cbot-chicago-board-of-trade1.png

Hur råvarubörsen CBOT kom till

Chicago Board of Trade, eller den vanligt använda förkortningen CBOT, är den stora råvarubörsen som etablerades redan år 1848. Nedan är en kort video som berättar…