Trading Case – Long Guld

Kvartalsrapport för råvaror från HandelsbankenHandelsbankens syn:

Guldpriset har stigit i takt med ökad politisk osäkerhet efter valet i USA förra året. Den amerikanska centralbanken Federal Reserves räntehöjningar har setts som händelser som ska pressa guldpriset, men vi anser att höjningarna numera är så välannonserade att de inte bidrar med någon överraskning

Marknaden fokuserar nu istället på risken för överraskningar i Europa. I en oväntad manöver har det italienska regeringspartiets ledare, Matteo Renzi, föreslagit att man ska tidigarelägga det italienska valet till i höst och dessutom ändra valsystemet till att bli proportionellt. Anledningen är förmodligen att hotet från den eurofientliga Femstjärnerörelsen gör att man vill underlätta för en koalitionsregering mellan det Demokratiska partiet och Forza Italia. Förutsättningarna för att hinna få allt på plats till hösten finns, men det är bråttom. Om detta lyckas kastas vi åter in i ett val där landets framtid inom euron står på spel. Ytterligare ett land som vill bort från Europasamarbetet kan skapa stor turbulens och då tror vi investerare åter söker sig till guld som en säker hamn.

Long Guld H

Kursutveckling för guld

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.
Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top