SHB Jordbrukskommentar – 2 juni 2017

Kvartalsrapport för råvaror från HandelsbankenVete

Terminspriserna på vete i både Paris och Chicago har handlats ned något under veckan. Detta trots fortsatt nedjustering av skicket på det amerikanska vetet – USDA angav i måndags att 50 procent av det amerikanska höstvetet var i skicket ”good/excellent”, klart sämre än förra årets 63 procent. För vårvetet är motsvarande siffra för året 62 procent mot förra årets 79 procent. Skörden av höstvetet i USA har redan startat med rapporter om varierande avkastning, rymdvikter sägs vara ok men proteinhalt låg. För vårvetet råder oro för torrt väder i de mer nordliga delstaterna.

För EU inga större problem att rapportera om, Coceral justerade dock ned sin prognos för kommande europeiska vetes-körd med 3 miljoner ton till 141,9 miljoner ton främst på grund av torkan i Spanien. Cocerals siffra för skörd år 2016 är 135,5 miljoner ton. EU-kommissionen har också justerat ned sin prognos av samma skäl, dock med klart mindre volym. I Argentina är det lite torrt, vilket inte stör pågående sådd, samma gäller i Australien där vissa delar av landet dock är lite väl torra för tillfället. Som beskrivs mer nedan under avsnittet om majs är Ukraina lite väl torrt och även södra delarna av Ryssland – vilket kan bli mer allvarligt om temperaturen stiger framöver innan nederbörd faller. Ryska vårvetesådden uppges ha nått 12,1 miljoner hektar, eller ca. 90 procent av total förväntad areal.

Så viss väderoro finns för vetet vilket för tillfället ger en klart begränsad nedsida för priserna i närtid, dock är det väldigt kort tid kvar nu innan skörden sätter igång på allvar på norra halvklotet och utan fortsatta väderproblem med mer tydliga skördeförluster är det, i kombination med stora lager från förra årets skörd, lätt att tro att det finns mer nedsida kvar.

Raps

Rapspriserna i Paris har fortsatt att falla i pris under veckan och handlas nu på lägsta nivå sedan början av augusti må-nad förra året. Bidragande orsaker till lägre priser är bl.a. lägre priser på råolja och soja samt en stärkt euro. Men inte minst ser utsikterna för kommande europeisk rapsskörd goda ut – Coceral justerade i veckan upp sin prognos för skörd 2017 med 500.000 ton till 21,5 miljoner ton. Sådden i Kanada närmar sig sitt slut, återstående ca. 10 procent sås under inte optimala väderförhållanden efter lite väl mycket nederbörd i en del områden. Vi tror att rapsen komma falla ytterli-gare i pris givet inga nya väderproblem i Europa inom kort.

Majs

Majspriserna i Chicago är i stort sett oförändrade under den gångna veckan med ganska få nyheter att rapportera om. USDA uppgav i måndags att 91 procent av den amerikanska majssådden är avklarad – två procentenheter under både femårssnittet och föregående år. Andelen av grödan som uppgavs vara i skicket ”good/excellent” var 65 procent, klart efter förra årets 72 procent och sämsta på 6 år. Tydlig oro finns för majsen i Ukraina (viktig och stor exportör med 20 miljoner ton) som följd av torrt väder, nederbörd maj månad 40-60 procent av normalt, i kombination med indikationer om stigande temperaturer kommande veckor. Helt klart finns det en del problem på norra halvklotet att bevaka den närmaste tiden – styrande för prisutvecklingen väntas bli väder i USA men också Ukraina är alltså av stor betydelse. Nyskördad stor volym majs redo för export från Sydamerika bör dock ha en dämpande effekt på en eventuell prisuppgång.

Sojabönor

Sojabönorna i Chicago har handlats ned ytterligare något i pris under veckan och är nu nere kring lägsta nivå sedan mars månad 2016. I USA uppgav USDA i måndags att 67 procent av sådden är avklarad, en procentenhet under femårssnittet och fyra procentenheter efter samma tid förra året. Vädret framöver ser ut att bli gynnsamt för den fortsatta sådden. Skörden i Sydamerika är nu nästan klar, återstående del spås kunna fortgå utan större problem i torrt väder. Neri Geller, vid det brasilianska jordbruksministeriet, ska under en konferens igår ha sagt att landets areal sojabönor för kommande säsong kommer öka 2-3 procent – en ökning i nivå med den för årets skörd. Efterfrågan från Kina sägs vara relativt låg för tillfället, med låga eller negativa marginaler för den köpande industrin – vilket skapar viss oro och är en bidragande orsak till fallande priser. I närmsta tid mest fokus på slutlig areal och väder i USA och vi tror nedsidan är begränsad nu.

SHB Jordbrukskommentar är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top