sockerbitar-narbild.jpg

Allt för mycket socker

Alltför mycket socker i Indien har fått sockerraffinaderierna att efterfråga exportstöd. Sockerskörden i Indien, världens största producent efter Brasilien, väntas stiga…

etf-fond-gdx-guld.png

Smugglingen av guld ökar kraftigt

Den officiella indiska importen av guld ser låg ut, endast sju miljarder USD för det andra kvartalet 2014, att jämföra med 16,5 miljarder USD under samma period 2013.…

lokar-indien.png

Lökpriset en politisk maktfaktor

Lök, en råvara som den svenska konsumenten lägger en helt obetydlig andel av sin lön på. Men förflyttar vi oss till Indien så är det en råvara på liv och död, och vars…

guld-smycken-indien-import.png

Guldet tar nya vägar till Indien

För alla som försöker följa flödet av fysiskt guld i världen så är det nu dags att hålla ögonen på en ny potentiell utveckling. Den indiska staten har i år infört ett…