Följ oss

Nyheter

USAs energiproduktion större än konsumtionen under 2023

Publicerat

den

Graf över att USA:s energiproduktion har blivit högre än konsumtion
Primär energiproduktion och konsumtion i USA
Datakälla: U.S. Energy Information Administration, Monthly Energy Review

År 2023 ökade energiproduktionen i USA med 4 % till nästan 103 kvadriljoner BTU (quads), vilket är rekord. Energiförbrukningen i USA föll med 1 % till 94 quads under samma period. Produktionen översteg förbrukningen med 9 quads, mer än vid någon annan tidpunkt i EIA:s register, som sträcker sig tillbaka till 1949.

Primär energiproduktion i USA per källa
Datakälla: U.S. Energy Information Administration, Monthly Energy Review

För att jämföra olika typer av energi som rapporteras i olika typer av fysiska enheter (t.ex. fat, kubikfot, ton och kilowattimmar) konverterar EIA energikällor till vanliga termiska enheter som kallas British thermal units (Btu). Icke brännbara förnybara energikällor som vattenkraft och solenergi omvandlas till Btu med hjälp av den konstanta omvandlingen 3,412 Btu per kilowattimme.

Ökningen av den totala energiproduktionen i USA drevs till stor del av tillväxten i produktionen av naturgas och råolja under 2023. Produktionen av torr naturgas ökade med 4 % till rekordhöga 39 quads 2023, en ökning med 58 % sedan 2013. Produktionen av råolja ökade med 9 % från 2022 och nådde rekordhöga 27 quads 2023, en ökning med 69 % sedan 2013. Produktionen av Natural Gas Plant Liquids, en biprodukt från naturgasproduktionen, ökade med 8 % från 2022 till 8 quads 2023. Produktionen av Natural Gas Plant Liquids har ökat med 143 % sedan 2013.

Energiproduktionen från förnybara källor ökade med 1 % från 2022 till rekordhöga 8 quads 2023, en ökning med 28 % sedan 2013. Produktionen av solenergi ökade med 15 % förra året och uppgick till nästan 1 quad, och produktionen av biomassa ökade med nästan 2 % till mer än 5 quads. Vindkraftsproduktionen minskade förra året med 2 % till cirka 1,5 quads, med lägre vindhastigheter förra året.


Datakälla: U.S. Energy Information Administration, Monthly Energy Review

Den amerikanska energiförbrukningen minskade något under 2023. Sedan rekordnoteringen på 99 quads 2007 har den amerikanska energiförbrukningen fluktuerat mellan 89 och 97 quads per år. Den kombinerade förbrukningen av petroleum och naturgas, de mest förbrukade energikällorna i USA 2023, förblev i stort sett oförändrad från 2022 till 2023. Kolförbrukningen sjönk med 17 % till 8 quads, den lägsta sedan 1800-talet, till stor del beroende på minskad användning av kol för elproduktion.

Nyheter

Italien planerar att tillåta kärnkraft igen

Publicerat

den

Vackert landskap i Italien

Italien byggde under 1960- och 70-talet fyra kärnkraft med en reaktor vardera och hade planer på en kraftig expansion. Men på 1980-talet bestämde sig landet för att överge kärnkraft och för 34 år sedan stängde landet sitt sista kärnkraftverk. På 00-talet försökte landets ledare att satsa på kärnkraft men befolkningen sade nej.

Nu vill dock Giorgia Melonis regering göra ett nytt försök med att väcka liv i kärnkraft med fokus på SMR-reaktorer. Man vill se ny kärnkraft inom tio år och att energislaget står för 11 procent av landets elproduktion år 2050.

Man vill sänka landets koldioxidutsläpp och komplettera den väderberoende elproduktionen. År 2022 stod fossil energi för 78 procent av landets energikonsumtion.

Landets yngre befolkning sägs vara mer positiv till kärnkraft, samtidigt som kritiken mot solceller har växt, dels kring att de står i konflikt med landets matproduktion och dels att de förfular det italienska landskapet när kullar och hustak bekläds med paneler.

Fortsätt läsa

Nyheter

Lundin Mining vill köpa Filo Corp tillsammans med BHP

Publicerat

den

Filo del Sol-området

Det är ingen hemlighet att Lundin-familjen är intresserad av att i någon form slå samman bolag som är verksamma i Vicuña-området som gruppen utvecklar, med fokus på koppar (samt guld och silver). Tre Lundin-bolag är verksamma bredvid varandra, nämligen Lundin Mining, Filo Corp och NGEX Minerals.

Nu rapporterar flera nyhetsbyråer, med hänvisning till källor, att Lundin Mining har kontaktat BHP Group om att tillsammans köpa ut Filo Corp. Det är något som skulle lösa finansieringsfrågan för Filo Corp och deras projekt.

Lundin-familjen äger 15 % av Lundin Mining och 32 % av Filo Corp. BHP äger 6 % av Filo Corp.

Tanken med att köpa ut Filo Corp är att slå samman dess projekt Filo del Sol som ligger på gränsen Argentina-Chile med Lundin Mings närliggande Josemaria-projekt. Det skulle göra det lättare för Lundin-familjen att finansiera projektet och för BHP skulle det ge en expansion inom koppar som företaget behöver.

Representanter för Filo Corp och Lundin Mining har avböjt att kommentera uppgifterna, som satte Filo Corps aktie i rörelse uppåt.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa

Nyheter

Filo Corp utvecklar en högintressant kopparfyndighet

Publicerat

den

Filo del Sol

Filo Corp, vars aktier är noterade både i Sverige och Kanada, är ett bolag i Lundin-sfären med fokus på koppar (samt det guld och silver som finns i kopparfyndigheten). Bolaget arbetar med att utveckla Filo del Sol som ligger på gränsen mellan Argentina och Chile och är en del av Vicuña-område där flera Lundin-företag är aktiva.

Filo Corps VD Jamie Beck presenterade nyligen verksamheten i Stockholm.

Jamie Beck, VD för Filo Corp, presenterar verksamheten.
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära