Följ oss

Analys

SIP Nordic – Råvaruguiden – maj 2012

Publicerat

den

SIP Nordic - Analyser av råvarorSöta, lätta och lika svarta – ändå så olika

När medier rapporterar om oljepriset säger de oftast just olja. Vad de missar är att det finns över 160 olika oljesorter som handlas på olika råvarumarknader. Nu är det ju självklart så att vi vanliga spekulanter inte kan investera i alla dessa 160 oljetyper. Vi har vanligtvis två val. WTI-oljan eller Brent-oljan. De är båda svarta till färgen, kallas söta och lätta men priset skiljer sig nu mer än vanligt.

Vad som skiljer de olika oljetyperna åt och som till stor del genererar prisskillnaderna mellan dessa är dess egenskaper och kvalité. Olja med bättre kvalité bör under normala marknadsförhållanden kosta mer än den med sämre kvalité.

WTI och Brent vanligast

Olja pumpas upp - WTI och BrentDe två mest handlade oljetyperna är WTI- och Brent-oljan. Båda WTI och Brent är med sina relativt låga densiteter så kallade lätta (light) oljor. WTI är något lättare än Brent. Dessutom är svavelnivåerna i oljorna lägre än 0,5 % vilket klassificerar dem som söta (sweet). Återigen är WTI- oljan något bättre än Brent-oljan även i detta avseende.

Dessa två egenskaper gör att WTI-oljan anses vara av bättre kvalité än Brent-oljan. Historiskt sett handlas även WTI-oljan till ett högre pris än Brent-oljan. De senaste åren handlas dock Brent-oljan till ett högre pris än WTI-oljan.

Ökade lager i USA och oroligheter i mellanöstern

Priset på WTI-oljan, som framförallt raffineras i USA och den mexikanska golfen, reflekteras ofta i tillgångs- och efterfrågebalansen på den amerikanska och kanadensiska marknaden. Brent-oljan, som är en kombination av olika oljor från 15 olika oljefält i Nordsjön, tenderar å andra sidan att styras mer av den globala tillgångs- och efterfrågebalansen. Dessutom tenderar Brent att påverkas mer av de oroligheterna vi sett i mellanöstern den senaste tiden.

Prisutveckling på olja - Graf över 10 år

WTI-oljan har historiskt sett handlats runt $2 dyrare än Brent. Det senaste tidens oroligheter i mellanöstern och ökade lagerstatistik i USA har dock resulterat i att Brent-oljan kostat så mycket som $25 dollar mer än WTI.

Råvaror – Energi

Brent olja

 • Olja är upp ca.11 % upp för året.
 • Under april månad har dock Brent-oljan tappat 3 %.
 • Det finns idag ingen riktigt tydlig kortsiktig riktning för Brent-oljan. Upp på längre sikt.
 • Lagernivåerna spås öka under Q2, dock från låga nivåer vilket är en följd av ökad produktion från OPEC-länderna och säsongsrelaterade minskningar i efterfrågan.
 • Trots detta kan priset på olja fortsätta ligga på dessa nivåer till följd av att OPEC-ländernas produktion används för att täcka bortfall av Iransk olja.

Prisutveckling på brentolja - Novemver 2010 - April 2012Olja (Brent) - Prognoser maj 2012

Naturgas

 • Naturgas har under april månad utvecklats väl. För månaden upp ca 6 %.
 • Sista veckan i april gick naturgas upp över 20 %.
 • Trots detta ligger naturgas på historiskt låga nivåer.
 • Varma temperaturer i framförallt USA bidrar till minskad efterfrågan vilket har påverkat priset negativt under året.
 • Lagren av naturgas väntas öka under 26 %.
 • Priset är nu så pass lågt att producenter kan tvingas minska produktionen. Ett sådant stopp kan få priset att studsa upp.

Naturgas - Prisutveckling - November 2012 till april 2012Prognoser på naturgaspriset - 2012 och 2013

Råvaror – Metaller

Guld

 • Guld har under april månad tappat ca en halv procent. För året är guld upp 7 %
 • Reuters publicerade i april sin guldundersökning. Där förutspås en guldkurs som fluktuerar i ett stort spann men som ligger något över dagens nivåer vid årets slut.
 • I undersökningen tas det även upp att centralbankerna fortsätter att öka sitt guldinnehav under 2012. De justerar även den tidigare prognosen om 300 ton nettoinflöde till 400 ton.
 • Det skrivs också om fallande guldpriser under 2013 till följd av stabilare globalt marknadsläge.

Graf över utveckling på guldpriset - November 2010 till april 2012Prognoser på guldpriset fram till första kvartalet 2013

Silver

 • Silver har i år gått upp med ca 15 %. Under april månad har dock priset på silver backat med ca 5 %
 • Silver befinner sig fortsatt i en långsiktigt fallande kil.
 • Tillgången på silver väntas minska med 1,5 % samtidigt som efterfrågan endast spås öka med 0,3 %. Trots detta är tillgången på silver god.
 • Den europiska kreditkrisen i kombination med rädsla för minskad kinesisk tillväxt bidrar till de negativa sentimenten i silver.

Silverprisets utveckling november 2010 till april 2012Prognoser på det framtida silverpriset

Platina

 • För året är platina upp ca 13,5%.
 • Under april månad har platina tappat 4,7 %
 • Nedgången gör att platina nu återigen handlas till en billigare kurs än guld.
 • Platinatillgången spås öka med 3 % under 2012 samtidigt som konsumtionen endast väntas öka med 2 %. Detta gör att skillnaden mellan tillgång och efterfrågan väntas öka med ca 12 %.
 • Rädsla för en fördjupad europeisk kris i kombination med en rädsla för mindre kinesisk tillväxt pressar platinapriset.

Platinaprisets utveckling - Graf jan 2010 - maj 2012Prognos på framtida platinapris

Koppar

 • Koppar har börjat året starkt efter ett ur svagt 2011. Koppar har gått upp ca 12,5% i år. (Att jämföra med -21 % under 2011)
 • Under april månad har dock kopparpriset stagnerat och är upp 0,5 %.
 • Siffror visar att världens största konsument av koppar, Kina, under mars månad importerade över 480 tusen ton. Den fjärde högsta siffran någonsin.
 • Kopparinventarierna ligger på låga nivåer och lagren av koppar räcker endast i tre veckor.
 • Samma siffra väntas sjunka till 2.8 under 2013 vilket kan pressa kopparpriset trots rädsla för en avsvalnad kinesisk tillväxt.

Kopparprisets utveckling - november 2010 - april 2012Prognoser på framtida kopparpris

Zink

 • Likt koppar har zinkpriset kraftigt stigit under den första månaden av 2012. Zink är upp ca 11 % för året.
 • Zinkprisets har trots en mer sund balans i tillgång och efterfrågan gått upp ca 1,5 % under april månad.
 • Den årliga konsumtionen av zink förväntas växa med 3.6% samtidigt som tillgången bara förväntas växa med 3 %. Det uppskattas dock att nuvarande zinktillgång skulle räcka 7,5 veckor, 0,5 veckor längre än 2011.

Zinkprisets utveckling - november 2010 - april 2012Framtida zinkpriser - prognoser

Nickel

 • Nickel presterade sämst av alla basmetaller under 2011.
 • Nickel fortsätter sin kräftgång under 2012. Efter en uppgång i januari tappade nickel närmare 18 % under februari och mars och är nu den enda basmetallen som inte utvecklats positivt under 2012.
 • Produktionen väntas överstiga konsumtionen under 2012. Mängden tillgänglig nickel väntas dock minska under 2013 och i kombination med ett bättre marknadsläge spår analytikerna ett högre nickelpris under 2013.
 • Nuvarande nickelnivåer räcker för 10,4 veckors konsumtion. Ca en vecka högre än 2011.

Nickelpriset - Utveckling november 2010 - april 2012Framtida nickelpris enligt prognoser

Råvaror – Jordbruk

Socker

 • Socker startade året starkt till följd av dåliga och torra väderförhållandena i världens största sockerproducerande land, Brasilien.
 • Sedan mars faller dock socker kraftigt. Indien producerar och exporterar socker i hög fart vilket resulterat i att socker under mars-april tappat nästan 16 %.
 • Genomsnittspositionen är fortsatt lång men säljarna börjar nu bli fler och fler.

Sockerprisets utveckling - Graf över november 2010 till april 2012Framtida sockerpriser - Prognoser

Bomull

 • Bomull är för året ned ca 4 %
 • Under 2012 har säljarna kopplat greppet om bomull.
 • Exporten från Indien väntas öka under året. Dessutom visar siffror att produktionen av bomull i USA väntas vara högre än beräknat.
 • Den kinesiska efterfrågan på bomull har under april månad avtagit.

Bomull - Graf över prisutveckling - November 2010 till april 2012bomullspris

Majs

 • Majspriset är i stort sett oförändrat för året. (+1%)
 • Majs pendlar mellan 600 och 660 cents.
 • Väderförhållanden i USA är goda inför den majs som sättas och skördas under våren.
 • Statistik som visar USA-exporten av majs ökar kraftigt. Kina importerar nu rekordstora mängder majs.
 • En ökad efterfrågan neutraliseras av goda väderförhållanden vilket gör att det inte finns en tydlig trend i majs.

Majspriset - Utveckling november 2010 till april 2012Prognoser på framtida majspris

Vete

 • Antalet spekulanter som tror på nedgång fortsätter att växa.
 • För året är vete i det närmaste oförändrat.
 • Priset pendlar nu mellan 620 och 660.
 • Anledningen till att vetekursen konsoliderar är att USDAs lagerstatistik om ökade lager neutraliseras av dåliga väderförhållanden i östeuropeiska länder.

Vetepriset - Utveckling november 2010 - april 2012Framtida vetepris - Prognoser

Apelsinjuice

 • Priset på apelsinjuice fortsätter att falla som en sten.
 • Sedan toppen den 19 januari har apelsinjuice nu tappat över 30 %.
 • Det finns fortfarande fallhöjd i kursen då apelsinjuice har stigit med nästan 113 % sedan 2009.
 • Skörden spås dock bli väldigt god i Florida samtidigt som rapporter visar att efterfrågan på apelsinjuice minskar vilken kyler av priset.
 • Skörden för året spås bli mycket högre än förra året.

Pristutveckling på apelsinjuice - December 2009 - april 2012

[box]Denna uppdatering är producerat av SIP Nordic och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Ansvarsbegränsning

Detta produktblad utgör endast marknadsföring och har sammanställts av SIP Nordic Fondkommission AB.

Innehållet ger inte fullständig information avseende det finansiella instrumentet. Investerare uppmanas att del av prospekt och slutliga villkor, vilka finns tillgängliga på: www.rbsbank.se/markets, innan ett investeringsbeslut tas.

Förekommande exempel är simulerade och baseras på SIP Nordics egna beräkningar och antaganden, en person som använder andra data eller antaganden kan nå andra resultat. Administrativa avgifter och transaktionsavgifter påverkar den faktiska avkastningen.

Förstsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

A recession is no match for OPEC+

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

History shows that OPEC cuts work wonderfully. When OPEC acts it changes the market no matter how deep the crisis. Massive 9.7 m b/d in May 2020. Large cuts in Dec 2008. And opposite: No-cuts in 2014 crashed the price. OPEC used to be slow and re-active. Now they are fast and re-active. Latest cut indicates a ”reaction-function” with a floor price of USD 70/b. Price could move lower than that in May, but JMMC meeting on 4 June and full OPEC+ meeting on 5-6 July would then change the course. Fresh cuts now in May will likely drive market into deficit, inventory draws, stronger prices. Sell-offs in May should be a good buying opportunities

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Production cuts by OPEC+ do work. They work wonderfully. Deep cuts announced by OPEC in December 2008 made the oil price bottom at USD 33.8/b on Christmas Eve. That is USD 48.3/b adj. for CPI. The oil price then collapsed in 2014 when it became increasingly clear during the autumn that OPEC would NOT defend the oil price with confirmation of no-cuts in December that year.  The creation of OPEC+ in the autumn of 2016 then managed to drive the oil price higher despite booming US shale oil production. A massive 9.7 m b/d cut in production in May 2020 onward made the oil price shoot higher after the trough in April 2020. 

Historical sequence pattern is first a price-trough, then cuts, then rebound. This history however points to a typical sequence of events. First we have a trough in prices. Then we get cuts by OPEC(+) and then the oil price shoots back up. This probably creates an anticipation by the market of a likewise sequence this time. I.e. that the oil price first is going to head to USD 40/b, then deep cuts by OPEC+ and then the rebound. If we get an ugly recession.

But OPEC+ is faster and much more vigilant today. Historically OPEC met every half year. Assessed the situation and made cuts or no cuts in a very reactive fashion. That always gave the market a long lead-time both in terms of a financial sell-off and a potential physical deterioration before OPEC would react.

But markets are faster today as well with new information spreading to the world almost immediately. Impact of that is both financial and physical. The financial sell-off part is easy to understand. The physical part can be a bit more intricate. Fear itself of a recession can lead to a de-stocking of the oil supply chain where everyone suddenly starts to draw down their local inventories of crude and products with no wish to buy new supplies as demand and prices may be lower down the road. This can then lead to a rapid build-up of crude stocks in the hubs and create a sense of very weak physical demand for oil even if it is still steady.

Deep trough in prices is possible but would not last long. Faster markets and faster OPEC+ action means we could still have a deep trough in prices but they would not last very long. Oil inventories previously had time to build up significantly when OPEC acted slowly. When OPEC then finally made the cuts it would take some time to reverse the inventory build-up. So prices would stay lower for longer. Rapid action by OPEC+ today means that inventories won’t have time to build up to the same degree if everything goes wrong with the economy. Thus leading to much briefer sell-offs and sharper and faster re-bounds.

OPEC+ hasn’t really even started cutting yet. Yes, we have had some cuts announced with 1.5 m b/d reduction starting now in May. But this is only bringing Saudi Arabia’s oil production back to roughly its normal level around 10 m b/d following unusually high production of 11 m b/d in Sep 2022. So OPEC+ has lots of ”dry powder” for further cuts if needed.

OPEC reaction function: ”USD 70/b is the floor”. The most recent announced production cut gave a lot of information. It was announced on 2nd of April and super-fast following the 20th of March when Dated Brent traded to an intraday low of USD 69.27/b.

JMMC on 4 June and OPEC+ meeting on 5-6 July. Will cut if needed. OPEC+ will now spend the month of May to assess the effects of the newest cuts. The Joint Ministerial Monitoring Committee (JMMC) will then meet on 4 June and make a recommendation to the group. If it becomes clear at that time that further cuts are needed then we’ll likely get verbal intervention during June in the run-up to 5-6 July and then fresh cuts if needed.

Oil man Biden wants a price floor of USD 70/b as well. The US wants to rebuild its Strategic Petroleum Reserves (SPR) which now has been drawn down to about 50%. It stated in late 2022 that it wanted to buy if the oil price fell down to USD 67 – 72/b. Reason for this price level is of course that if it falls below that then US shale oil production would/could start to decline with deteriorating energy security for the US. Latest signals from the US administration is that the rebuilding of the SPR could start in Q3-23.

A note on shale oil activity vs. oil price. The US oil rig count has been falling since early December 2022 and has been doing so during a period when the Dated Brent price has been trading around USD 80/b.

IMF estimated social cost-break-even oil price for the different Middle East countries. As long as US shale oil production is not booming there should be lots of support within OPEC+ to cut production in order to maintain the oil price above USD 70/b. Thus the ”OPEC+ reaction-function” of a USD 70/b floor price. But USD 80/b would even satisfy Saudi Arabia.

IMF estimated social cost-break-even oil price for the different Middle East countries
Source: SEB graph, Bloomberg, IMF

US implied demand and products delivered is holding up nicely YoY and on par with 2019. So far at least. Seen from an aggregated level.

US implied demand and products delivered
Source: SEB graph and calculations, Blberg, US DOE

Total US crude and product stocks including SPR. Ticking lower. Could fall faster from May onward due to fresh cuts by OPEC+ of 1.5 m b/d

Total US crude and product stocks including SPR.
Source: SEB graph and calculations, Bloomberg, DOE

An oil price of USD 95/b in 2023 would place cost of oil to the global economy at 3.3% of Global GDP which is equal to the 2000 – 2019 average.

Oil cost as share of global economy
Source: SEB calculations and graph, Statista, BP
Förstsätt läsa

Analys

Mixed signals on demand but world will need more oil from OPEC but the group is cutting

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

A world where OPEC(+) is in charge is a very different world than we are used to during the ultra-bearish 2015-19 period where US shale AND offshore non-OPEC production both were booming. Brent averaged USD 58/b nominal and USD 70/b in real terms that period. The Brent 5yr contract is trading at USD 66/b nominal or USD 58.6/b in real-terms assuming no market power to OPEC+ in 2028. Could be, but we don’t think so as US Permian shale is projected by major players to peak next 5yrs. When OPEC(+) is in charge the group will cut according to needs. For Saudi that is around USD 85/b but maybe as high as USD 97/b if budget costs rise with inflation

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

No major revisions to outlook by the IEA last week in its monthly Oil Market Report.

Total demand to rise 2 m b/d, 90% of demand growth from non-OECD and 57% from Jet fuel. Total demand to rise by 2 m b/d YoY to 101.9 m b/d where 90% of the gain is non-OECD. Jet fuel demand to account for 57% of demand growth as global aviation continues to normalize post Covid-19. Demand for 2022 revised down by 0.1 m b/d and as a result so was the 2023 outlook (to 101.9 m b/d). Non-OPEC supply for 2023 was revised up by 0.1 m b/d. Call-on-OPEC 2023 was reduced by 0.2 m b/d as a result to 29.5 m b/d. Call-on-OPEC was 28.8 m b/d in Q4-22. The group produced 28.94 m b/d in Mar (Argus).

World will need more oil from OPEC. Call-on-OPEC to rise 1.6 m b/d from Q4-22 to Q4-23. IEA is forecasting a call-on-OPEC in Q4-23 of 30.4 m b/d. The world will thus need 1.6 m b/d more oil from OPEC YoY in Q4-23 and 0.46 m b/d more than it produced in March. Counter to this though the OPEC group decided to cut production by 1 m b/d from May to the end of the year. So from May onward the group will produce around 28 m b/d while call-on-OPEC will be 29.1 m b/d, 30.3 m b/d and 30.4 m b/d in Q2,3,4-23.

If the IEA is right about demand then the coming OPEC cuts  should drive inventories significantly lower and oil prices higher.

But the market doesn’t quite seem to buy into this outlook. If it had then prices would have moved higher. Prices bumped up to USD 87.49/b intraday on 12 April but have since fallen back and Brent is falling back half a percent today to USD 85.9/b.

Market is concerned for declining OECD manufacturing PMI’s. It is of course the darkening clouds on the macro-sky which is making investors concerned about the outlook for oil products demand and thus crude oil demand. Cross-currents in global oil product demand is making the situation difficult to assess. On the one hand there are significant weakening signals in global diesel demand along with falling manufacturing PMIs. The stuff which makes the industrial world go round. Manufacturing, trucking, mining and heavy duty vehicles all need diesel. (Great Blbrg story on diesel here.) Historically recessions implies a cyclical trough in manufacturing activity, softer diesel demand and falling oil prices. So oil investors are naturally cautious about buying into the bull-story based on OPEC cuts alone.

Cross-currents is making demand growth hard to assess. But the circumstances are much more confusing this time around than in normal recession cycles because: 1) Global Jet fuel demand is reviving/recovering post Covid-19 and along with China’s recent reopening. IEA’s assessment is that 57% of global demand growth this year will be from Jet fuel. And 2) Manufacturing PMIs in China and India are rising while OECD PMIs are falling.

These cross-currents in the demand picture is what makes the current oil market so difficult to assess for everyone and why oil prices are not rallying directly to + USD 100/b. Investors are cautious. Though net-long specs have rallied 137 m b to 509 m b since the recent OPEC cuts were announced.

The world will need more oil from OPEC in 2023 but OPEC is cutting. The IEA is projecting that non-OPEC+ supply will grow by 1.9 m b/d YoY and OPEC+ will decline by 0.8 m b/d and in total that global supply will rise 1.2 m b/d in 2023. In comparison  global demand will rise by 2.0 m b/d. At the outset this is a very bullish outlook but the global macro-backdrop could of course deteriorate further thus eroding the current projected demand growth of 2 m b/d. But OPEC can cut more if needed since latest cuts have only brought Saudi Arabia’s production down to its normal level.

OPEC has good reasons to cut production if it can. IEA expects global oil demand to rise 2 m b/d YoY in 2023 and that call-on-OPEC will lift 1.6 m b/d from Q4-22 to Q4-23. I.e. the world needs more oil from OPEC in 2023. But OPEC will likely produce closer to 28 m b/d from May to Dec following latest announced production cuts

Source: SEB graph, IEA, Argus

Market has tightened with stronger backwardation and investors have increased their long positions

Source: SEB calculations and graphs. Blbrg data

Net long specs in Brent + WTI has bounced since OPEC announcement on coming cuts.

Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

Saudi Arabia’s fiscal cost-break-even was USD 85/b in 2021 projected the IMF earlier. Don’t know when it was projected, but looks like it was before 2020 and thus before the strong rise in inflation. If we add 15% US inflation to the 2021 number we get USD 97/b. Inflation should lift budget costs in Saudi Arabia as it is largely a USD based economy. Though Saudi Arabia’s inflation since Q4-19 is reported as 8% to data while Saudi cost-of-living-index is up by 11%. Good reason for Saudi Arabia to cut if it can cut without loosing market share to US shale.

Source: SEB graph, IMF data

Adjusting for inflation both on a backward and forward basis. The 5yr Brent price is today at USD 66.3/b but if we adjust for US 5yr inflation it is USD 58.6/b in real terms. That is basically equal to the average Brent spot price from 2015-2019 which was very bearish with booming shale and booming offshore non-OPEC. Market is basically currently pricing that Brent oil market in 5yrs time will be just as bearish as the ultra-bearish period from 2015-2019. It won’t take a lot to beat that when it comes to actual delivery in 2028.

Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

Nominal Brent oil prices and 5yr Brent adj. for 5yr forward inflation expectations only

Source: SEB claculations and graph, Blbrg data

ARA Diesel cracks to Brent were exceptionally low in 2020/21 and exceptionally high in 2022. Now they are normalizing. Large additions to refining capacity through 2023 will increase competition in refining and reduce margins. Cuts by OPEC+ will at the same time make crude oil expensive. But diesel cracks are still significantly higher than normal. So more downside before back to normal is achieved.

Source: SEB graph and calculations. Blbrg data
Förstsätt läsa

Analys

How renewable fuels are accelerating the decarbonisation of transport

Publicerat

den

WisdomTree

On 16 November 2022, UK’s Royal Air Force (RAF) Voyager aircraft, the military variant of the Airbus A330, took to the skies for 90 minutes over Oxfordshire. What looked like a routine test flight in its outward appearance was ultimately deemed ground-breaking. Why? It was a world-first military transporter aircraft flight, and the first of any aircraft type in the UK to be completed using 100% sustainable jet fuel.  

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree
Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

What are renewable fuels?

Renewable hydrocarbon biofuels (also called green or drop-in biofuels) are fuels produced from biomass sources through a variety of biological, thermal, and chemical processes. These products are chemically identical to petroleum gasoline, diesel, or jet fuel.

In other words, renewable fuels are sources of energy chemically identical to fossil fuels but produced from domestic, commercial, or agricultural waste (see Figure 1 below).

Figure 1: Converting waste into energy

Waste types and refinery output

Why the excitement?

Renewable fuels, like renewable diesel and sustainable jet fuel, can reduce greenhouse gas emissions by around 80-90% compared to fossil fuels. And because they burn much cleaner, engine filters remain cleaner for longer reducing the need for maintenance. Furthermore, given used cooking oil, vegetable oil, processing waste, and animal fat waste are used as inputs, the production of these fuels reduces biowaste, thereby cutting emissions from landfills.

This makes renewable fuels a key component of the circular economy. Humans have largely operated on the linear model historically when it comes to utilising natural resources. The circular model, in contrast, is much less wasteful and seeks to recycle as much as possible (see Figure 2 below).

Figure 2: The Circular Economy

Circular economy
Source: WisdomTree, Ellen MacArthur Foundation, 2023

The most exciting thing about renewable fuels is the immediacy with which they can make an impact. The reason why they are referred to as drop-in fuels is that they can replace fossil fuels in internal combustion engines with little or no modification required. So, if supply was abundant enough, forms of transport which cannot be electrified easily like heavy duty trucks, ships, and aeroplanes can be switched across to renewable fuels making a significant improvement to the environmental footprint. According to BP, “A return flight between London and San Francisco has a carbon footprint per economy ticket of nearly 1 tonne of CO2 equivalent. With the aviation industry expected to double to over 8 billion passengers by 2050, it is essential that we act to reduce aviation’s carbon emissions.”

The challenge

Renewable fuels or biofuels are still in their infancy. This means the obvious hurdle to overcome is cost competitiveness with fossil fuels. Cost estimates vary, but figures from the International Air Transport Association (IATA) provide a useful sense for the ballpark. In May 2022, IATA stated that the average worldwide price of jet fuel is about $4.15 per gallon compared to the US average price of a gallon of sustainable aviation fuel, which is about $8.67.

So, roughly double the price of the incumbent polluting technology. This is not a bad starting point at all. Considering how rapidly the cost of energy storage in batteries has fallen in the last decade, renewable fuels could become competitive quite soon if sufficient investment is made and economies of scale are achieved. IATA also predicts that renewable fuels could make up 2% of all aviation fuels by 2025, which could become a tipping point in their competitiveness.

Businesses are acting

Businesses pursuing their own net zero targets have already started exploring renewable fuels to minimise their waste. Darling Ingredients Inc, which produces its trademark Diamond Green Diesel from recycled animal fats, inedible corn oil, and used cooking oil, was chosen by fast food chain Chick-fil-A in March 2022 to turn its used cooking oil into clean transportation fuel.

Similarly, McDonald’s entered into a partnership with Neste Corporation in 2020 to convert its used vegetable oil into renewable diesel and fuel the trucks that make deliveries to its restaurants. According to TortoiseEcofin, both Darling Ingredients and Neste have a net negative carbon footprint given emissions produced by these businesses are lower that the emissions avoided because of their renewable fuels.

A final word

Renewable fuels alone will not tackle climate change. No single solution can. But they can help us make meaningful progress. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) emphasises how crucial it is for the world to halve its greenhouse gas emissions this decade to at least have a chance of limiting global warming to 1.5oC. This means that solutions with an immediate effect have an important role to play. Biofuels can cut emissions from waste in landfills and provide much cleaner alternatives to fossil fuels to help accelerate the world’s decarbonisation efforts. They don’t require different engines to be of use. They just need funding to reach scale.

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

Förstsätt läsa

Populära