Följ oss

Nyheter

Ryssland tillför mer vete till en marknad som redan ser ett överutbud

Publicerat

den

Spannmål

Det var ytterligare en vecka med fallande priser för alla spannmål, eftersom farhågorna för lägre produktion i Sydamerika uppvägdes av stort utbud från alla andra regioner. Vädret i Sydamerika och på norra halvklotet bör vara drivkraften för spannmålspriserna på kort sikt.

Ett stort globalt utbud bör fortsätta att tynga marknaden och nästa fråga är var golvet är. Stora producerande regioner som USA och Ukraina planerar redan för lägre arealer med tanke på låg lönsamhet. USDA reviderade sina prognoser för odlingsområden 2024/2025 och sänkte arealerna för majs och vete till förmån för sojabönor. Ryssland ökade sin exportkvot.

International Grains Council, IGC, höjde sin globala spannmålsproduktionsprognos med 3 miljoner ton till 2,31 miljarder ton. Allt detta kommer från högre majsproduktion, men siffrorna visar rekordhög produktion för alla spannmål med en ökning på 43 miljoner ton från år till år.

Ryssland förväntas höja sin veteexport

På vetefronten har den ryske jordbruksministern föreslagit en ny exportkvot på 4 miljoner ton för spannmål mellan den 15 februari och den 30 juni 2024. Detta beror på att vetelagren i Ryssland den 1 januari var en procent högre år jämfört med förra året trots en lägre produktion.

Analytiker i Ryssland ökar också sina produktionsprognoser till 93,6 miljoner ton från 92,8 miljoner ton. Detta är också högre än de 91 miljoner ton som beräknades i den senaste WASDE-rapporten. Anledningen till uppjusteringen är de mycket gynnsamma väderförhållandena under denna vinter.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Det franska jordbruksministeriet minskade den planterade arealen för vintersädesgrödan 2023/2024 med 500 000 ha till 6,2 miljoner ha på grund av alltför mycket regn. Den första rapporten om vetetillstånd visade 68 procent i bra eller utmärkta förhållanden jämfört med 93 procent förra året på grund av överskottsregn under januari. Den globala utbuds- och efterfråganbilden fortsätter att visa på en överutbudsmarknad. Förlusterna i den franska veteproduktionen mer än kompenseras av högre rysk produktion.

Argentina och stora delar av Brasilien förväntas få rikligt med regn, vilket är mycket välbehövligt i båda regionerna. USA och Europa förväntas fortsätta uppleva temperaturer över genomsnittet med en del regn.

Nyheter

Italien planerar att tillåta kärnkraft igen

Publicerat

den

Vackert landskap i Italien

Italien byggde under 1960- och 70-talet fyra kärnkraft med en reaktor vardera och hade planer på en kraftig expansion. Men på 1980-talet bestämde sig landet för att överge kärnkraft och för 34 år sedan stängde landet sitt sista kärnkraftverk. På 00-talet försökte landets ledare att satsa på kärnkraft men befolkningen sade nej.

Nu vill dock Giorgia Melonis regering göra ett nytt försök med att väcka liv i kärnkraft med fokus på SMR-reaktorer. Man vill se ny kärnkraft inom tio år och att energislaget står för 11 procent av landets elproduktion år 2050.

Man vill sänka landets koldioxidutsläpp och komplettera den väderberoende elproduktionen. År 2022 stod fossil energi för 78 procent av landets energikonsumtion.

Landets yngre befolkning sägs vara mer positiv till kärnkraft, samtidigt som kritiken mot solceller har växt, dels kring att de står i konflikt med landets matproduktion och dels att de förfular det italienska landskapet när kullar och hustak bekläds med paneler.

Fortsätt läsa

Nyheter

Lundin Mining vill köpa Filo Corp tillsammans med BHP

Publicerat

den

Filo del Sol-området

Det är ingen hemlighet att Lundin-familjen är intresserad av att i någon form slå samman bolag som är verksamma i Vicuña-området som gruppen utvecklar, med fokus på koppar (samt guld och silver). Tre Lundin-bolag är verksamma bredvid varandra, nämligen Lundin Mining, Filo Corp och NGEX Minerals.

Nu rapporterar flera nyhetsbyråer, med hänvisning till källor, att Lundin Mining har kontaktat BHP Group om att tillsammans köpa ut Filo Corp. Det är något som skulle lösa finansieringsfrågan för Filo Corp och deras projekt.

Lundin-familjen äger 15 % av Lundin Mining och 32 % av Filo Corp. BHP äger 6 % av Filo Corp.

Tanken med att köpa ut Filo Corp är att slå samman dess projekt Filo del Sol som ligger på gränsen Argentina-Chile med Lundin Mings närliggande Josemaria-projekt. Det skulle göra det lättare för Lundin-familjen att finansiera projektet och för BHP skulle det ge en expansion inom koppar som företaget behöver.

Representanter för Filo Corp och Lundin Mining har avböjt att kommentera uppgifterna, som satte Filo Corps aktie i rörelse uppåt.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa

Nyheter

Filo Corp utvecklar en högintressant kopparfyndighet

Publicerat

den

Filo del Sol

Filo Corp, vars aktier är noterade både i Sverige och Kanada, är ett bolag i Lundin-sfären med fokus på koppar (samt det guld och silver som finns i kopparfyndigheten). Bolaget arbetar med att utveckla Filo del Sol som ligger på gränsen mellan Argentina och Chile och är en del av Vicuña-område där flera Lundin-företag är aktiva.

Filo Corps VD Jamie Beck presenterade nyligen verksamheten i Stockholm.

Jamie Beck, VD för Filo Corp, presenterar verksamheten.
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära