Connect with us

Analys

SIP Nordic – Råvaruguiden – April 2012

Published

on

SIP Nordic - Analyser av råvarorRåvaror + aktier blir inte råvaruaktier

Det senaste decenniets uppgång i råvaror har fått investerare att söka sig mot tillgångsslaget. Många vill på något sätt inkludera råvaror i sin portfölj.

Jag är av den tron att en väl sammansatt portfölj bör innehålla en portion råvaror. Hur mycket är upp till var och en att anpassa efter sin riskprofil. Jag anser också att en råvaruexponering bör vara mot råvaror och inget annat. Här skriker nog många till men låt mig förklara.

Det finns många sätt att teoretiskt sett få exponering mot råvaror. Råvaruproducerande länder, såsom Brasilien och Ryssland, kan vara ett sätt att ta del av råvaruprisernas rörelse men det förutsätter ett politiskt, ekonomiskt system som låter intäkterna från råvaror att komma ut i ekonomin. Om detta är verklighet för de två nämnda länderna låter jag vara osagt. Det vanligaste sättet, men också det felaktiga sättet, är investeringar i råvaruaktier. Vad man måste komma ihåg är att investeringar i t.ex. Boliden eller Lundin Mining medför bolagsrisk. Kostnaden för utvinning av många råvaror är i dagsläget mycket högt och pressar vinsterna och lägg också därtill att många råvarubolag verkar i länder med instabila legala system så förstår ni nog var jag vill komma. Råvaruaktier ger, enligt mig, inte en ren exponering mot en viss råvara.

För ett par år sedan stod BP för den största oljekatastrofen i petroleumindustrins historia. Under tre månader flödade olja ut i Mexikanska golfen efter att oljeplattformen Deepwater horizon exploderat. Aktien tappade närmare 60% på väldigt kort tid. Samtidigt som WTI-oljan ”bara” tappade 10%.

Det är en underdrift att säga att den person som investerade i BP för att skapa sig en oljeexponering hade en otrolig otur.

Diagram över aktien i BP jämfört med WTI-olja

På samma sätt som att oljeinvesteraren hade otur med BP så kan man föra samma resonemang med Lundin Petroleum under hösten 2011. LUPE:s stora fynd av råolja i höstas var för bolaget en supergrej men för brent-oljans pris betydde det ingenting. Oljefyndet skulle räcka till ca 20 dagars global konsumtion.

Det får därmed anses att den person som köpte LUPE för att skapa sig en oljeexponering hade ren och skär bondröta.

Diagram över LUPEs aktiekurs jämfört med Brent-olja

Det är viktigt att poängtera att jag inte lägger någon vikt huruvida BP och LUPE är bra bolag som kan genererar avkastning för investeraren. Kontentan är istället att råvaror + aktier inte resulterar i råvaruaktier.

Är ni intresserade av råvaror. Investera då i råvaran och inte aktier.

Råvaror – Energi

Brent olja

 • Olja har efter en trevande start i januari både återhämtat sig och nått upp till nya höga nivåer under mars.
 • Olja är upp ca.16% upp för året.
 • Sedan i början av mars konsoliderar oljan i en kanal mellan 122 och 127 dollar.
 • Trots rapporter om ökad tillgång och högre produktion, kyls inte oljepriset ned. Oron i Iran och OPEC länderna bidrar till att oljan behåller sin höga kurs.
 • Libyens oljeproduktion börjar smått trappas upp. OPEC ländernas förutspådda produktion för 2012 har däremot sänkts.

Kursutveckling för brent-olja år 2010 till 2012Prognoser för brent-olja år 2012 och 2013

Naturgas

 • Naturgas närmar sig nu historiskt låga nivåer. Så pass låga att naturgas nu är nere på tio årslägsta.
 • De varma temperaturerna i USA vi tidigare skrivit om fortsätter vilket pressar priset på naturgas.
 • Naturgas har under året tappat nästan 30%.
 • Det låga priset kan tvinga producenter att trappa ned på produktionen vilket kan hjälpa priset på naturgas positivt.

Kursutveckling på naturgas år 2011-2012Prognos för naturgaspriset - 2012 till Q1 2013

Råvaror – Metaller

Guld

 • Summan av världens centralbanker guldpositioner har för första gången på två decennier gått från kort till lång position (spekulerar i uppgång). Detta talar för att guldpriset kan stabilisera sig kring nuvarande nivåer.
 • Analytiker tror att centralbankernas guldköp kommer att fortsätta under hela 2012. Totalt räknar analytikerna att centralbanker kommer köpa motsvarande 300 ton guld till under 2012.
 • Guld fortsätter att svänga kraftigt men har ökat med ca. 6% för året.

Utveckling för guldkursen - 50 och 200 D MAPrognos för guldkursen år 2012 och 2013

Silver

 • Silver har tappat nästan 15% sedan början av Mars men handlas fortfarande på höga nivåer.
 • För året är silver upp ca. 19% men har ännu $18 kvar till de höga noteringarna i april förra året.
 • Silver befinner sig trots uppgången i en långsiktigt fallande kil.
 • Tillgången på fysiskt silver spås minska med 1,5% under 2012 samtidigt som efterfrågan spås öka med 3%

Silverkurs - Utveckling under 2010 till 2012Prognos för silverkurs år 2012 och 2013

Platina

 • Platina har med sin uppgång på ca. 19% för året återhämtat sig rejält och handlas nu på ungefär samma nivåer som guldet.
 • Normalt brukar Platinapriset ligga några hundra dollar över guldpriset.
 • Strejken i Impala Rustenburg gruvorna i Syd- Afrika, världens största platina gruva, tog slut i mars med det kommer ta tid innan produktionen återgår till det normala.
 • Bilindustrin står för den största industriella efterfrågan på platina. Med en stabilare utsikt för bilindustrin följer även högre platinapris.

Platinaprisets utveckling år 2010 till 2012Prognos på platinapriset år 2012 till 2013

Koppar

 • Koppar har börjat året starkt efter ett ur svagt 2011. Koppar har gått upp ca. 12% i år. (Att jämföra med -21% under 2011)
 • Under mars månad har dock kopparpriset stagnerat och konsoliderar nu mellan 8200 och 8750.
 • Koppar inventarierna ligger nu på mycket låga nivåer.
 • Dagens inventarier räcker enbart i drygt tre veckor. Detta anses oroande då kopparmarknaden behöver en buffert mot produktionsstopp såsom strejken i Freeports gruva i Grasberg i slutet av 2011.

Kopparprisets utveckling år 2010 till 2012Prognos på kopparpriset år 2012 och 2013

Zink

 • Likt koppar har zinkpriset kraftigt stigit under den första månaden av 2012. Zink är upp ca. 7% för året.
 • Zinkprisets har dock under mars månad fallit 5% till följd av en mer sund balas i tillgång och efterfrågan.
 • Den årliga konsumtionen av zink förväntas växa med 3.6% samtidigt som tillgången bara förväntas växa med 3%. Det uppskattas dock att nuvarande zinktillgång skulle räcka 7,5 veckor, 0,5 veckor längre än 2011.

Prisutveckling på zink år 2010 till 2012Prognos på zinkpris år 2012 och 2013

Nickel

 • Nickel presterade sämst av alla basmetaller under 2011.
 • Nickel fortsätter sin kräftgång under 2012. Efter en uppgång i januari tappade nickel närmare 18% under februari och mars och är nu den enda basmetallen som inte utvecklats positivt under 2012.
 • Produktionen väntas överstiga konsumtionen under 2012.
 • Mängden utvunnet nickel förväntas stiga med närmare 10% under 2012.
 • Trots att tillgången ökar behöver inte nickelpriset falla. Riskaptiten ökar även bland investerare vilket kan driva råvarupriserna mot högre höjder.

Kursutveckling - Nickelpriset år 2010 till 2012Prognos på nickelpriset år 2012 och 2013

Råvaror – Jordbruk

Socker

 • Socker är upp nästan 5% under 2012. Till en följd av dåliga och torra väderförhållandena i världens största sockerproducerande land, Brasilien.
 • Det stigande oljepriset har under 2012 driitr sockerpriset uppåt. Då oljepriset ökar ökar även produktionen av etanol, vilket framställs av bland annat sockerrör.
 • Sockerpriset hålls dels också kvar på dessa nivåer till följd av en stor order av socker senare i vår. Iran planerar att köpa en stor mängd socker av Indien.

Prisutveckling på socker från 2010 till 2012

Prognos på sockerpriset år 2012 och 2013

Bomull

 • Bomull är för året upp knappa 2%.
 • Under 2012 har säljarna kopplat greppet om bomull.
 • Det mest troliga att säljarna är i övervikt är att marknadens prognos visar på ett överflöd av bomull och vi ser nu rekordlager av råvaran.
 • Viktig nivå för uppgång är $100/lb.
 • Extrem torka i USA och ökad efterfrågan av bomullsimport från Kina kompenseras mer än väl av stora skördar i Indien och Brasilien.

Prisutveckling på bomull år 2010, 2011 och 2012Prognos för bomullspriset år 2012 och 2013

Majs

 • Prognoser av USDA:s kommande lagerstatistik visar att lagret av majs kommer att sjunka kraftigt.
 • USDA justerade, i början av året, ned sin prognos för den Argentinska skörden. Från tidigare 29 miljoner ton till 26 miljoner ton. Nu ser det ut som att dåliga väderförhållanden fortsatt kan sätta käppar i hjulet för den argentinska skörden.
 • Majs har för året gått ned nästan 5% och pendlar fortfarande mellan 580 och 680 cent.

Prisutveckling på majs år 2010 till 2012Prognos på majspriset år 2012 och 2013

Vete

 • Likt majs väntar marknaden på USDA:s kommande lagerstatistik.
 • Vete har för året gått ned runt 3% till följd av prognoser av bra lagerstatistik men också prognoser av att årets skörd väntas vara av bättre kvalitet än förra året.
 • Nettopositionen, dvs summan av köpare och säljare, är fortsatt negativ. Säljarna har alltså fortfarande grepp om vetet.

Prisutveckling på vete år 2010 till 2012Prognos på vetepriset år 2012 och 2013

Apelsinjuice

 • Apelsinjuice har under mars månad tappat mer än 11%
 • Det finns fortfarande fallhöjd i kursen då apelsinjuice har stigit med nästan 180% sedan 2009.
 • Skörden spås dock bli väldigt god i Florida samtidigt som rapporter visar att efterfrågan på apelsinjuice minskar vilken kyler av priset.
 • Skörden för året spås bli mycket högre än förra året.

Prisutveckling på apelsinjuice (fcoj)

[box]Denna uppdatering är producerat av SIP Nordic och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Ansvarsbegränsning

Detta produktblad utgör endast marknadsföring och har sammanställts av SIP Nordic Fondkommission AB.

Innehållet ger inte fullständig information avseende det finansiella instrumentet. Investerare uppmanas att del av prospekt och slutliga villkor, vilka finns tillgängliga på: www.rbsbank.se/markets, innan ett investeringsbeslut tas.

Förekommande exempel är simulerade och baseras på SIP Nordics egna beräkningar och antaganden, en person som använder andra data eller antaganden kan nå andra resultat. Administrativa avgifter och transaktionsavgifter påverkar den faktiska avkastningen.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Metals price forecast: Lower Before Higher

Published

on

SEB - analysbrev på råvaror

Lower before higher

SEB - Prognoser på råvaror - Commodity

The world is slowing down along with fiscal and monetary tightening. The rapid rise in interest rates this year will work with a lag so the slowdown in the real economy is likely to continue. We expect metals prices to ease along with that. The continued deterioration in the Chinese property market is likely structural with growth shifting towards higher value sectors including green energy and EVs. Chinese credit expansion has started. Stronger demand for metals like copper, nickel and aluminium is likely to emerge in H2-23. Strong prices for metals over the coming decade due to sub-par capex spending over the past decade is likely.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Weakening macro and weakening demand. The world is now in the grip of a tightening craze amid inflation panic which was the result of the stimulus boom ignited by Covid-19 panic. The US expanded its M2 monetary base by 30% of GDP during the stimulus boom. Donald Trump earlier clamped down on immigration from Mexico/Latin America. Rampant consumer spending on capital goods together with an ultra-tight labor market then led to intense inflation pressure in the US. But also, in many other countries which also stimulated too much. The US is ahead of the curve with respect to interest rate hikes. The USD has rallied, forcing many central banks around the world to lift rates to defend their currencies as well as fighting their own inflationary pressures. The Japanese central bank has refrained from doing so and has instead intervened in the yen currency market for the first time since 1998. The year 2022 will likely be the worst selloff in global government bonds since 1949 as interest rates rise rapidly from very low levels. This is taking place following a decade where the world has been gorging on ultra-cheap debt. There is clearly a risk that something will break apart somewhere in the financial system as the world gallops through this extreme roller coaster ride of stimulus and tightening. On top of this we have and energy crisis in Europe where natural gas prices for year 2023 currently is priced at 700% of normal levels. War in Ukraine, risk for the use of nuclear weapons, an enduring cool-down of the Chinese property market and continued lock-downs in China due to Covid-19 is adding plenty of uncertain elements.

Downside price risks for metals over the coming 6-9 months. The significant rise in rates around the world will work with a lag. There can be up to a 12-month lag from rates starts to rise to when they take real effect. Continued economic cool-down in the economy is thus likely. Chinese politicians seem unlikely to run yet another round of property market-based stimulus. As such there are clearly downside risks to global economic growth and industrial metals prices over the coming 6 months.

China may be a “White Swan Event” in H2-23 onward. LME’s China seminar in London on Monday 24 October this year was very interesting. The brightest spot in our view was Jinny Yang, the Chief China economist at ICBC Standard Bank. She stated that China may turn out to be a “white swan event” in H2-2023. Further that the Chinese economy now is on a decade long type of transition period. Away from property focused growth. With a shift instead to technology and innovation, telecoms and energy transition, consumer demand side economy and higher value and more advanced sectors. The property market will be a fading sector with respect to growth. Chinese politicians are fully committed to the energy transition. No slowdown in there. Credit expansion has already started. The real effect of that will emerge in H2-23. The new growth focus will be different from before. But it will still imply lots of metals like aluminium, copper, nickel, zinc, cobalt, manganese, and other special metals. There will be less copper for pipes and wiring for housing but there will be more copper for EVs, Solar power, Wind power and power networks etc.

Copper: Struggling supply from Chile, rising supply from Africa while Russian exports keeps flowing to market. The Chinese housing market normally accounts for 20% of global copper demand. So, slowing Chinese housing market is bad for copper. Russian exports keep flowing to SE Asia where it is re-exported. Good supply growth is expected from Africa in 2023. Supply from Chile is struggling with falling ore grades, political headwinds, and mining strikes. Demand is projected to boom over the coming decades while investments in new mines have been sub-par over the past decade. So strong prices in the medium to longer term. But in the short-term the negative demand forces will likely have the upper hand.

Nickel: Tight high-quality nickel market but surplus for low-quality nickel. There is currently a plentiful supply of low-grade nickel with weak stainless-steel demand and strong demand for high quality nickel for EV batteries. The result is a current USD 5-6000/ton price premium for high-quality vs. low-quality nickel. High-quality LME grade nickel now only accounts for 25% of the global nickel market. Over the coming decade there will be strong demand growth for high-quality nickel for EV batteries, but high-quality NiSO4 will take center stage. The price of high-quality nickel over the coming decade will depend on how quickly the world can ramp up low-grade to high-grade conversion capacity.

Aluminium: Russian production and exports keeps flowing at normal pace to the market through different routes. Supply from the western world set to expand by 1.3 m ton pa in 2023, the biggest expansion in a decade. Demand is projected to grow strongly over the decade to come with energy transition and EVs being strong sources of demand. Western premiums likely to stay elevated versus Asian premiums to attract metal. Increasing focus on low carbon aluminium. But weakness before strength.

SEB commodities price forecast:

SEB commodities price forecast

Chinese credit cycle vs industrial metals. Chinese credit expansion has already started.

Chinese credit cycle vs industrial metals
Source: SEB calculations, data from Blberg

This report has been compiled by SEB´s Commodity Research, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (”SEB”), to provide background information only.

Continue Reading

Analys

Europe’s energy policy unravels a potential advantage for US energy over Europe

Published

on

WisdomTree
WidsomTree

The clock is ticking for Europe to shield its economy amidst the current energy crisis. The cost of electricity across the European bloc is nearly 10 times the 10-year average in response to Russia cutting back natural gas supplies in retaliation to sanctions. There has been a substantial increase in the share of supply of Liquidifies Natural Gas (LNG) and alternative suppliers as a direct replacement of waning Russian gas supply.

Figure 1: Natural gas flows in the European market, first half 2022 versus first half 2021

Karta hur importen av naturgas till Europa har förändrats
Source: Bruegel, WisdomTree as of 6 September 2022. Please note: Arrows width indicates size of 2022 flow.

European leaders are racing to come up with a plan on energy intervention in the power markets. One of the measures being touted is imposing an energy windfall tax on oil and gas profits to help households and businesses survive this upcoming winter season. The plan is to re-channel these unexpected profits from the energy sector to help domestic consumers and companies pay these high bills. The windfall tax on the oil and gas companies should be treated as a “solidarity contribution,” according to European Commission (EC) President, Ursula von der Leyen.

Imposing a windfall tax on those profiting from the war

A windfall tax would impose a levy on the revenues generated by non-gas producing companies when market prices exceed €200 per megawatt hour (Mwh) and redistribute excess revenues to vulnerable companies and households. There has been greater consensus among other European Union (EU) countries on the windfall tax compared to other parts of the European Commission’s 5-point plan. This includes – setting a price cap on Russian gas, a mandatory reduction in peak electricity demand, funding for ailing utility companies, a windfall tax on fossil fuel companies and changes to collateral requirements for electricity companies. The EC’s plan will need to meet the approval of the bloc before being enforced. The most controversial issue remains the Russian price cap – aimed at penalising Russia for weaponising energy.

Coordinated energy policy needed despite different energy mix across EU bloc

There are major differences between member states based on those that rely on coal, nuclear or renewable power owing to which imposing a one energy policy will be challenging. Austria, Hungary, and Slovakia, known to import large amounts of Russian gas are against the price cap on Russian gas. On the other hand, a number of  EU countries including France, Italy, and Poland, support a cap, but argue it should apply to all imported forms of the fuel, including LNG. Germany is undecided but fears the disagreements on the price caps risk spoiling EU unity. Spain, a big generator of wind and solar power was quick to draw criticism of the proposed €200/Mwh as it does not correspond to the real costs and fails to support electrification and the deployment of renewables.

In the US, various Senators including Senate Finance Chair Ron Wyden, have proposed legislation that would double the tax rate of large oil and gas companies excess profits. However, given the current political climate it seems increasingly unlikely that these proposals would gain any traction in Congress.

Europe’s energy policy likely to put a strain on capex in the near term

Since the oil price plunge from 2014 to 2016 alongside climate change awareness and Environmental Social and Governance (ESG) mandates, the energy sector saw a sharp decline in capital expenditure (capex). Since then, capex in the global energy sector has failed to attain the levels last seen at the peak in 2014. While capex trends in Europe’s energy sector had begun to outpace that of the US, driven mainly by a rise in the share of spending on clean energy, we believe the impending energy crisis and energy policy including the national windfall levies in Europe are likely to disincentivise capex in Europe compared to the US over the medium term. High prices are encouraging several countries to step up fossil fuel investment, as they seek to secure and diversify their sources of supply.

Source: Bloomberg, WisdomTree as of 31 August 2022.

The divergent energy policies and prevalent supply situations in the US and Europe opens up a potential opportunity in the energy sector. The energy sector has been the unique bright spot in global equity markets in 2022 posting the strongest earnings results in H1 2022. Despite its strong price performance, the US energy sector trades at a price to earnings (P/E) ratio of 8x and has a dividend yield of 3%. In September 2008, the energy sector had a 12.5% weight in the S&P 500 and was the fourth largest sector by market capitalisation in the world’s largest economy and equity market. Fast forward to today, the energy sector accounts for only 4% of the S&P 500 Index. While the future trajectory is greener, the world has come to terms with the fact that we will require oil and gas in the interim in order to fulfil our energy requirements. Investment is increasing in all parts of the energy sector, but the main boost in recent years has come from the power sector – mainly in renewables and grids – and from increased spending on end-use efficiency. As Europe plans to reduce its reliance on Russian energy supply, it will become more reliant on US LNG imports. This should fuel further investment in the US energy sector in the interim.

Aneeka Gupta, Director, Macroeconomic Research, WisdomTree

Continue Reading

Analys

Agricultural commodities could offer a hedge against inflation

Published

on

WisdomTree
WidsomTree

Agricultural commodity prices have been buoyed higher by rising grain and oilseed prices. At a time, when global equities have sold off by nearly 13.88% amidst soaring inflation and tightening liquidity conditions, agricultural commodities are up 26.8%. There are a plethora of supply side issues emanating from the war that are likely to continue to drive prices higher – the rise of protectionism, higher fertiliser costs, changing biofuel mandates and adverse weather conditions to name a few. The Russia-Ukraine war has had ripple effects from disrupting supply chains to raising fertiliser costs.

Rising protectionism buoys agricultural commodities higher

The war-related disruptions have also given rise to protectionism. To cite a few examples in 2022– India, the world’s third largest wheat producer, announced it would restrict wheat exports to manage domestic supplies of the grain, which led to a sharp rise in wheat prices. Indonesia also announced an export ban on palm oil on April 28, but the ban was lifted on May 19 after hundreds of farmers rallied to protest the move. In a tight oil-seeds markets, the initial announcement led soybean oil, an alternative to palm oil, sharply higher.

Source: WisdomTree as of 7 June 2022

Higher biofuel blending mandates to bolster demand for corn and soybean oil

Changes in the biofuel blending mandates are also poised to increase demand for agricultural commodities. The US is home to the world’s largest biofuel market. The Biden administration is ordering refiners to boost the use of biofuels such as corn-based ethanol. The US Environmental Protection Agency (EPA) is requiring refiners to mix 20.63 billion gallons of renewable fuels into gasoline and diesel this year, marking a 9.5% increase over last year’s target. This will put pressure on refiners to blend more biofuel into their gasoline production this year, resulting in a net positive impact on the biofuels industry. Grains such as corn stand to benefit owing to their high starch content and relatively easy conversion to ethanol. Amidst waning stockpiles of diesel, Brazil is also considering increasing the biodiesel blend to 15% from 10% (i.e. the amount of soybean oil blended into trucking fuel). This has the potential to bolster demand for soybeans at a time when soybeans are already in short supply due to droughts in South America and US plantings trail last year’s pace.

Rising fertiliser costs are weakening demand, in turn lowering yields

The Russia-Ukraine conflict has caused disruptions in fertiliser production and material price increases, which has put farmer margins and agricultural yields at risk elsewhere, driving the prices of most agricultural commodities higher. Russia and Ukraine account for a significant share of the global fertiliser trade. Russia produces 9% of global nitrogen fertiliser, 10% of global phosphate fertiliser, and 20% of global potash fertiliser. It exports more than two thirds of its production of each product. Belarus produces an additional 17% of global potash and exports most of it.

Owing to its high soil quality, Argentina tends to use less fertilisers, but Brazil (the world’s largest importer of fertilisers) of which 85% of its needs are imported, is likely to feel the impact more. Russia alone accounts for 25% of Brazil’s total fertiliser imports. Farmers can also plant more soybeans, which require less fertilisers than corn. The US and global corn balance are set to continue to tighten, which suggests that the current high price environment is set to linger. The high prices and low availability of fertilisers is making farmers reduce usage and is also resulting in lower fertiliser prices similar to the trend witnessed back in 2008.

Ammonia prices
Source: Bloomberg, WisdomTree as of 27 May 2022.

Speculative positioning garnering momentum among agricultural commodities 

According to data from the Commodity Futures Trading Commission (CFTC), net speculative positioning in agricultural commodities has risen considerably since the covid pandemic. Tighter supply coupled with stockpiling by national governments concerned about food security has led to a rise in agricultural commodity prices. Not only has net speculative positioning on agricultural commodities risen versus its own history but also in comparison to other commodity subsectors, as illustrated in the chart below:

Speculative positions
Source: WisdomTree, CFTC, Bloomberg as of 25 May 2022.

Adverse weather conditions impact agricultural commodities

El Niño and La Niña are the warm and cool phases of a recurring climate pattern across the tropical Pacific—the El Niño-Southern Oscillation, or “ENSO” for short. The pattern shifts back and forth irregularly every two to seven years, and each phase triggers predictable disruptions of temperature, precipitation. The current La Niña has been around since October 2021. It has been responsible for the South American droughts, milder weather in Southern parts of US and heavy rainfalls across the Pacific Northwest. There is a 51% chance La Niña could continue into the December to February period, with those odds down from last month’s forecast of 58% according to the US climate prediction centre. The waters across the equatorial Pacific Ocean are expected to stay cool or be close to normal between June and September, which means the influence on weather patterns won’t be enough to disrupt tropical storms and hurricanes in the Atlantic.  

Conclusion

Agricultural commodities have posted a strong performance in 2022. Yet there remain plenty of factors that could drive the performance of this commodity subsector even higher. Agricultural commodities are unique owing to their high dependence on weather conditions that make them volatile but also offer diversification benefits.

Aneeka Gupta, Director, Macroeconomic Research, WisdomTree

Continue Reading

Populära