Nyheter

Prognos på oljepris för 2013 och 2014

Publicerat

den

Nordea Markets sänker sin prognos för priset på brent-olja, till 108 USD (111 USD) för 2013 och till 111 USD (115 USD) för 2014. Den globala oljebalansen förväntas lätta på grund av en mer dämpad efterfrågeökning, och en robust utbudsökning från både OPEC och icke-OPEC-länder. Världens kapacitetsbuffert kommer därför att öka från obekvämt låga nivåer. Den naturliga minskningen av billig konventionell olja ersätts av ett nytt utbud av dyrare okonventionella tillgångar. Kostnader för upstream-investeringar och de viktiga målpriserna hos oljeexportörerna stiger, och ger stöd till högre oljepriser trots en hälsosam tillväxt i utbudet. Nordea Markets anser att riskerna för utbudet har ökat markant sedan den arabiska våren, och de förväntar sig därför att oljepriserna kommer att fortsätta vara volatila på höga nivåer.

Den 29 november höll Nordea Markets ett webinar där de presenterade sin uppdaterade syn på oljemarknaden.

Nordea Markets prognos för den framtida balansen på oljemarknaden är nu något lättare än bankens prognos från början av september. Baserat på bankens nya prognos för makroekonomin så förväntas efterfrågan på olja växa mindre än tidigare trott, medan utbudskapaciteten förväntas öka betydligt snabbare. Reservkapaciteten, som utgör en buffert, inom kärnan av OPEC-länderna förväntas öka mer än tidigare förväntat, dock från rakbladstunna nivåer på endast 3 % av totalt utbud och efterfrågan.

Varför kommer oljepriset att vara högt under kommande två år?

Givet den betydliga förbättringen i utbud/efterfrågan-balansen, varför förväntas oljepriserna hålla sig på höga nivåer under de kommande två åren? Nordea Markets anger flera orsaker:

 • Den globala efterfrågeökningen förväntas accelerera, även om det går sakta till en början, när återhämtningen i den globala ekonomin får fart.
 • Kostnader för globala upstream-investeringar förväntas fortsätta öka efter att ha nått en ny topp under 2012.
 • De oljeexporterande länderna behöver högre oljepriser för att balansera sina budgetar, speciellt bland OPEC-länderna i Mellanöstern och MENA-regionen (Nordafrika) i spåren av den arabiska våren.
 • Det nya utbudet av olja som ersätter det gamla utbudet är tekniskt mer komplicerat och dyrare, vilket gör att utbudskurvan lyfts uppåt.
 • Riskerna för utbudsstörningar har ökat sedan 2011 och oljemarknaden är beroende av en stark produktionstillväxt i mindre politiskt stabila länder, så som Irak, för att balansera den förväntade efterfrågeökningen från icke-OPEC-länder under det kommande årtiondet.

1 kommentar

 1. nils klyve

  5 december, 2012 vid 21:07

  Norwegians dont know shit apart from the price is going to be between 160-80 dollars… nice one! Nordea maybe youll be bankrupt again like in 1991… or maybe you will not! But with stakk like these clowns the changes are probably greater

 2. Hansson

  29 december, 2012 vid 21:02

  Intressant är att tom USA har gått över till att använda brent-olja som riktmärke för oljepriset, och inte sin egen WTI.

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Populära

Exit mobile version