Connect with us

Nyheter

En kort beskrivning av oljemarknaden

Published

on

Pumpar olja för oljemarknaden

Pumpar olja för oljemarknadenMed en andel på cirka 40 % är råolja världens viktigaste bränsle, med klar ledning framför kol (27 %) och gas (24 %). Olja är idag världens mest handlade råvara och blev den första råvaran att omsätta mer än en miljard dollar per dag. Huvuddelen av all olja idag används för produktion av motorbränsle, vilket i USA utgör mer än hälften av all oljekonsumtion. Värmeolja står för cirka 25 %. En annan viktig förbrukare är den kemiska industrin. För en mer omfattande beskrivning av oljemarknaden se vår artikel Olja – Råvaran som påverkar världen.

De viktigaste marknadsplatserna för råolja är New York Mercantile Exchange (NYMEX) och den elektroniska handelsplattformen Intercontinental Exchange (ICE) i London, där två olika sorters olja handlas – dels WTI-Light Sweet Crude Oil, som framställs av “söt” lättolja, med huvudsaklig härkomst från Nordamerika (framförallt West Texas Intermediate); dels Brent-olja som framställs av råolja härstammande från två viktiga oljefält i Nordsjön, som också faller in under kategorin söt lättolja.

Både WTI-Sweet Light-kontrakten och Brent-kontrakten noteras i USD per fat, och omfattar vardera 1 000 fat, där ett fat är drygt 159 liter. För WTI-olja är NYMEX den viktigaste handelsplatsen, medan ICE räknas som den viktigaste handelsplatsen för Brent-olja.

Trender

Under de senaste decennierna har priset på råolja både tjurrusat och rasat. 1988 nådde oljepriset sin lägsta notering då denna råvara handlades till 10 USD per fat. I och med denna bottennotering nåddes slutet på den nedåtgående trend som rått sedan 1970-talets oljekris, vilket drabbat alla producentländer negativt. En av de effekter som vi fortfarande ser är den priskorridor för oljepriset som fungerar som ett sorts målpris för oljan och styr utbud och efterfrågan på denna råvara. Effekterna ledde till en snabb återhämtning av oljepriset vilket sedan föjdes av ett prisrally.

Bland andra större prispåverkande faktorer som har gett kännbara effekter på oljepriset kan nämnas en ökad efterfrågan från olika tillväxtländer, framförallt Kina, Irakkriget, 11 september samt peak oil.

Priset på Brent-olja sedan 1998

Pris på brentolja sedan 1998 - Diagram

Källa: Bloomberg

Vilka faktorer påverkar priset på olja?

Oljepriset påverkas av en rad olika faktorer, till exempel agerandet hos OPEC. Sedan 1998 agerar OPEC för att aktivt styra utvecklingen av oljepriset, samt även produktionen i syfte att beakta såväl producenternas som kundernas behov. En alltid lika högaktuell fråga är hur högt priset på olja kan stiga innan den globala konjunkturen påverkas negativt.

Terror och politik, två olika sidor av samma mynt, beroende på vem som tillfrågas, är ytterligare faktorer som tenderar att påverka priset på oljan. Oro i en oljeproducerande region får en omedelbar effekt på priset på olja, vare sig det rör sig om Venezuela, Irak eller rebeller i Nigeria. Även tilltagande politiska spänningar mellan USA, världens största oljekonsument, och producentländerna har stor betydelse för hur oljan prissätts då detta tenderar att störa relationerna dem emellan. Redan nu ser vi till exempel hur arabstaternas betydelse ökar då dessa förfogar över till synes outtömbara reserver.

Oljepriset reagerar också på förändringar av bestånden i de amerikanska oljelagren, ofta med kortfristiga större prisrörelser. Nivåerna i oljelagret rapporteras regelbundet på onsdagar av den amerikanska energimyndigheten EIA som då publicerar sin Stockpile Report.

Slutligen tenderar priset på olja att styras av den efterfråga som skapas av ett ökat välstånd och tillväxt i de så kallade tillväxtekonomierna.

Handla olja

SEB erbjuder handel i Bull & Bear-certifikat på olja som ger en hävstång på 4. Certifikaten handlas på börsen och utgör därför ett enkelt sätt att ta del av utvecklingen för denna råvara, oavsett vilken marknadstro placeraren har.

  • BULL OLJA X4 S
  • BEAR OLJA X4 S

Läs mer om dessa här eller besök SEBs hemsida.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *