Följ oss

Analys

SHB Råvarubrevet 7 september 2012

Publicerat

den

Handelsbanken - Råvarubrevet inklusive ädelmetallerRåvaror Allmänt

ECB ger stöd åt råvaror

Råvaror har, precis som övriga marknaden fått bra stöd under veckan av ECB-mötet. Detta trots att utfallet av ECB-mötet blev i linje med tidigare läckta uppgifter. Det tog lite tid men sedan blev det kraftiga marknadsrörelser uppåt. Efter att amerikanska centralbankens chef Bernankes dito prestation förra veckan är de två stora riskerna på nedsidan ”bortpratade”.

Makroekonomin hamnar i skymundan när centralbankerna gör så här stora marknadspåverkande ingrepp och vi förväntar oss att det kommer ge stöd åt riskhandlade tillgångar som råvaror under en tid framöver. Nästa vecka kommer mer från Fed, torsdagen den 13e släpper man räntebesked och kl 20:15 har Bernanke presskonferens. Guldet har åter fått styrfart efter att centralbankerna börjat agera på problemen i realekonomin och vi räknar med att det fortsätter.

Handelsbankens Råvaruindex med graf - 7 september 2012

Basmetaller

Basmetallerna på uppgång

Aluminium och koppar har haft rejäla uppgångar under veckan; aluminium är upp drygt 5 % och koppar är upp drygt 3 %. Risksentimentet har givetvis lyft priserna men även rapporter om ökad efterfrågan från industrin har hjälpt till.

När det gäller aluminium står USA för 9 % av konsumtionen och framförallt bilproducenterna och maskintillverkare har visat på större inköp. Det som har stött kopparpriset är att Kina annonserat flera kopparintensiva infrastrukturprojekt. Vi är fortsatt positiva till basmetaller på dessa nivåer, framförallt beroende på en starkare världskonjunktur och Kinas återhämtning.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Graf på kopparpris år 2012

Graf över pris på aluminium år 2012

Kinas makrodata har ännu inte bjudit på positiva överraskningar men Kinas dåliga konjunktur är nu inprisad i råvarorna och de faller inte när kinadata kommer ut. Vi tycker att basmetallerna, som har 50 % exponering mot Kina, handlas på attraktiva nivåer och de bjuder på en intressant uppsida när Kinas konjunkturåterhämtning kommer. Vi ser även att den positiva riskaptiten, drivet av centralbankernas stimulanser ger stöd åt prisbilden.

Lång BULL BASMET H

Ädelmetaller

Centralbankernas stimulanser driver guldet

Dagens amerikanska arbetslöshetssiffror satte bra fart på guldpriset och det har i eftermiddag stigit över två procent. Som vi skriver i inledningen av veckans brev tror vi att centralbanksstimulanser kommer att driva priset ytterligare på ädelmetaller, och dagens arbetslöshetssiffror förstärker tron på dessa stimulansåtgärder.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Ädelmetaller har fortsatt hög korrelation med basmetaller, och sedan sommaren har guld och koppar rört sig helt hand i hand (se bild), och vi ser ingen anledning till att denna korrelation ska släppa i närtid.

Vårt ädelmetallsindex har stigit med 10 % under den senaste månaden där inte minst silver har visat på styrka med närmare 17 % i värdestegring. I platinumgruvan i sydafrika fortsätter oroligheterna vilket har fått platinumpriset att rusa, nästan 14 % upp på en månad.

Graf över korrelation mellan pris på guld och koppar - 2012

Guldkursen spot 2012 prisutveckling

Vi på Handelsbanken tror att centralbankernas fortsatta stimulansåtgärder kommer fortsätta att ge stöd åt ädelmetaller, lett av guld.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Lång ADELMET H

Energi

Produktionsstörningar ger stöd åt oljan

Oljemarknaden backar 1.5 procent under veckan efter sämre amerikanska arbetslöshets siffror och rykten kring att delar av landets strategiska lager kan komma ut på marknaden. Faktorer som fallande lagersiffror under augusti (-7.4 miljoner fat mot -5.3 förväntat från US DOE), ökad spänning mellan Israel och Iran samt uppreviderade förbrukningssiffror (+2.7 procent y-o-y) och OPECs låga reservkapacitet (idag 1.4 miljoner fat / dag eller 1.5 procent att jämföra med 3 procent under 1H2012 och 1 procent 2008 när Brent nådde 147 dollar) visar på att marknaden är fortsatt väldigt känslig för produktionsstörningar. Detta är anledningen till varför man nu talar så mycket om de strategiska lagren USA kan komma att använda för att få situationen under kontroll. Vi ser dock den låga reservkapaciteten som ett fortsatt problem för marknaden.

Elpriset pressas fortsatt av stora nederbördsmängder, hög vindkraftsproduktion samt återstart av både Forsmark 1 och Oskarshamn 3. Även kommande 10 dagars period ser ut att ge mer regn än normalt, uppemot 9.7 TWh mot normala 6.1 TWh, vilket skulle innebära att energibalansen stärks med ytterligare 2.5 TWh till +9.5 TWh mot slutet av vecka 37. När inte heller kolet förväntas stiga nämnvärt är det svårt att se någon direkt potential för uppgång på den korta elkurvan. SHB Power Index följer numer kontraktet Q1 2013 som stängde på 42.70 (5.5 euro över Q4 2012). Att däremot köpa den längre kurvan på nivåer om 34.5 öre / kWh måste däremot ses som väldigt attraktiva nivåer.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Elpris Nordpool - Graf över utveckling för Q1 2013

Olja är den mest finansiellt handlade råvaran, i en redan stram marknad med störningar på utbudssidan tror vi att ökad riskvilja hos investerare efter ECBs och Feds aktioner kan driva olja ytterligare. Vi bedömer dock att det finns en finansiellt driven riskpremie i oljan på grund av oron kring Israels krigsvilja, denna kan snabbt pysa ut om situationen lugnar ner sig.

Lång OLJA H

Livsmedel

Fortsatt torrt i Australien

I USA är skörden av vårvete nästan helt klar och kvalitetsnivåer uppges överlag vara tillfredställande. Nu kommer allt mer fokus läggas på sådden av höstvete, för vilket det idag inte finns någon jättestor oro även om mer nederbörd är önskvärt. I Australien är dock fortfarande oron ganska stor, i stort sett inget regn väntas under de närmaste två veckorna samtidigt som grödan går in i en allt mer kritisk period. Ett torrt år i Australien sänker ofta avkastningsnivån 30-40 procent så marknaden lär följa detta noggrant.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Skörden fortsätter i Ryssland med torrt väder så ingen fördröjning att nämna för det vete som står kvar ute på fält, kvalitetsnivån uppges dock vara ganska varierande. Längst ner i söder har sådden startat (ca. 15% klart) under vad jag hört utmärkta förhållanden. I veckan har de spannmålsexporterande företagen i Ukraina kommit överens med regeringen om att frivilligt begränsa exporten av vete innevarande säsong till 4 miljoner ton, vilket innebär att USDA i nästa veckas rapport får justera ned sina förväntningar med 2 miljoner ton. För tillfället kan det vara svårt att se varför priserna på vete ska gå ned på kort sikt, inte minst på grund av problemen i Australien. Ser vi lite längre fram och funderar över prisnivån vid skörd nästa år är det däremot svårare att se varför dagens historiskt sett höga nivå ska hålla i sig. Dagens höga priser bör leda till att de som kan ökar sin odlade areal och även om (som vanligt) väldigt mycket kan hända innan skörd har i alla fall sådden fått en väldigt bra start överallt.

Torka i Västafrika och spekulation om El Ninos negativa inverkan på den kommande kakaoskörden där och i Indonesien, har fått kakao priset att stiga i veck-an. Kakao handlar nu på 10mån högsta. ICO (International Coffee Organization) presenterade sin rapport för augusti tidigare i veckan. Estimatet för den totala kaffeproduktionen 2011/12 är ca 132,7 miljoner säckar, vilket är något färre än året innan (-1,2 %).

För apelsinjuicens del är det stor fokus på den pågående orkansäsongen. Priset på apelsinjuice har stärkts under den gångna veckan och ”Leslie” är den senaste av orkaner som kan komma att drabba apelsinodlingarna i Florida de kommande dagarna.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Prisutveckling på vete (Matif) november 2012

Handelsbankens Råvaruindex

Handelsbankens Råvaruindex 7 september 2012

Handelsbankens råvaruindex består av de underliggande indexen för respektive råvara. Vikterna är bestämda till hälften från värdet av global produktion och till hälften från likviditeten i terminskontrakten.

[box]SHB Råvarubrevet är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa
Annons Centaur
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Crude oil comment: Lack of clear direction

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

This week, Brent crude prices have declined by USD 2.3 per barrel (2.8%) since Monday’s opening, driven by fundamental market factors. The current price is near its weekly low at USD 81.8 per barrel, down from Monday’s high of USD 84.5 per barrel.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

The price has fallen by nearly USD 1 per barrel since yesterday afternoon. This week’s downward trend can be attributed to three main factors:

1. Upcoming OPEC+ Meeting:

OPEC+ is scheduled to meet on June 1st for the Joint Ministerial Monitoring Committee (JMMC). Initially planned as a physical meeting in Vienna, it will now be fully digital, suggesting no major discussions or changes. We anticipate that the meeting will result in the extension of current production cuts into Q3 2024. OPEC+ aims to signal a tight yet well-supplied market, maintaining the status quo and minimizing significant market reactions.

2. U.S. Inventory Report:

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Wednesday’s U.S. inventory report had a bearish impact on the market, showing a build in commercial crude inventories (excl. SPR) by 1.8 million barrels, contrary to the expected 1.9-million-barrel draw. This was slightly more bullish than the American Petroleum Institute (API) forecast of a 2.5-million-barrel increase released on Tuesday.

Commercial crude inventories now stand at 458.8 million barrels, about 3% below the five-year average for this time of year. This build is counter-seasonal, as we usually see a draw at this time of the year. Gasoline inventories decreased by 0.9 million barrels, less than the anticipated draw of 1.2 million barrels. Distillate (diesel) inventories increased by 0.4 million barrels, against a consensus expectation of a 0.3-million-barrel draw, further defying typical seasonal trends and adding a bearish tone to the market, even though they remain about 7% below the five-year average. Overall, total inventories (crude + gasoline + distillate) rose by 1.3 million barrels.

Additionally, U.S. crude oil refinery inputs averaged 16.5 million barrels per day last week, an increase of 227 thousand barrels per day from the previous week. Refineries operated at 91.7% of their operable capacity, the highest since mid-January, as they ramp up following maintenance. Gasoline production averaged 10 million barrels per day, while distillate fuel production averaged 5.1 million barrels per day. A marginal improvement in refinery margins indicates healthier demand prospects leading into the driving season.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

3. FOMC Minutes and Economic Concerns:

The continued decline in oil prices can also be attributed to bearish pressure from hawkish Federal Open Market Committee (FOMC) minutes, which raised concerns about persistent inflation. This could result in prolonged higher U.S. interest rates, potentially limiting future oil demand growth.

In summary, the combined effect of the upcoming OPEC+ meeting, the U.S. inventory report, and economic concerns highlighted in the FOMC minutes has contributed to the weakening of Brent crude prices this week.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa

Analys

German solar power prices are collapsing as market hits solar saturation

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

German solar power producers got a price haircut of 87% over the past 10 days. German solar power producers have over the past 10 days received a volume weighted power price of only EUR 9.1/MWh. The average power price during non-solar-power-hours was in comparison EUR 70.6/MWh. Solar power producers thus got an 87% cut in the power price they get when they produce vs. the power price during non-solar-power-hours. This is what happens to power prices when the volume of unregulated power becomes equally big or bigger than demand: Prices collapse when unregulated power produces the most.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Massive growth in solar power installations in Germany in 2023 is leading to destruction of solar hour prices and solar profitability. Germany installed a record 14,280 MW of solar power capacity According to ’PV Magazine International’. That is close to twice as much as in 2022. Total installed solar capacity reached 81.7 GW at the end of 2023 according to ’Renewables Now’. Average German demand load was in comparison 52.2 GW. So total solar capacity reached almost 30 GW above average demand. Solar power produces the most during summer when demand is lower. The overshoot is thus much larger than the 30 GW mentioned when it matters.

The collapse in solar-hour-power-prices implies a collapse in solar power producer earnings unless the earnings of the installations are secured with subsidies or by PPAs. It also means that there is a sharp reduction in the earnings potential for new solar power projects. The exponential growth in new installations of solar capacity we have seen to date is likely to come to an abrupt halt. There is however most likely still a large range of solar power projects under construction in Germany which will be finalized before growth in new capacity comes to a halt. The problem of solar power production curbs (you are not allowed to produce at all) and solar power price destruction is likely to escalate yet higher before new growth in supply comes to a halt. 

Focus will now shift from solar production capacity growth to grid improvements, batteries and adaptive demand. All consumers are of course happy for cheap power as long as they are able to consume it when it is cheap. At the moment they can’t. But the incentive to be inventive is now super high. The focus will now likely shift from solar power production growth to grids, batteries, adaptive demand and all possible ways to utilize ”free power”. This will over time exhaust the availability of ”free power” and drive solar-hour-power-prices back up. This again will then eventually open for renewed growth in solar power capacity growth.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

It is probably much worse down in the grid. What is worth noting is that these numbers are for all of Germany average. Solar power congestion is much worse in the local grids all around Germany along with local grid capacity constraints ect.

The problem of solar power is high concentration of production: 80% of German solar production was produced during 22.3% of the hours in the year in 2023. What is also worth mentioning is that solar power production is extremely concentrated in relatively few hours per year. It produces in the middle of the day and during summer. In 2023 German solar power produced 80% of its production in only 22.3% of the hours of the year. This basically implies that once solar power production reaches 22.3% of total power supply (without batteries), then solar-hour-power-prices will likely collapse. Solar power production reached 55 TWh in 2023. That’s a lot but it is still only 12% of total demand of 458 TWh in 2023. What it means is that the acute problem of solar-hour-power-price-destruction sets in much before the ”theoretical 22.3%” mentioned above.

On the 21 Feb 2024 we wrote the following note on this issue: ”The self-destructive force of unregulated solar power” where we highlighted these issues and warned that this will likely be a process of ”First gradually. Then suddenly”.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

German solar power capacity makes a big leap upwards in 2023 as the energy crisis hurt everybody. Demand went down. Now there is a large overcapacity in installed solar effect vs. demand load.

German solar power capacity makes a big leap upwards in 2023 as the energy crisis hurt everybody. Demand went down. Now there is a large overcapacity in installed solar effect vs. demand load.
Source: SEB calculations and graph, PV Magazine, Wikipedia, Blberg data on German power demand

German solar power producers got an 87% price haircut on average during last 10 days vs. those who produced during non-solar-power hours.

German solar power producers got an 87% price haircut on average during last 10 days vs. those who produced during non-solar-power hours.
Source: SEB calculations and graph, data by Blbrg

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.
Source:  SEB calculations and graph, data by Blbrg

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.
Source: SEB calculations and graph, data by Blbrg

Solar power production and German power prices over the past 10 days.

Solar power production and German power prices over the past 10 days.
Source: SEB calculations and graph, data by Blbrg

Solar power production and German power prices on 27 April 2024.

Solar power production and German power prices on 27 April 2024.
Source:  SEB calculations and graph, data by Blbrg
Fortsätt läsa

Analys

Firm at $85

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

This week, Brent Crude prices have strengthened by USD 1.2 per barrel since Monday’s opening. While macroeconomic concerns persist, market reactions have been subdued, with price fluctuations primarily driven by fundamental factors. Currently, the oil price stands at its weekly high of USD 84.4 per barrel, with Wednesday’s low recorded at USD 81.7 per barrel, indicating relatively normal price movements throughout the week.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

The upward trajectory since Wednesday afternoon can be attributed to two main factors:

Firstly, Wednesday’s US inventory report, though mixed, conveyed a bullish sentiment to the market due to an overall decline in commercial inventories. The report from the US Department of Energy (DOE) revealed a draw in US crude inventories of 1.4 million barrels last week, surpassing consensus estimates of a 2.0-million-barrel draw –  the American Petroleum Institute’s (API) forecast of a 0.5-million-barrel build on Tuesday.

Additionally, a marginal improvement in refinery margins hints at healthier demand prospects leading up to the driving season. While commercial crude oil inventories (excluding Strategic Petroleum Reserve) decreased, standing approximately 3% below the five-year average for this period, total gasoline inventories saw a notable increase of 0.9 million barrels compared to the consensus forecast of a decrease of 1.1 million barrels. Distillate fuel inventories experienced a more moderate increase in line with expectations, rising by 0.6 million barrels but remaining approximately 7% below the five-year average. Overall, total inventories (crude + gasoline + distillate) showed a marginal increase of 0.1 million barrels, coupled with a 1% improvement in refinery utilization to 88.5% last week (see pages 11 and 18 attached).

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

The substantial draw in commercial crude inventories, particularly compared to the typical seasonal build, has emerged as a key price driver (see page 12 attached).

Secondly, the third consecutive day of oil price gains can be attributed to renewed optimism regarding US rate cuts, supported by positive US jobs data suggesting potential Federal Reserve rate cuts this year. This optimism has boosted risk assets and weakened the dollar, rendering commodities more appealing to buyers.

In a broader context, crude oil prices have been moderating since early last month amidst easing tensions in the Middle East. Attention is also focused on OPEC+, with Russia, a key member, exceeding production targets ahead of the cartel’s upcoming meeting. Expectations are widespread for an extension of output cuts during the next meeting.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Conversely, providing support to global crude prices is the Biden administration’s intention to increase the price ceiling for refilling US strategic petroleum reserves to as much as USD 79.99 per barrel.

With geopolitical tensions relatively subdued, but lingering, the market remains vigilant in analyzing data and fundamentals. Our outlook for oil prices at USD 85 per barrel for 2024 remains firm and attainable for the foreseeable future.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära