Råvaror blir proxybett inför partikongressen

Kvartalsrapport för råvaror från HandelsbankenEtt sänke i marknadens syn på Kina har varit de stora skulderna i relation till BNP. Regeringen har dock allt mer bevisat att de har situationen under kontroll vilket öppnar upp för ytterligare stimulanser till den kinesiska ekonomin. Den förutsättningen i kombination med partikongressen den 18 oktober har skapat en ny våg av tro på starkare utveckling i Kina, och som vanligt står råvaror mitt i skottgluggen.

För råvarupriser är fastighetsmarknadens utveckling den enskilt viktigaste faktorn på efterfrågesidan. Lagren av byggda men inte sålda hus har fallit och både uppstart av nya fastighetsprojekt och färdigställandet av befintliga projekt – en bättre indikator för sencykliska råvaror som aluminium och koppar – har fortsatt utvecklas på ett bra sätt.

Efterfrågebilden stabiliseras ytterligare med ny infrastruktur för elbilsrevolutionen som tar helt andra proportioner i Kina än i väst.
På utbudssidan har reformer slutligen gjort stor skillnad. Den senaste uppgången på råvaror speglar väldigt väl vilka råvaror som Kina har minskat produktionen av. Småskaliga gruvor med järnmalm och kol har varit första prioritet för ledarna att bli av med för att förbättra luftkvalitén och priserna har stigit med omkring 50 procent.

Industriråvaror

ANALYS
MARTIN JANSSON
RÅVARUSTRATEG, HANDELSBANKEN

Handelsbankens råvarukommentar är producerad av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

Ansvarsbegränsning

Handelsbanken Capital Markets, som är en division inom Svenska Handelsbanken AB (publ) (i fortsättningen kallad ”SHB”), är ansvarig för sammanställningen av analysrapporter. I Sverige står SHB under tillsyn av Finansinspektionen, i Norge av norska Finansinspektionen, i Finland av finska Finansinspektionen och i Danmark av danska Finansinspektionen. Alla analysrapporter bygger på information från handels- och statistiktjänster och annan information som SHB bedömt vara tillförlitlig. SHB har emellertid inte själv verifierat informationen och kan inte garantera att informationen är sann, korrekt eller fullständig. I den mån lagen tillåter tar varken SHB, styrelseledamöter, tjänstemän eller medarbetare, eller någon annan person, ansvar för någon som helst förlust, oavsett om den uppstår till följd av användning av en analysrapport eller dess innehåll eller på annat sätt uppstår i anslutning till något i denna.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top