Följ oss

Nyheter

Tyskland inleder sin massiva satsning på att elda naturgas för att göra elektricitet

Publicerat

den

Naturgas brinner på spisen

Tyskland har efter förhandlingar om statsbudgeten nu gjort klart att man i slutet av 2024 eller början av 2025 ska hålla de första auktionerna för att bygga nya kraftverk på totalt 12,5 GW för att göra elektricitet genom att elda naturgas. Kraftverken kommer att få bidrag av staten och auktionerna är enligt modellen att de aktörer som kräver minst bidrag får uppdragen. Staten har valt att gå bort från att garantera ett visst pris på elektriciteten till att i stället ge investeringsstöd.

Det är dock för lite kapacitet, landets energimyndighet har tidigare sagt att det krävs så mycket som 21 GW av gaseldade kraftverk vid 2030. För att sätta detta i relation till något, 1 GW är ungefär vad en stor kärnkraftsreaktor producerar. Till 2030 måste Tyskland alltså bygga gaskraftverk motsvarande 21 stora kärnkraftsreaktorer.

Tyskland har lagt ner sina kärnkraftverk och ska inte bygga några nya. Landet har alltid gillat naturgas, det är den energiform som alla grupper i samhället kan komma överens om är ok. Till och med Greenpeace i Tyskland har tjänat pengar på att sälja denna fossila energi.

Vätgas är säljargumentet

De nya satsningarna på gaskraftverk säljs in med att de i ett senare skede ska gå över till att elda mer eller mindre koldioxidfri vätgas. Sannolikheten att det kommer att hända i någon större skala inom överskådlig framtid är dock låg.

I ett första steg är tanken att delvis använda blå vätgas. Det vill säga vätgas som gjorts av fossil energi men där koldioxiden skiljs av och lagras under jord. Det är ett klart dyrare alternativ än naturgas.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

I nästa steg är tanken att att använda grön vätgas. Denna produktion av vätgas finns ännu så länge inte. Tyskland planerar att importera vätgas från Australien, Saudiarabien och länder i Afrika. Idag är denna typ av produktion ännu så länge väldigt mycket dyrare än naturgas och har därför inte byggts ut. Det är en sak att producera mindre mängder för att göra grönt flygbränsle, men att producera enorma mängder elektricitet från väldigt dyr gas för att driva ett helt land, det är svårt att införa i praktiken.

För att grön vätgas ska produceras i stora mängder till rimliga priser krävs teknologiska framsteg, som ska göras till kommersiella produkter och sedan byggas i stor skala. Det är alltså inte någonting som kommer att finnas i närtid.

Tyskland satsar på fusionskraft

Tyskland har valt att lägga ner sin kärnkraft, vilket gör att man i stället använder fossil energi. Man ska inte heller bygga någon ny kärnkraft, vilket innebär att man får krångla sig fram med sitt gasspår även under minst hela 2030-talet.

Tyskland har dock valt att satsa på fusionskraft, den formen av kärnkraft är landet bekväm med och där satsar man forskningspengar. Utvecklingen inom fusionskraft går snabbare än någonsin i världen just nu, även i Sverige. Det finns företag som hoppas kunna ta en första testreaktor i bruk inom kort. Men ännu så länge finns det inte en enda i världen. Och från testreaktor till kommersiell reaktor är det ytterligare steg. Och därifrån till att kunna bygga i stor skala är det ytterligare steg.

Sannolikheten är stor att Tyskland kommer elda naturgas för att göra elektricitet under lång tid. Det ligger också i linje med att Tyskland ingått stora avtal om att köpa LNG från Qatar som sträcker sig in på 2040-talet.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Nyheter

Italien planerar att tillåta kärnkraft igen

Publicerat

den

Vackert landskap i Italien

Italien byggde under 1960- och 70-talet fyra kärnkraft med en reaktor vardera och hade planer på en kraftig expansion. Men på 1980-talet bestämde sig landet för att överge kärnkraft och för 34 år sedan stängde landet sitt sista kärnkraftverk. På 00-talet försökte landets ledare att satsa på kärnkraft men befolkningen sade nej.

Nu vill dock Giorgia Melonis regering göra ett nytt försök med att väcka liv i kärnkraft med fokus på SMR-reaktorer. Man vill se ny kärnkraft inom tio år och att energislaget står för 11 procent av landets elproduktion år 2050.

Man vill sänka landets koldioxidutsläpp och komplettera den väderberoende elproduktionen. År 2022 stod fossil energi för 78 procent av landets energikonsumtion.

Landets yngre befolkning sägs vara mer positiv till kärnkraft, samtidigt som kritiken mot solceller har växt, dels kring att de står i konflikt med landets matproduktion och dels att de förfular det italienska landskapet när kullar och hustak bekläds med paneler.

Fortsätt läsa

Nyheter

Lundin Mining vill köpa Filo Corp tillsammans med BHP

Publicerat

den

Filo del Sol-området

Det är ingen hemlighet att Lundin-familjen är intresserad av att i någon form slå samman bolag som är verksamma i Vicuña-området som gruppen utvecklar, med fokus på koppar (samt guld och silver). Tre Lundin-bolag är verksamma bredvid varandra, nämligen Lundin Mining, Filo Corp och NGEX Minerals.

Nu rapporterar flera nyhetsbyråer, med hänvisning till källor, att Lundin Mining har kontaktat BHP Group om att tillsammans köpa ut Filo Corp. Det är något som skulle lösa finansieringsfrågan för Filo Corp och deras projekt.

Lundin-familjen äger 15 % av Lundin Mining och 32 % av Filo Corp. BHP äger 6 % av Filo Corp.

Tanken med att köpa ut Filo Corp är att slå samman dess projekt Filo del Sol som ligger på gränsen Argentina-Chile med Lundin Mings närliggande Josemaria-projekt. Det skulle göra det lättare för Lundin-familjen att finansiera projektet och för BHP skulle det ge en expansion inom koppar som företaget behöver.

Representanter för Filo Corp och Lundin Mining har avböjt att kommentera uppgifterna, som satte Filo Corps aktie i rörelse uppåt.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa

Nyheter

Filo Corp utvecklar en högintressant kopparfyndighet

Publicerat

den

Filo del Sol

Filo Corp, vars aktier är noterade både i Sverige och Kanada, är ett bolag i Lundin-sfären med fokus på koppar (samt det guld och silver som finns i kopparfyndigheten). Bolaget arbetar med att utveckla Filo del Sol som ligger på gränsen mellan Argentina och Chile och är en del av Vicuña-område där flera Lundin-företag är aktiva.

Filo Corps VD Jamie Beck presenterade nyligen verksamheten i Stockholm.

Jamie Beck, VD för Filo Corp, presenterar verksamheten.
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära