Följ oss

Analys

SHB Råvarubrevet 4 maj 2012

Publicerat

den

Handelsbanken - Råvarubrevet inklusive ädelmetallerVåra vyer:

  • Energi: Neutral
  • Basmetaller: Neutral
  • Ädelmetaller: Neutral
  • Livsmedel: Neutral

Inget bränsle för råvarupriser

Inga synliga tecken på policy förändringar i Kina, USA eller Europa just nu gör att råvarupriserna skvalpar omkring i ett trendlöst land. Årets utveckling för de flesta råvaror får ingen att höja på ögonbrynen. Med en återhämtning i Kina i antågande så hoppas vi att andra halvan av året kan bli mer spännande.

Det har varit en ny vecka med generellt sämre risksentiment med tisdagens usla inköpschefsindex för Europa som huvudrubrik samtidigt som arbetslösheten i Europa kom in på 15 års högsta. Ytterligare sämre riskaptit fick marknaden av USA:s inköpschefsindex för tjänstesektorn på torsdagen och ECB:s Draghi som betonade osäkerheten i Europa. På fredagseftermiddagen kom data över antalet nya jobb i USA under april in på 115 tusen mot förväntat 160 tusen, klart sämre alltså men samtidigt reviderades mars månad upp med 34 tusen nya jobb till 154 tusen. I en miljö med sämre makrodata har investerare sålt av risktillgångar och vi ser att såväl olja som bas- och ädelmetaller har tappat under veckan.

Vi fortsätter att förvänta oss en återhämtning i den globala konjunkturen men i det korta perspektivet påverkas råvarornas priser av risksentimentet. Under veckan har vi lyft fram bensin som en intressant affär inför den amerikanska ”driving season” som ligger framför oss de kommande månaderna.

Energi (neutral)

Olja

Vi lämnar bakom oss en vecka med kraftigt fallande pris på olja. Brent-oljan har gått från att kosta 119,7 USD/fat till att i skrivande stund handlas på 113,8 USD/fat, en nedgång på USD 5,9. WTI-oljan har gjort en liknande resa, från 104,93 USD/fat till att nu handlas till 99,9 USD/fat, en nedgång på USD 5,03. Under torsdagen föll oljan efter ECB:s Mario Draghi uttalat sig om att euroområdets ekonomiska utsikter blivit mer osäker och det finns en risk på nedsidan. Även stigande lager av råolja har pressat priset under veckan. Råoljelagren i USA ökade för sjätte veckan i rad och når därmed den högsta nivån sedan 1990. Det är främst lagret i Cushing, Oklahoma, som nått nya rekord. Råoljelagret visade en ökning på 2,8 miljoner fat mot förväntade 2,5 miljoner fat. Destillatlager minskade med 1,9 miljoner fat mot förväntad minskning på 0,35 miljoner fat. Bensinlager minskade med 2 miljoner fat mot en förväntad minskning på 1,5 miljoner fat.

Vår prognos för Brent-oljan :

Prognos för pris på brent-olja för 2012 och 2013

Elmarknaden

På elmarknaden fortsätter det tredje kvartalet Q3 2012 att trenda ned och vi ser ut att stänga närmare 4 procent under förra fredagens nivå. Efter en lång nederbördsrik period med temperaturer över normalen är det nu främst utvecklingen på kolmarknaden som pressar den tyska och nordiska elmarknaden. Tredje kvartalet API2 (energikol) handlas idag 12 procent lägre än förra månaden och vi ser fortsatt en hel del överkapacitet på spotmarknaden. På dessa nivåer exporterar en rad amerikanska och ryska producenter kol till förlust och frågan är hur länge de tänker göra det och när man tvingas dra ned kapacitet för att balansera nedgången. Oljan har backat även om det är av mindre betydelse för den Nordiska elmarknaden där brytpriset för kol och co2 är viktigare att följa. Övriga faktorer som spotpris, Tysk el och väder verkar fortsatt för nedgång och vad gäller den senare är det en stor osäkerhet i nederbördsprognoserna där dagens körningar visar allt mellan 6-15 TWh för de kommande 10 dagarna. Normal nederbörd för denna tid på året är 2.5 TWh så oavsett vilket talar mycket för en tydlig förbättring i energibalansen. Vi kommer därför ligga kvar med vår korta position en bit in på nästa vecka för att se hur nederbördsprognoserna faller ut och om situationen på den fysiska kolmarknaden förändras.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Basmetaller (neutral)

London Metal Exchange som är världens ledande marknadsplats för basmetaller kan komma att köpas upp inom kort, börsen erbjöd handel med koppar och tenn redan 1877 och värderas nu till 1.3 miljarder dollar. LME som driver över 600 lager globalt kommer vidare att expandera sin lagerverksamhet och öppna upp även i Kina inom kort. På tal om lager skrev vi i Kinarapporten från mars om de höga lagren på koppar som bara eskalerar, enligt vissa aktörer har de nu stigit till hela 1 miljon ton.

Koppar

Koppar har gått ned 1,87 % under veckan. Sedan årets början är uppgången 8,16 %. Nedgången under veckan berodde på oro kring den ekonomiska återhämtningen i Europa och USA. Exempelvis kom arbetslöshetssiffran för Europa in på 15-årshögsta. Nedgången kunde inte bromsas trots en rapport om minskade lager av koppar hos LME. Lagren minskade med 1.6 % under veckan och har minskat med 37 % sedan årets början. Vi är neutrala till koppar i dagsläget och vi förväntar oss inga större prisrörelser i närtid.

Nickel

Nickel slutar veckan svagt upp på knappa 1 %. Sedan årets början är nedgången 6,71 %. Även nickel har under veckan påverkats av dåliga ekonomiska data från Europa och USA. Det som ytterligare drivit priset nedåt är rapporter om ökade lager i Indien och Kina. Vid dessa låga nickelnivåer kommer kinesiska högkostnadsgruvor att går ur produktion och därför bör priset finna något slags stöd runt dessa nivåer.

Det har länge florerat rykten om Indonesiens exportstopp för icke-processad malm. Den 3 maj klarlade landets ekonomiminister de nya reglerna. Med start 6 maj kommer de bolag med de nödvändiga tillstånden att drabbas av en exportskatt på 20 %. Detta gäller 14 olika typer av malmer, alltifrån koppar och aluminium till bly, tenn och nickel. Bolag som inte innehar några tillstånd får inte exportera alls (med start 2014). Vi är fortsatt neutrala till basmetaller och nickel.

Ädelmetaller (neutral)

Vi förväntar oss att ädelmetallerna guld och silver fortsätter att trenda nedåt till följd av den rejält utdragna trend vi så förra året och som vi skrivit om tidigare. Oro för den ekonomiska utvecklingen kommer tidvis att ge stöd precis som nu där den Spanska sjukan hamnat i fokus. En låg ränta brukar också tala för guld och silverinnehav. Ser vi till dollarn förväntar sig banken att dollarn kommer att fortsätta stärkas till 7.61 mot kronan och 1.15 mot euron på 12 månaders sikt, detta bör komma att pressa råvaror överlag och guld i synnerhet. Vi kan passa på att nämna att vi idag erbjuder en rad olika certifikat med koppling till guld och silver. De enklaste är rena linjära certifikat heter GULD H och SILVER H och följer utvecklingen. Om du har mer riskaptit och söker hävstång med dubbla avkastningen finns det även bull och bear certifikat på guld och silver (BULL GULD H, BULL SILVER H, BEAR GULD H samt BEAR SILVER H). Vi lanserade i höstas även fyra sektorindex där vårt Ädelmetallindex har 50 procent guld, 26 procent silver, 18 procent platina samt 6 procent palladium. Det finns både rena linjära certifikat där man kan positionera sig lång (ADELMET H) och kort (ADELMET S H) och för den som inte vill ha dollar exponering finns även SEK certifikat för lång positionering (ADELMET SEK H) och kort (ADELMET S SEK). Sektorindex finns även med hävstång i Bull och Bear.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Livsmedel (neutral)

Vete

Inga större förändringar att rapportera för EU – ok med nederbörd i väst men fortfarande önskas mer nederbörd i öst, en del regn har fallit även i öst men helt klart behövs det mer. I Ryssland och kanske främst Ukraina önskas också mer regn, men än så länge uppges det inte finnas större skäl till oro – men mer regn måste verkligen komma i maj. I USA är allt fortsatt gynnsamt för både höstvetet och vårvetet – 54 procent av höstvetet har gått i ax, att jämföra med 29 procent förra året. Skicket på höstvetet har förbättrats ytterligare och andelen som uppges vara i skicket bra eller mycket bra är nu uppe i 64 procent, klart bättre än förra årets 34 procent vid samma tid på året. Hela 74 procent av vårvetet i USA är nu sått, väldigt mycket mer än genomsnittet för de senaste fem åren om 32 procent.

Majs

Allt ser fortfarande väldigt bra ut för majsen i USA, mestadels torrt med endast några få regnskurar som kan sakta upp sådden något. I måndagens rapport uppgavs att 53 procent av den amerikanska majsen nu är sådd, klart över femårssnittet om 27 procent. Fokus riktas nu allt mer på nästa veckas rapport från det amerikanska jordbruksdepartementet, USDA, i vilken situationen för majs av gammal skörd kanske kommer stramas åt ytterligare något medan situationen för ny skörd redovisas av USDA för första gången – med rådande utveckling för både sådd och uppkomst bör förväntningarna vara rätt höga på majsproduktionen i USA säsongen 12/13.

Sojabönor

Sojabönorna fortsätter att visa styrka och majkontraktet ligger just nu bara en halv procent ifrån att nå över $ 15/bushel – en nivå vi inte sett sedan juli månad år 2008. Viss tvekan råder just nu då det ryktas om att Kina ska sälja ut sojabönor från inhemska statliga lager, vilket kortsiktigt kan minska importbehovet från USA något. Det finns dock inga direkta skäl att börja tro att sojapriserna ska gå ned trots höga priser, det råder fortsatt stram balans mellan utbud och efterfrågan och Kina kommer fortsatta importera stora mängder. I söndags var 12 procent av den amerikanska soja sådd, upp från förra veckans 6 procent.

Softs

Kaffe

Kaffepriset fortsätter på nivåer vi sett genom april. Marknaden väntar på besked beträffande Brasiliens export volym och iakttar landets väderförhållanden. Priset steg något i måndags efter väderrapport som indikerade risk för frost natten till tisdagen. Generellt i år är vattentemperaturen i Atlanten är något högre än normalt vilket talar för en minskad risk för frost i Brasiliens sydöstra delar. Igår handlade kaffet på 6veckors lägsta baserat på indikationer om goda skördar i Brasilien.

Socker

Utbudet av socker på marknaden är fortsättningsvis stort och den rådande ekonomiska situationen i Europa fortsätter att påverka efterfrågan negativt. Indien; världens näst största sockerproducent och tillika största konsument bestämde i veckan att tillåta obegränsad export av råvaran vilket innebär mer socker på en redan överförsedd marknad. Ett sådant beslut av en gigant på marknaden har en självklar påverkan på priset vilket sjönk ytterligare. Ur Indiens perspektiv är detta positivt då högre priser och lägre utbud har fått landet att odla mer vilket i kombination med tidigare exportrestriktioner historiskt sett ca vart tredje år inneburit överproduktion och överfyllda lager. Fortsättningsvis ovisst om vilka volymer Indien kommer exportera i år, och hur mycket som kommer lagras för export nästa år. Socker priset steg något under torsdagen efter att ha reagerat negativt på Indiens besked tidigare i veckan.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Apelsinjuice

Utbudet på marknaden är fortsättningsvis stort och efterfrågan avtar till följd av den ekonomiska situationen i USA och Europa. Brasilien påbörjar skörden nästa månad, det i kombination med minskad konsumtion i USA fick priset att sjunka ytterligare. Apelsinjuice sjönk ti tisdags med 6 % till tvåårs lägsta för att på torsdagen stänga lägst på 29 månader. Florida går in i orkanperioden i början av juni även om man historiskt sett påträffat mest orkaner först i juli, augusti och september.

[box]SHB Råvarubrevet är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Analys

Brent crude inching higher on optimism that US inflationary pressures are fading

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Brent crude price inching higher on optimistic that US inflationary pressures are fading. Brent crude closed up 1.1 USD/b ydy to a close of USD 86.39/b which was the highest close since the end of April. This morning it is trading up another half percent to USD 86.9/b along with comparable gains in industrial metals and Asian equities. At 14:30 CET the US will publish its preferred inflation gauge, the PCE figure. Recent data showed softer US personal spending in Q1. Expectations are now high that the PCE inflation number for May will show fading inflationary pressures in the US economy thus lifting the probability for rate cuts later this year which of course is positive for the economy and markets in general and thus positive for oil demand and oil prices. Hopes are high for sure.

Brent crude is trading at the highest since the end of April

Brent crude is trading at the highest since the end of April
Source: Blbrg

The rally in Brent crude since early June is counter to rising US oil inventories and as such a bit puzzling to the market.

US commercial crude and oil product stocks excluding SPR. 

US commercial crude and oil product stocks excluding SPR. 
Source: SEB graph and highlights, Blbrg data feed, US EIA data

Actual US crude oil production data for April will be published later today. Zero growth in April is likely. Later today the US EIA will publish actual production data for US crude and liquids production for April. Estimates based on US DPR and DUC data indicates that there will indeed be zero growth in US crude oil production MoM in April. This will likely driving home the message that there is no growth in US crude oil production despite a Brent crude oil price of USD 83/b over the past 12 mths. The extension of this is of course rising expectations that there will be no growth in US crude oil production for the coming 12 months either as long as Brent crude hoovers around USD 85/b.

US production breaking a pattern since Jan 2014. No growth at USD 83/b. What stands out when graphing crude oil prices versus growth/decline in US crude oil production is that since January 2014 we have not seen a single month that US crude oil production is steady state or declining when the Brent crude oil price has been averaging USD 70.5/b or higher.

US Senate looking into the possibility that US shale oil producers are now colluding by holding back on investments, thus helping to keep prices leveled around USD 85/b.

Brent crude 12mth rolling average price vs 4mth/4mth change in US crude oil production. Scatter plot of data starting Jan 2014. Large red dot is if there is no change in US crude oil production from March to April. Orange dots are data since Jan 2023. The dot with ”-1.3%” is the March data point. 

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Brent crude 12mth rolling average price vs 4mth/4mth change in US crude oil production.
Source:  SEB graph and highlights, Blbrg data feed, US EIA

Brent crude 12mth rolling average price vs 4mth/4mth change in US crude oil production. Data starting Jan 2014. The last data point is if there is no change in US crude oil production from March to April.

Brent crude 12mth rolling average price vs 4mth/4mth change in US crude oil production.
Source:  SEB graph and highlights, Blbrg data feed, US EIA
Fortsätt läsa

Analys

Price forecast update: Weaker green forces in the EU Parliament implies softer EUA prices

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

We reduce our forecast for EUA prices to 2030 by 10% to reflect the weakened green political agenda in the EU Parliament following the election for the Parliament on 6-9 June. The upcoming election in France on 7 July is an additional risk to the political stability of EU and thus in part also to the solidity of the blocks green agenda. Environmental targets for 2035 and 2040 are most at risk of being weakened on the margin. EUA prices for the coming years to 2030 relate to post-2030 EUA prices through the bankability mechanism. Lower post-2030 climate ambitions and lower post-2030 EUA prices thus have a bearish impact on EUA prices running up to 2030. Actual softening of post-2030 climate ambitions by the EU Parliament have yet to materialize. But when/if they do, a more specific analysis for the consequences for prices can be carried out.

EUA prices broke with its relationship with nat gas prices following the EU Parliament election. The EUA price has dutifully followed the TTF nat gas price higher since they both bottomed out on 23 Feb this year. The EUA front-month price bottomed out with a closing price of EUR 50.63/ton on 23 Feb. It then reached a recent peak of EUR 74.66/ton on 21 May as nat gas prices spiked. Strong relationship between EUA prices and nat gas prices all the way. Then came the EU Parliament election on 6-9 June. Since then the EUA price and TTF nat gas prices have started to depart. Bullish nat gas prices are no longer a simple predictor for bullish EUA prices.

The front-month EUA price vs the front-year TTF nat gas price. Hand in hand until the latest EU Parliament election. Then departing.

The front-month EUA price vs the front-year TTF nat gas price. Hand in hand until the latest EU Parliament election. Then departing.
Source: SEB graph and highlights, Blbrg data

The EU Parliament election on 6-9 June was a big backlash for the Greens. The Greens experienced an euphoric victory in the 2019 election when they moved from 52 seats to 74 seats in the Parliament. Since then we have had an energy crisis with astronomic power and nat gas prices, rampant inflation and angry consumers being hurt by it all. In the recent election the Greens in the EU Parliament fell back to 53 seats. Close to where they were before 2019.

While green politics and CO2 prices may have gotten a lot of blame for the pain from energy prices over the latest 2-3 years, the explosion in nat gas prices are largely to blame. But German green policies to replace gas and oil heaters with heat pumps and new environmental regulations for EU farmers are also to blame for the recent pullback in green seats in the Parliament.

Green deal is still alive, but it may not be fully kicking any more. Existing Green laws may be hard to undo, but targets for 2035 and 2040 will be decided upon over the coming five years and will likely be weakened.

At heart the EU ETS system is a political system. As such the EUA price is a politically set price. It rests on the political consensus for environmental priorities on aggregate in EU.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

The changes to the EU Parliament will likely weaken post-2030 environmental targets. The changes to the EU Parliament may not change the supply/demand balance for EUAs from now to 2030. But it will likely weaken post-2030 environmental targets and and thus projected EU ETS balances and EUA prices post-2030. And through the bankability mechanism this will necessarily impact EUA prices for the years from now to 2030.

Weaker post-2030 ambitions, targets and prices implies weaker EUA prices to 2030. EUA prices are ”bankable”. You can buy them today and hold on to them and sell them in 2030 or 2035. The value of an EUA today fundamentally rests on expected EUA prices for 2030/35. These again depends on EU green policies for the post 2030 period. Much of these policies will be ironed out and decided over the coming five years. 

Weakening of post-2030 targets have yet to materialize. But just talking about it is a cold shower for EUAs. These likely coming weakenings in post-2030 environmental targets and how they will impact EUA prices post 2030 and thus EUA prices from now to 2030 are hard to quantify. But what is clear to say is that when politicians shift their priorities away from the environment and reduce their ambitions for environmental targets post-2030 it’s like a cold shower for EUA prices already today.

On top of this we now also have snap elections in the UK on 4 July and in France on 7 July with the latter having the potential to ”trigger the next euro crisis” according to Gideon Rachman in a recent article in FT.

What’s to be considered a fair outlook for EUA prices for the coming five years in this new political landscape with fundamentally changed political priorities remains to be settled. But that EUA price outlooks will be lowered versus previous forecasts is almost certain.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

We reduce our EUA price forecast to 2030 by 10% to reflect the new political realities. To start with we reduce our EUA price outlook by 10% from 2025 to 2030 to reflect the weakened Green agenda in the EU parliament.

SEB’s EUA price forecast, BNEF price forecasts and current market prices in EUR/MWh

SEB's EUA price forecast, BNEF price forecasts and current market prices in EUR/MWh
Source: SEB graph and highlights and forecast, BNEF data and forecasts
Fortsätt läsa

Analys

The most important data point in the global oil market will be published on Friday 28 June

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

US crude oil production has been booming for more than a decade. Interrupted by two setbacks in response to sharp price declines. The US boom has created large waves in the global oil market and made life very difficult for OPEC(+). Brent crude has not traded below USD 70/b since Dec-2021 and over the past year, it has averaged USD 84/b. US shale oil production would typically boom with such a price level historically. However, there has been zero growth in US crude oil production from Sep-2023 to Mar-2024. This may be partially due to a cold US winter, but something fundamentally seems to have changed. We recently visited a range of US E&P and oil services companies in Houston. The general view was that there would be zero growth in US crude oil production YoY to May 2025. If so and if it also is a general shift to sideways US crude oil production beyond that point, it will be a tremendous shift for the global oil market. It will massively improve the position of OPEC+. It will also sharply change our perception of the forever booming US shale oil supply. But ”the proof is in the pudding” and that is data. More specifically the US monthly, controlled oil production data is to be published on Friday 28 June.

The most important data point in the global oil market will be published on Friday 28 June. The US EIA will then publish its monthly revised and controlled oil production data for April. Following years of booming growth, the US crude oil production has now gone sideways from September 2023 to March 2024. Is this a temporary blip in the growth curve due to a hard and cold US winter or is it the early signs of a huge, fundamental shift where US crude oil production moves from a decade of booming growth to flat-lining horizontal production?

We recently visited a range of E&P and oil services companies in Houston. The general view there was that US crude oil production will be no higher in May 2025 than it is in May 2024. I.e. zero growth.

It may sound undramatic, but if it plays out it is a huge change for the global oil market. It will significantly strengthen the position of OPEC+ and its ability to steer the oil price to a suitable level of its choosing.

The data point on Friday will tell us more about whether the companies we met are correct in their assessment of non-growth in the coming 12 months or whether production growth will accelerate yet again following a slowdown during winter.

The US releases weekly estimates for its crude oil production but these are rough, temporary estimates. The market was fooled by these weekly numbers last year when the weekly numbers pointed to a steady production of around 12.2 m b/d from March to July while actual monthly data, with a substantial lag in publishing, showed that production was rising strongly.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

The real data are the monthly, controlled data. These data will be the ”proof of the pudding” of whether US shale oil production now is about to shift from a decade of booming growth to instead flat-line sideways or whether it will drift gradually higher as projected by the US EIA in its latest Short-Term Energy Outlook.

US crude oil production given by weekly data and monthly data. Note that the monthly, controlled data comes with a significant lag. The market was thus navigating along the weekly data which showed ”sideways at 12.2 m b/d” for a significant period last year until actual data showed otherwise with a time-lag.

US crude oil production given by weekly data and monthly data.
Source: SEB graph and highlights, Blbrg data feed, EIA data

If we add in Natural Gas Liquids and zoom out to include history back to 2001 we see an almost uninterrupted boom in supply since Sep 2011 with a few setbacks. At first glance, this graph gives little support to a belief that US crude oil production now suddenly will go sideways. Simple extrapolation of the graph indicates growth, growth, growth.

US crude and liquids production has boomed since September 2011

US crude and liquids production has boomed since September 2011
Source: SEB graph and highlights, Blbrg data feed, US EIA data

However. The latest actual data point for US crude oil production is for March with a reading of 13.18 m b/d. What stands out is that production then was still below the September level of 13.25 m b/d.

The world has gotten used to forever growing US crude oil production due to the US shale oil revolution, with shorter periods of sharp production declines as a result of sharp price declines.

But the Brent crude oil price hasn’t collapsed. Instead, it is trading solidly in the range of USD 70-80-90/b. The front-month Brent crude oil contract hasn’t closed below USD 70/b since December 2021.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Experiences from the last 15 years would imply wild production growth and activity in US shale oil production at current crude oil prices. But US crude oil production has now basically gone sideways to lower from September to March.

The big, big question is thus: Are we now witnessing the early innings of a big change in US shale oil production where we shift from booming growth to flat-lining of production?

If we zoom in we can see that US liquids production has flat-lined since September 2023. Is the flat-lining from Sep to Mar due to the cold winter so that we’ll see a revival into spring and summer or are we witnessing the early signs of a huge change in the global oil market where US crude oil production goes from booming growth to flat-line production.

US liquids production has flat-lined since September 2023.
Source: SEB graph and highlights, Blbrg data feed, US EIA data

The message from Houston was that there will be no growth in US crude oil production until May 2025. SEB recently visited oil and gas producers and services providers in Houston to take the pulse of the oil and gas business. Especially so the US shale oil and shale gas business. What we found was an unusually homogeneous view among the companies we met concerning both the state of the situation and the outlook. The sentiment was kind of peculiar. Everybody was making money and was kind of happy about that, but there was no enthusiasm as the growth and boom years were gone. The unanimous view was that US crude oil production would be no higher one year from now than it is today. I.e. flat-lining from here.

The arguments for flat-lining of US crude oil production here onward were many.

1) The shale oil business has ”grown up” and matured with a focus on profits rather than growth for the sake of growth.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

2) Bankruptcies and M&As have consolidated the shale oil companies into larger, fewer public companies now accounting for up to 75% of total production. Investors in these companies have little interest/appetite for growth after having burned their fingers during a decade and a half of capital destruction. These investors may also be skeptical of the longevity of the US shale oil business. Better to fully utilize the current shale oil infrastructure steadily over the coming years and return profits to shareholders than to invest in yet more infrastructure capacity and growth.

3) The remaining 25% of shale oil producers which are in private hands have limited scope for growth as they lack pipeline capacity for bringing more crude oil from field to market. Associated nat gas production is also a problem/bottleneck as flaring is forbidden in many places and pipes to transport nat gas from field to market are limited.

4) The low-hanging fruits of volume productivity have been harvested. Drilling and fracking are now mostly running 24/7 and most new wells today are all ”long wells” of around 3 miles. So hard to shave off yet another day in terms of ”drilling yet faster” and the length of the wells has increasingly reached their natural optimal length.

5) The average ”rock quality” of wells drilled in the US in 2024 will be of slightly lower quality than in 2023 and 2025 will be slightly lower quality than 2024. That is not to say that the US, or more specifically the Permian basin, is quickly running out of shale oil resources. But this will be a slight headwind. There is also an increasing insight into the fact that US shale oil resources are indeed finite and that it is now time to harvest values over the coming 5-10 years. One company we met in Houston argued that US shale oil production would now move sideways for 6-7 years and then overall production decline would set in.

The US shale oil revolution can be divided into three main phases. Each phase is probably equally revolutionary as the other in terms of impact on the global oil market.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

1) The boom phase. It started after 2008 but didn’t accelerate in force before the ”Arab Spring” erupted and drove the oil price to USD 110/b from 2011 to 2014. It was talked down time and time again, but it continued to boom and re-boom to the point that today it is almost impossible to envision that it won’t just continue to boom or at least grow forever.

2) The plateau phase. The low-hanging fruits of productivity growth have been harvested. The highest quality resources have been utilized. The halfway point of resources has been extracted. Consolidation, normalization, and maturity of the business has been reached. Production goes sideways.

3) The decline phase. Eventually, the resources will have been extracted to the point that production unavoidably starts to decline.

Moving from phase one to phase two may be almost as shocking for the oil market as the experience of phase 1. The discussions we had with oil producers and services companies in Houston may indicate that we may now be moving from phase one to phase two. That there will be zero shale oil production growth YoY in 2025 and that production then may go sideways for 6-7 years before phase three sets in.

US EIA June STEO report with EIA’s projection for US crude oil production to Dec-2025. Softer growth, but still growth.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
US EIA June STEO report with EIA's projection for US crude oil production to Dec-2025. Softer growth, but still growth.
Source: SEB graph and highlights, US EIA data

US EIA June STEO report with YoY outlook growth for 2025. Projects that US crude production will grow by 0.47 m b/d YoY in 2025 and that total liquids will grow by 720 k b/d YoY.

US EIA June STEO report with YoY outlook growth for 2025. Projects that US crude production will grow by 0.47 m b/d YoY in 2025 and that total liquids will grow by 720 k b/d YoY.
Source: SEB graph and calculations, US EIA data

US EIA June STEO report with outlook for production growth by country in 2025. This shows how big the US production growth of 0.7 m b/d YoY really is compared to other producers around the world

US EIA June STEO report with outlook for production growth by country in 2025. This shows how big the US production growth of 0.7 m b/d YoY really is compared to other producers around the world
Source: SEB graph and highlights, US EIA data

US EIA June STEO report with projected global growth in supply and demand YoY in 2025. Solid demand growth, but even strong supply growth with little room for OPEC+ to expand. Production growth by non-OPEC+ will basically cover global oil demand growth. 

US EIA June STEO report with projected global growth in supply and demand YoY in 2025. Solid demand growth, but even strong supply growth with little room for OPEC+ to expand. Production growth by non-OPEC+ will basically cover global oil demand growth.
Source: SEB graph and highlights, US EIA data

But if there instead is zero growth in US crude oil production in 2025 and the US liquids production only grows by 0.25 m b/d YoY due to NGLs and biofuels, then suddenly there is room for OPEC+ to put some of its current production cuts back into the market. Thus growth/no-growth in US shale oil production will be of huge importance for OPEC+ in 2025. If there is no growth in US shale oil then  OPEC+ will have a much better position to control the oil price to where it wants it.

US crude production
Source: SEB graph and highlights, US EIA data

US crude oil production and drilling rig count

US crude oil production and drilling rig count
Source: SEB graph, Blbrg data, EIA data
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära