Följ oss

Nyheter

Intresset för handel med griskött ökar i Brasilien

Publicerat

den

Gris i naturen

Gris i BrasilienPå spotmarknaden för gris i Brasilien har priset sedan början av maj börjat öka. I den sydliga delstaten Rio Grande do Sul har priset nått R 2,59 (1,25 USD per kg levande vikt), från R 2,29 exakt en månad sedan. Detta motsvarar en ökning med 13 procent på en månad

Som alltid är det svårt att särskilja de relevanta faktorer som har orsakat denna ökning. Det beror förvisso inte på högre exportvolymer.

Enligt ABIPECS, sammanslutningen av fläskexportföretag, sjönk exporten under april 2013 med 25 procent jämfört med året innan. Under april 2013 uppgick Brasiliens fläskexport till en bruttovolym om 35 618 ton.

Under de första fyra månaderna 2013 uppgick Brasiliens export 156 035 ton, en minskning med nio procent jämfört med 2012. Den totala exporten för 2012 var 565 775 ton, den lägsta volymen sedan 2003. Under rekordåret 2005 exporterade Brasilien 761 000 ton fläskkött, men har sedan dess aldrig varit i närheten av dessa volymer.

Politik kan styra priset på fläskkött

Restriktionerna på export till Ukraina är ett av de skäl som ABIPECS anser ligga bakom den dåliga exporten i april 2013. De brasilianska producenterna är emellertid vana att höra att en viss marknad har stängt, för att sedan upptäcka att den öppnar igen nästa vecka och sedan stänger igen. Orsakerna brukar variera, men i allmänhet rör det sig om protektionism.

Vissa producenter är emellertid mer skeptiska. Brasilien har sedan 2002 då Lula valdes till president styrts av en regering från arbetarpartiet. Efter att Lula omvaldes 2006 lyckades han använda sin popularitet till att hjälpa en okänd medarbetare, Dilma Rousseff, att vinna i valet 2010. Det massiva stödet för arbetarpartiet har köpts, en skandal som har lett till att mer än 30 viktiga politiska figurer dömts av landets Högsta domstol.

Inför presidentvalet 2014 är Brasiliens arbetarparti fast beslutet att stanna vid makten. Billig mat på arbetarnas bord förefaller att vara ett säkert sätt att försäkra sig om väljarnas stöd. Om exporten av fläskkött är låg kan landets produktion istället säljas på den inhemska marknaden till låga priser. Skeptikerna bland landets grisuppfödare ifrågasätter hur mycket arbete brasilianska diplomater egentligen gör när de förhandlar handelsrestriktioner för export av griskött. Om dessa förhandlingar misslyckas kommer det att gynna Brasiliens arbetarparti. Det kan även komma att störa utbudet på den globala marknaden vilket kan resultera i att vi får se hur priserna stiger på denna råvara.

Priserna på majs och sojamjöl har stigit något under den senaste månaden, men inte lika mycket som grispriserna vilket gör att de negativa marginalerna för Brasiliens fläskproducenter har minskat betydligt. Vissa hävdar att de endast får pengarna tillbaka.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Elpriset fortsätter att sjunka – halverade priser i april jämfört med 2023

Publicerat

den

elled

Trots en kall vinter med hög efterfrågan landade det genomsnittliga elpriset för första kvartalet i år på 66 öre per kWh, vilket är 30 öre lägre än motsvarande period 2023. Och trenden med låga priser fortsätter under april månad, enligt Bixias elprisanalytiker Johan Sigvardsson. 

Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia
Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia

När elprisprognosen för kvartal ett i år, den så kallade elterminen, sattes i slutet av december 2023 förutspåddes ett genomsnittligt pris på 93 öre per kWh. Men trots att delar av Sverige upplevt den kallaste vintern sedan 2013 blev utfallet ändå endast 66 öre per kWh.  

– Den svaga konjunkturen, med lägre bränslepriser som följd, är största anledningen till att vi ligger betydligt lägre prismässigt i år än under fjolåret, trots den höga efterfrågan i vintras. Men februari månad, med rekordvärme i Europa på upp till 20 grader och vindrekord i Sverige, bidrog också till att ytterligare trycka ner priset, säger Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia. 

Halverade elpriser i april

De låga elpriserna ser ut att fortsätta under våren. Prognosen för april är ett genomsnittspris per kilowattimme på runt 40 öre, vilket är mindre än hälften än för ett år sedan då snittkostnaden per kilowattimme landade på 88 öre.   

För personer med timprisavtal kan en viss planering av elkonsumtionen löna sig under april månad. 

– April är en lite lurig månad där högre temperaturer och ljusare dagar påverkar elpriset positivt samtidigt som totalproduktionen av el minskar på grund av det årliga underhållet av kärnkraftsreaktorer.  Om vi får ytterligare en köldknäpp kan det få effekten att vissa timmar blir väldigt dyra. För dem som har timprisavtal och laddar sin elbil kan det därför vara värt att planera sin elanvändning, säger Johan Sigvardsson.

Större skillnader mellan norr och syd

Elpriset för april till juni väntas bli 35 öre/kWh för hela Sverige. Men medan skillnaderna i elpris i Sveriges fyra elområden har varit små under kvartal ett kan vi förvänta oss större variationer under andra kvartalet, när snön i norr smälter och den så kallade vårfloden drar i gång.   

– Vårfloden brukar dyka upp någon gång mellan vecka 17 och 20 och då måste vattenkraftsproducenterna i norr producera el. Det gör att elpriset tidvis kan bli nära noll i elområde 1 och 2 medan elområde 3 och 4, som exporterar el till andra elområden, kan komma att få helt andra priser, säger Johan Sigvardsson. 

Fortsätt läsa

Nyheter

USAs stigande konsumtion av naturgas

Publicerat

den

Spis som använder naturgas

USA har under mycket lång tid varit en stor konsument av naturgas. Redan på 1970-talet började man bygga importterminaler för LNG. En andra våg av importterminaler byggdes under andra halvan av 00-talet, men togs aldrig i bruk utan började efter ett tag att byggas om till exportterminaler. För då hade entreprenörer i USA lärt sig att kombinera hydraulisk spräckning och horisontell borrning, vilket ledde till en makalöst stor inhemsk produktion. Idag är USA inte bara världens största LNG-exportör, man har dessutom enormt låga inhemska gaspriser.

Nedan är en graf över USA:s konsumtion av naturgas. När man behövde börja importera så slutade konsumtionen att öka, för att sedan ta fart igen när man åter hade en riklig inhemsk tillgång.

Graf över USA:s konsumtion av naturgas sedan slutet av 1940-talet till idag.
Konsumtion av naturgas i USA. Grafik från Global LNG Hub.
Fortsätt läsa

Nyheter

Kakaomarknaden är extrem för tillfället

Publicerat

den

Kakaofrukt

Dåligt väder och skördesjukdomar i Västafrika har påverkat redan åldrande kakaoträd och decimerat skördarna. Elfenbenskusten, världens största kakaoproducent, räknar nu med att produktionen kommer att sjunka med cirka 25 procent den här säsongen. I grannlandet Ghana, som är den näst största kakaoodlaren, kommer produktionen att minska med 35 procent jämfört med förra säsongen. I båda länderna råder det brist på kakao i bearbetningsanläggningarna och vissa riskerar att stängas ned. Barry Callebaut, världens största chokladtillverkare, förväntar sig att det globala underskottet kommer att fortsätta medan tillverkarna Hershey och Cadbury har varnat för högre priser för konsumenterna, när chokladtillverkare söker efter kakao. Kostnaden för bönor har mer än fördubblats på mindre än tre månader. I mars steg terminspriserna på kakao till över 10 000 dollar per ton för första gången.

Steve Wateridge på Tropical Research Service säger att vi de kommande 12 månaderna kommer att se priserna på chokladkonfektyr öka betydligt mer i förhållande till andra snacks som är konfektyrens främsta konkurrenter, och det kommer att leda till ett förändrat konsumentbeteende. Han säger att han har arbetat med kakao i 40 år och att han aldrig sett något liknande.

Ändå har bönderna kämpat för att dra nytta av dessa rekordpriser, även efter att ha fått ett avtal om högre ersättning. Det beror på att västafrikanska odlare betalas fasta priser på grund av en sträng statlig reglering. Inte heller bönerna i Elfenbenskusten och Ghana kommer inte att gynnas eftersom de säljer större delen av sin skörd ett år innan skörden börjar. De skulle potentiellt kunna sälja till priser på spotmarknaden, men de har slut på lager mitt i den ökande efterfrågan.

Europeiska unionens nya regler förbjuder import av bönor som odlats på avskogad mark vilket också riskerar att begränsa produktionen ännu mer. Allt detta innebär att en härdsmälta på chokladmarknaden kan vara nära förestående. Om det inte sker långsiktiga strukturella förändringar.

Bloomberg rapporterar om kakaomarknaden
Fortsätt läsa

Populära