Följ oss

Nyheter

Råvarubörs öppnar porten till Europas kornbod

Publicerat

den

Black Sea Wheat - Vete-terminer på CBOT

Black Sea Wheat - Vete-terminer på CBOTDen 6 juni 2012 öppnar Chicago Board of Trade, CBOT, dörren till Europas kornbod Ukraina då denna börs startar terminshandel i Svarta Havs-vete under namnet Black Sea Wheat (BSW). Därigenom skapas ett nytt, effektivt prisredskap för handel av östeuropeiskt vete som samtidigt öppnar upp Ukraina för västvärlden. Det skapar också en möjligt för fler aktörer att ta del av de växande ekonomierna i Östeuropa som i dag svarar för mer än 20 procent av den globala exporten av vete.

I takt med att den globala efterfrågan på vete fortsätter att öka förlitar sig världen allt mer på Svarta Havsregionen när det gäller att att kunna möta de växande kraven på en ökad produktion. Det terminskontrakt som CBOT lanserar är i dagsläget det enda som erbjuder producenter, köpare och finansiella aktörer en exponering mot denna region vilket gör det möjligt att på ett effektivt sätt hantera risker, priser och utbud som är förknippade med denna allt viktigare marknad.

Vete från Svarta Havs-regionen

Lanserandet av Black Sea Wheat-terminer är en naturlig förlängning av de redan existerande terminskontrakten på vete som CBOT erbjuder handel i och som fungerat som ett globalt riktmärke för marknaden för jordbruksprodukter i mer än 135 år. Terminspriserna kommer vara direkt kopplade till spotmarknaden på vete i Svarta Havsregionen samtidigt som handelstiderna för terminshandeln för denna råvara kommer att anpassas för att fungera tillsammans med marknaden för den underliggande råvaran.

Black Sea Wheat - Produktion och dess andel av den globala vetehandeln

Handla terminer på Black Sea Wheat

Terminskontrakt på Black Sea Wheat (BSW) på Chicago Board of Trade, CBOT, avser kvarnvete FOB vid Svarta Havshamnar. Kontrakten avser leverans i juli, september, december, mars och maj varje år.

Kontraktstorlek

Ett terminskontrakt på avser 136 ton, motsvarande 5.000 bushels. Kontraktet prissätts i USD och cent, med en tick size på 0,10 USD. Den minsta prisförändringen blir således 13,60 USD per kontrakt vid en rörelse om 0,10 USD.

Daily Price Limit

22 USD per ton, över eller under föregående dags stängningspris.

Trading Hours
·
Handeln på CME Globex elektroniska handelsplattform pågår från 10:00 AM måndag till och med 9:15 PM fredag eftermiddag, GMT vilket motsvarar 2:00 AM till och med 1:15 PM i Chicago.

Last Trading Day

Handel med terminskontrakt avseende terminer i Black Sea Wheat futures (VSW) på Chicago Board of Trade, CBOT slutar på den bankdag som föregår kontraktsmånaden.

Leveranskvalité

Vikt: Minimum 770 gram per liter
Fukt: Max 14 procent
Orenheter bestående av kärnor: Högst 8 procent
Protein (på torrsubstans): Minimum 11,5 procent
Gluten Innehåll: Minst 22 procent
Falltal: Minimum 230
Främmande föremål: Maximum 2 procent
Insektsskador: Max 2 procent

Leveranspunkter

Ukraina, följande hamnar: Illichivsk, Odessa, Sevastopol, Yuzhny, Nikolaev
Ryssland, följande hamnar: Novorossiysk, Tuapse, Taman
Rumänien, följande hamnar: Constanta

Fortsätt läsa
Annons
2 Kommentarer

1 kommentar

 1. Bonden

  6 juni, 2012 vid 21:32

  vet vi i dag om det kommer att bli handel med denna typ av vete i Sverige från någon av de aktörer som i dag erbjuder handel vanligt vete?

  Kommer ni att följa denna vetehandel?

  • Vedde

   12 juni, 2012 vid 15:19

   Min gissning är att Black Sea Wheat är lite för udda för någon aktör i Sverige att erbjuda handel i. Tror att det är ett mindre antal potentiella företag som kan ha nytta av ta position i svartahavsvete, och de kan nog gå direkt på terminsmarknaden.

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

AI ökar det totala elbehovet i USA med 100 % kommande 15 år

Publicerat

den

Stad med elektricitet

De stora tech-företagen i USA har varit drivande i att utveckla marknaden för fossilfri energi. De vill ha fossilfri energi och har inte bara pratat utan skrivit många storskaliga avtal och lagt pengar på att det byggts mer produktion. Men nu står tech-bolagen och elproducenterna inför enorma utmaningar, för AI kräver stora mängder elektricitet.

Om vi går tillbaka till 2021 så var elbolagens prognoser att efterfrågan på elektricitet i USA under kommande 15 år skulle öka med några få procent. Inte per år, utan några få procent över hela perioden på 15 år.

Stora elbolag har planeringscykler på 10 år, de har ingen vana av att plötsligt i högt tempo dubblera produktionen.

Men vid 2023 förändrades prognosen helt och hållet, då blev prognosen att efterfrågan på elektricitet skulle öka med 100 procent på 15 år.

Bloomberg-podden Odd Lots har bjudit in Brian Janous för ett samtal om situationen. Han är medgrundare och chefsstrateg på Cloverleaf Infrastructure och var tidigare 12 år på Microsoft som företagets första anställd med fokus på energi och har därför på nära håll sett utvecklingen inom datacenter och deras elbehov.

Fortsätt läsa

Nyheter

Fortum och Vargön Alloys tecknar femårigt avtal om kärnkraftsel

Publicerat

den

Vargön Alloys producerar

En framgångsrik omställning kräver stora mängder pålitlig och prisvärd fossilfri el skriver Fortum. Företaget har nu skrivit ett femårigt avtal om att leverera kärnkraftsel till Vargön Alloys.

”Vår uppgift är att se till att elen finns tillgänglig precis när våra kunder behöver den. Långsiktiga partnerskap spelar här en viktig roll.”

Avtalet omfattar elleveranser på 0,4 TWh per år och inkluderar ursprungsgarantier för kärnkraft i SE3 för hela volymen. Leveranserna börjar i december 2024. Vargön Alloys AB, beläget vid Göta Älv i Vänersborg, är en av Europas största tillverkare av ferrokrom, den legering som ger stålet dess hårdhet och motståndskraft mot korrosion.

– Jag är mycket förväntansfull inför de möjligheter som avtalet med Fortum ger oss som företag. Vårt partnerskap representerar en gemensam vilja att ta ett hållbarhetsansvar och vi ser att detta kommer ha en positiv påverkan för vår verksamhet, det säger Anders Lehman, vd Vargön Alloys.

Avtalet bidrar till Fortums strategiska mål om att ha minst 20 procent av sin produktion, under en rullande tioårsperiod, prissäkrad.

Fortsätt läsa

Nyheter

Kärnkraftreaktorutvecklaren Blykalla har gjort en kapitalanskaffning på 80 Mkr

Publicerat

den

Närbild på en del av Blykallas kärnkraftsreaktor

Blykalla har genomfört en kapitalanskaffning om 80 miljoner kronor. Rundan leddes av Norrsken Launcher tillsammans med Nucleation Capital, med deltagande från Earth Venture Capital, Farvatn och flera privata investerare.

Det tillförda kapitalet kommer att vara avgörande för Blykallas industrialisering av sin avancerade kärnreaktor, SEALER (Swedish Advanced Lead-cooled Reactor). SEALER är konstruerad för kommersiell kraftproduktion i ett mycket kompakt format, med unika säkerhetsfunktioner som möjliggörs av ett antal egenutvecklade innovationer.

En av dessa viktiga innovationer är Blykallas korrosionstoleranta stållegeringar, som möjliggör effektiv kylning av reaktorer med flytande bly. Med detta tekniska genombrott säger Blykalla att de kan uppnå effektiv serieproduktion, vilket leder till snabbare driftsättning och lägre kostnader än konventionell kärnkraft. SEALER gör det också möjligt att använda kärnkraft för att minska koldioxidutsläppen i industriella tillämpningar genom produktion av vätgas, biokol och biobränsle, utöver lokal elproduktion. Slutligen bidrar denna teknik till att förverkliga en cirkulär avfallsmodell. Jämfört med konventionell kärnkraft kan SEALERs bränslecykel utvinna upp till 140 gånger mer energi ur uranmalm, vilket endast ger en bråkdel av avfallet, som behöver lagras under endast 1 % av deponeringstiden.

Rod Adams, Managing partner på Nucleation Capital, säger: ”Vi är mycket glada över att kunna investera i Blykalla, en grupp med unik och mycket konkurrenskraftig korrosionsskyddsteknik för användning i deras relativt mogna blykylda reaktorkonstruktion. Denna teknik kommer att göra det möjligt för dessa reaktorer att överträffa sig själva som en avancerad kärnkraftsdesign, som kan ge tillförlitlig och koldioxidfri kraft till energiköpare runt om i världen.”

Norrsken, som ledde bolagets såddrunda tillsammans med Uniper 2022, säger: ”Blykalla bygger ett team i världsklass för att ta företagets unika IP mot snabb industrialisering. Denna teknik kommer att vara avgörande för den europeiska övergången till grön, säker baskraft som så desperat behövs för att minska koldioxidutsläppen i industrin, säkra nätets tillförlitlighet och leverera på de enorma behoven av att driva AI”, enligt Erik Engellau-Nilsson, partner på Norrsken Launcher.

Tien Nguyen, grundande partner på Earth Venture Capital, kommenterar: ”Vår investering i Blykalla understryker vår fasta tro på deep-tech vid en tidpunkt då Sydostasiens behov av ren, hållbar energi är obestridligt. Med Indonesien, Singapore, Filippinerna och Thailand i spetsen beräknas efterfrågan på SMR-driven energi överstiga 10 GW år 2035. Detta återspeglar ett akut behov av energilösningar som kan driva på den ekonomiska tillväxten och samtidigt säkerställa ett hållbart klimat. Blykallas innovativa tillvägagångssätt är perfekt anpassat för att hantera denna utmaning och erbjuder en skalbar, effektiv energilösning.”

Blykalla är för närvarande i förberedande arbete för att licensiera tekniken i Sverige, en regulatorisk miljö som snabbt anpassas till utvecklingen av ny kärnkraft. Ett viktigt steg för att industrialisera och kvalificera tekniken är att bygga den elektriska testreaktorn i Oskarshamn, som utvecklas tillsammans med OKG (Unipers svenska dotterbolag) och KTH (Kungliga Tekniska Högskolan). Parallellt för företaget diskussioner med industriella partners för att stödja byggandet av kärnreaktorer för off-grid värme- och elproduktion. Blykalla har hittills mött marknadsintresse från aktörer inom gruv-, stål- och andra energiintensiva industrier.

Jacob Stedman, Blykallas VD, kommenterar: ”Det är fantastiskt att vara en del av denna kärnkraftsrenässans, och att se hur stort intresset för kärnkraft är från företag i takt med att de regulatoriska förutsättningarna faller på plats. SEALERs funktioner, kostnad och effekt gör den perfekt lämpad för industriella användare som vill minska koldioxidutsläppen och bli enda avnämare, eller till och med ägare, av SMR. Det speglar det starka och brådskande behovet från industrin att säkra tillgången till ren och konkurrenskraftig energi. Detta kommer trots allt att vara avgörande för branschens gröna omställning och fortsatta tillväxt.”

Blykalla på 1 minut
Fortsätt läsa

Populära