Connect with us

Analys

Guld testar nu viktigaste stödzonen

Published

on

SIP Nordic - Analys av råvaror

Gldspot - TA-analys på guldprisetGuldpriset har den senaste tiden kollapsat i en vattenfallsliknande nedgång. På nedsidan närmar sig nu området 1560-1500 där massor med stöd kan hejda det fria fallet men samtidigt ska vi vara beredda på att ”proppen kommer dras” om 1500-nivån punkteras då är det endast små stödnivåer som troligtvis inte är mycket att förlita sig på, förrän 1300 närmar sig.

Förklaring:
200-dagars medelvärde (svart kraftig linje)
50-dagars medelvärde (röd linje)
20-dagars medelvärde (blå tunn linje)

Teknisk analys spotpris i dollar för guld: Nedgångstakten i guld har tilltagit kraftigt den senaste tiden och igår gick proppen ur allt som kan anses vara riskrelaterat och det blev inte bättre av att Fed uppvisar en allt större oenighet kring stimulanspaketen.

Den långa trenden är fortfarande stigande men om stödet kring 1500-nivån punkteras är risken överhängande att priset ska ner till i första hand 1300. Primärtrenden lutar endast svagt uppåt och då ska vi tänka ”jämviktspendling”.

På nedsidan har vi en hel del stöd kring 1550-1500 som kan skapa förutsättningar för en ordentlig uppstuds men vi tar naturligtvis inte position för uppgång bara för att kursen fallit ner till ett stödområde. Vi måste se att det bildas en positiv omslagsformation som behöver bekräftas innan vi kan börja skala oss in för uppgång. Vi letar efter en lång svans på nedsidan och att 1600-nivån tas ut.

Om det istället visar sig att 1500-nivån punkteras vänder vi på klacken och letar efter positioner att gå kort.

MACD har dragit iväg nedåt och delar sig väl mycket vilket indikerar att guldet på kort sikt är översålt och det är nu intressant att hålla ett vakande öga efter tecken på ett positivt omslag.

Motstånd: 1600 / 1635 / 1680 / 1705
Stöd: 1555 / 1550 / 1530 / 1500 / 1475 / 1425

Guldanalys från SIP Nordic den 21 februari 2013

[box]Denna uppdatering från SIP Nordic är publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Denna information om teknisk handel är framtagen av Vinnarbyrån på uppdrag av SIP Nordic Fondkommission AB (SIP Nordic). De personer som utarbetat informationen är inte analytiker och materialet är därför inte oberoende investeringsanalys enligt definitionen i lagar och föreskrifter och utgör därför inte finansiell rådgivning, investeringsrådgivning eller rekommendation. Informationen i materialet är enbart avsedd för SIP Nordics kunder i Sverige. Syftet med materialet är att ge allmän information till kunderna. Informationen häri är inte skräddarsydd för någon särskild investerare. Det är särskilt viktigt att investerare konsulterar egna professionella rådgivare i den omfattning som de finner det nödvändigt och tillsammans med dessa noga överväger investeringsbeslut mot bakgrund av investerarens egna förhållanden. SIP Nordic kommer inte att agera som rådgivare. Informationen i förslaget grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras. Ingen del av informationen får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att SIP Nordic dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. SIP Nordic ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidaredistribution eller offentliggörs på annat sätt.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *