Connect with us

Nyheter

Kinesiska COFCO köper danskt fläskkött för 100 MUSD

Published

on

Fyra grisar
Fyra grisar

COFCO, det statsägda kinesiska jordbrukskonglomeratet, har tecknat ett avtal med grisköttsproducenten Danish Crown om att köpa danskt fläskkött för 100 MUSD under 2020. Avtalet kommer att underlätta för COFCO eftersom det i Kina råder brist på grisar efter att de fallit offer för den fruktade sjukdomen afrikansk svinpest.

Lars Albertsen, försäljningsdirektör på Danish Crown, sa att inga volymer hade avtalats ännu, men han sa att försäljningen var ”en av de största affärer som vi har gjort här på länge, länge”. Han sa att det kunde utvidgas, med tanke på de enorma behoven från Kina eftersom det råder brist på fläskkött i Kina. Nästan hälften av de kinesiska grisbesättningarna har avlivats som följd av den afrikanska svinpesten som drabbade Kina under augusti 2018 och fick priset på fläskkött att rusa i höjden.

Preferred supplier

Europas största fläskexportör, Danish Crown, har gjort flera affärer med COFCO i år och är numera en preferred supplier. Grisbristen hos världens största producent har globala återverkningar, vilket ökar efterfrågan på import av allt kött och har drivit de danska grisköttpriserna till den högsta nivån sedan 1997.

Efterfrågan har också ökat i Sydostasien, där sjukdomen också sprider sig snabbt samtidigt som produktionen i Europa minskar efter utbrott i Östeuropa. Kina har även kommunicerat att landet importerat fläsk- och nötkött från Kanada.

När går första leveransen svenskt kött till Kina?

En svag svensk krona gör att Sverige borde kunna stå sig väl när det gäller export. Trots goda förutsättningar sker i dag ingen nämnvärd export av vare sig svenskt kött eller svenska mejeriprodukter.

I Danmark ligger Danish Crowns notering för konventionella slaktgrisar på cirka 13 DKK per kilo, motsvarande 19 SEK per kilo. Detta är den högsta noteringen i Danmark sedan 2001. Under 2019 har priset i Danmark stigit med cirka 50 procent. Samtidigt får de svenska grisbönderna cirka 17,45 SEK per kilogram. Detta torde gynna de svenska grisbönderna, men det återstår ännu att se när de får börja exportera till Kina.

Nyheter

Elpriset är som aprilvädret – osäkert

Published

on

Det milda vädret under februari vände och mars blev betydligt kyligare än normalt. Elpriserna har dock inte rusat, tvärtom har det varit en fallande pristrend under årets första kvartal. Främsta orsakerna är välfyllda gaslager i Europa, fortsatt lägre elkonsumtion och förväntningar på mer kärnkraft nu när Ringhals 4 återstartas.

Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning
Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning

Det genomsnittliga priset på den nordiska elbörsen Nord Pool (utan påslag och ex moms) ser ut att landa på cirka 81 öre/kWh i elområde 3 för mars. Att jämföras med i fjol då priset var 130,33 öre/kWh.

– Energisituationen i Europa ser betydligt ljusare ut idag än för bara några månader sedan. Detta i kombination med i överlag sett mildare väder och hushållens aktiva elsparande har lett till en stabilisering av elpriset. Dock ser vi att elsparandet klingat av något och är något lägre än förra månaden, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning Norden och fortsätter:

– Även de fasta elprisavtalen har sjunkit och ligger nu på samma nivåer som motsvarande tid i fjol. Men det rörliga elpriset kan fortfarande svänga både uppåt och nedåt eftersom priset i hög grad påverkas av vädret och omvärldshändelser.

Med anledning av kylan i slutet av mars, som enligt prognoserna ser ut att fortsätta en bit in över påsk, kommer vårfloden förmodligen bli försenad. Prognoserna pekar på att vårfloden blir mer intensiv i maj vilket kommer att pressa elpriset nedåt.

– Att vårfloden försenas innebär ett större beroende av vindkraft och andra energikällor i april, säger Jonas Stenbeck.

Ringhals 4 väntas vara driftsatt fredagen den 31 mars och då har den nordiska kärnkraften 100 procents tillgänglighet efter 80 timmar. I mitten av april kopplas både Oskarshamn 3 och Olkiluoto 2 bort från elnätet för den årliga revisionen och kärnkraften kommer att ha 80 procents tillgänglighet.

Medelspotpris på el i mars 2022 och 2023
Continue Reading

Nyheter

Sockerpriset når sin högsta nivå på 11 år

Published

on

Sockerrör

Sockerpriset har nått sin högsta nivå på 11 år. Det globala utbudet är mycket begränsat, till stor del beroende på att den stora exportören Indien har minskat sin export. Exporten förväntas halveras till 6 miljoner ton under året som slutar i september och den kan sjunka så lågt som till 4 miljoner ton under nästa säsong.

Graf över sockerpriset
Terminspriset på socker i London i USD.

Det är två faktorer som minskar exporten från Indien. Den första är väderrelaterad, kraftiga regn har skadat odlingarna. Den andra faktorn är att den indiska staten mycket kraftfullt har satsat på biobränsle som etanol, vilket gör att sockerrörsskördarna går till att producera etanol i stället för att exporteras som socker.

Continue Reading

Nyheter

Goldman Sachs tror på högre oljepriser i juni

Published

on

Olja pumpas upp

Goldman Sachs förväntar sig högre oljepriser under de kommande tolv månaderna, sade analytiker från investmentbanken i en analysuppdatering. Goldman Sachs skriver att banken tror på en prognostiserad efterfrågeökning i Kina till mer än 16 miljoner fat per dag under perioden.

Banken är positivt inställd till alla råvaror. Förra veckan sa dess råvaruchef, Jeffrey Currie, att utflödet av kapital från energiindustrin kommer att resultera i brister som kommer att visa sig senare i år.

”Historiskt sett, när du har den här typen av kapitalutflöden, tar det månader att få tillbaka kapitalet. Vi kommer fortfarande att få ett underskott av olja i juni och det kommer att driva upp oljepriserna”, sa Currie vid Financial Times Commodities Global Summit.

Currie är inte den enda branschobservatören som förutspår ett högre oljepris. Även denna vecka sa hedgefondförvaltaren Pierre Andurand att oljan kommer att återhämta sig och stiga till 140 dollar per fat i slutet av året. Han anser att den nuvarande nedgången varit spekulativ och beror från banksektorn.

Mycket av haussen kring oljepriserna har att göra med Kina. Den kinesiska energiimporten var väldigt låg under de första två månaderna av 2023. Den kinesiska oljeimporten förväntas ta fart senare i år med potentiellt rekordhöga råoljeinköp, även om Peking har satt sitt lägsta årliga ekonomiska tillväxtmål på decennier.

Den genomsnittliga oljeimporten under de två första månader 2023 var lägre än för samma period förra året. Skillnaden var emellertid endast marginell, 1,3 procent. Oljeimporten under januari och februari 2023 tenderar att vara svagare i Kina på grund av nyårshelgerna.
Ändå förväntar sig i stort sett alla analytiker att den kinesiska efterfrågan på olja kommer att växa under de kommande månaderna med sikte på den tillväxttakt på 5 procent som fastställts av regeringen. Dessutom kommer en del ny raffineringskapacitet att startas i år, vilket borde garantera en starkare efterfrågan och stödja priserna.

Continue Reading

Populära