasilien.
 • Sedan mars faller dock socker kraftigt. Indien producerar och exporterar socker i hög fart vilket resulterat i att socker under mars-april tappat nästan 16 %.
 • Genomsnittspositionen är fortsatt lång men säljarna börjar nu bli fler och fler.

Sockerprisets utveckling - Graf över november 2010 till april 2012Framtida sockerpriser - Prognoser

Bomull

 • Bomull är för året ned ca 4 %
 • Under 2012 har säljarna kopplat greppet om bomull.
 • Exporten från Indien väntas öka under året. Dessutom visar siffror att produktionen av bomull i USA väntas vara högre än beräknat.
 • Den kinesiska efterfrågan på bomull har under april månad avtagit.

Bomull - Graf över prisutveckling - November 2010 till april 2012bomullspris

Majs

 • Majspriset är i stort sett oförändrat för året. (+1%)
 • Majs pendlar mellan 600 och 660 cents.
 • Väderförhållanden i USA är goda inför den majs som sättas och skördas under våren.
 • Statistik som visar USA-exporten av majs ökar kraftigt. Kina importerar nu rekordstora mängder majs.
 • En ökad efterfrågan neutraliseras av goda väderförhållanden vilket gör att det inte finns en tydlig trend i majs.

Majspriset - Utveckling november 2010 till april 2012Prognoser på framtida majspris

Vete

 • Antalet spekulanter som tror på nedgång fortsätter att växa.
 • För året är vete i det närmaste oförändrat.
 • Priset pendlar nu mellan 620 och 660.
 • Anledningen till att vetekursen konsoliderar är att USDAs lagerstatistik om ökade lager neutraliseras av dåliga väderförhållanden i östeuropeiska länder.

Vetepriset - Utveckling november 2010 - april 2012Framtida vetepris - Prognoser

Apelsinjuice

 • Priset på apelsinjuice fortsätter att falla som en sten.
 • Sedan toppen den 19 januari har apelsinjuice nu tappat över 30 %.
 • Det finns fortfarande fallhöjd i kursen då apelsinjuice har stigit med nästan 113 % sedan 2009.
 • Skörden spås dock bli väldigt god i Florida samtidigt som rapporter visar att efterfrågan på apelsinjuice minskar vilken kyler av priset.
 • Skörden för året spås bli mycket högre än förra året.

Pristutveckling på apelsinjuice - December 2009 - april 2012

[box]Denna uppdatering är producerat av SIP Nordic och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Ansvarsbegränsning

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Detta produktblad utgör endast marknadsföring och har sammanställts av SIP Nordic Fondkommission AB.

Innehållet ger inte fullständig information avseende det finansiella instrumentet. Investerare uppmanas att del av prospekt och slutliga villkor, vilka finns tillgängliga på: www.rbsbank.se/markets, innan ett investeringsbeslut tas.

Förekommande exempel är simulerade och baseras på SIP Nordics egna beräkningar och antaganden, en person som använder andra data eller antaganden kan nå andra resultat. Administrativa avgifter och transaktionsavgifter påverkar den faktiska avkastningen.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa
Annons Centaur
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Crude oil comment: Lack of clear direction

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

This week, Brent crude prices have declined by USD 2.3 per barrel (2.8%) since Monday’s opening, driven by fundamental market factors. The current price is near its weekly low at USD 81.8 per barrel, down from Monday’s high of USD 84.5 per barrel.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

The price has fallen by nearly USD 1 per barrel since yesterday afternoon. This week’s downward trend can be attributed to three main factors:

1. Upcoming OPEC+ Meeting:

OPEC+ is scheduled to meet on June 1st for the Joint Ministerial Monitoring Committee (JMMC). Initially planned as a physical meeting in Vienna, it will now be fully digital, suggesting no major discussions or changes. We anticipate that the meeting will result in the extension of current production cuts into Q3 2024. OPEC+ aims to signal a tight yet well-supplied market, maintaining the status quo and minimizing significant market reactions.

2. U.S. Inventory Report:

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Wednesday’s U.S. inventory report had a bearish impact on the market, showing a build in commercial crude inventories (excl. SPR) by 1.8 million barrels, contrary to the expected 1.9-million-barrel draw. This was slightly more bullish than the American Petroleum Institute (API) forecast of a 2.5-million-barrel increase released on Tuesday.

Commercial crude inventories now stand at 458.8 million barrels, about 3% below the five-year average for this time of year. This build is counter-seasonal, as we usually see a draw at this time of the year. Gasoline inventories decreased by 0.9 million barrels, less than the anticipated draw of 1.2 million barrels. Distillate (diesel) inventories increased by 0.4 million barrels, against a consensus expectation of a 0.3-million-barrel draw, further defying typical seasonal trends and adding a bearish tone to the market, even though they remain about 7% below the five-year average. Overall, total inventories (crude + gasoline + distillate) rose by 1.3 million barrels.

Additionally, U.S. crude oil refinery inputs averaged 16.5 million barrels per day last week, an increase of 227 thousand barrels per day from the previous week. Refineries operated at 91.7% of their operable capacity, the highest since mid-January, as they ramp up following maintenance. Gasoline production averaged 10 million barrels per day, while distillate fuel production averaged 5.1 million barrels per day. A marginal improvement in refinery margins indicates healthier demand prospects leading into the driving season.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

3. FOMC Minutes and Economic Concerns:

The continued decline in oil prices can also be attributed to bearish pressure from hawkish Federal Open Market Committee (FOMC) minutes, which raised concerns about persistent inflation. This could result in prolonged higher U.S. interest rates, potentially limiting future oil demand growth.

In summary, the combined effect of the upcoming OPEC+ meeting, the U.S. inventory report, and economic concerns highlighted in the FOMC minutes has contributed to the weakening of Brent crude prices this week.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa

Analys

German solar power prices are collapsing as market hits solar saturation

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

German solar power producers got a price haircut of 87% over the past 10 days. German solar power producers have over the past 10 days received a volume weighted power price of only EUR 9.1/MWh. The average power price during non-solar-power-hours was in comparison EUR 70.6/MWh. Solar power producers thus got an 87% cut in the power price they get when they produce vs. the power price during non-solar-power-hours. This is what happens to power prices when the volume of unregulated power becomes equally big or bigger than demand: Prices collapse when unregulated power produces the most.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Massive growth in solar power installations in Germany in 2023 is leading to destruction of solar hour prices and solar profitability. Germany installed a record 14,280 MW of solar power capacity According to ’PV Magazine International’. That is close to twice as much as in 2022. Total installed solar capacity reached 81.7 GW at the end of 2023 according to ’Renewables Now’. Average German demand load was in comparison 52.2 GW. So total solar capacity reached almost 30 GW above average demand. Solar power produces the most during summer when demand is lower. The overshoot is thus much larger than the 30 GW mentioned when it matters.

The collapse in solar-hour-power-prices implies a collapse in solar power producer earnings unless the earnings of the installations are secured with subsidies or by PPAs. It also means that there is a sharp reduction in the earnings potential for new solar power projects. The exponential growth in new installations of solar capacity we have seen to date is likely to come to an abrupt halt. There is however most likely still a large range of solar power projects under construction in Germany which will be finalized before growth in new capacity comes to a halt. The problem of solar power production curbs (you are not allowed to produce at all) and solar power price destruction is likely to escalate yet higher before new growth in supply comes to a halt. 

Focus will now shift from solar production capacity growth to grid improvements, batteries and adaptive demand. All consumers are of course happy for cheap power as long as they are able to consume it when it is cheap. At the moment they can’t. But the incentive to be inventive is now super high. The focus will now likely shift from solar power production growth to grids, batteries, adaptive demand and all possible ways to utilize ”free power”. This will over time exhaust the availability of ”free power” and drive solar-hour-power-prices back up. This again will then eventually open for renewed growth in solar power capacity growth.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

It is probably much worse down in the grid. What is worth noting is that these numbers are for all of Germany average. Solar power congestion is much worse in the local grids all around Germany along with local grid capacity constraints ect.

The problem of solar power is high concentration of production: 80% of German solar production was produced during 22.3% of the hours in the year in 2023. What is also worth mentioning is that solar power production is extremely concentrated in relatively few hours per year. It produces in the middle of the day and during summer. In 2023 German solar power produced 80% of its production in only 22.3% of the hours of the year. This basically implies that once solar power production reaches 22.3% of total power supply (without batteries), then solar-hour-power-prices will likely collapse. Solar power production reached 55 TWh in 2023. That’s a lot but it is still only 12% of total demand of 458 TWh in 2023. What it means is that the acute problem of solar-hour-power-price-destruction sets in much before the ”theoretical 22.3%” mentioned above.

On the 21 Feb 2024 we wrote the following note on this issue: ”The self-destructive force of unregulated solar power” where we highlighted these issues and warned that this will likely be a process of ”First gradually. Then suddenly”.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

German solar power capacity makes a big leap upwards in 2023 as the energy crisis hurt everybody. Demand went down. Now there is a large overcapacity in installed solar effect vs. demand load.

German solar power capacity makes a big leap upwards in 2023 as the energy crisis hurt everybody. Demand went down. Now there is a large overcapacity in installed solar effect vs. demand load.
Source: SEB calculations and graph, PV Magazine, Wikipedia, Blberg data on German power demand

German solar power producers got an 87% price haircut on average during last 10 days vs. those who produced during non-solar-power hours.

German solar power producers got an 87% price haircut on average during last 10 days vs. those who produced during non-solar-power hours.
Source: SEB calculations and graph, data by Blbrg

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.
Source:  SEB calculations and graph, data by Blbrg

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.
Source: SEB calculations and graph, data by Blbrg

Solar power production and German power prices over the past 10 days.

Solar power production and German power prices over the past 10 days.
Source: SEB calculations and graph, data by Blbrg

Solar power production and German power prices on 27 April 2024.

Solar power production and German power prices on 27 April 2024.
Source:  SEB calculations and graph, data by Blbrg
Fortsätt läsa

Analys

Firm at $85

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

This week, Brent Crude prices have strengthened by USD 1.2 per barrel since Monday’s opening. While macroeconomic concerns persist, market reactions have been subdued, with price fluctuations primarily driven by fundamental factors. Currently, the oil price stands at its weekly high of USD 84.4 per barrel, with Wednesday’s low recorded at USD 81.7 per barrel, indicating relatively normal price movements throughout the week.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

The upward trajectory since Wednesday afternoon can be attributed to two main factors:

Firstly, Wednesday’s US inventory report, though mixed, conveyed a bullish sentiment to the market due to an overall decline in commercial inventories. The report from the US Department of Energy (DOE) revealed a draw in US crude inventories of 1.4 million barrels last week, surpassing consensus estimates of a 2.0-million-barrel draw –  the American Petroleum Institute’s (API) forecast of a 0.5-million-barrel build on Tuesday.

Additionally, a marginal improvement in refinery margins hints at healthier demand prospects leading up to the driving season. While commercial crude oil inventories (excluding Strategic Petroleum Reserve) decreased, standing approximately 3% below the five-year average for this period, total gasoline inventories saw a notable increase of 0.9 million barrels compared to the consensus forecast of a decrease of 1.1 million barrels. Distillate fuel inventories experienced a more moderate increase in line with expectations, rising by 0.6 million barrels but remaining approximately 7% below the five-year average. Overall, total inventories (crude + gasoline + distillate) showed a marginal increase of 0.1 million barrels, coupled with a 1% improvement in refinery utilization to 88.5% last week (see pages 11 and 18 attached).

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

The substantial draw in commercial crude inventories, particularly compared to the typical seasonal build, has emerged as a key price driver (see page 12 attached).

Secondly, the third consecutive day of oil price gains can be attributed to renewed optimism regarding US rate cuts, supported by positive US jobs data suggesting potential Federal Reserve rate cuts this year. This optimism has boosted risk assets and weakened the dollar, rendering commodities more appealing to buyers.

In a broader context, crude oil prices have been moderating since early last month amidst easing tensions in the Middle East. Attention is also focused on OPEC+, with Russia, a key member, exceeding production targets ahead of the cartel’s upcoming meeting. Expectations are widespread for an extension of output cuts during the next meeting.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Conversely, providing support to global crude prices is the Biden administration’s intention to increase the price ceiling for refilling US strategic petroleum reserves to as much as USD 79.99 per barrel.

With geopolitical tensions relatively subdued, but lingering, the market remains vigilant in analyzing data and fundamentals. Our outlook for oil prices at USD 85 per barrel for 2024 remains firm and attainable for the foreseeable future.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära