Connect with us

Analys

SHB Råvarubrevet 22 februari 2013

Published

on

Handelsbanken - Råvarubrevet - Nyhetsbrev om råvaror

Handelsbanken - Råvarubrevet inklusive ädelmetallerRåvaror allmänt

Som en blixt från klar himmel

Under veckan kom protokollet från amerikanska centralbankens senaste möte. Det väckte stort rabalder på marknaden när det tydde på oväntat högljudd opposition mot Fedchefen Ben Bernanke. Med räntan nära noll är Bens strategi att köpa obligationer av marknaden (kvantitativa lättnader) i hopp om att detta ska lyfta tillgångspriser, vilket i sin tur bör ge positiva effekter på realekonomin. De senaste årens utveckling har visat att börsen har svårt att klara sig utan centralbanksåtgärder. Därför är veckans kursrörelser på börsen och råvarumarknaden en naturlig ryggmärgsreflex när det mullras bland Fedkollegorna.

Ben ser dock som sin huvuduppgift att inte upprepa Feds misstag från 30-talet då penningpolitiken stramades åt alltför snabbt med utdragen lågkonjunktur som följd. Kursfallen under veckan i basmetaller och energi, drivet av oro för snar avslutning av Feds kvantitativa lättnader bör därför betraktas som köpläge. Att fånga den fallande kniven är alltid svårt men att köpa när det gör ont brukar vara de bästa affärerna.

Annars har veckan präglats av att kinas ledning vill begränsa prisuppgångar i fastigheter och preliminära PMI siffror för Europa (sämre än väntat) och USA (i linje med förväntningar) för februari.

Handelsbankens råvaruindex 22 februari 2013

Basmetallerna

Försvunnen riskaptit

I veckan försvann riskaptiten på marknaden efter negativa signaler i protokollet från senaste mötet hos USA:s centralbank, Fed. I protokollet kan man tyda att Fed:s medlemmar tvivlar på hur länge man ska stimulera marknaden med QE3 programmet. Ytterligare negativa signaler kom från Kina där regeringen kommer att vidta åtgärder för att dämpa prisuppgången på fastigheter. Det tolkas som negativt för byggsektorn.

Shanghaibörsen handlades kraftigt ner och värst drabbade var byggbolagen. En våg av negativ spekulation i att detta kommer att minska efterfrågan på de råvaror som används i byggmaterial startade. Basmetaller, järnmalm och stål föll kraftigt under veckan på dessa nyheter och nickel rörde sig som vanligt mest utav basmetallerna. Enbart under torsdagen föll den volatila metallen över 3 % och veckans fall har raderat årets uppgång för basmetallerna. Vi håller kvar vår tro på högre priser på basmetaller och tycker att veckan givit ett bra ”buy on dip” läge.

Kopparpris och nickelpris - 22 februari 2013

Trots nedgången under veckan tror vi på högre priser på basmetaller och ser istället möjlighet till ”buy on dip”. Vi tror på: BASMET H

Ädelmetaller

Guldet faller – precis som vi tänkt!

Vår handelsrekommendation att sälja guld från förra fredagen har slagit väl ut. Guld kom snabbt på fall och bröt ner genom de tekniska motstånden på 1650 och 1600. Ytterligare fall blev det efter Feds protokoll då marknaden började prisa ur QE3. Från utskicket i fredags till lägsta nivån under torsdagen hade guldet tappat 4,9 %. Vi fortsätter tro på lägre guldpris men understryker att det är ett attraktivt läge att ta hem en bra vinst på kort tid.

Förutom guldet, som under veckan tappat 2,59 %, har palladium, platinum och silver tappat mellan 4-5 %. Senaste 5 dagarna har vårt index för ädelmetaller fallit med 4,35 %. I Indien, världens största köpare av guld, diskuteras ytterligare en höjning av importskatten från nuvarande 6 % till 8 %. Skatten skulle användas för att minska budgetunderskottet.

Utveckling på spotpris för silver och guld

Med ljusare konjunktur och potentiellt stigande räntenivåer ser vi ytterligare press på guldet som troligt. Vi tror på: GULD S H

Energi

Läge för ”buy on dip”

Olja har fallit i det negativa sentimentet och ytterligare påspätt av riktigt stora säljordrar i amerikanska WTI oljan som fick Brentoljan med sig nedåt. Produktionen i USA är uppe på högsta nivån sedan 1992 och producerar dryga 7,1 miljoner fat per dag. Vi håller fast vid vår positiva syn trots nedgången och förlitar oss på att den ljusnande konjunkturen kommer ge stöd till oljan framöver. Fallet under veckan är ungefär 3 % och även här ser vi det som ett ”buy on dip” läge för den riskvillige. Försök att fånga kniven!

Elmarknaden handlas oförändrat över veckan med visst stöd från en försvagad energibalans (-11.87 TWh mot normalt se nedan i blått). Väderprognoserna visar normala temperaturer och nederbörd för de kommande 10-dagarna så vi behåller vår neutrala vy. Utsläppsrätterna föll 15 procent efter miljöutskottets röstning kring backloadingförslaget som inte visade på den majoritet man kanske hoppats på. Köpintresset visade sig dock vara ganska stort efter fallet och marknaden handlas åter kring de ca 5 euro vi räknat med. Frågan tas sannolikt vidare till ministerrådet och först efter kvalificerad majoritet där och ett ja i parlamentet kan vi få se ytterligare köpintresse.

Olja, pris på brent - Energibalans

Den råvarugrupp som är mest beroende av den globala konjunkturen är Energi och med en starkare konjunktur ser vi positivt på utvecklingen för denna sektor. Vi tror på: ENERGI H

Livsmedel

Kina fortsätter köpa sojabönor

Sojabönor har stigit kraftigt under veckan med fortsatt stark amerikansk export (som vanligt med Kina som största köpare). I Brasilien fortsätter skörden utan större problem, drygt 20 procent av skörden bedöms vara avklarad. USDA beräknar årets kommande amerikanska sojaskörd till rekordhöga 93 miljoner ton, upp 12,9 procent jämfört med förra året. Stark efterfrågan och låga lagernivåer driver upp priserna och på kort sikt är det svårt att se en nedsida för sojan. Faller USDA:s prognos väl in för årets skörd lär vi dock få se klart lägre priser längre fram på året, grödan ska dock först sås och mycket kan hända innan skörd. Priset på majs har fallit under veckan efter nederbörd fallit över de amerikanska majsregionerna – mer önskas men oron har lindrats. Längst ned i de södra delarna av USA har sådden redan startat, i de mer viktiga majsregionerna längre norrut är det dock ännu för kallt och torrt. I Argentina har det fallit lite mer regn, vilket helt klart gynnar den relativt nysådda majsen, nästa vecka ser dock ut att bli lite torrare. Med förbättrad väderlek i både USA och Sydamerika finns all möjlighet för priserna att falla ytterligare. USDA uppskattar nu kommande amerikanska majsskörd till 35 procent över förra året med rekordhöga 369 miljoner ton.

Prisfallet på kaffe sedan mitten av januari har till stor del berott på fortsatt höga lager av både Arabica – och Robustakaffe, dock har lagren av Robusta halverats från rekordåret i juli 2011. Centralamerikas export kan komma att minska 30 procent då svampsjukdomen spridit sig i stora delar av regionen efter kraftiga skyfall och längre perioder av torka. Det återstår att se om välfyllda lager och goda skördar från övriga länder kan komma att täcka bortfallet i Centralamerika. För apelsinjuice har en bakteriesjukdom skadat delar av den amerikanska apelsinodlingen. Man befarar att 10-15 procent av skörden i Florida, världens näst största exportör, kan skadas. Dessutom har temperaturer under normalen orsakat frost i samma område, vilket har fått priset på apelsinjuiceterminen att stiga 10 procent sen årsskiftet.

Prisutveckling för sojabönor på CBOT

Även om vår syn på soja, majs och vete fortfarande är att normalt väder ska få priserna att falla så håller vi neutral vy för denna sektor på grund av riskerna för fortsatt torrt väder i USA.

Handelsbankens Råvaruindex

Handelsbankens råvaruindex 22 februari 2013

Handelsbankens råvaruindex består av de underliggande indexen för respektive råvara. Vikterna är bestämda till hälften från värdet av global produktion och till hälften från likviditeten i terminskontrakten.

[box]SHB Råvarubrevet är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *