Följ oss

Nyheter

Hudar, en råvara som tappat i betydelse

Publicerat

den

Djur blir mat och hudarEn råvara som tidigare har handlats men som vi i dag inte kunnat finna noterad på någon råvarubörs är hudar, en viktig biprodukt från köttindustrin vilket betyder att dess pris är starkt kopplat till det på live stock och ungnött, eller feeder cattle som det också kallas för. Tidigare handlades denna råvara på the New York Hide Exchange, en av de fyra börser som gick samman och bildade COMEX.

Hudar och det läder som produceras därav är emellertid fortfarande en viktig råvara globalt som används för att producera skor, kläder, möbler, accessoarer med mera. Genom historien har skinn och läder också använts till att producera sköldar, rustningar, tält, flaskor, hinkar, och koppar. Läder framställs genom garvning av hudar och skinn från djur. Resterna av läder har hittats i Mellanöstern som kan dateras till åtminstone 7.000 år före Kristus.

I dag görs läder i huvudsak av kohud, men också av skinn från lamm, hjort, struts, ormar, krokodiler och även stingrocka. Kohudar är den mest värdefulla biprodukten som erhålles vid hanteringen av kött i förpackningsindustrin. Den amerikanska exporten av kohudar bidrar med ett överskott om mer än 1 miljard dollar till utrikeshandeln, och den amerikanska produktionen av färdigt läder är värd cirka 4 miljarder dollar.

Priser

Det genomsnittliga grossistpriset på boskapshudar, tunga, infödda stutar FOB Chicago, ökade under 2007 med 4,9 procent till 90,53 cent per pound vilket var ett nytt rekord.

Utbud

Den globala produktionen av hudar från nötkreatur och bufflar under 2005, vilket är det sista året som det finns data från, ökade med 1,8 procent till rekordhöga 8,033 miljoner ton.

Världens största tillverkare av hudar från nötkreatur och bufflar 2005 var USA som stod för 13 procent av världsproduktionen, Brasilien med 10 procent och Argentina med 5 procent. USA:s utbud av nötkreaturshudar från inhemsk slakt under 2004 (senast tillgängliga uppgifter) minskade med 7,8 procent till 32,728 miljoner hudar, vilket är långt under de rekordhöga 43,582 miljoner hudar som producerades 1976.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

USA:s produktion av läderskor har minskat kraftigt de senaste åren på grund av förflyttning av produktionen offshore till lågkostnadsproducenter. USA:s produktion av läderskor år 2003 (senast tillgängliga uppgifter) minskade med 46 procent till 22,3 miljoner par och utgjorde endast 4 procent av de 562.300 tusen par skor som producerades 1970.

Efterfrågan

Den globala konsumtionen av kohudar och skinn år 2000, det senaste redovisningsåret för serien, steg med 1,4 procent till 4.774 ton, vilket var ett nytt rekord för dataserien, som går tillbaka till 1984. De största konsumenterna av kohudar och skinn år 2000 var USA med 13,0 procent av världens konsumtion, Italien (10,6 procent), Brasilien (8,9 procent), Mexiko, (6,0 procent), Argentina (6,0 procent) och Sydkorea (5,9 procent).

Handel

Den amerikanska nettoexporten av nötkreaturshudar under 2004 (senast tillgängliga uppgifterna) minskade med 4,3 procent till 17,388 miljoner hudar från toppnoteringen om 21,750 miljoner hudar under 2001. Det totala värdet av USA:s läderexport år 2004 ökade med 16,8 procent till 13,44 miljarder USD.

De största importörerna av de amerikanska nötkreaturshudarna under 2006 var Sydkorea med 17 procent av den amerikanska exporten, Taiwan med 10 procent, Mexiko som stod för 6 procent, Italien med 3 procent och Thailand med 2 procent.

Den globala importen av kohudar och skinn under år 2000 (senast tillgängliga uppgifter) ökade med 2,8% procent till rekordhöga 2.058 ton. Världens största importörer av kohudar och skinn år 2000 var Sydkorea (med 13 procent av världens import år 2000), Italien (11 procent) och Taiwan (7 procent).

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa
Annons Centaur
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Eric Strand kommenterar ädelmetallen silver som går starkt

Publicerat

den

Eric Strand kommenterar ädelmetallen silver som har en stark utveckling. När det gäller aktier inom silver så säger han att värderingarna inte har följt med upp silverpriset. Tråkigt för aktieinvesterare, men samtidigt en möjlighet att komma in till fördelaktiga värderingar.

Eric Strand kommenterar ädelmetallen silver.
Fortsätt läsa

Nyheter

2000 ton koppar som Kina köpt av Ryssland har försvunnit

Publicerat

den

Det statliga kinesiska företaget Wuchan Zhongda Group köpte i slutet av förra året 2000 ton raffinerad koppar av det ryska företaget Regional Metallurgical, till ett värde av 110 miljoner yuan (motsvarande 159 miljoner kronor).

Kopparleveransen skulle ha varit framme i Kina förra månaden men så har inte skett och ingen tycks veta var allt tagit vägen. Bloomberg rapporterar att leveransen har angetts vara granit, en mycket billigare tillgång, och den har hamnat i Turkiet.

Det får ändå anses vara något spektakulärt, 2000 ton metall är trots allt ingenting man råkar tappa eller ställa i ett hörn av en lokal.

Fortsätt läsa

Nyheter

Montage Gold ser stor uppsida i sin värdering

Publicerat

den

Koné-projektet i Elfenbenskusten

Montage Gold är det nya guldbolaget där Lundin-familjen nyligen investerat. Företaget ska bli ett företag med flera tillgångar med fokus på Afrika. Bolagets stora projekt idag är Koné-projektet i Elfenbenskusten. VD Martino de Ciccio tar upp att han ser en spännande framtid för bolagets aktie. Bolaget har idag ett börsvärde på drygt 330 miljoner CAD och när Koné-gruvan kommer i produktion så förväntar sig bolaget att den kommer att skapa lika mycket i kassaflöde per år. Planen är att gruvan ska vara färdigbyggd under första halvåret 2027.

Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära