Följ oss

Nyheter

Prognos på oljepris för 2013 och 2014

Publicerat

den

Ekonomisk tillväxt påverkar oljepriset

Nordea Markets sänker sin prognos för priset på brent-olja, till 108 USD (111 USD) för 2013 och till 111 USD (115 USD) för 2014. Den globala oljebalansen förväntas lätta på grund av en mer dämpad efterfrågeökning, och en robust utbudsökning från både OPEC och icke-OPEC-länder. Världens kapacitetsbuffert kommer därför att öka från obekvämt låga nivåer. Den naturliga minskningen av billig konventionell olja ersätts av ett nytt utbud av dyrare okonventionella tillgångar. Kostnader för upstream-investeringar och de viktiga målpriserna hos oljeexportörerna stiger, och ger stöd till högre oljepriser trots en hälsosam tillväxt i utbudet. Nordea Markets anser att riskerna för utbudet har ökat markant sedan den arabiska våren, och de förväntar sig därför att oljepriserna kommer att fortsätta vara volatila på höga nivåer.

Den 29 november höll Nordea Markets ett webinar där de presenterade sin uppdaterade syn på oljemarknaden.

Nordea Markets prognos för den framtida balansen på oljemarknaden är nu något lättare än bankens prognos från början av september. Baserat på bankens nya prognos för makroekonomin så förväntas efterfrågan på olja växa mindre än tidigare trott, medan utbudskapaciteten förväntas öka betydligt snabbare. Reservkapaciteten, som utgör en buffert, inom kärnan av OPEC-länderna förväntas öka mer än tidigare förväntat, dock från rakbladstunna nivåer på endast 3 % av totalt utbud och efterfrågan.

Varför kommer oljepriset att vara högt under kommande två år?

Givet den betydliga förbättringen i utbud/efterfrågan-balansen, varför förväntas oljepriserna hålla sig på höga nivåer under de kommande två åren? Nordea Markets anger flera orsaker:

 • Den globala efterfrågeökningen förväntas accelerera, även om det går sakta till en början, när återhämtningen i den globala ekonomin får fart.
 • Kostnader för globala upstream-investeringar förväntas fortsätta öka efter att ha nått en ny topp under 2012.
 • De oljeexporterande länderna behöver högre oljepriser för att balansera sina budgetar, speciellt bland OPEC-länderna i Mellanöstern och MENA-regionen (Nordafrika) i spåren av den arabiska våren.
 • Det nya utbudet av olja som ersätter det gamla utbudet är tekniskt mer komplicerat och dyrare, vilket gör att utbudskurvan lyfts uppåt.
 • Riskerna för utbudsstörningar har ökat sedan 2011 och oljemarknaden är beroende av en stark produktionstillväxt i mindre politiskt stabila länder, så som Irak, för att balansera den förväntade efterfrågeökningen från icke-OPEC-länder under det kommande årtiondet.
Förstsätt läsa
2 Kommentarer

2 Comments

 1. nils klyve

  5 december, 2012 vid 21:07

  Norwegians dont know shit apart from the price is going to be between 160-80 dollars… nice one! Nordea maybe youll be bankrupt again like in 1991… or maybe you will not! But with stakk like these clowns the changes are probably greater

 2. Hansson

  29 december, 2012 vid 21:02

  Intressant är att tom USA har gått över till att använda brent-olja som riktmärke för oljepriset, och inte sin egen WTI.

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Kinas övergång från majs till vete kan hämma importen

Publicerat

den

Vete

Kina, världens näst största ekonomi, använder sitt veteöverskott. Kina går från att använda majs till att välja vete för sin djurfodermarknad, vilket kan hämma landets majsimport.

Sojamjöl kan också se minskad konsumtion i detta skifte. Följaktligen är det inte goda nyheter för nationer som Brasilien och USA – två av de största producenterna av majs och sojabönor.

Brasilien har producerat en rekordskörd sojabönor i år men leveranserna till Kina ligger för närvarande under fjolårets takt. Samtidigt har Kina avbrutit mer än 800 000 ton amerikanska majsbeställningar under de senaste veckorna eftersom köpare väntar på billigare alternativ senare under året.

Detta är inte välkomna nyheter för majs- och sojabönsproducenter, särskilt med förväntningen att Kinas återöppning skulle öppna upp för konsumtion av dessa jordbruksprodukter. Detta kan översättas till ökat utbud mitt i minskad efterfrågan, och därmed sänka priserna på majs och sojabönor – inte direkt positiva nyheter för hausseartade handlare.

Kina är världens främsta producent av vete, och det importerade också en rekordstor stor mängd vete från andra nationer, vilket ökade utbudet av råvaran. En övergång från majs och sojabönor till vete kommer att hjälpa till att lindra detta överutbud.

Förstsätt läsa

Nyheter

Vattenfall startar nytt projekt för fossilfri vätgasproduktion vid Ringhals

Publicerat

den

Vattenfall har beslutat att starta ett projekt för att producera fossilfri vätgas i anslutning till Ringhals kärnkraftverk. Det ökar flexibiliteten i hur elnät och elproduktionen kan utnyttjas när Vattenfall planerar för ny elproduktion både från kärnkraft och havsbaserad vindkraft i närområdet.

Vattenfall har tilldelats en anslutningspunkt för den havsbaserade vindkraftsparken Kattegatt Syd och en preliminär bedömning, en så kallad indikation, om anslutningsmöjlighet för ny kärnkraftsproduktion på Väröhalvön. Vattenfall tar genom det nya projektet fram en helhetslösning för kärnkraft och vindkraft tillsammans.

Det nya beskedet från Svenska kraftnät ger förutsättningar för Vattenfall att maximera utvecklingen av både kärnkraft och vindkraft genom den flexibilitet som vätgasen kan erbjuda. Vätgas efterfrågas i stora volymer av kunder på västkusten, till exempel Preem och St1 som Vattenfall sedan tidigare samarbetar med för att undersöka möjligheten att starta produktion av fossilfria elektrobränslen för användning inom flyg- och vägtransporter.

– Detta är mycket positivt för Vattenfall och inte minst våra kunder och partners. Vi ser enorma möjligheter att minska utsläppen på svenska västkusten genom direkt och indirekt elektrifiering med fossilfri vätgas, särskilt för raffinaderi- och petrokemiindustrin. Det finns goda förutsättningar för att bygga elektrolysörer vid Ringhals och skapa en mycket flexibel produktionsanläggning för både fossilfri el och vätgas, säger Andreas Regnell, strategichef vid Vattenfall.

Andreas Regnell, Head of Strategy på Vattenfall

– Det är bra att Svenska kraftnät har gjort en samlad bedömning av Vattenfalls ansökningar om kapacitet för anslutning av både ny kärnkraft och vindkraft. Vi kan nu fortsätta förstudien om små modulära reaktorer vid Ringhals som både skulle kunna producera fossilfri el och vätgas, säger Desirée Comstedt, ansvarig för affärsutveckling för kärnkraft inom Vattenfall.

– Svenska kraftnäts besked är mycket välkommet. Nu tar vi nästa steg i planeringen av den havsbaserade vindkraftsparken Kattegatt Syd och hur vi på bästa sätt använder det stora tillskott av fossilfri elproduktion som både ny vindkraft och kärnkraft kan ge, säger Johan Weimenhög, projektchef för den havsbaserade vindkraftsparken Kattegatt Syd.

Projektet om nya elektrolysörer för produktion av fossilfri vätgas är ett samarbete mellan affärsområdena Generation och Wind inom Vattenfall.

Förstsätt läsa

Nyheter

Thailand spås få den lägsta sockerrörsskörden på 14 år

Publicerat

den

Sockerrör

Trots rekordhöga sockerrörspriser för thailändska bönder under säsongen 2022/2023 och högre priser för 2023/2024, spås utbudet av sockerrör för nästa säsong att sjunka till 74 miljoner ton.

Minskningen av sockerrörsvolymer beror både på en minskning av planterad yta, på grund av att konkurrerande grödor betalar bönderna mer, och även på en hög risk kring en lägre jordbruksavkastning på grund av det prognostiserade torra vädret till följd av El Niños vädermönster.

I år har priserna på kassavarot i Thailand stigit med nio procent, vilket har drivits av en starkare efterfrågan och starkare priser på kassavachips och stärkelse. Efterfrågan kommer främst från Kina, där kassavarot används till etanol och djurfoder.

Det förväntas att kassavapriserna kommer att förbli starka under hela 2023, så med ett nuvarande rotpris på 3 360 THB/kubikmeter ger kassava en bättre avkastning än sockerrör. Detta leder till att mindre sockerrör planterades under det fjärde kvartalet 2022 för skörd under säsongen 2023/2024.

Den potentiella övergången till kassavaodling kommer att resultera i minst fem procent minskning av området för sockerrörsskörd. Den andra nyckelfrågan som den kommande krossningen står inför är jordbruksavkastningen.

Lägre nederbörd än normalt att förvänta

I år är ett El Niño-år, vilket för Thailand historiskt sett kommer att innebära en lägre nederbörd än normalt. Mindre än 20 procent av Thailands sockerrörsareal har tillgång till ordentlig bevattning, detta betyder att under år då det är lägre nederbörd har sockerrörsskördarna lidit hårt.

När det gäller sockerexport, baserat på en skörd på 74 miljoner ton, förväntas Thailand att exportera åtta miljoner ton socker. Med premien för vitsocker på nuvarande nivåer finns det ett bra incitament för bruken att producera vitt socker, till förmån för råvaror, men tillgången på vatten kan vara en begränsande faktor.

Förstsätt läsa

Populära