Följ oss

Analys

SHB Råvarubrevet 22 februari 2013

Publicerat

den

Handelsbanken - Råvarubrevet - Nyhetsbrev om råvaror

Handelsbanken - Råvarubrevet inklusive ädelmetallerRåvaror allmänt

Som en blixt från klar himmel

Under veckan kom protokollet från amerikanska centralbankens senaste möte. Det väckte stort rabalder på marknaden när det tydde på oväntat högljudd opposition mot Fedchefen Ben Bernanke. Med räntan nära noll är Bens strategi att köpa obligationer av marknaden (kvantitativa lättnader) i hopp om att detta ska lyfta tillgångspriser, vilket i sin tur bör ge positiva effekter på realekonomin. De senaste årens utveckling har visat att börsen har svårt att klara sig utan centralbanksåtgärder. Därför är veckans kursrörelser på börsen och råvarumarknaden en naturlig ryggmärgsreflex när det mullras bland Fedkollegorna.

Ben ser dock som sin huvuduppgift att inte upprepa Feds misstag från 30-talet då penningpolitiken stramades åt alltför snabbt med utdragen lågkonjunktur som följd. Kursfallen under veckan i basmetaller och energi, drivet av oro för snar avslutning av Feds kvantitativa lättnader bör därför betraktas som köpläge. Att fånga den fallande kniven är alltid svårt men att köpa när det gör ont brukar vara de bästa affärerna.

Annars har veckan präglats av att kinas ledning vill begränsa prisuppgångar i fastigheter och preliminära PMI siffror för Europa (sämre än väntat) och USA (i linje med förväntningar) för februari.

Handelsbankens råvaruindex 22 februari 2013

Basmetallerna

Försvunnen riskaptit

I veckan försvann riskaptiten på marknaden efter negativa signaler i protokollet från senaste mötet hos USA:s centralbank, Fed. I protokollet kan man tyda att Fed:s medlemmar tvivlar på hur länge man ska stimulera marknaden med QE3 programmet. Ytterligare negativa signaler kom från Kina där regeringen kommer att vidta åtgärder för att dämpa prisuppgången på fastigheter. Det tolkas som negativt för byggsektorn.

Shanghaibörsen handlades kraftigt ner och värst drabbade var byggbolagen. En våg av negativ spekulation i att detta kommer att minska efterfrågan på de råvaror som används i byggmaterial startade. Basmetaller, järnmalm och stål föll kraftigt under veckan på dessa nyheter och nickel rörde sig som vanligt mest utav basmetallerna. Enbart under torsdagen föll den volatila metallen över 3 % och veckans fall har raderat årets uppgång för basmetallerna. Vi håller kvar vår tro på högre priser på basmetaller och tycker att veckan givit ett bra ”buy on dip” läge.

Kopparpris och nickelpris - 22 februari 2013

Trots nedgången under veckan tror vi på högre priser på basmetaller och ser istället möjlighet till ”buy on dip”. Vi tror på: BASMET H

Ädelmetaller

Guldet faller – precis som vi tänkt!

Vår handelsrekommendation att sälja guld från förra fredagen har slagit väl ut. Guld kom snabbt på fall och bröt ner genom de tekniska motstånden på 1650 och 1600. Ytterligare fall blev det efter Feds protokoll då marknaden började prisa ur QE3. Från utskicket i fredags till lägsta nivån under torsdagen hade guldet tappat 4,9 %. Vi fortsätter tro på lägre guldpris men understryker att det är ett attraktivt läge att ta hem en bra vinst på kort tid.

Förutom guldet, som under veckan tappat 2,59 %, har palladium, platinum och silver tappat mellan 4-5 %. Senaste 5 dagarna har vårt index för ädelmetaller fallit med 4,35 %. I Indien, världens största köpare av guld, diskuteras ytterligare en höjning av importskatten från nuvarande 6 % till 8 %. Skatten skulle användas för att minska budgetunderskottet.

Utveckling på spotpris för silver och guld

Med ljusare konjunktur och potentiellt stigande räntenivåer ser vi ytterligare press på guldet som troligt. Vi tror på: GULD S H

Energi

Läge för ”buy on dip”

Olja har fallit i det negativa sentimentet och ytterligare påspätt av riktigt stora säljordrar i amerikanska WTI oljan som fick Brentoljan med sig nedåt. Produktionen i USA är uppe på högsta nivån sedan 1992 och producerar dryga 7,1 miljoner fat per dag. Vi håller fast vid vår positiva syn trots nedgången och förlitar oss på att den ljusnande konjunkturen kommer ge stöd till oljan framöver. Fallet under veckan är ungefär 3 % och även här ser vi det som ett ”buy on dip” läge för den riskvillige. Försök att fånga kniven!

Elmarknaden handlas oförändrat över veckan med visst stöd från en försvagad energibalans (-11.87 TWh mot normalt se nedan i blått). Väderprognoserna visar normala temperaturer och nederbörd för de kommande 10-dagarna så vi behåller vår neutrala vy. Utsläppsrätterna föll 15 procent efter miljöutskottets röstning kring backloadingförslaget som inte visade på den majoritet man kanske hoppats på. Köpintresset visade sig dock vara ganska stort efter fallet och marknaden handlas åter kring de ca 5 euro vi räknat med. Frågan tas sannolikt vidare till ministerrådet och först efter kvalificerad majoritet där och ett ja i parlamentet kan vi få se ytterligare köpintresse.

Olja, pris på brent - Energibalans

Den råvarugrupp som är mest beroende av den globala konjunkturen är Energi och med en starkare konjunktur ser vi positivt på utvecklingen för denna sektor. Vi tror på: ENERGI H

Livsmedel

Kina fortsätter köpa sojabönor

Sojabönor har stigit kraftigt under veckan med fortsatt stark amerikansk export (som vanligt med Kina som största köpare). I Brasilien fortsätter skörden utan större problem, drygt 20 procent av skörden bedöms vara avklarad. USDA beräknar årets kommande amerikanska sojaskörd till rekordhöga 93 miljoner ton, upp 12,9 procent jämfört med förra året. Stark efterfrågan och låga lagernivåer driver upp priserna och på kort sikt är det svårt att se en nedsida för sojan. Faller USDA:s prognos väl in för årets skörd lär vi dock få se klart lägre priser längre fram på året, grödan ska dock först sås och mycket kan hända innan skörd. Priset på majs har fallit under veckan efter nederbörd fallit över de amerikanska majsregionerna – mer önskas men oron har lindrats. Längst ned i de södra delarna av USA har sådden redan startat, i de mer viktiga majsregionerna längre norrut är det dock ännu för kallt och torrt. I Argentina har det fallit lite mer regn, vilket helt klart gynnar den relativt nysådda majsen, nästa vecka ser dock ut att bli lite torrare. Med förbättrad väderlek i både USA och Sydamerika finns all möjlighet för priserna att falla ytterligare. USDA uppskattar nu kommande amerikanska majsskörd till 35 procent över förra året med rekordhöga 369 miljoner ton.

Prisfallet på kaffe sedan mitten av januari har till stor del berott på fortsatt höga lager av både Arabica – och Robustakaffe, dock har lagren av Robusta halverats från rekordåret i juli 2011. Centralamerikas export kan komma att minska 30 procent då svampsjukdomen spridit sig i stora delar av regionen efter kraftiga skyfall och längre perioder av torka. Det återstår att se om välfyllda lager och goda skördar från övriga länder kan komma att täcka bortfallet i Centralamerika. För apelsinjuice har en bakteriesjukdom skadat delar av den amerikanska apelsinodlingen. Man befarar att 10-15 procent av skörden i Florida, världens näst största exportör, kan skadas. Dessutom har temperaturer under normalen orsakat frost i samma område, vilket har fått priset på apelsinjuiceterminen att stiga 10 procent sen årsskiftet.

Prisutveckling för sojabönor på CBOT

Även om vår syn på soja, majs och vete fortfarande är att normalt väder ska få priserna att falla så håller vi neutral vy för denna sektor på grund av riskerna för fortsatt torrt väder i USA.

Handelsbankens Råvaruindex

Handelsbankens råvaruindex 22 februari 2013

Handelsbankens råvaruindex består av de underliggande indexen för respektive råvara. Vikterna är bestämda till hälften från värdet av global produktion och till hälften från likviditeten i terminskontrakten.

[box]SHB Råvarubrevet är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

The cuts are for real and are already bullishly impacting the market

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Thumbs down was first reaction by financial market. The market gave the decision from the latest OPEC+ meeting an unexpectedly bearish reception. Yes, it was an unusual type of decision as well as the form of the communication. It was individual, ’voluntary’ cuts rather than a wide OPEC+ based decision with cuts divided pro-rate across the group. The communication of these cuts were not done by the OPEC secretariat as is usual but rather by the individual energy ministers who committed to cuts. All this gave the decision an airy feel with the sense that ’voluntary’ meant kind of ’maybe’ instead of real commitments. Further that the group is no longer tied properly together with no solid unanimous decision. It all summed up to ’thumbs down’ by the financial market and the price fell.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

The cuts are real and ’voluntary’ doesn’t mean ’maybe’. These ’voluntary’ committed cuts are no less firm commitments and no less real than the current voluntary cut by Saudi Arabia which continues to hold its production at 9.0 m b/d vs a normal 10 m b/d. These are real cuts: Russia -200 k b/d, Iraq: 223 k b/d, UAE 163 k b/d, Kuwait 135 k b/d, Kazakhstan 82 k b/d, Algeria 51 k b/d and Oman 42 k b/d. Total 896 k b/d. Compliance is of course always an issue. But broadly we expect these cuts to be delivered.

US oil inventories may continue to show marginal, bearish tendencies in December. These cuts will kick in from January 2024 and as such they will not impact oil inventories before then. So weekly US oil inventory data can continue to deliver marginally bearish data points through December along a trend for a while now where we have seen that total commercial crude and product stocks inches closer and closer towards the 2015-19 seasonal average.

The new cuts by OPEC+ is already physically impacting the market with tighter availability of crude cargoes for January programs. But that doesn’t mean that the new committed cuts by OPEC+ from January 2024 isn’t already impacting the physical oil market and oil prices. They are. Sales of physical oil cargoes by OPEC+ for January crude shipment programs are already in full swing. Refineries around the world are already now in the process of purchasing physical crude cargoes for Q1-24. Offerings of crude cargoes for Q1-24 by OPEC+ were immediately reduced the moment OPEC+ decided to reduce supply by 900 k b/d from January onward. Forward physical crude buyers are thus already experiencing a tighter supply in their forward purchases. And as such oil prices are already impacted.

Cuts are a backstop against deteriorating crude prices sub-USD 80/b and not a recipe for USD 100/b. The fresh 900 k b/d cut is not a recipe to drive the oil price to USD 100/b. In our eyes it is more of an effort to prevent the oil price from deteriorating further below USD 80/b. It is a backstop. And as such we think it is probably a sufficient backstop.

The bottoming of the global manufacturing cycle will be the ’big, fat cigar’ for OPEC+. It is pointless for OPEC+ to try to drive the oil price to USD 100/b without a solid tailwind from an accelerating global economy. Their best option is to try to stabilize the oil price around USD 80/b and then savor the joyride once the global economic cycle bottoms out and starts to accelerate. Long positions in oil will then rise rapidly and physical demand (oil demand growth) will accelerate. Both underpinning oil prices. OPEC+ can then lean back and smoke a big, fat cigar! The big, big question is of course when that will happen? Will we first have an ugly, economic setback in 2024/25 due to the strong rise in interest rates over the past 1-2 years? Or will inflation evaporate completely over the coming quarters because it is a complete creation of the exceptional Covid-19 events which are now reversing back towards normal? Financial markets are struggling to decide which one of these it will be. Ugly trough before global acceleration of global acceleration right away if inflation evaporates completely?

A macro economist I worked with during the global financial crises argued strongly then that the first sign of bottoming and acceleration would be found by looking at the manufacturing PMI of South Korea since they produce a swath of industrial sub-components which the global industrial engine needs. Much has changed since 2008/09 and true or false I don’t know as I’m not a macro economist. But here it is:

Manufacturing PMIs. South Korea has bottomed and lifted to the 50-line

Manufacturing PMIs. South Korea has bottomed and lifted to the 50-line
Source: SEB graph, Data from Blbrg
Fortsätt läsa

Analys

SEB Metals price forecast update

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Softer economic growth in 2024 calls for somewhat softer metals prices in 2024. Industrial metals prices as well as other commodity prices exploded during Covid-19 as governments around the world unleashed stimuli in the magnitude of 10x of what was done during the global financial crisis in 2008/09. Consumers shifting spending from services to consumer goods added to the boom. Bloomberg’s industrial metals price index was up 91% in March 2022 versus January 2020 because of this. Global manufacturing PMI peaked in May 2021 and has been fading since and below the 50-line from September 2022 with latest reading at 48.8. Industrial metals prices have faded since their peak in March 2022 but are still 30% higher than they were in January 2020. Even zinc, the worst performing metal, is still 9% above where it was in January 2020. As such one could possibly argue that industrial metals have not yet fully faded from their Covid-19 stimulus boom. One possible explanation could be inflation where US inflation is up 19% over the period. But this still leaves industrial metals up 11% in real terms. Another possible explanation is the big jump in energy prices over the period. While coal and gas prices have fallen back a lot, they are still quite high. The coal price in western Europe is 110% above where it was at the start 2020 and 50% above its 2010-2019 average. Most industrial metals are highly energy intensive to produce with digging and crushing of rocks, smelting, and refining of ore. The current aluminium price of USD 2215/ton is for example well aligned with coal prices. In addition to this there has also been significant closures of zinc and aluminium smelting capacity in Europe which probably have supported prices for these metals.

Global economic growth is forecasted to slow from 3.5% in 2022, to 3.0% in 2023 and then again to 2.9% in 2024 as the big jump in interest rates induce economic pain with a lag. Aligned with this we expect lower industrial metals prices in 2024 than in 2023 though only marginally lower for most of the metals. But the field of metals is wide, and the price action is thus adverse. Copper is likely the metal with the most strained supply and with huge needs in the global energy transition. 

Aluminium: Prices will likely be depressed versus marginal costs in 2024. Aluminium from Russia is flowing unhindered to the market. Most is going to China for reprocessing and potentially re-exported while some is going to Turkey and Italy. It is all flowing into the global pool of aluminium and as such impacting the global market balance. The LME 3mth aluminium price is currently well aligned with coal prices and both have traded mostly sideways since June this year. Aluminium premiums in the EU have however fallen 30-40% since mid-June in a sign of weakness there. The global market will likely run a surplus in 2024 with depressed prices versus the marginal cost of production.

Copper: Softer fundamentals in 2024 but with accelerating tightness on the horizon. Copper is currently trading at USD 8470/ton and close to 37% above its early Jan 2020 level. The market is expected to run a slight surplus in 2024 followed by accelerating tightness the following years. Downside price risk for 2024 is thus warranted along with softer global growth. The power of Unions is however getting stronger in Latin America with demands for higher salaries. Strikes have broken out in Peru with production at the Las Bambas copper mine at only 20%. Further strikes and disruptions could quickly put the market into deficit also in 2024.

Nickel: Indonesia pursuing market share over price pushing the price down the cost curve. Indonesia’s nickel production is growing rapidly. Its production reached 1.6 million ton in 2022 (+54% YoY) and accounted for close to 50% of total global supply in 2022. Its share looks set to reach 70% by 2030. Lower prices will stimulate demand and will also force higher cost producers to shut down thus making room for the wave of new supply from Indonesia. Prices will be sluggis the nearest years as Indonesia aims for market share over price.

Zinc: Price has stabilized around USD 2500/t. Weakness in global construction will drive prices lower at times in 2024. The 3mth LME zinc price has fallen from a peak of USD 4499/ton in April 2022 to only USD 2248/ton in May 2023. Since then, it has recovered steadily to USD 2500/ton.  Demand could struggle in 2024 as construction globally will likely struggle with high interest rates. But mine closures is a natural counter effect of low prices and will put a floor under prices.

Price outlook

SEB Commodities price outlook
Source: Historical values from Bloomberg, Price forecast by SEB


Bjarne Schieldrop
Cheif Commodities Analyst
SEB Commodity Research

Fortsätt läsa

Analys

Now it’s up to OPEC+

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

All eyes are now back at OPEC+ after the recent fall in oil prices along with weakening crude curve structures and weakening economic statistics. OPEC+ will have to step up the game and give solid guidance of what it intends to do in 2024. If Saudi Arabia is to carry the burden alone (with only a little help from Russia) it will likely need to keep its production at around 9.0 m b/d on average for 2024 and drop it down towards 8.5 m b/d in Q1-24. This may be too much to ask from Saudi Arabia and it may demand some of the other OPEC members to step up and join in on the task to regulate the market in 2024. More specifically this means Iraq, Kuwait and UAE. The oil market will likely be quite nervous until a firm message from Saudi/Russia/OPEC+ is delivered to the market some time in December.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Saudi Arabia may get some help from President Joe Biden though as his energy secretary adviser, Amos Hochstein, has stated that the US will enforce sanctions on Iran on more than 1 m b/d. 

Brent crude fell 4.6% ydy to USD 77.4/b and over the last three trading sessions it has lost USD 5.1/b. This morning it is trading only marginally higher at USD 77.6/b which is no vote of confidence. A good dose of rebound this morning would have been a signal that the sell-off yesterday possibly was exaggerated and solely driven by investors with long positions flocking to the exit. So there’s likely more downside to come.

In general there is a quite good relationship between net long speculative positions in Brent crude and WTI versus the global manufacturing cycle. Oil investors overall typically have an aversion of holding long positions in oil when the global economy is slowing down. As of yet there are few signs that the global economic cycle is about to turn. Rather the opposite seems to be the case. Global manufacturing fell in October and yesterday we saw US industrial production fall 0.6% MoM while continued jobless claims rose more than expected and to the highest level in two years. This matches well with the logic that the strong rise in interest rates since March 2022 is inflicting pain on the economy with more pain ahead as the effect comes with a lag.

Most estimates are that the global oil market is running a solid deficit in Q4-23. The IEA has an implied deficit in the global oil market of 1 m b/d in Q4-23 if we assume that OPEC will produce 28 m b/d vs. a call-on-OPEC at 29 m b/d. But prices in the oil market is telling a different story with weakening crude curves, weakening refining margins and a sharp sell-off in oil prices.

For 2024 the general forecasts are that global economic growth will slow, global oil demand growth will slow and also that the need for oil from OPEC will fall from 28.7 m b/d to 28.4 m b/d (IEA). This is a bearish environment for oil. The average Brent crude oil price so far this year is about USD 83/b. It should essentially be expected to deliver lower in 2024 with the negatives mentioned above.

Two things however will likely counter this and they are interconnected. US shale oil activity has been slowing with falling drilling rig count since early December 2022 and that has been happening at an average WTI price of USD 78/b. The result is that total US liquids production is set to grow by only 0.3 m b/d YoY in Q4-24. This allows OPEC+ to support the oil price at USD 80-90/b through 2024 without fear of loosing a significant market share to US oil production. Thus slowing US liquids production and active price management by OPEC+ goes hand in hand. As such we do expect OPEC+ to step up to the task.

So far it has predominantly been Saudi Arabia with a little help from Russia which together proactively have managed the oil market and the oil price through significant cuts. Saudi Arabia produced 10.5 m b/d in April but then cut production rapidly to only 9.0 m b/d which is what it still produces. Its normal production is about 10 m b/d.

What has made the situation more difficult for Saudi Arabia is the combination of solid growth in non-OPEC supply in 2023 (+2.1 m b/d YoY; IEA) but also a substantial revival in production by Venezuela and Iran. The two produced 660 k b/d more in October than they on average did in 2022. So the need for oil from Saudi Arabia is squeezed from both sides.

All eyes are now back at OPEC+ after the recent fall in oil prices along with weakening crude curve structures and weakening economic statistics.

OPEC+ will have to step up the game and give solid guidance of what it intends to do in 2024. If Saudi Arabia is to carry the burden alone (with only a little help from Russia) then it will likely need to keep its production at around 9.0 m b/d on average for 2024 and drop it down towards 8.5 m b/d in Q1-24. This may be too much to ask from Saudi Arabia and it may demand some of the other OPEC members to step up and join in on the task to regulate the market in 2024. More specifically this means Iraq, Kuwait and UAE.

The oil market will likely be quite nervous until a firm message from Saudi/Russia/OPEC+ is delivered to the market some time in December.

Saudi Arabia may get some help from President Joe Biden though as his energy secretary adviser, Amos Hochstein, has stated that the US will enforce sanctions on Iran on more than 1 m b/d.

Fortsätt läsa

Populära