BSE lanserar mandelterminskontrakt

Börsen BSE i Indien lanserade under juni 2020 ett helt nytt terminskontrakt på råvarumarknaden. Det nya terminskontraktet avser mandelterminskontraktet som fått ett regulatoriskt godkännande från finansinspektionen SEBI. Detta är världens enda tillgängliga derivatkontrakt för handel med mandel.

Mandlar

Kontraktshandelsenheten är 1 000 kg och den maximala orderstorleken är 20 000 kg, leveransenheter är 1 000 kg som kan levereras till Navi Mumbai. Mandelkontrakten kommer att ta referensräntan från Navi Mumbai Agricultural Produce Market Committee (APMC).

För första gången kan mandel prissättas på en framåtblickande, marknadsdriven basis baserat på BSE-mandelterminerna, vilket ger intressenter större transparens och säkerhet. Lanseringen av detta unika och innovativa kontrakt markerar betydelsefulla framsteg inom den globala marknaden för jordbruksråvaror, säger börsens VD och koncernchef Ashish Kumar Chauhan.

Sameer Patil, CBO för BSE sa, ”med lanseringen av mandelkontrakt ser vi fram emot att få ett bredare deltagande och tillföra ny livfullhet till vår råvaruderivatplattform. Även om storleken på mandelmarknaden är liten jämfört med andra råvaror, har BSE fått många frågor från handlare, importörer och konsumenter.”

Med tanke på att det är det första mandelkontraktet i sitt slag någonstans i världen, sa Patil att börsen förutser globalt intresse. BSE sa att det är övertygat om att bred spridning av mandelpriser på dess plattform kommer att användas som referens för fysiska marknadstransaktioner.

Börsen utökar även banden med olika fysiska marknadsaktörer för förstärkning av lager och annan stödinfrastruktur, vilket är väsentligt för gradering, sortering och kvalitetscertifiering m.m.

Det intressanta är att närmare 60 procent av all mandel produceras i delstaten Kalifornien i USA, tätt följt av Spanien och Australien, som producerar 7,26 respektive 5,93 procent av världens mandlar. Indien återfinns inte bland de 30 största producentländerna av mandlar.

California Almond Growers Exchange, som är en kooperativt ägd försäljningscentral för dess 2000 medlemmar svarar för en stor del av handeln med mandlar, både i Kalifornien och i världen.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top