Följ oss

Nyheter

Prognos på oljepris för 2013 och 2014

Publicerat

den

Ekonomisk tillväxt påverkar oljepriset

Nordea Markets sänker sin prognos för priset på brent-olja, till 108 USD (111 USD) för 2013 och till 111 USD (115 USD) för 2014. Den globala oljebalansen förväntas lätta på grund av en mer dämpad efterfrågeökning, och en robust utbudsökning från både OPEC och icke-OPEC-länder. Världens kapacitetsbuffert kommer därför att öka från obekvämt låga nivåer. Den naturliga minskningen av billig konventionell olja ersätts av ett nytt utbud av dyrare okonventionella tillgångar. Kostnader för upstream-investeringar och de viktiga målpriserna hos oljeexportörerna stiger, och ger stöd till högre oljepriser trots en hälsosam tillväxt i utbudet. Nordea Markets anser att riskerna för utbudet har ökat markant sedan den arabiska våren, och de förväntar sig därför att oljepriserna kommer att fortsätta vara volatila på höga nivåer.

Den 29 november höll Nordea Markets ett webinar där de presenterade sin uppdaterade syn på oljemarknaden.

Nordea Markets prognos för den framtida balansen på oljemarknaden är nu något lättare än bankens prognos från början av september. Baserat på bankens nya prognos för makroekonomin så förväntas efterfrågan på olja växa mindre än tidigare trott, medan utbudskapaciteten förväntas öka betydligt snabbare. Reservkapaciteten, som utgör en buffert, inom kärnan av OPEC-länderna förväntas öka mer än tidigare förväntat, dock från rakbladstunna nivåer på endast 3 % av totalt utbud och efterfrågan.

Varför kommer oljepriset att vara högt under kommande två år?

Givet den betydliga förbättringen i utbud/efterfrågan-balansen, varför förväntas oljepriserna hålla sig på höga nivåer under de kommande två åren? Nordea Markets anger flera orsaker:

 • Den globala efterfrågeökningen förväntas accelerera, även om det går sakta till en början, när återhämtningen i den globala ekonomin får fart.
 • Kostnader för globala upstream-investeringar förväntas fortsätta öka efter att ha nått en ny topp under 2012.
 • De oljeexporterande länderna behöver högre oljepriser för att balansera sina budgetar, speciellt bland OPEC-länderna i Mellanöstern och MENA-regionen (Nordafrika) i spåren av den arabiska våren.
 • Det nya utbudet av olja som ersätter det gamla utbudet är tekniskt mer komplicerat och dyrare, vilket gör att utbudskurvan lyfts uppåt.
 • Riskerna för utbudsstörningar har ökat sedan 2011 och oljemarknaden är beroende av en stark produktionstillväxt i mindre politiskt stabila länder, så som Irak, för att balansera den förväntade efterfrågeökningen från icke-OPEC-länder under det kommande årtiondet.
Fortsätt läsa
Annons
2 Kommentarer

2 Comments

 1. nils klyve

  5 december, 2012 vid 21:07

  Norwegians dont know shit apart from the price is going to be between 160-80 dollars… nice one! Nordea maybe youll be bankrupt again like in 1991… or maybe you will not! But with stakk like these clowns the changes are probably greater

 2. Hansson

  29 december, 2012 vid 21:02

  Intressant är att tom USA har gått över till att använda brent-olja som riktmärke för oljepriset, och inte sin egen WTI.

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Stigande kakaopriser får bönderna i Latinamerika att byta gröda

Publicerat

den

Kakao i närbild

Produktionen av den kakao expanderar utanför det huvudsakliga odlingsområdet i Västafrika, eftersom bönder på platser som Brasilien, Ecuador och Colombia ser potential i grödan. Stigande kakaopriser får bönderna att byta gröda. Att allt mer kakao nu kommer odlas innebär att denna gröda kommer tillbaka till sitt ursprung eftersom det var i dessa länder som kakao först odlades. Prisuppgången till den högsta nivån på nästan 50 år stärker den trenden, vilket kan lindra den rådande låga utbudet på den globala kakaomarknaden. Det utgör också ett hot mot försörjningen för småbönder i Afrika eftersom nyligen planterade fruktträdgårdar som de i Sydamerika är mer produktiva, vilket minskar den totala produktionskostnaden.

När miljöhänsyn ökar globalt gör det faktum att kakao är en inhemsk art från Amazonas att plantera den i Sydamerika till en typ av återplantering av skog, medan inhemska skogar i Afrika raseras till öppna utrymmen för kakaoträdgårdar.

Brasilien, den främsta globala exportören av soja, majs, kaffe och socker, har sett kakaoplantager spridas över förstörda betesmarker i Amazonasregionen, såväl som på stora gårdar i det högutvecklade spannmålsbältet.

Landet var en gång näst störst efter Elfenbenskusten i kakaoproduktion, men en förödande svamp på 1980-talet känd som Witches’ Broom minskade produktionen kraftigt. Nästan fyra decennier senare återhämtar sig skördarna.

Brasiliens regering prognostisterar att produktionen kan växa till 300 000 ton år 2025 och till 400 000 ton år 2030, från cirka 200 000 ton för närvarande, vilket skulle göra landet från en nettoimportör till en exportör av råvaran.

I Ecuador har den årliga produktionen stigit till mellan 400 000 och 430 000 ton under 2022-2023 (okt-sept) från 287 000 ton för fem år sedan, enligt uppskattningar från Internationella kakaoorganisationen (ICCO) och Ecuadors exportgrupp Anecacao.

Ecuador har blivit den tredje största globala odlaren, efter Ghana som producerar cirka 750 000 ton. Toppodlaren är Elfenbenskusten med 2,2 miljoner ton.

Anecacao uppskattar att produktionen kan fortsätta att växa till så mycket som 800 000 ton år 2030.

Fortsätt läsa

Nyheter

Citigroup sticker ut hakan – tror Brentoljan sjunker till strax över 70 USD nästa år

Publicerat

den

Priset på Brentolja är 93 USD efter att ha sett en uppgång då OPEC+ under en längre tid har begränsat utbudet. Det har fått många, som ofta fäster sig vid att Kina börjar återhämta sig från sin ekonomiska nedgång, att prata om ett oljepris på 100 USD. Spekulanter är också till största del positionerade för ett högt och stigande oljepris.

Citigroup vågar dock sticka ut hakan och skriver i en analysuppdatering att man förväntar sig att Brentoljan sjunker tillbaka till strax över 70 USD under 2024. Banken förväntar sig att utbudet kommer att öka så att marknaden blir välförsedd. ”Högre priser på kort sikt kan skapa mer nedsida för priserna nästa år” skriver Ed Morse och övriga analytiker i teamet.

Fortsätt läsa

Nyheter

Den globala sockerbristen är på väg att lätta tack vare ett ökat utbud av majs

Publicerat

den

Sockerrör

Den sockerkris som drev sockerpriset till den högsta nivån på elva år ser ut att gå mot sitt slut. Orsaken är ett ökat utbud av majs, en gröda som vid första anblicken förefaller helt orelaterad till socker. Det har under senare tid kommit nyheter som visar att produktionen av majs ökar i Brasilien, vilket gör det mer lönsamt att använda denna gröda för att producera etanol. 

Fallande sockerpriser skulle vara en välkommen respit för konsumenter som kämpar mot den skenande matinflationen. 

Majs tar en större andel av etanolmarknaden i Brasilien, som näst efter USA är den största producenten av biobränsle. Etanol från majs kommer att stå för nästan en femtedel av all produktion av bränslet denna säsong, från att ha varit nästan noll för fem år sedan. År 2033 kan dess andel stiga till så mycket som en tredjedel av det totala utbudet, förutspår konsultföretaget Datagro.

En stigande majsproduktion i Brasilien möjliggör större vinster från etanol eftersom försäljningen av biprodukter som djurfoder till största delen täcker kostnaden för spannmålen. Sockerbruken däremot, ser krympande marginaler från etanol. Kostnaden för att tillverka etanol från majs var 16 procent lägre jämfört med att producera biobränsle från sockerrör under de senaste två åren, sa analytikerna på banken BTG Pactual i en rapport.

Efterfrågan på etanol har dock släpat efter eftersom förare föredragit den billigare bensinen. Priserna för biobränslet kan sjunka till så lågt som 65 till 68 procent av priset på bensin på lång sikt, enligt Willian Hernandes, en partner på konsultföretaget FG/A. Ett fall under 70 procent kommer enligt honom att övertyga fler förare att byta till etanol, men det kommer också att begränsa kvarnarnas vinster från att tillverka biobränslet.

Sockerindustrins djupa politiska band i Brasilien kan dock i slutändan bidra till att öka dess etanolmarginaler. President Lula da Silvas regering stöder ett lagförslag som kommer att öka andelen etanol som blandas med bensin.

Majsbaserad etanol står också inför vissa hinder. Bruk som använder majs förlitar sig mest på biomassa från flis som energikälla. Jus nu minskar virkesförsörjningen i Brasilien i takt med en växande massa- och pappersproduktion. Det kan innebära minskade incitament att odla majs till etanolförsörjning utöver vad som redan är planerat, säger Ana Zancaner, analytiker på Czapp, som ägs av råvaruhandlaren Czarnikow Group.

Men konsensus är att majsetanol kommer att se ytterligare några år av expansion. Brasilien har åtta majsetanolfabriker som lägger till kapacitet, medan andra sju nya kvarnar är under uppbyggnad, skrev analytiker vid Itau BBA i sin septemberrapport. Tillgången på råvaran är också riklig. Analytikerna uppskattar att Brasilien kommer att konsumera rekordstora 13 miljoner ton majs för att producera etanol denna säsong, ungefär en tiondel av det totala utbudet.

Fortsätt läsa

Populära