Följ oss

Analys

SHB Råvarubrevet 8 mars 2013

Publicerat

den

Handelsbanken - Råvarubrevet - Nyhetsbrev om råvaror

Handelsbanken - Råvarubrevet inklusive ädelmetallerRåvaror allmänt

Råvaruraset planar ut

Efter en period av negativa överraskningar i världsekonomin börjar den amerikanska industrisektorn se ljusare ut. Överraskningsindex i USA brukar normalt skena söderut efter att ekonomer blivit överoptimistiska efter en tid med allt bättre data. Så är det inte denna gången och mönstret liknar mest 2010. Då som nu huvudsakligen drivet av en urstark börs. Hursomhelst nalkas budgetåtstramningar när USA trillar ner för budgetstupet och i Europa tilltar oron efter det oklara politiska läget i Italien. Under förra veckan kulminerade de kraftiga negativa reaktionerna på kinesiska myndigheters ambition att dämpa prisuppgången på fastigheter. Byggbolagen på Shanghaibörsen hade det kraftigaste raset på en dag sedan finanskrisen och råvarumarknaden prisade in lägre efterfrågan till byggsektorn i framför allt basmetaller.

Återigen har det visat sig hur viktigt sentimentet är i Kina för råvarornas utveckling. Under denna vecka har de nya ledarna tillträtt och i talet som avgående premiärministern Wen Jiabao höll så kan man efter 30 sidors självberömmelse åt det kinesiska kommunistpartiet utläsa att tillväxtmålet för 2013 ligger kvar på 7,5 %. Detta var en positiv signal för marknaden och fick Shanghaibörsen att vända uppåt.

Handelsbankens råvaruindex 8 mars 2013

Basmetallerna

Fortsatt svajigt för basmetallerna

Basmetaller fortsätter svaja omkring i tekniska intervall, något starkare i början av veckan då Fed:s Yellen var duvaktig och fick ner dollarn något samtidigt som bättre signaler från Kina kom med ett bibehållet tillväxtmål. Skarpt stigande lager för basmetallerna väger i den negativa vågskålen och dämpar alla tendenser till rally.

Under första veckan i mars är zink och aluminium de basmetaller som fortsatt vara svaga medan nickel och koppar visat på svag styrka. Under de senaste tre månaderna har lagren för koppar klättrat till toppnivåerna efter finanskrisen. Vi tror att basmetallerna kommer konsolideras för att söka ny riktning efter senaste raset under februari.

Pris och lager för koppar, samt zinkpris

Trots nedgången under veckan tror vi på högre priser på basmetaller och ser istället möjlighet till ”buy on dip”. Vi tror på: BASMET H

Ädelmetaller

Guru eller dödskors; ska guldet bli till sand?

Under veckan som gått har vi kunnat läsa om en guru (okänd för oss) som hävdar att ingen tror på guldpriset, och därför är guld köpvärt. Även vårt eget inlägg om den tekniska signalen ”dödskorset” har blivit flitigt citerat. Dödskorset ska teoretiskt indikera en prisnedgång i antågande. Ytterligare en musikalisk referens poppar upp; Vem ska jag tro på?

Om vi börjar med guru-resonemanget, d.v.s. ingen tror på guldet, alltså ska det stiga (minsta motståndets lag). Detta gäller ENBART om ”allas” positioner reflekterar den rådande vyn, det är alltför förenklande att bara lyssna på folks åsikter för att avgöra vad som är den ”motsatta” vyn (the contrarian). Det vi ser i våra flöden indikerar inte alls att folk sålt ut sitt guld. Att vara contrarian just nu är kanske inte att tro på en nedgång, utan kanske att tro på en riktigt rejäl nedgång? Vad är rätt värde på guld? Det vi vet när det gäller guld är att ingen ”behöver” guld på samma sätt som vi behöver olja, koppar, spannmål och så vidare, utan vi har guld som en värdebevarare. Det innebär att värdet sätts enligt principen ”tavelvärdering”, dvs. värdet är vad nästa köpare är beredd att betala. Om alla skulle bestämma sig för att det inte är värt dagens pris, då finns det inget ”golv” för priset på det sätt som det finns i andra råvaror, där det oftast utgörs av marginalkostnaden för ny produktion. Så, hur långt kan det falla om det börjar falla på riktigt? Vi vet inte, men det värt att påminna om att för tio år sedan kostade ett uns drygt 300 dollar, idag kostar det strax under 1 600 dollar. Och guldet är likadant idag som då, och allt guld som utvunnits sedan dess finns fortfarande. Vilket för övrigt gäller allt guld som någonsin utvunnits.

Februari månad hade det största utflödet ur ETF guld sedan det populära fenomen att investera i guld via börshandlade fonder startade för ca 10 år sedan. Vi vände vår förut positiva syn på guld till negativ i början av februari. Det finns flera argument för att vi inte längre tror på högre guldpriser. Sammanfattningsvis kan man säga att de alla går under temat att investerare nu söker ”tillväxt före likviditet”.

Utveckling för guldpris och ETF-innehav

Starkare dollar och högre räntor blir utmanande för guldet samtidigt som inflationen väntas vara låg under året. Vi tror på: GULD S H

Energi

Ökad politisk risk på oljemarknaden

Under veckan gick Venezuelas president Chavez bort och även om det inte hade någon omedelbar effekt på oljepriset så ökar det den politiska risken på oljemarknaden. Den starke ledaren lämnar ett politiskt vakuum efter sig som adderar svag riskpremie i oljepriset. Ett läckage på Cormorant Alpha plattformen i Nordsjön har tvingat pipelines ur funktion och drivit på brentoljan. Andra faktorer som gett stöd åt oljepriset i veckan är att Kinas tillväxtmål för 2013 ligger kvar på 7,5 % men också en förbättring i den amerikanska ekonomin. För övrigt inga större rörelser på oljepriset den senaste veckan. Vi kan notera data om ökade lager på råoljan med 3,8m fat (väntat + 0,53m fat), minskade destillatlager med 3,8m fat (väntat – 0,9m fat) samt minskade bensinlager med 0,6m fat (väntat – 0.7m fat).

Stilla på elmarknaden även denna vecka där kontraktet Q2 2013 handlas upp 0.4 procent. Vikande kol och utsläppsrätter balanseras av torrare och kallare väderprognoser. Efter en period med 1.5TWh nederbörd över normalt i Norden ser det åter lite värre ut för den totala energibalansen som p.g.a. ett högtrycksbetonat väder nu förväntas landa på ca -15,7 TWh mot slutet av nästa vecka, vilket kan ge bra skjuts till elpriset. Vi ligger kvar med en neutral syn. I övrigt rullar vi idag över från Q2 till Q3 kontraktet i SHB Power Index.

Prisutveckling på brent-olja - Energibalans

Den råvarugrupp som är mest beroende av den globala konjunkturen är Energi och med en starkare konjunktur ser vi positivt på utvecklingen för denna sektor. Vi tror på: ENERGI H

Livsmedel

Stark export ger stöd åt sojabönor

Priserna på majs i Chicago har gått ned under veckan, även denna vecka delvis som följd av att nederbörd förbättrat förutsättningen för pågående/kommande majssådd i USA. En del regioner vill fortfarande ha mycket mer nederbörd men helt klart är oron nu mindre än för några veckor sedan. Även i Argentina har väderleken förbättrats och det talas nu allt mindre om oro för torrt väder. Inga större förändringar väntas i morgondagens WASDE-rapport från USDA – amerikanska majslager beräknas justeras upp marginellt som följd av fortsatt låg exporttakt och globala lager spås istället bli något nedjusterade.

Priserna på sojabönor i Chicago noteras upp något sedan förra veckan, delvis fortsatt påverkat av stark amerikansk export. I Brasilien fortsätter skörden utan större problem. I bland annat regionerna Bahia och Mato Grosso Do Sul är avkastningen lite lägre än väntat och produktionsnivån för Sydamerika bör justeras ned i dagens WASDE-rapport. Rapporten bör även innehålla nedjusterade lagersiffror för USA som följd av den alltjämt starka exporten. Stark efterfrågan och låga lagernivåer ger stöd och på kort sikt är det svårt att se en nedsida för sojan. Faller USDA:s prognos väl in för årets skörd i USA lär vi dock få se klart lägre priser längre fram på året, grödan ska dock först sås och mycket kan hända innan skörd.

Majspris och pris på sojabönor på CBOT

Vi behåller vår negativa syn för soja, majs och vete, trots riskerna för torrt väder i USA. Normal väderlek bör ge press på spannmålspriserna. Vi tror på: LIVSMEDEL S H

Handelsbankens Råvaruindex

Handelsbankens index för råvaror den 8 mars 2013

Handelsbankens råvaruindex består av de underliggande indexen för respektive råvara. Vikterna är bestämda till hälften från värdet av global produktion och till hälften från likviditeten i terminskontrakten.

[box]SHB Råvarubrevet är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Fear that retaliations will escalate but hopes that they are fading in magnitude

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Brent crude spikes to USD 90.75/b before falling back as Iran plays it down. Brent crude fell sharply on Wednesday following fairly bearish US oil inventory data and yesterday it fell all the way to USD 86.09/b before a close of USD 87.11/b. Quite close to where Brent traded before the 1 April attack. This morning Brent spiked back up to USD 90.75/b (+4%) on news of Israeli retaliatory attack on Iran. Since then it has quickly fallen back to USD 88.2/b, up only 1.3% vs. ydy close.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

The fear is that we are on an escalating tit-for-tat retaliatory path. Following explosions in Iran this morning the immediate fear was that we now are on a tit-for-tat escalating retaliatory path which in the could end up in an uncontrollable war where the US unwillingly is pulled into an armed conflict with Iran. Iran has however largely diffused this fear as it has played down the whole thing thus signalling that the risk for yet another leg higher in retaliatory strikes from Iran towards Israel appears low.

The hope is that the retaliatory strikes will be fading in magnitude and then fizzle out. What we can hope for is that the current tit-for-tat retaliatory strikes are fading in magnitude rather than rising in magnitude. Yes, Iran may retaliate to what Israel did this morning, but the hope if it does is that it is of fading magnitude rather than escalating magnitude.

Israel is playing with ”US house money”. What is very clear is that neither the US nor Iran want to end up in an armed conflict with each other. The US concern is that it involuntary is dragged backwards into such a conflict if Israel cannot control itself. As one US official put it: ”Israel is playing with (US) house money”. One can only imagine how US diplomatic phone lines currently are running red-hot with frenetic diplomatic efforts to try to defuse the situation.

It will likely go well as neither the US nor Iran wants to end up in a military conflict with each other. The underlying position is that both the US and Iran seems to detest the though of getting involved in a direct military conflict with each other and that the US is doing its utmost to hold back Israel. This is probably going a long way to convince the market that this situation is not going to fully blow up.

The oil market is nonetheless concerned as there is too much oil supply at stake. The oil market is however still naturally concerned and uncomfortable about the whole situation as there is so much oil supply at stake if the situation actually did blow up. Reports of traders buying far out of the money call options is a witness of that.

Fortsätt läsa

Analys

Fundamentals trump geopolitical tensions

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Throughout this week, the Brent Crude price has experienced a decline of USD 3 per barrel, despite ongoing turmoil in the Middle East. Price fluctuations have ranged from highs of USD 91 per barrel at the beginning of the week to lows of USD 87 per barrel as of yesterday evening.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

Following the release of yesterday’s US inventory report, Brent Crude once again demonstrated resilience against broader macroeconomic concerns, instead focusing on underlying market fundamentals.

Nevertheless, the recent drop in prices may come as somewhat surprising given the array of conflicting signals observed. Despite an increase in US inventories—a typically bearish indicator—we’ve also witnessed escalating tensions in the Middle East, coupled with the reinstatement of US sanctions on Venezuela. Furthermore, there are indications of impending sanctions on Iran in response to the recent attack on Israel.

Treasury Secretary Janet Yellen has indicated that new sanctions targeting Iran, particularly aimed at restricting its oil exports, could be announced as early as this week. As previously highlighted, we maintain the view that Iran’s oil exports remain vulnerable even without further escalation of the conflict. It appears that Israel is exerting pressure on its ally, the US, to impose stricter sanctions on Iran, an action that is unfolding before our eyes.

Iran’s current oil production stands at close to 3.2 million barrels per day. Considering additional condensate production of about 0.8 million barrels per day and subtracting domestic demand of roughly 1.8 million barrels per day, the net export of Iranian crude and condensate is approximately 2.2 million barrels per day.

However, the uncertainty surrounding the enforcement of such sanctions casts doubt on the likelihood of a complete ending of Iranian exports. Approximately 80% of Iran’s exports are directed to independent refineries in China, suggesting that US sanctions may have limited efficacy unless China complies. The prospect of China resisting US pressure on its oil imports from Iran poses a significant challenge to US sanctions enforcement efforts.

Furthermore, any shortfall resulting from sanctions could potentially be offset by other OPEC nations with spare capacity. Saudi Arabia and the UAE, for instance, can collectively produce an additional almost 3 million barrels of oil per day, although this remains a contingency measure.

In addition to developments related to Iran, the Biden administration has re-imposed restrictions on Venezuelan oil, marking the end of a six-month reprieve. This move is expected to impact flows from the South American nation.

Meanwhile, US crude inventories (excluding SPR holdings) surged by 2.7 million barrels last week (page 11 attached), reaching their highest level since June of last year. This increase coincided with a decline in measures of fuel demand (page 14 attached), underscoring a slightly weaker US market.

In summary, while geopolitical tensions persist and new rounds of sanctions are imposed, our market outlook remains intact. We maintain our forecast of an average Brent Crude price of USD 85 per barrel for the year 2024. In the short term, however, prices are expected to hover around the USD 90 per barrel mark as they navigate through geopolitical uncertainties and fundamental factors.

Fortsätt läsa

Analys

Brace for Covert Conflict

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

In the past two trading days, Brent Crude prices have fluctuated between highs of USD 92.2 per barrel and lows of USD 88.7 per barrel. Despite escalation tensions in the Middle East, oil prices have remained relatively stable over the past 24 hours. The recent barrage of rockets and drones in the region hasn’t significantly affected market sentiment regarding potential disruptions to oil supply. The key concern now is how Israel will respond: will it choose a strong retaliation to assert deterrence, risking wider regional instability, or will it revert to targeted strikes on Iran’s proxies in Lebanon, Syria, Yemen, and Iraq? While it’s too early to predict, one thing is clear: brace for increased volatility, uncertainty, and speculation.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

Amidst these developments, the market continues to focus on current fundamentals rather than unfolding geopolitical risks. Despite Iran’s recent attack on Israel, oil prices have slid, reflecting a sideways or slightly bearish sentiment. This morning, oil prices stand at USD 90 per barrel, down 2.5% from Friday’s highs.

The attack

Iran’s launch of over 300 rockets and drones toward Israel marks the first direct assault from Iranian territory since 1991. However, the attack, announced well in advance, resulted in minimal damage as Israeli and allied forces intercepted nearly all projectiles. Hence, the damage inflicted was limited. The incident has prompted US President Joe Biden to urge Israel to exercise restraint, as part of broader efforts to de-escalate tensions in the Middle East.

Israel’s response remains uncertain as its war cabinet deliberates on potential courses of action. While the necessity of a response is acknowledged, the timing and magnitude remain undecided.

The attack was allegedly in retaliation for an Israeli airstrike on Iran’s consulate in Damascus, resulting in significant casualties, including a senior leader in the Islamic Revolutionary Guard Corps’ elite Quds Force. It’s notable that this marks the first direct targeting of Israel from Iranian territory, setting the stage for heightened tensions between the two nations.

Despite the scale of the attack, the vast majority of Iranian projectiles were intercepted before reaching Israeli territory. However, a small number did land, causing minor damage to a military base in the southern region.

President Biden swiftly condemned Iran’s actions and pledged to coordinate a diplomatic response with leaders from the G7 nations. The US military’s rapid repositioning of assets in the region underscores the seriousness of the situation.

Iran’s willingness to escalate tensions further depends on Israel’s response, as indicated by General Mohammad Bagheri, chief of staff of the Iranian armed forces. Meanwhile, speculation about a retaliatory attack from Israel persists.

Looking ahead, key questions remain unanswered. Will Iran launch additional attacks? How will Israel respond, and what implications will it have for the region? Moreover, how will Iran’s allies react to the escalating tensions?

Given the potential for a full-scale war between Iran and Israel, concerns about its impact on global energy markets are growing. Both the United States and China have strong incentives to reduce tensions in the region, given the destabilizing effects of a regional conflict.

Our view in conclusion

The recent escalation between Iran and Israel underscores the delicate balance of power in the volatile Middle East. With tensions reaching unprecedented levels and the specter of further escalation looming, the potential for a full-blown conflict cannot be understated. The ramifications of such a scenario would be far-reaching and could have significant implications for regional stability and global security.

Turning to the oil market, there has been much speculation about the possibility of a full-scale blockade of the Strait of Hormuz in the event of further escalation. However, at present, such a scenario remains highly speculative. Nonetheless, it is crucial to note that Iran’s oil production and exports remain at risk even without further escalation. Currently producing close to 3.2 million barrels per day, Iran has significantly increased its production from mid-2020 levels of 1.9 million barrels per day.

In response to the recent attack, Israel may exert pressure on its ally, the US, to impose stricter sanctions on Iran. The enforcement of such sanctions, particularly on Iranian oil exports, could result in a loss of anywhere between 0.5 million to 1 million barrels per day of oil supply. This would likely keep the oil market in deficit for the remainder of the year, contradicting the Biden administration’s wish to maintain oil and gasoline prices at sustainable levels ahead of the election. While other OPEC nations have spare capacity, utilizing it would tighten the global oil market even further. Saudi Arabia and the UAE, for example, could collectively produce an additional almost 3 million barrels of oil per day if necessary.

Furthermore, both Iran and the US have expressed a desire to prevent further escalation. However, much depends on Israel’s response to the recent barrage of rockets. While Israel has historically refrained from responding violently to attacks (1991), the situation remains fluid. If Israel chooses not to respond forcefully, the US may be compelled to promise stronger enforcement of sanctions on Iranian oil exports. Consequently, Iranian oil exports are at risk, regardless of whether a wider confrontation ensues in the Middle East.

Analyzing the potential impact, approximately 2.2 million barrels per day of net Iranian crude and condensate exports could be at risk, factoring in Iranian domestic demand and condensate production. The effectiveness of US sanctions enforcement, however, remains uncertain, especially considering China’s stance on Iranian oil imports.

Despite these uncertainties, the market outlook remains cautiously optimistic for now, with Brent Crude expected to hover around the USD 90 per barrel mark in the near term. Navigating through geopolitical tensions and fundamental factors, the oil market continues to adapt to evolving conflicts in the Middle East and beyond.

Fortsätt läsa

Populära