Följ oss

Nyheter

Vad de olika vätgas-färgerna betyder

Publicerat

den

Färger som representerar olika typer av vätgas

Vätgas kan produceras på många olika sätt och de olika sätten har namngivits med färger för att på ett enkelt sätt kunna omtalas. Vätgas kan produceras både helt fossilfritt och jättesmutsigt, samt ett spektrum däremellan.

Vit

Vit vätgas är naturligt förekommande vätgas. Jorden skapar vätgas på flera olika, fossilfria, sätt. Utvinns främst genom att borra i jorden. Vit vätgas finns dels i kombination med andra gaser och dels i rena vätgasansamlingar. Det finns idag väldigt få större rena vätgaskällor i världen där utvinning sker, en av de mer omskrivna finns i Mali.

Grön

Grön vätgas tillverkas genom elektrolys av vatten där elektricitet från förnybara källor används. Det brukar vara fokus på elektricitet från solceller och vindkraftverk, men begreppet innefattar elektricitet från alla förnybara källor.

Grå

Grå vätgas tillverkas genom ångreformering av metan. Nästan all fossil energi kan ångreformeras, i begreppet ingår dock inte kol (se brun och svart). Den överblivna koldioxiden släpps ut i luften. Detta är ännu så länge det vanligaste sättet att göra vätgas.

Blå

Blå vätgas tillverkas på samma sätt som grå vätgas, men den överblivna koldioxiden avskiljs och lagras i jorden. Det pratas mycket om blå vätgas, frågan är hur stor roll den kommer att få. Den är inte helt koldioxid fri samtidigt som den är dyrare än grå.

Turkos

Turkos vätgas tillverkas av metan (naturgas) genom metanpyrolys. Koldioxiden kommer ut i fast form. Denna tillverkningsform är relativt ny och experimentell.

Brun

Brun vätgas tillverkas av brunkol som förgasas under mycket hög temperatur. Denna form av vätgasproduktion har använts sedan 1800-talet och är mycket smutsig.

Svart

Svart vätgas tillverkas av stenkol som förgasas under mycket hög temperatur. Denna form av vätgasproduktion har använts sedan 1800-talet och är mycket smutsig.

Rosa

Rosa vätgas tillverkas genom elektrolys av vatten där elektricitet från kärnkraft används. Processen är den samma som för grön vätgas. En fossilfri form av vätgas. Denna metod är enkel att använda.

Lila

Lila vätgas produceras genom att använda både elektricitet och värme från kärnkraft för en elektrokemisk elektrolys av vatten. Precis som rosa vätgas är den lila vätgasen fossilfri. Ett kärnkraftverk producerar både elektricitet och värme, genom att använda båda komponenterna är målet att uppnå en lägre produktionskostnad för lila vätgas än rosa vätgas. Används vad vi vet ännu inte, i alla fall inte i någon större omfattning.

Röd

Röd vätgas produceras genom katalytisk klyvning av vatten vid hög temperatur med hjälp av värme från kärnkraft. Precis som rosa och lila vätgas är röd vätgas fossilfri. Processen är känd, men används ännu inte, i alla fall inte kommersiellt. En tanke som finns sedan en längre tid tillbaka är att röd vätgas kan produceras under de perioder då behovet av elektricitet är lägre och att ett kärnkraftverk under den perioden går över från att producera elektricitet till att producera vätgas.

Gul

Gul vätgas är ett begrepp som man idag ska försöka undvika att använda. Detta eftersom begreppet har använts och används för tre helt olika typer i olika delar av världen. Gemensamt är att det handlar om produktion av vätgas via elektrolys av vatten. Men vad som skiljer är källan till elektriciteten, där begreppet används för både solenergi, kärnkraft och en mix av alla möjliga källor.

Gold

Gold Hydrogen är inget allmänt begrepp utan är ett varumärke som tillhör företaget Cemvita Factory för ett spekulativt koncept. Det består av två delar. Den första delen är att de sprutar ner bakterier i slutkörda oljekällor, bakterierna äter oljeresterna och producerar metangas. Den andra delen är att företaget sedan avskiljer och lagrar koldioxiden och kvar finns vätgas. Vi tar med varumärket för att bolaget sprudlar av optimism om hur låg produktionskostnaden kommer att vara. Hög sannolikhet att det slutar i besvikelse.

Nyheter

Kaffepriset faller när Costa Ricas kaffeexport stiger

Publicerat

den

Kaffepriserna sjönk i fredags på tecken av större leveranser från Centralamerika. Costa Rica Coffee Institute rapporterade att kaffeexporten från Costa Rica ökade med 39 procent på årsbasis till 140 142 säckar. En starkare dollar bidrog också till svagare kaffepriser.

Kaffepriserna steg på fredagen initialt efter att den brasilianska realen (USDBRL) klättrade till sin högsta nivå mot dollarn på en vecka. En starkare real avhåller Brasiliens kaffeproducenter att exportera sitt kaffe.

En överdriven lång position med fonder av robusta-terminer kan ge bränsle för alla långa likvidationstryck. Fredagens veckovisa Commitment of Trader’s (COT) rapport visade att per den 30 maj hade antalet fonder med nettolånga robusta-kaffepositioner stigit till 854, den högsta siffran på 16-månader.

Torrare väder ökar takten i kaffeskörden

Skördetrycket i Brasilien fick priserna på arabica-kaffe att falla eftersom torra förhållanden tillåter takten i kaffeskörden att accelerera. Somar Meteorologia rapporterade på tisdagen att Brasiliens Minas Gerais-region inte fick något regn under veckan som slutade den 28 maj. Minas Gerais står för cirka 30 procent av Brasiliens arabicaskörd.

Den globala kaffetillgången har stramats åt efter att International Coffee Organization (ICO) rapporterade den 4 maj att den globala kaffeexporten för 2022/23 under oktober-mars sjönk -6,4 procent till 62,295 miljoner säckar. Colombia Coffee Growers Federation rapporterade den 4 maj att den colombianska kaffeexporten i april sjönk -15 procent till 719 000 säckar. Dessutom rapporterade Cecafe den 11 maj att Brasiliens export av grönt kaffe i april sjönk 14 procent till 2,39 miljoner säckar. Däremot steg Honduras kaffeexport i maj med 79 procent på årsbasis till 1,2 miljoner säckar. Honduras är Centralamerikas största exportör av arabicabönor.

Kaffepriserna har också stöd eftersom oddsen för en El Niño-väderhändelse ökade, vilket skulle kunna få den globala kaffeproduktionen att minska. Den 11 maj höjde U.S. Climate Prediction Center sannolikheten för ett El Niño-vädermönster mellan augusti och oktober till 94 procent från 74 procent för en månad sedan. Om det inträffar kan det ge kraftiga regn i Brasilien och torka i Indien, vilket negativt påverkar produktionen av kaffe.

Förstsätt läsa

Nyheter

Exxon Mobil ska dubbla utvinningen av olja från skifferfälten med teknisk utveckling

Publicerat

den

Exxon Mobil producerar olja på Permian-fältet

Det var starka entreprenörer och frifräsare som gjorde utvinning av olja från skifferfält möjlig. Det var två tekniska landvinningar som gjorde det möjligt, dels möjligheten att borra horisontellt och dels möjligheten med hydraulisk spräckning av berg vilket gjorde att oljan kunde rinna ut. Det ledde till att USA gick från att vara en ökande importör av olja till att bli en exportör. De traditionella oljejättarna vaknade så småningom upp och såg potential vilket lett till att de har köpt stora skiffertillgångar.

Ny teknisk utveckling ska dubbla utvinningen från en oljekälla

Exxon Mobil är en av oljejättarna som satsat stort på skifferolja. Det mest intressanta är att bolaget också inlett en satsning på teknisk utveckling. Företagets VD Darren Woods berättade i torsdags att arbetet går bra. Företaget har som mål att under 2027 vara uppe i en produktion på 1 miljon fat olja per dag i Permian-området i USA.

Även om skifferkällorna levererar stora mängder olja så utvinns bara 10 procent av en källas olja. Exxon Mobil tror sig kunna öka det till 20 procent, dvs en ökning med 100 procent.

Det är två specifika områden som Exxon Mobils tekniska utveckling fokuserar på. Man vill kunna borra och spräcka berget mer precist så att man kommer närmare där det är optimalt. Sedan vill man hålla spräckningen öppen längre så att det kan rinna ut olja under en längre tidsperiod.

Det går inte att säga annat än att det är intressant. Den allmänna uppfattningen är annars att USAs oljeproduktion kommer att börja falla om några år i takt med att skifferfälten tar slut. Men om det går att få ut dubbelt så mycket av oljan i fälten så skulle prognoserna omkullkastas, precis som den skifferoljan redan gjort en gång.

Förstsätt läsa

Nyheter

Zimbabwe förväntas dra nytta av stigande priser på platina

Publicerat

den

Inyanga-bergen i Zimbabwe

Zimbabwes platinagruvindustri kommer att dra nytta av den förväntade prisökningen på råvaran, på grund av ett förväntat produktionsunderskott över hela världen.

World Platinum Investment Council har avslöjat att det kommer att bli ett globalt underskott i platinaproduktion på över 980 000 troy ounce i år.

Underskottet innebär en möjlighet för Zimbabwes lokala platinagruvindustri att öka produktionen och upprätthålla den globala efterfrågan. Zimbabwe är bland de fem största platinaproducerande länderna över hela världen.

I år förväntas underskottet att öka, något som kommer att översättas till en ökning av priset på platina, men det kommer också att öka lönsamheten för platinaproducenterna.

Detta är en positiv för Zimbabwe eftersom landet är en primär producent av platina och detta kommer att fungera som ett incitament till att öka produktionen vid redan etablerade gruvor. Det skapar också utrymme för andra greenfield-projekt eftersom efterfrågan fortsätter att öka över hela världen.

För Zimbabwe kommer detta att vara bra eftersom det kommer att generera utländsk valuta till ekonomin och skapa arbetstillfällen.  Landets platinaproducenter, Zimplats, Mimosa och Unki redan rullar ut expansionsprojekt som kommer att få dem att öka produktionen.

Förstsätt läsa

Populära