Connect with us

Analys

SHB Råvarubrevet 7 september 2012

Published

on

Handelsbanken - Råvarubrevet inklusive ädelmetallerRåvaror Allmänt

ECB ger stöd åt råvaror

Råvaror har, precis som övriga marknaden fått bra stöd under veckan av ECB-mötet. Detta trots att utfallet av ECB-mötet blev i linje med tidigare läckta uppgifter. Det tog lite tid men sedan blev det kraftiga marknadsrörelser uppåt. Efter att amerikanska centralbankens chef Bernankes dito prestation förra veckan är de två stora riskerna på nedsidan ”bortpratade”.

Makroekonomin hamnar i skymundan när centralbankerna gör så här stora marknadspåverkande ingrepp och vi förväntar oss att det kommer ge stöd åt riskhandlade tillgångar som råvaror under en tid framöver. Nästa vecka kommer mer från Fed, torsdagen den 13e släpper man räntebesked och kl 20:15 har Bernanke presskonferens. Guldet har åter fått styrfart efter att centralbankerna börjat agera på problemen i realekonomin och vi räknar med att det fortsätter.

Handelsbankens Råvaruindex med graf - 7 september 2012

Basmetaller

Basmetallerna på uppgång

Aluminium och koppar har haft rejäla uppgångar under veckan; aluminium är upp drygt 5 % och koppar är upp drygt 3 %. Risksentimentet har givetvis lyft priserna men även rapporter om ökad efterfrågan från industrin har hjälpt till.

När det gäller aluminium står USA för 9 % av konsumtionen och framförallt bilproducenterna och maskintillverkare har visat på större inköp. Det som har stött kopparpriset är att Kina annonserat flera kopparintensiva infrastrukturprojekt. Vi är fortsatt positiva till basmetaller på dessa nivåer, framförallt beroende på en starkare världskonjunktur och Kinas återhämtning.

Graf på kopparpris år 2012

Graf över pris på aluminium år 2012

Kinas makrodata har ännu inte bjudit på positiva överraskningar men Kinas dåliga konjunktur är nu inprisad i råvarorna och de faller inte när kinadata kommer ut. Vi tycker att basmetallerna, som har 50 % exponering mot Kina, handlas på attraktiva nivåer och de bjuder på en intressant uppsida när Kinas konjunkturåterhämtning kommer. Vi ser även att den positiva riskaptiten, drivet av centralbankernas stimulanser ger stöd åt prisbilden.

Lång BULL BASMET H

Ädelmetaller

Centralbankernas stimulanser driver guldet

Dagens amerikanska arbetslöshetssiffror satte bra fart på guldpriset och det har i eftermiddag stigit över två procent. Som vi skriver i inledningen av veckans brev tror vi att centralbanksstimulanser kommer att driva priset ytterligare på ädelmetaller, och dagens arbetslöshetssiffror förstärker tron på dessa stimulansåtgärder.

Ädelmetaller har fortsatt hög korrelation med basmetaller, och sedan sommaren har guld och koppar rört sig helt hand i hand (se bild), och vi ser ingen anledning till att denna korrelation ska släppa i närtid.

Vårt ädelmetallsindex har stigit med 10 % under den senaste månaden där inte minst silver har visat på styrka med närmare 17 % i värdestegring. I platinumgruvan i sydafrika fortsätter oroligheterna vilket har fått platinumpriset att rusa, nästan 14 % upp på en månad.

Graf över korrelation mellan pris på guld och koppar - 2012

Guldkursen spot 2012 prisutveckling

Vi på Handelsbanken tror att centralbankernas fortsatta stimulansåtgärder kommer fortsätta att ge stöd åt ädelmetaller, lett av guld.

Lång ADELMET H

Energi

Produktionsstörningar ger stöd åt oljan

Oljemarknaden backar 1.5 procent under veckan efter sämre amerikanska arbetslöshets siffror och rykten kring att delar av landets strategiska lager kan komma ut på marknaden. Faktorer som fallande lagersiffror under augusti (-7.4 miljoner fat mot -5.3 förväntat från US DOE), ökad spänning mellan Israel och Iran samt uppreviderade förbrukningssiffror (+2.7 procent y-o-y) och OPECs låga reservkapacitet (idag 1.4 miljoner fat / dag eller 1.5 procent att jämföra med 3 procent under 1H2012 och 1 procent 2008 när Brent nådde 147 dollar) visar på att marknaden är fortsatt väldigt känslig för produktionsstörningar. Detta är anledningen till varför man nu talar så mycket om de strategiska lagren USA kan komma att använda för att få situationen under kontroll. Vi ser dock den låga reservkapaciteten som ett fortsatt problem för marknaden.

Elpriset pressas fortsatt av stora nederbördsmängder, hög vindkraftsproduktion samt återstart av både Forsmark 1 och Oskarshamn 3. Även kommande 10 dagars period ser ut att ge mer regn än normalt, uppemot 9.7 TWh mot normala 6.1 TWh, vilket skulle innebära att energibalansen stärks med ytterligare 2.5 TWh till +9.5 TWh mot slutet av vecka 37. När inte heller kolet förväntas stiga nämnvärt är det svårt att se någon direkt potential för uppgång på den korta elkurvan. SHB Power Index följer numer kontraktet Q1 2013 som stängde på 42.70 (5.5 euro över Q4 2012). Att däremot köpa den längre kurvan på nivåer om 34.5 öre / kWh måste däremot ses som väldigt attraktiva nivåer.

Elpris Nordpool - Graf över utveckling för Q1 2013

Olja är den mest finansiellt handlade råvaran, i en redan stram marknad med störningar på utbudssidan tror vi att ökad riskvilja hos investerare efter ECBs och Feds aktioner kan driva olja ytterligare. Vi bedömer dock att det finns en finansiellt driven riskpremie i oljan på grund av oron kring Israels krigsvilja, denna kan snabbt pysa ut om situationen lugnar ner sig.

Lång OLJA H

Livsmedel

Fortsatt torrt i Australien

I USA är skörden av vårvete nästan helt klar och kvalitetsnivåer uppges överlag vara tillfredställande. Nu kommer allt mer fokus läggas på sådden av höstvete, för vilket det idag inte finns någon jättestor oro även om mer nederbörd är önskvärt. I Australien är dock fortfarande oron ganska stor, i stort sett inget regn väntas under de närmaste två veckorna samtidigt som grödan går in i en allt mer kritisk period. Ett torrt år i Australien sänker ofta avkastningsnivån 30-40 procent så marknaden lär följa detta noggrant.

Skörden fortsätter i Ryssland med torrt väder så ingen fördröjning att nämna för det vete som står kvar ute på fält, kvalitetsnivån uppges dock vara ganska varierande. Längst ner i söder har sådden startat (ca. 15% klart) under vad jag hört utmärkta förhållanden. I veckan har de spannmålsexporterande företagen i Ukraina kommit överens med regeringen om att frivilligt begränsa exporten av vete innevarande säsong till 4 miljoner ton, vilket innebär att USDA i nästa veckas rapport får justera ned sina förväntningar med 2 miljoner ton. För tillfället kan det vara svårt att se varför priserna på vete ska gå ned på kort sikt, inte minst på grund av problemen i Australien. Ser vi lite längre fram och funderar över prisnivån vid skörd nästa år är det däremot svårare att se varför dagens historiskt sett höga nivå ska hålla i sig. Dagens höga priser bör leda till att de som kan ökar sin odlade areal och även om (som vanligt) väldigt mycket kan hända innan skörd har i alla fall sådden fått en väldigt bra start överallt.

Torka i Västafrika och spekulation om El Ninos negativa inverkan på den kommande kakaoskörden där och i Indonesien, har fått kakao priset att stiga i veck-an. Kakao handlar nu på 10mån högsta. ICO (International Coffee Organization) presenterade sin rapport för augusti tidigare i veckan. Estimatet för den totala kaffeproduktionen 2011/12 är ca 132,7 miljoner säckar, vilket är något färre än året innan (-1,2 %).

För apelsinjuicens del är det stor fokus på den pågående orkansäsongen. Priset på apelsinjuice har stärkts under den gångna veckan och ”Leslie” är den senaste av orkaner som kan komma att drabba apelsinodlingarna i Florida de kommande dagarna.

Prisutveckling på vete (Matif) november 2012

Handelsbankens Råvaruindex

Handelsbankens Råvaruindex 7 september 2012

Handelsbankens råvaruindex består av de underliggande indexen för respektive råvara. Vikterna är bestämda till hälften från värdet av global produktion och till hälften från likviditeten i terminskontrakten.

[box]SHB Råvarubrevet är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *