opec-1960-grundades.jpg

Detta är OPEC och dess historia

OPEC är en förkortning av Organization of Petroleum Exporting Countries, en organisation där flera av världens störta oljeproducerande länder är medlemmar. Sedan den…

guld-i-sten.png

Hur guldproduktion fungerar

Har du ställt dig frågan hur guldproduktion fungerar? Denna video ger dig en snabb genomgång på 3,5 minuter hur guldet kommer upp ur marken och blir till ren ädelmetall. Som…