brent-olja-ultra-contango.png

Brent-oljan går in i ultra-contango

Marknaden är fullständigt översvämmad av olja och Brent-oljan har nu gått in i vad vi kanske kan kalla ultra-contango. En viss contango är naturlig eftersom det kostar…

olja-produceras-spread.jpg

En oljespread att bevaka

WTI (West Texas Intermediate) och Brent (Nordsjöolja) är de två råoljor i vilka handeln är som störst. Det finns emellertid andra typer av råoljor som får allt större…

pumpar-olja-for-oljemarknaden.png

En kort beskrivning av oljemarknaden

Med en andel på cirka 40 % är råolja världens viktigaste bränsle, med klar ledning framför kol (27 %) och gas (24 %). Olja är idag världens mest handlade råvara och blev…

cushing-olja-oljehub-pipeline.png

Cushing – världens oljecentra

Den lilla staden Cushing, belägen i Oklahoma, bär ett namn som ofta förknippas med en hormonsjukdom, det så kallade Cushings syndrom. Detta syndrom har i sin tur blivit…