Följ oss

Nyheter

En kort beskrivning av oljemarknaden

Publicerat

den

Olja pumpas upp

Med en andel på cirka 40 % är råolja världens viktigaste bränsle, med klar ledning framför kol (27 %) och gas (24 %). Olja är idag världens mest handlade råvara och blev den första råvaran att omsätta mer än en miljard dollar per dag. Huvuddelen av all olja idag används för produktion av motorbränsle, vilket i USA utgör mer än hälften av all oljekonsumtion. Värmeolja står för cirka 25 %. En annan viktig förbrukare är den kemiska industrin. För en mer omfattande beskrivning av oljemarknaden se vår artikel Olja – Råvaran som påverkar världen.

De viktigaste marknadsplatserna för råolja är New York Mercantile Exchange (NYMEX) och den elektroniska handelsplattformen Intercontinental Exchange (ICE) i London, där två olika sorters olja handlas – dels WTI-Light Sweet Crude Oil, som framställs av “söt” lättolja, med huvudsaklig härkomst från Nordamerika (framförallt West Texas Intermediate); dels Brent-olja som framställs av råolja härstammande från två viktiga oljefält i Nordsjön, som också faller in under kategorin söt lättolja.

Både WTI-Sweet Light-kontrakten och Brent-kontrakten noteras i USD per fat, och omfattar vardera 1 000 fat, där ett fat är drygt 159 liter. För WTI-olja är NYMEX den viktigaste handelsplatsen, medan ICE räknas som den viktigaste handelsplatsen för Brent-olja.

Trender

Under de senaste decennierna har priset på råolja både tjurrusat och rasat. 1988 nådde oljepriset sin lägsta notering då denna råvara handlades till 10 USD per fat. I och med denna bottennotering nåddes slutet på den nedåtgående trend som rått sedan 1970-talets oljekris, vilket drabbat alla producentländer negativt. En av de effekter som vi fortfarande ser är den priskorridor för oljepriset som fungerar som ett sorts målpris för oljan och styr utbud och efterfrågan på denna råvara. Effekterna ledde till en snabb återhämtning av oljepriset vilket sedan föjdes av ett prisrally.

Bland andra större prispåverkande faktorer som har gett kännbara effekter på oljepriset kan nämnas en ökad efterfrågan från olika tillväxtländer, framförallt Kina, Irakkriget, 11 september samt peak oil.

Priset på Brent-olja sedan 1998

Pris på brentolja sedan 1998 - Diagram

Källa: Bloomberg

Vilka faktorer påverkar priset på olja?

Oljepriset påverkas av en rad olika faktorer, till exempel agerandet hos OPEC. Sedan 1998 agerar OPEC för att aktivt styra utvecklingen av oljepriset, samt även produktionen i syfte att beakta såväl producenternas som kundernas behov. En alltid lika högaktuell fråga är hur högt priset på olja kan stiga innan den globala konjunkturen påverkas negativt.

Terror och politik, två olika sidor av samma mynt, beroende på vem som tillfrågas, är ytterligare faktorer som tenderar att påverka priset på oljan. Oro i en oljeproducerande region får en omedelbar effekt på priset på olja, vare sig det rör sig om Venezuela, Irak eller rebeller i Nigeria. Även tilltagande politiska spänningar mellan USA, världens största oljekonsument, och producentländerna har stor betydelse för hur oljan prissätts då detta tenderar att störa relationerna dem emellan. Redan nu ser vi till exempel hur arabstaternas betydelse ökar då dessa förfogar över till synes outtömbara reserver.

Oljepriset reagerar också på förändringar av bestånden i de amerikanska oljelagren, ofta med kortfristiga större prisrörelser. Nivåerna i oljelagret rapporteras regelbundet på onsdagar av den amerikanska energimyndigheten EIA som då publicerar sin Stockpile Report.

Slutligen tenderar priset på olja att styras av den efterfråga som skapas av ett ökat välstånd och tillväxt i de så kallade tillväxtekonomierna.

Handla olja

SEB erbjuder handel i Bull & Bear-certifikat på olja som ger en hävstång på 4. Certifikaten handlas på börsen och utgör därför ett enkelt sätt att ta del av utvecklingen för denna råvara, oavsett vilken marknadstro placeraren har.

  • BULL OLJA X4 S
  • BEAR OLJA X4 S

Läs mer om dessa här eller besök SEBs hemsida.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

AI ökar det totala elbehovet i USA med 100 % kommande 15 år

Publicerat

den

Stad med elektricitet

De stora tech-företagen i USA har varit drivande i att utveckla marknaden för fossilfri energi. De vill ha fossilfri energi och har inte bara pratat utan skrivit många storskaliga avtal och lagt pengar på att det byggts mer produktion. Men nu står tech-bolagen och elproducenterna inför enorma utmaningar, för AI kräver stora mängder elektricitet.

Om vi går tillbaka till 2021 så var elbolagens prognoser att efterfrågan på elektricitet i USA under kommande 15 år skulle öka med några få procent. Inte per år, utan några få procent över hela perioden på 15 år.

Stora elbolag har planeringscykler på 10 år, de har ingen vana av att plötsligt i högt tempo dubblera produktionen.

Men vid 2023 förändrades prognosen helt och hållet, då blev prognosen att efterfrågan på elektricitet skulle öka med 100 procent på 15 år.

Bloomberg-podden Odd Lots har bjudit in Brian Janous för ett samtal om situationen. Han är medgrundare och chefsstrateg på Cloverleaf Infrastructure och var tidigare 12 år på Microsoft som företagets första anställd med fokus på energi och har därför på nära håll sett utvecklingen inom datacenter och deras elbehov.

Fortsätt läsa

Nyheter

Fortum och Vargön Alloys tecknar femårigt avtal om kärnkraftsel

Publicerat

den

Vargön Alloys producerar

En framgångsrik omställning kräver stora mängder pålitlig och prisvärd fossilfri el skriver Fortum. Företaget har nu skrivit ett femårigt avtal om att leverera kärnkraftsel till Vargön Alloys.

”Vår uppgift är att se till att elen finns tillgänglig precis när våra kunder behöver den. Långsiktiga partnerskap spelar här en viktig roll.”

Avtalet omfattar elleveranser på 0,4 TWh per år och inkluderar ursprungsgarantier för kärnkraft i SE3 för hela volymen. Leveranserna börjar i december 2024. Vargön Alloys AB, beläget vid Göta Älv i Vänersborg, är en av Europas största tillverkare av ferrokrom, den legering som ger stålet dess hårdhet och motståndskraft mot korrosion.

– Jag är mycket förväntansfull inför de möjligheter som avtalet med Fortum ger oss som företag. Vårt partnerskap representerar en gemensam vilja att ta ett hållbarhetsansvar och vi ser att detta kommer ha en positiv påverkan för vår verksamhet, det säger Anders Lehman, vd Vargön Alloys.

Avtalet bidrar till Fortums strategiska mål om att ha minst 20 procent av sin produktion, under en rullande tioårsperiod, prissäkrad.

Fortsätt läsa

Nyheter

Kärnkraftreaktorutvecklaren Blykalla har gjort en kapitalanskaffning på 80 Mkr

Publicerat

den

Närbild på en del av Blykallas kärnkraftsreaktor

Blykalla har genomfört en kapitalanskaffning om 80 miljoner kronor. Rundan leddes av Norrsken Launcher tillsammans med Nucleation Capital, med deltagande från Earth Venture Capital, Farvatn och flera privata investerare.

Det tillförda kapitalet kommer att vara avgörande för Blykallas industrialisering av sin avancerade kärnreaktor, SEALER (Swedish Advanced Lead-cooled Reactor). SEALER är konstruerad för kommersiell kraftproduktion i ett mycket kompakt format, med unika säkerhetsfunktioner som möjliggörs av ett antal egenutvecklade innovationer.

En av dessa viktiga innovationer är Blykallas korrosionstoleranta stållegeringar, som möjliggör effektiv kylning av reaktorer med flytande bly. Med detta tekniska genombrott säger Blykalla att de kan uppnå effektiv serieproduktion, vilket leder till snabbare driftsättning och lägre kostnader än konventionell kärnkraft. SEALER gör det också möjligt att använda kärnkraft för att minska koldioxidutsläppen i industriella tillämpningar genom produktion av vätgas, biokol och biobränsle, utöver lokal elproduktion. Slutligen bidrar denna teknik till att förverkliga en cirkulär avfallsmodell. Jämfört med konventionell kärnkraft kan SEALERs bränslecykel utvinna upp till 140 gånger mer energi ur uranmalm, vilket endast ger en bråkdel av avfallet, som behöver lagras under endast 1 % av deponeringstiden.

Rod Adams, Managing partner på Nucleation Capital, säger: ”Vi är mycket glada över att kunna investera i Blykalla, en grupp med unik och mycket konkurrenskraftig korrosionsskyddsteknik för användning i deras relativt mogna blykylda reaktorkonstruktion. Denna teknik kommer att göra det möjligt för dessa reaktorer att överträffa sig själva som en avancerad kärnkraftsdesign, som kan ge tillförlitlig och koldioxidfri kraft till energiköpare runt om i världen.”

Norrsken, som ledde bolagets såddrunda tillsammans med Uniper 2022, säger: ”Blykalla bygger ett team i världsklass för att ta företagets unika IP mot snabb industrialisering. Denna teknik kommer att vara avgörande för den europeiska övergången till grön, säker baskraft som så desperat behövs för att minska koldioxidutsläppen i industrin, säkra nätets tillförlitlighet och leverera på de enorma behoven av att driva AI”, enligt Erik Engellau-Nilsson, partner på Norrsken Launcher.

Tien Nguyen, grundande partner på Earth Venture Capital, kommenterar: ”Vår investering i Blykalla understryker vår fasta tro på deep-tech vid en tidpunkt då Sydostasiens behov av ren, hållbar energi är obestridligt. Med Indonesien, Singapore, Filippinerna och Thailand i spetsen beräknas efterfrågan på SMR-driven energi överstiga 10 GW år 2035. Detta återspeglar ett akut behov av energilösningar som kan driva på den ekonomiska tillväxten och samtidigt säkerställa ett hållbart klimat. Blykallas innovativa tillvägagångssätt är perfekt anpassat för att hantera denna utmaning och erbjuder en skalbar, effektiv energilösning.”

Blykalla är för närvarande i förberedande arbete för att licensiera tekniken i Sverige, en regulatorisk miljö som snabbt anpassas till utvecklingen av ny kärnkraft. Ett viktigt steg för att industrialisera och kvalificera tekniken är att bygga den elektriska testreaktorn i Oskarshamn, som utvecklas tillsammans med OKG (Unipers svenska dotterbolag) och KTH (Kungliga Tekniska Högskolan). Parallellt för företaget diskussioner med industriella partners för att stödja byggandet av kärnreaktorer för off-grid värme- och elproduktion. Blykalla har hittills mött marknadsintresse från aktörer inom gruv-, stål- och andra energiintensiva industrier.

Jacob Stedman, Blykallas VD, kommenterar: ”Det är fantastiskt att vara en del av denna kärnkraftsrenässans, och att se hur stort intresset för kärnkraft är från företag i takt med att de regulatoriska förutsättningarna faller på plats. SEALERs funktioner, kostnad och effekt gör den perfekt lämpad för industriella användare som vill minska koldioxidutsläppen och bli enda avnämare, eller till och med ägare, av SMR. Det speglar det starka och brådskande behovet från industrin att säkra tillgången till ren och konkurrenskraftig energi. Detta kommer trots allt att vara avgörande för branschens gröna omställning och fortsatta tillväxt.”

Blykalla på 1 minut
Fortsätt läsa

Populära