SHB Veckans råvarukommentar 30 januari 2015

  • Kvartalsrapport för råvaror från HandelsbankenSamma melodi denna vecka
  • Kopparfallet accelererat
  • Aluminium case svalnat
  • Oljepriset fortfarande stabilt
  • Vete och majs blir billigare

Den här veckan har fortsatt med mer av samma – fallande koppar, stabil olja och fallande vetepris. Makromässigt har Fed smygflyttat fram räntehöjningen i USA men varit oväntat hårdnackade när det gäller intryck av den allt svagare omvärlden. EU:s utrikesministrar ska förbereda ytterligare sanktioner samt förlängning av nuvarande sanktioner mot Ryssland. Givet oron för hur sanktioner påverkade Rysslandsråvarorna under förra året; vete, olja, palladium, aluminium och nickel, så kan det vara värt att hålla ett öga på.

Kopparfallet har accelererat. Idag avslutar koppar sin sämsta januarimånad på 27 år. I helgen kommer Kinas inköpschefsindex och kan möjligen vända lite av det negativa sentimentet. Våra förhoppningar är dock inte så stora, Kinas makrodata har varit ganska dyster de senaste månaderna. Vårt case på koppar är att den svaga fastighetsutvecklingen ska få en negativ inverkan på koppar under hela året.

Aluminium har fallit tillbaka något denna vecka och vårt aluminiumcase svalnar. Vi har en 3-procentig uppgång sedan caset publicerades och vi ser inte längre den tidigare potentialen på 7-12 procent. Aluminiums uppsida har begränsats av övriga basmetaller som tyngs av den svaga utvecklingen i Kina.

Oljemarknaden har bitit sig fast under USD 50, relativt stora rörelser under handelsdagarna men utan varken trend upp eller ned. Årsrapporterna för de stora oljebolagen har hittills visat att de prioriterar utdelning till priset av minskade framtida investeringar. Det ger oljepriset stöd då förväntad framtida produktion faller med lägre investeringar i ny produktion.

Vete och majs har fallit efter att den starkare US dollarn gör det allt svårare för USA att exportera grödor. Mindre export betyder större utgående lager i USA. Hade det inte varit för att en ny våg av sanktioner är på väg mot Ryssland så hade vi vågat gå för fullt för fallande vetepris. Nu lämnar vi en liten brasklapp för Ryssland men tror ändå på betydande nedsida under våren.

SHB Råvarukommentar är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

scroll to top