Följ oss

Nyheter

Prognos på oljepris för 2013 och 2014

Publicerat

den

Ekonomisk tillväxt påverkar oljepriset

Nordea Markets sänker sin prognos för priset på brent-olja, till 108 USD (111 USD) för 2013 och till 111 USD (115 USD) för 2014. Den globala oljebalansen förväntas lätta på grund av en mer dämpad efterfrågeökning, och en robust utbudsökning från både OPEC och icke-OPEC-länder. Världens kapacitetsbuffert kommer därför att öka från obekvämt låga nivåer. Den naturliga minskningen av billig konventionell olja ersätts av ett nytt utbud av dyrare okonventionella tillgångar. Kostnader för upstream-investeringar och de viktiga målpriserna hos oljeexportörerna stiger, och ger stöd till högre oljepriser trots en hälsosam tillväxt i utbudet. Nordea Markets anser att riskerna för utbudet har ökat markant sedan den arabiska våren, och de förväntar sig därför att oljepriserna kommer att fortsätta vara volatila på höga nivåer.

Den 29 november höll Nordea Markets ett webinar där de presenterade sin uppdaterade syn på oljemarknaden.

Nordea Markets prognos för den framtida balansen på oljemarknaden är nu något lättare än bankens prognos från början av september. Baserat på bankens nya prognos för makroekonomin så förväntas efterfrågan på olja växa mindre än tidigare trott, medan utbudskapaciteten förväntas öka betydligt snabbare. Reservkapaciteten, som utgör en buffert, inom kärnan av OPEC-länderna förväntas öka mer än tidigare förväntat, dock från rakbladstunna nivåer på endast 3 % av totalt utbud och efterfrågan.

Varför kommer oljepriset att vara högt under kommande två år?

Givet den betydliga förbättringen i utbud/efterfrågan-balansen, varför förväntas oljepriserna hålla sig på höga nivåer under de kommande två åren? Nordea Markets anger flera orsaker:

 • Den globala efterfrågeökningen förväntas accelerera, även om det går sakta till en början, när återhämtningen i den globala ekonomin får fart.
 • Kostnader för globala upstream-investeringar förväntas fortsätta öka efter att ha nått en ny topp under 2012.
 • De oljeexporterande länderna behöver högre oljepriser för att balansera sina budgetar, speciellt bland OPEC-länderna i Mellanöstern och MENA-regionen (Nordafrika) i spåren av den arabiska våren.
 • Det nya utbudet av olja som ersätter det gamla utbudet är tekniskt mer komplicerat och dyrare, vilket gör att utbudskurvan lyfts uppåt.
 • Riskerna för utbudsstörningar har ökat sedan 2011 och oljemarknaden är beroende av en stark produktionstillväxt i mindre politiskt stabila länder, så som Irak, för att balansera den förväntade efterfrågeökningen från icke-OPEC-länder under det kommande årtiondet.
Fortsätt läsa
Annons
2 Kommentarer

2 Comments

 1. nils klyve

  5 december, 2012 vid 21:07

  Norwegians dont know shit apart from the price is going to be between 160-80 dollars… nice one! Nordea maybe youll be bankrupt again like in 1991… or maybe you will not! But with stakk like these clowns the changes are probably greater

 2. Hansson

  29 december, 2012 vid 21:02

  Intressant är att tom USA har gått över till att använda brent-olja som riktmärke för oljepriset, och inte sin egen WTI.

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Venezuelas militära aktivitet väcker frågor om en invasion av oljelandet Guyana

Publicerat

den

Guyana är det relativt sett mindre landet i Sydamerika som på några få år har gått från att vara relativt fattigt till att gå mot att bli ett av de rikare länderna i världen per capita. Landet ändrade reglerna för oljeprospektering och ganska snabbt hittades stora mängder olja utanför kusten. Vad vi läser så är landet hyggligt rikt även på en uppsjö andra råvaror, men ingenting har blivit i närheten så stort som den olja man nu producerar, där landet på ett fåtal år kommit upp i en oljeproduktion på 0,4 miljoner fat per dag.

Det stora grannlandet Venezuela har i jämförelse megastora råvarutillgångar, bland annat världens största oljereserver. Landet har dock inte lyckats få sin ekonomi att fungera.

Venezuela har dock sedan 1800-talet gjort anspråk på majoriteten av Guyana, det område som kallas Guayana Esequiba. Att Guyana hittade olja och blivit ett rikt land har väckt ilska i grannlandet. Det har pratats om att Venezuela kan komma att invadera Guyana.

Området Venezuela gör anspråk på. Grafik från Wikipedia

Venezuela gör militära förflyttningar

Sedan några dagar tillbaka så har Venezuelas anspråk kommit i fokus då betydande förflyttningar av militär utrustning och personal i östra delen av landet vid gränsen mot Guyana har observerats. Grannlandet Brasilien uppges ha höjt beredskapen för sin militär.

Fortsätt läsa

Nyheter

Platinapriserna faller trots prognoser om utbudsunderskott

Publicerat

den

Trots upprepade prognoser om ett växande utbudsunderskott har platinapriset fallit 15 procent sedan början av 2023. Det har gjort att platina förväntas avsluta året med den sämsta utvecklingen på fem år.

Platina står i kontrast till guld som har stigit med 14 procent i år, tack vare stora köp av centralbanker som har kompenserat utflödet från guldstödda ETFer.

Den senaste kvartalsuppdateringen från World Platinum Investment Council (WPIC) har återigen lyft fram underskottsprognosen för 2023 gällande platina och förutspår ytterligare ett, men mindre, underskott för 2024. Trots detta har priserna på metallen vägrat att röra sig högre.

Rapporten ser ett underskott för den globala platinamarknaden på 1,071 miljoner troy ounce för i år, på grund av en total efterfrågetillväxt på 26 procent till 8,150 miljoner troy ounce på årsbasis och svagt utbud. Det beror på att både gruvdrift och återvinning förväntas ligga långt under nivåerna före covid i år och nästa år. Utbudet sjunker med 3 procent jämfört med föregående år till 7,079 miljoner troy ounce, enligt WPIC-rapporten.

Fortsätt läsa

Nyheter

Outokumpu vill bygga egna kärnkraftreaktorer vid sina stålverk

Publicerat

den

Outokumpu i Torneå

Outokumpu utreder möjligheterna att minska koldioxidutsläppen från produktionen av rostfritt stål med hjälp av små kärnkraftsreaktorer. Ett alternativ för detta är vid bolagets stålverk i Torneå, dvs precis vid den svenska gränsen.

Outokumpu utreder möjligheterna att minska koldioxidutsläppen från sin stålproduktion med hjälp av SMR-teknik (Small Modular Reactor, SMR), som är under utveckling. I detta skede är avsikten med förstudien att utreda genomförbarheten av småskalig kärnkraft av detta slag, och eventuella investeringsbeslut fattas först senare. Ett alternativ för placering av en SMR-reaktor skulle kunna vara området kring Outokumpus verksamheter i Torneå.

”En SMR-reaktor (engelska: small modular reactor) är en liten kärnreaktor med modulär konstruktion och i typiska fall med en eleffekt som inte överstiger 300 megawatt. En sådan reaktor kan i stort sett prefabriceras i moduler på en fabrik och transporteras till den aktuella platsen med land- eller till sjötransport. Tack vare prefabrikation går det att sänka byggkostnaderna och göra byggnadstiden kortare. Med en SMR kan man inte endast producera el, utan också fjärrvärme, väte och processvärme”, berättar Kristiina Tiilas, ansvarig för Outokumpus SMR-projekt.

Outokumpu anser att kärnkraft är det bästa alternativet för stabil utsläppsfri energi i industriell skala

Outokumpu, producenten av det rostfria stål som idag har lägst utsläpp i världen, påskyndar den gröna omställningen i stålindustrin genom sina åtgärder. Outokumpu skriver att företaget är den enda producenten av rostfritt stål som har antagit Science-Based Targets-initiativets klimatmål på 1,5°C. Att behålla och öka andelen koldioxidsnål el är viktigt för att nå företagets ambitiösa hållbarhetsmål.

”Outokumpu ligger i framkant när det gäller att minska koldioxidutsläppen från stålindustrin. Därför är det ett naturligt steg för bolaget att utreda de möjligheter som nya tekniska lösningar som är under utveckling erbjuder bolaget att minska sina koldioxidutsläpp”, berättar Tony Lindström, energiansvarig på Outokumpu.

En förstudie kring tekniken för små modulära reaktorer har inletts. Inom ramen för den utreds bland annat de möjliga tekniska lösningarna, ekonomisk lönsamhet och konsekvenser för miljön. Utifrån förstudien bedömer bolaget huruvida det lönar sig att investera i SMR-teknik, och ett eventuellt investeringsbeslut fattas först efter detta.

Igår höll Outokumpu ett informationsmöte i Haparanda för att berätta om projektet.

Fortsätt läsa

Populära