Följ oss

Nyheter

Råvarubörs öppnar porten till Europas kornbod

Publicerat

den

Black Sea Wheat - Vete-terminer på CBOT

Black Sea Wheat - Vete-terminer på CBOTDen 6 juni 2012 öppnar Chicago Board of Trade, CBOT, dörren till Europas kornbod Ukraina då denna börs startar terminshandel i Svarta Havs-vete under namnet Black Sea Wheat (BSW). Därigenom skapas ett nytt, effektivt prisredskap för handel av östeuropeiskt vete som samtidigt öppnar upp Ukraina för västvärlden. Det skapar också en möjligt för fler aktörer att ta del av de växande ekonomierna i Östeuropa som i dag svarar för mer än 20 procent av den globala exporten av vete.

I takt med att den globala efterfrågan på vete fortsätter att öka förlitar sig världen allt mer på Svarta Havsregionen när det gäller att att kunna möta de växande kraven på en ökad produktion. Det terminskontrakt som CBOT lanserar är i dagsläget det enda som erbjuder producenter, köpare och finansiella aktörer en exponering mot denna region vilket gör det möjligt att på ett effektivt sätt hantera risker, priser och utbud som är förknippade med denna allt viktigare marknad.

Vete från Svarta Havs-regionen

Lanserandet av Black Sea Wheat-terminer är en naturlig förlängning av de redan existerande terminskontrakten på vete som CBOT erbjuder handel i och som fungerat som ett globalt riktmärke för marknaden för jordbruksprodukter i mer än 135 år. Terminspriserna kommer vara direkt kopplade till spotmarknaden på vete i Svarta Havsregionen samtidigt som handelstiderna för terminshandeln för denna råvara kommer att anpassas för att fungera tillsammans med marknaden för den underliggande råvaran.

Black Sea Wheat - Produktion och dess andel av den globala vetehandeln

Handla terminer på Black Sea Wheat

Terminskontrakt på Black Sea Wheat (BSW) på Chicago Board of Trade, CBOT, avser kvarnvete FOB vid Svarta Havshamnar. Kontrakten avser leverans i juli, september, december, mars och maj varje år.

Kontraktstorlek

Ett terminskontrakt på avser 136 ton, motsvarande 5.000 bushels. Kontraktet prissätts i USD och cent, med en tick size på 0,10 USD. Den minsta prisförändringen blir således 13,60 USD per kontrakt vid en rörelse om 0,10 USD.

Daily Price Limit

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

22 USD per ton, över eller under föregående dags stängningspris.

Trading Hours
·
Handeln på CME Globex elektroniska handelsplattform pågår från 10:00 AM måndag till och med 9:15 PM fredag eftermiddag, GMT vilket motsvarar 2:00 AM till och med 1:15 PM i Chicago.

Last Trading Day

Handel med terminskontrakt avseende terminer i Black Sea Wheat futures (VSW) på Chicago Board of Trade, CBOT slutar på den bankdag som föregår kontraktsmånaden.

Leveranskvalité

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Vikt: Minimum 770 gram per liter
Fukt: Max 14 procent
Orenheter bestående av kärnor: Högst 8 procent
Protein (på torrsubstans): Minimum 11,5 procent
Gluten Innehåll: Minst 22 procent
Falltal: Minimum 230
Främmande föremål: Maximum 2 procent
Insektsskador: Max 2 procent

Leveranspunkter

Ukraina, följande hamnar: Illichivsk, Odessa, Sevastopol, Yuzhny, Nikolaev
Ryssland, följande hamnar: Novorossiysk, Tuapse, Taman
Rumänien, följande hamnar: Constanta

Nyheter

Bidragen till sol- och vindenergi skenar i höjden, Tyska staten drar i nödbromsen

Publicerat

den

Bidragspengar regnar över vindkraft och solceller

Tyska staten garanterar ett minimipris för elektricitet producerad av vind- och solkraftverk. Bidragen har skenat i höjden och förväntas i år uppgå till 20 miljarder euro, det är dubbelt så mycket som prognosen som gjordes så sent som i oktober förra året. Nu drar staten i nödbromsen.

Från och med januari kommer medelstora och stora producenter av elektricitet från förnybara källor inte längre att få bidrag när elpriset är negativt.

Det är uppenbart en väldigt nischad nödbroms som staten drar i, så bidragen kommer att fortsätta att flöda på enorma nivåer. Men en av de mest extremt destruktiva formerna av bidrag rundas nu i alla fall av.

En konsekvens av detta borde kunna vara att elproducenter blir piggare på att installera stora mängder batterier. Det är i alla fall en kalkyl som nu blir relativt sett bättre.

Fortsätt läsa

Nyheter

Vad den brasilianska realens svaghet betyder för råvarumarknaden

Publicerat

den

Brasiliens välkända stad

Den brasilianska realen (BRL) har varit en av världens sämst presterande valutor 2024. Detta följer på oro över regeringens utgiftsplaner. Den brasilianska realens svaghet kan tynga jordbruksråvaror.

Brasilien föder en allt större del av världen

Latinamerikas största ekonomi är en av världens största exportörer av socker, majs, sojabönor, apelsinjuice, nötkött och kaffe. Landet är även en stor producent av jordnötter, och har också utvecklat en stam av tropiskt vete.

Brasiliens leveranser av dessa livsmedel färdas över hela världen, med särskilt starka flöden till Östasien. Brasiliens jordbrukstransporter betyder att den brasilianska realen är en viktig faktor som har en stor påverkan på råvaruterminspriserna. Detta är särskilt fallet för socker i år, där Brasilien kommer att leverera 75 procent av världens råsocker 2024.

Realen har fallit med tolv procent

Den brasilianska realen har varit en av världens sämst presterande valutor 2024. Vid början av året var växelkursen på den amerikanska dollarn på 4,85 och den har sedan deprecierats med 12 procent för att nå 5,43 i skrivande stund.

Denna prissvaghet ser ut som en förändring i karaktär för realens beteende. Efter ett decennium av svaghet på 2010-talet, som kulminerade i en devalvering från 1,5 BRL mot USD till 6, har realen ägnat 2020-talet åt att handlas i sidled nära 5 till USD, en period av relativt lugn och stabilitet. Men detta ser ut som att förändras, och det är möjligt att BRL återvänder till 6 mot USD under de kommande månaderna.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Inom Brasilien finns det en ökande oro över regeringens avsikt att spendera tungt. Ekonomer påpekar att de statliga utgifterna ligger kvar på pandeminivåer. De senaste ändringarna av det federala skattelättnadssystemet, som drabbar jordbrukssektorn hårt, har ökat oron, liksom Roberto Campos Netos kommande avgång från centralbanken i december. Han kommer sannolikt att ersättas av någon som är mer mottaglig för regeringens skatte- och utgiftspolitik, snarare än att försöka minska skulden. Detta kan avskräcka investeringar i Brasilien.

En svagare real skulle göra brasilianska jordbruksråvaror billigare i USD när de säljs till resten av världen. Detta innebär att brasilianska producenter kan säkra sina produkter till lägre nivåer i USD; deras produktionskostnad i dollar kommer också att vara lägre. Detta har potential att tynga råvaror där Brasilien är en stor leverantör, som till exempel socker.

Fortsätt läsa

Nyheter

Guld når sin högsta prisnivå någonsin

Publicerat

den

Priset på guld nådde idag sin högsta nominella nivå någonsin i USD och passerade där med det tidigare rekordet som sattes i slutet av maj. Spotpriset på guld är nu 2468,68 USD och väljer man att titta på frontmånadsterminen så ligger priset på 2473,60 USD.

Prisuppgången kommer efter inflationen i USA saktar ner vilket leder till förväntningar om att centralbanken ska sänka räntan, vilket brukar gynna guld.

Sedan kan man även läsa in alla möjliga vinklar kring Donald Trump. Man kan tänka sig att ekonomin sätter fart vilket skulle gynna alla tillgångar. Man kan även tänka sig att han genomför vad han sagt vilket skulle öka på inflationen. Sedan finns även vinkeln att Trump vill sänka värdet på dollarn, vilket då skulle öka guldpriset i dollar, vilket dock för en svensk investerare är något av ett nollsummespel.

Något som är värt att följa upp är statistiken för hur ETF-investerare agerar. Det här året har hittills varit konstigt då ETF-investerare sålt guld samtidigt som guldpriset gått upp, något som inte brukar hända. Skulle ETF-investerarna vara tillbaka så skulle det vara en stor vändning.

Graf över guldpriset
Graf över spotpriset på guld i USD.
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära