Connect with us

Analys

SIP Nordic – Råvaruguiden – juli 2012

Published

on

SIP Nordic - RåvaruguidenLikt bolagen på Stockholmsbörsen är det nu dags att summera det första halvåret för råvarorna. Det har varit ett spännande halvår med många och stora svängningar. Många råvaror startade året starkt för att under andra kvartalet falla tillbaka ordentligt.

Råvarupriserna har föga förvånande påverkats av det rådande börsklimatet med greklandsoro och en svajig eurokurs.

Brent-oljan lyckades inte hålla sig kvar på de höga noteringarna kring 120$ och har nu fallit tillbaka och handlas under 100$.

Jordbruksråvarorna vete oh majs har fått ett ordentligt uppsving efter en trevande start på året. Lika bra går det inte för apelsinjuice som efter en uppgång på närmare 200 % sedan 2009 har tappat nästan 25 % på ett halvår.

I den första utgåvan av Råvaruguiden skrev jag att jag trodde på guld och platina. De är fortfarande på plus men det ska bli mycket intressant att följa guldets utveckling de kommande fem, sex månaderna.

Guldpriset ligger något högre än vid årets början men med en starkare dollarkurs kontra euron finns risken att guldpriset för första gången på tio år får en negativ årsutveckling.

Prisutveckling för råvaror år 2012

Råvaror – Energi

Brent olja

Prisutveckling på brent-olja sedan november 2010

 • Trotts återhämtningen i månadsskiftet juni/juli är brent-oljan ned nästan 12 % för året.
 • Brent har sedan slutet av juni stigit med nästan 12 %.
 • Strejk i Norge driver den nuvarande kursriktningen.
 • Under juli har OPEC ett mycket viktigt möte i Wien huruvida de ska skära i produktionskvoterna. Senast de gjorde detta var 2008 då brent-oljan tappade närmare 75 %.

Analytikers prognoser för pris på brent-olja

Naturgas

Diagram över prisutveckling på naturgas i USA

 • Naturgas har återhämtat sig ordentlig och är nu ”endast” ned dryga 6 % för året.
 • Sedan i mitten av april har priset på naturgas stigit med nästan 50 %.
 • En stor anledning till uppgången är att många spekulanter, däribland hedgefonder ligger i korta positioner. Detta kan fortsatt driva priset uppåt.
 • Lagren av naturgas väntas öka under 2012 med 26 %.

Analytikers prognoser över pris på naturgas i USA

Råvaror – Metaller

Guld

Diagram över utveckling på guldpriset tom juli 2012

 • Under juni är guld upp närmare 2 %
 • För året är guld upp 1,5 %.
 • Guldpriset har de senaste tio åren haft en positiv årsutveckling. Risken finns att det kan bli ett negativt resultat 2012.
 • Guldpriset har i år varit starkt korrelerad med hur den europeiska och amerikanska centralbanken har agerat.
 • Den amerikanska centralbanken har i slutet av juli ett mycket viktigt möte. Ett eventuellt QE3 kan få guldet att röra på sig ordentligt.

Analytikers prognoser för guldpriset tom Q2 2013

Silver

Diagram över prisutveckling på silver sedan 1,5 år

 • Silver är för året ned dryga 1 %.
 • Sedan slutet av februari har silver tappat mer än 25 %.
 • Silverproduktionen väntas öka 4 % under 2012.
 • Överskottet av silver väntas i slutet av 2012 bli smått otroliga 5060 ton.
 • Den europiska kreditkrisen i kombination med rädsla för minskad kinesisk tillväxt bidrar till de negativa sentimenten i silver.
 • Likt guldet blir den amerikanska centralbankens möte i juli mycket viktigt för silvers framtida kursrörelse.

Analytikers prognoser för silverpriset till och med andra kvartalet 2013

Platina

Diagram över prisutveckling på platina under 2,5 år

 • Platina är för året upp nästan 5 %.
 • Sedan toppen i februari har dock platina tappat nästan 17 %.
 • Platina fortsätter at handlas till en billigare kurs än guld.
 • Efter strejken vid Rustenburggruvan i Sydafrika ökar nu lagren av platina samtidigt som efterfrågan minskar.
 • Producenter av platina kämpar därför med krympande marginaler,

Analytikers prognoser för pris på platina till och med Q2 2013

Koppar

Diagram över utvecklingen för kopparpriset fram till juli 2012

 • För året är kopparpriset ned 2 %.
 • Trots att kopparinventarierna ligger på rekordlåga nivåer fortsätter koppar i sin långsiktigt negativa trend.
 • Den största risken ligger i att Kina, med 40 % av världskonsumtionen, står inför en minskande tillväxt.

Analytikers prognoser för kopparpriset år 2012 och 2013

Zink

Diagram över prisutveckling på zink år 2010 - 2012

 • Zink är nu tillbaka på ruta ett för året. +-0 %.
 • Likt andra metaller har zinkpriset fallit kraftigt sedan månadsskiftet januari/februari.
 • Tillgången på zink är stort och priset påverkas negativt av rapporter om stigande lager. Detta kan trycka ned priset ytterligare.
 • Kina är återigen en viktig bricka i spelet. En minskad tillväxt i Kina kommer troligtvis ha en betydande effekt på zinkpriset. Kina står för 43 % av världens konsumtion.

Analytikers prognoser för pris på zink för år 2012 och 2013

Nickel

Diagram över prisutveckling på nickel år 2010 till 2012

 • Nickel presterade sämst av alla basmetaller under 2011.
 • Nickel fortsätter sin kräftgång under 2012 är för året ned nästan 13 %.
 • Sedan toppen i februari har nickel tappat mer än 27 %.
 • Nickelmarknaden är mättad med ökande lager.
 • Många stora projekt inom nickelproduktion är redan finansierade och irreversibla vilket kommer att öka tillgången av nickel ytterligare.

Analytikers prognoser på nickelpris år 2012 och 2013

Råvaror – Jordbruk

Socker

Diagram över utveckling för sockerpriset år 2010 till 2012

 • Jordbruksråvarorna har haft en stark sommarutveckling. Så också socker.
 • Sedan början av juni är socker upp närmare 20 %.
 • För året är dock sockerpriset ned dryga 3 %.
 • Många spekulanter ligger fel i sina positioner. Många hedgefonder ligger i stora korta positioner vilket pressar priset på socker uppåt.

Analytikers prognos på sockerpriset år 2012 och 2013

Bomull

Diagram över prisutveckling på bomull år 2010 till 2012

 • Bomull är för året ned ca 24 % där merparten av nedgången kom i maj. I maj föll bomullspriset med närmare 20 %.
 • Rekordexport av bomull från Indien pressar priset.
 • Trots att bomullspriset fallit kraftigt under 2012 är det fortfarande nästan dubbelt så högt som priset för några år sedan. Fallhöjden är således stor.

Analytikers prognoser för pris på bomull år 2012 och 2013

Majs

Graf över majsprisets utveckling år 2010 till 2012

 • Priset på majs har ökat kraftigt sedan i börjanav juni. +38 %.
 • För året är majs upp 18 %.
 • Tidigare spekulationer visade att skörden av majs i USA skulle vara mycket god. Extrem torka gör dock att kommande skörd ser ut att vara mycket dålig vilket driver priset på majs till de högsta nivåerna sedan juni 2011.
 • Knappt 50 % av skörden spås vara av god kvalitet.

Analytikers prognoser för priset på majs år 2012 och 2013

Vete

Graf över prisutveckling på vete år 2010 till 2012

 • Likt majs rusade vete under juni månad. Upp nästan 33 % sedan mitten av juni.
 • För året är priset på vete upp 25 %.
 • Torkan i USA gör att den kommande skörden inte blir så stor som förutspått.
 • Gemensamt för både majs och vete är att de kraftiga uppgångarna skett mycket snabbt vilket kan resultera i en liten rekyl nedåt innan priset fortsätter uppåt igen.

Analytikers prognoser på vetepriset år 2012 och 2013

Apelsinjuice

Graf som visar prisutveckling på apelsinjuice år 2009 till 2012

 • Sedan i maj har priset på apelsinjuice återhämtat sig en del. + 30 % sedan i mitten av maj.
 • Trots detta är apelsinjuice ned nästan 25 % för året.
 • Priset på apelsinjuice är fortfarande dubbelt så högt som botten 2009. Fallhöjden är således hög.

[box]Denna uppdatering är producerat av SIP Nordic och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Ansvarsbegränsning

Detta produktblad utgör endast marknadsföring och har sammanställts av SIP Nordic Fondkommission AB.

Innehållet ger inte fullständig information avseende det finansiella instrumentet. Investerare uppmanas att del av prospekt och slutliga villkor, vilka finns tillgängliga på: www.rbsbank.se/markets, innan ett investeringsbeslut tas.

Förekommande exempel är simulerade och baseras på SIP Nordics egna beräkningar och antaganden, en person som använder andra data eller antaganden kan nå andra resultat. Administrativa avgifter och transaktionsavgifter påverkar den faktiska avkastningen.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *