pork-belly.jpg

Vad är pork bellies?

En råvara som inte längre handlas på råvarumarknaderna är frozen pork bellies, det vill säga den delen av fläsket som kommer från grisens mage. Pork bellies har tidigare…

flaskkott-pork-gris.png

Fläsket är hett

Det är bara att gratulera de investerare som valde att gå lång i fläskkött i början av 2014. S&P GSCI Lean Hogs-index visar att detta var den tredje bästa råvaran med…

lean-hogs-vinter.png

Virus ger högre pris på gris

Ett virus som dödar griskultingar drabbar just nu de amerikanska svinuppfödarna, vilket driver upp priserna på marknaden för lean hogs, vilket i sin tur kan leda till att…

Köttkonsumtionen stiger allt mer

Enligt den senaste rapporten som Jordbruksverket har publicerat så fortsätter konsumtionen av kött att öka ytterligare. Under 2010 konsumerade en genomsnittssvensk 83 kilogram…