handelsbanken-analys-ravarubrevet.png

Trender inom skogssektorn

Vi bedömer att efterfrågeutsikterna för skogsindustrin är goda just nu och räknar med en positiv prisutveckling, vilket vi tror mer än väl kompenserar för högre kostnader…

handelsbanken-analys-ravarubrevet.png

Harvey rör om råvarumarknaden

Med stor förödelse kryper orkanen Harvey upp långs Texaskusten och effekterna på råvarumarknaden har varit stora. Normalt träffar orkansäsongen oljeplattformarna i golfen…

handelsbanken-analys-ravarubrevet.png

Trading Case – Long Guld

Handelsbankens syn: Guldpriset har stigit i takt med ökad politisk osäkerhet efter valet i USA förra året. Den amerikanska centralbanken Federal Reserves räntehöjningar har…

handelsbanken-analys-ravarubrevet.png

Oljepriset ned efter Opecbesked

Som väntat kom Opec överens med elva ickemedlemmar om att förlänga avtalet om en produktionsminskning med nio månader vid det halvårsvisa mötet i Wien förra veckan. Oljan…