SHB Tradingcase LTRO2 27 februari 2012

SHB Handelsbanken tradingcase råvarorStimulans från ECB 29/2

Positioner för ECB:s nästa repa på onsdag:

Köp KOPPAR H eller BULL KOPPAR H
Köp BASMET H eller BULL BASMETH

Koppar har reagerat starkt på centralbankers stimulans

 Diagram - Kopparpriset utveckling 2009 - 2012

”Don´t fight the Fed” (eller andra centralbanker)

Att inte gå emot den amerikanska centralbanken är en gammal devis som vi nu översätter till den europeiska centralbanken. Mer stimulans betyder mer pengar som jagar samma tillgångar. På råvarumarknaden kommer det att speciellt gynna de råvaror som är mycket finansiellt handlade. Olja är världens största råvara men koppar är det man ska satsa på nu.

Den 29 februari kl 11:15 kommer ECB med en andra 3-års repa. Den första repan i december hade en imponerande storlek, 489 mdr, och fick en imponerande effekt på riskhandlade tillgångar på de finansiella marknaderna. I grafen ovan ses hur världsindex för börsen och koppar handlats hand i hand på stimulans från centralbanker sedan våren 2009. I perioder utan stimulans har sedan korrektioner kommit när fokus åter varit den skuldtyngda realekonomin. I mars förväntar vi oss mer av den stigande trend som vi sett sedan första repan (LTRO1) i december. All erfarenhet talar för att även en väl känd manöver som denna stimulansåtgärd ger positiva marknadsrörelser.

Olja har också handlats efter vad centralbankerna gör men har sedan kriget i Libyen frikopplats och främst handlats på oro och utbudsstörningar i mellanöstern. Olja kommer säkert också att gynnas av ECB:s repa men kommer samtidigt vara utsatt för det okända kortet kring vad som händer i Iran och sundet Hormuz.

Köp koppar och basmetaller är vår rekommendation. Koppar är den mest handlade basmetallen och reagerar på förändringar i den finansiella marknaden. Vill man undvika specifik risk i en enskild metall är rådet att köpa korgen basmetaller. Den innehåller sex basmetaller handlade på LME som är världens centrum för fysisk och finansiell metallhandel. Håll positionerna mars ut för att fånga det mesta av rörelsen. Tag positionen före beskedet från ECB som kommer på onsdag kl 11.15

SHB Handelsbanken - Basmetallkorg den 27 februari 2012

SHB Tradingcase är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top