Connect with us

Analys

SEB – Jordbruksprodukter, vecka 14 2012

Published

on

SEB Veckobrev Jordbruksprodukter - AnalysPriserna på jordbruksprodukter har rört sig en del den senaste veckan, men har stannat på nivåer som är nästan desamma som för en vecka sedan. Majsmarknaden ser riktigt svag ut rent tekniskt. Sojabönor som stigit kraftigt har kommit upp i en nivå där det är lönsamt att byta från majs till sojabönor i den kommande sådden. Rapsmarknaden har dragits med av sojan, men visar inga tecken på att ha nått toppen.

Samfällt dålig och illavarslande ekonomisk statistik kom igår från FED i USA (som signalerat att det inte blir mer stimulanser), från ECB (som signalerat om låg tillväxt i EU), från Spanien, som flaggar för förestående kris (värre ändå). Detta påverkar konsumtionsförväntningarna.

Väderleksprognosen (ENSO) har inte uppmärksammats alls, men den indikerar att det kan bli en ordentlig skördefest i sommar.

Odlingsväder

Australiens meteorologiska byrå annonserade förra veckan att ”La Niña reaches its end”. Nedan ser vi Southern Oscillation Index, som mäter ENSO och indikerar La Niña om SOI > +8 och El Niño om SOI < -8. Vi ser att SOI är noll nu.

Odlingsväder - ENSO

NOAA är inte lika tvärsäkra som Australiensarna, utan säger bara att man når neutrala förhållanden i april (som ju faktiskt just nu betyder ungefär samma sak). NOAA kör två prognosmodeller för ENSO. Nedan ser vi först CFS.v1, som vi ser förutspår neutrala förhållanden från april.

Väder - NOAA - ENSO

Nedan ser vi den andra modellen, CFS.v2, som också förutspår neutrala ENSO-förhållanden, men är kraftigare på El Niño-sidan för hösten.

CFS v.2 forecast nino 3.4 SST

För odlingsväder gäller La Niña = dåligt. El Niño = bra.

Fru Martell på Martell Crop Projections skriver att det finns en slående likhet med odlingsåren 2004 och 2009. Både 2004 och 2009 började med neutrala ENSO-förhållanden och utvecklade sig senare till El Niño-förhållanden under sommaren.

Utsikterna för vädret är alltså rejält ”bearish”. Nedan ser vi vad som hände med vetepriset i Chicago 2004 och 2009.

Vetepriset år 2002 - 2012 - Vädereffekter

Vete

Matifs novemberkontrakt förmådde inte nå upp till en ny toppnotering, men den stigande trenden är ännu intakt.

Veteprisets utveckling år 2011 - 2012

Nedan ser vi terminskurvorna för Chicagovete och Matif-vete. Notera att marknaden på Matif är kraftigt utökad i löptid, vilket gör det möjligt att tillämpa den effektiva ”trappstegsmetoden” för att prissäkra variation i priser över flera år.

Terminskurvorna för chicagovete och Matif-vete - 2012, 2013, 2014

USDA:s efterlängtade prospective planting rapport visar att arealen för vete (alla sorter) under 2012 förväntas uppgå till 55.9 miljoner acres (ca 23 miljoner hektar), en ökning med 3 procent från förra året. Arealen för höstvete på 41.7 miljoner acres (ca 17 miljoner hektar) är en ökning med 3 procent från förra året, men en minskning med 1 procent från tidigare prognos. Arealen för vårvete minskar däremot med 3 procent till 12 miljoner acres (ca 4,9 miljoner hektar).

Lagren av vete per den 1 mars 2012 uppgick till 1.20 miljarder bushels, en minskning med 16 procent från samma tidpunkt förra året.

Arealen för vete på 55.9 kom in under det förväntade nivåintervallet på 56.6-58.3, då lantbrukare i de norra regionerna, t.ex North Dakota och South Dakota, väljer att odla majs istället för vårvete. Estimatet var dessutom ca 2 miljoner lägre än prognosen på 58 som USDA kom ut med på Outlook Forum 2012 i slutet på februari.

Även lagernivån kom in under den genomsnittliga förväntade nivån på 1.255 bbu.

USDA 2012 planting intentions report

Rapporten fick vetepriserna att rusa och CBOT vete Maj12 stängde på 6.60 ¾ – upp 48 ¼ cent.
Matif kvarnvete Maj12 stängde på 212.75 – upp 5.50 EUR medan fodervete Maj12 på Liffe stängde på 174.75 GBP – upp 3.75 GBP.

Prognoser på prisutveckling för råvaror från jordbrukPå den internationella marknaden har Argentina bekräftat sin återkomst som prisledande på vete genom att vinna sin första order under 2012 från Egyptens GASC, och med ett pris under de som erbjöds från Svarta Havet, Europa och de flesta från USA, trots högre fraktkostnader. GASC bekräftar att de, vid sin tredje upphandling under mars månad, har köpt 60 000 ton argentinskt vete och 60 000 ton amerikanskt vete.

[ Vinnande bud; USA; 262.84$/t + frakt 26.50$/t från Toepfer I Argentina; 259.45$/t + frakt 30.31$/t från Cargill ]

Det argentinska vetet var betydligt billigare än det franska som håller ett högt ett pris förstärkt av rädsla för konsekvenserna av den köldknäpp som drabbade Europa i februari och dess påverkan på utbudet. Priset på det argentinska vetet var också lägre än det ryska/ukrainska som dominerade marknaden den sista halvan av 2011. Priset på det ryska vetet har påverkats av utarmningen på tillgång av vete i närheten av hamnar och för Ukrainas del är utsikterna för kommande skörd mindre bra efter höstens torka och vinterns kyla vilket gör lantbrukare mindre benägna att sälja och istället avvakta i en förhoppning om högre priser på den lokala marknaden.

I sin första prognos för 2012/13 sänker Coceral sitt estimat för Europas produktion av vete till 126,76 mt, en minskning med 2.7 mt jämfört med året innan och det är också ett estimat som ligger under Europeiska kommissionens prognos förra månaden på 133 mt och också under Strategie Grains estimat på 131.1 mt.

I Tyskland förväntas produktion uppgå till 22.37 mt, en minskning med 340 000 ton från föregående år.

Prognosen för Spanien har också justerats ned pga av den svåra torkan och landets veteproduktion estimeras till 4.2 mt, en nedgång med 29%. Frankrikes veteproduktion estimeras till 34.08 mt och landets totala spannmålsskörd, Europas största, förväntas uppgå till 64.7 mt, en ökning med 1.7 mt YoY, till stor del beroende på ökad produktion av vårkorn. Storbritanniens veteproduktion förväntas öka med ca 330 000 ton till ett fyraårs högsta på 15.58 mt.

Soft Wheat

IGC skriver i sin rapport att den globala vete produktionen för 2012/13 förväntas uppgå till 681 mt, en minskning med 15 mt från förra årets rekordproduktion, till följd av en minskning i den genomsnittliga avkastningen. Produktionen kan komma att bli lägre i Australien, Kazakstan, Marocko och Ukraina, men förväntas däremot att bli bättre i Nordamerika och Ryssland. Den globala konsumtionen förväntas stiga endast marginellt, där ökningar inom livsmedelsindustri och industriell användning delvis kompenseras av en minskad foderefterfrågan. Trots detta förväntas efterfrågan på foder att ligga kvar på en relativt hög nivå.

Globala lager förväntas sjunka tillbaka från förra årets topp, men tillgången förväntas vara stabil, även hos de största exportörerna.

World estimates of wheat

Vi fortsätter att ha en negativ vy på i synnerhet Matifs terminspriser och då särskilt de med kort löptid, de med leverans det närmaste året.

Maltkorn

Novemberkontraktet på maltkorn ligger fortfarande under glidande medelvärden och det brukar tolkas negativt.

Prognos för pris på maltkorn - 4 april 2012

Potatis

Priset på industripotatis för leverans nästa år har rekylerat något lite.

Analys på pris för industripotatis - 4 april 2012

Majs

Majspriset som bröt ur konsolideringsfasen och föll kraftigt, hämtade sedan tillbaka förlorad mark. Rekylen gick upp till utbrottsnivån igen. Detta är klassiskt. Det är vår chans, vi som missade utbrottet, att sälja. Decembermajs bör kunna fall till 500 cent.

Prisutveckling på majsterminer

USDA:s rapport visar att arealen för majs under 2012 förväntas uppgå till 95.9 miljoner acres (ca 39 miljoner hektar), en ökning med 4 procent från förra året och en ökning med 9 procent från 2010. Om detta stämmer, blir detta den största arealen (en yta större än Japan) för majs sedan 1937 då uppskattningsvis 97.2 miljoner hektar odlades.

Lagren av majs per den 1 mars 2012 uppgick till 6.01 miljarder bushels, en minskning med 8 procent från samma tidpunkt förra året.

Arealen för majs på 95.9 kom in över det förväntade nivåintervallet på 93.7.6-95.7, då lantbrukare nu laddar för en rekordstor majsodling i USA till följd av höga attraktiva priser. Estimatet låg också över USDA´s tidgare prognos på 94 från februaris Outlook Forum. Majspriset har hållit sig på en stadig hög nivå till följd av tighta lager och USDA´s lagernivå på 6.01 bbu bekräftar detta.

USDA 2012 planting intentions for corn

Man kan säga att rapporten var blandad för majs, bullish pga av låga lagernivåer och bearish pga av en estimerad rekordareal, marknaden var dock mest intresserad av den låga lagernivån och majspriset rusade upp på Chicago och stängde på 6.44 usd, upp 40 cent.

Nu gäller det dock att lantbrukarna har vädrets makter på sin sida resten av säsongen. Den ovanligt varma vintern och den tidiga våren gjorde att sådden startade tidigare på sina ställen och ett fall i temperaturen nu skulle kunna orsaka skada.

Argentinas Jordbruksministerium har snävat till sin prognos för landets majsproduktion under 2011/12 till 21.2 mt från det tidigare intervallet på 20.5-22mt, vilket också är en nedgång från produktionen på 23 mt förra säsongen.

Den estimerade produktionen är fortfarande relativt hög men långt ifrån de första prognostiserade förväntningarna på 30 mt. Argentina är världens näst största majsexportör och skörden pågår nu för fullt.

Enligt Buenos Aires Grain Exchange förväntas landets majsproduktion för 2011/12 att uppgå till ca 20.8 mt, betydligt lägre än de ursprungliga förväntningarna på ungefär 30 mt. Det varma vädret och torkan är anledningen till nedjusteringen.

IGC kom med sin rapport i måndags och skriver där att utsikterna för utbud och efterfrågan på majs beräknas vara fortsatt tighta under 2012/13 men en ökad produktion, framförallt i USA, kommer att tillgodose efterfrågan och ge utrymme för en blygsam ökning av lagernivån. Tack vare gynnsamma priser och god potentiell avkastning förväntas den totala produktionen att nå en all-time-high och baserat på normala väderförhållanden och genomsnittlig avkastning beräknas den globala majsproduktionen för 2012/13 att uppgå till 900mt, en ökning med 4.2% jämfört med förra året. En stigande efterfrågan på kött kommer att ge stöd till ökad foderanvändning, men konkurrensen från fodervete och korn kommer återigen att vara en faktor. Tillväxten i industriell användning kommer sannolikt att vara lägre än tidigare år; stärkelseproduktionen i Kina kommer att öka ytterligare, men den amerikanska etanolproduktionen förväntas sjunka pga minskad inhemsk efterfrågan samt minskad export.

Globala lager förväntas öka något då ökad produktion i USA mer än väl kompenserar nedgången i Kina och Brasilien.

Uppskattning på majs - Produktion mm tom år 2012/2013

Sojabönor

USDA:s rapport visar att arealen för sojabönor under 2012 förväntas uppgå till 73.9 miljoner acres (ca 30 miljoner hektar), en minskning med 1 procent från förra året och en minskning med 5 procent från 2010.

Lagren av sojabönor per den 1 mars 2012 uppgick till 1.37 miljarder bushels, en ökning med 10 procent från samma tidpunkt förra året.

USDA 2012 planting intentions - Soybeans

Priset på sojabönor har behållit sin styrka under året i takt med att analysfirmor har justerat ned sina estimat för produktionen av sojabönor i Brasilien och Argentina pga torka under södra halvklotets sommar i december och januari.

Brasilianska AgRural sänker nu sin prognos för landets produktion av sojabönor under 2011/12 till 66.68 mt, ned 1.9% från tidigare estimat på 68 mt som kom i februari och en nedjustering med 11.5% jämfört med 2010/11. Förra årets skörd var 75.3 mt och innan torkan slog till i södra Brasilien trodde man att skörden skulle bli 73.1 mt. Sojaodlare i Brasilien, den näst största producenten efter USA, har skördat 69% per den 30 mars, enligt en emailad rapport från AgRural Commodities Agricolas. Det är i nivå med förra årets 70% samma tid.

USDA beräknar i sin senaste prognos att Brasiliens produktion kommer att uppgå till 68.5 miljoner ton. Detta ter sig nu alltså något högt.

Buenos Aires Grain Exchange justerade ner sin prognos för Argentinas produktion av sojabönor för 2011/12 till 45 mt, en minskning med 1.2 mt sedan veckan innan och en minskning med 8.5% jämfört med 2010/11 till följd av väderrelaterat (torka) bortfall i de norra regionerna och den senaste tidens köldknäpp.

Rosario Grain Exchange kvarstår på 44.5 mt.

Argentinas Jordbruksministerium snävar till sitt estimat för landets produktion av sojabönor för 2011/12 till 44 mt jämfört med sin tidigare prognos med intervallet 43.5-45 mt, vilket också är en minskning från förra årets 49 mt.

Argentinska Lartirigoyen justerar ned sin prognos för landets produktion av sojabönor till 42.6 mt från tidigare 45.5 mt.

Argentina är världens största exportör av av sojamjöl, som används som djurfoder, och sojaolja, som används till matlagning och biobränslen. Landet är också världens tredje största exportör av sojabönor, efter Brasilien och USA. Skörden av sojabönor i Argentina går framåt och 5,4% av skörden är avklarad jämfört med förra veckans 3.4%. USDA beräknar Argentinas produktion till 46.5 mt.

Paraguays produktion av sojabönor estimeras nu till 3.7 mt till jämfört med tidigare prognoser på 8-8.5 mt.

OilWorld sa i förra veckan att den globala produktionen av sojabönor kommer att sjunka med 22-23 mt den här säsongen och därmed minska till 242.9 mt till följd av en minskad produktion i Sydamerika (-16 mt) och USA (-7 mt). Produktionen i Sydamerika förväntas sjunka till 120.6 mt jämfört med 136.5 mt under 2010/11.

Brasiliens produktion justeras ned till 66,5 mt, från den tidigare prognosen på 70 mt i januari och betydligt lägre än förra årets 75.32 mt. men skulle kunna falla till så lågt som till 64.5 mt till följd av torka i de södra regionerna Rio Grande do Sul, Santa Catarina och Parana samt skador orsakade av asiatisk rostsvamp i Mato Grosso.

Torkan i Rio Grande do Sul anses vara den värsta på många år och skadorna från rostsvampen den värsta på 5 år.

Argentinas produktion justeras ned till 46.5 mt från 49.2 mt.

USDA uppskattar en minskning med 21 MT, men då kvarstår estimaten för Brasilien på 68.5 mt och Argentina på 46.5 mt.

Nedan ser vi kursdiagrammet för novemberleverans av sojabönor på CBOT. 1400 cent / bushel som tidigare verkat som ett motstånd för vidare uppgång, gjorde det även den är gången.

Novemberleverans av sojabönor - Diagram

Debatten om arealens storlek för sojabönorna pågår för fullt. Sojabönorna har nått den nivå där det är lönsamt att byta från majs till bönor. Många bönder har dock redan gödslat för att odla majs. Detta verkar som en dämpande effekt i bytet till bönor. I USA gödslar man när man har tid och det är före sådd, trots att det blir stora gödselförluster. Nedan ser vi kvoten mellan priset på novemberterminen på sojabönor dividerat med priset på majs med leverans i december.

Prisutveckling på sojabönor - Grafer

Detta gör att sojabönor kan ha nått sin toppnotering. Det stöds även av den tekniska analysen, där 1400 är ett starkt motstånd.

Raps

Coceral estimerar att Europas rapsproduktion kan komma att öka till 19.1 mt från 18.95 mt. Trots en återgång till en mer normal avkastning förväntas Storbritanniens produktion att uppgå till 2,6 mt, Tysklands produktion förväntas öka med 1 mt jämfört med förra året och den franska produktionen förväntas bli i stort sett oförändrad.

Oilseeds Crop Forecast March 2012

Odlingsprognoser för raps - 2012

Nedan ser vi kursdiagrammet för novemberkontraktet.

Novemberkontrakter på raps - Grafer

Vi fortsätter att ha en neutral vy.

Gris

Den senaste veckan är terminskontrakten näst intill oförändrade i pris. Däremot har det varit mycket stora rörelser, med kursfall ner mot 90-cent och sedan en snabb uppgång. Trenden är dock alltjämt nedåtriktad.

Terminskontrakt för gris (lean hogs) - 4 april 2012

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Continue Reading
Advertisement

Tavex

Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Metals price forecast: Lower Before Higher

Published

on

SEB - analysbrev på råvaror

Lower before higher

SEB - Prognoser på råvaror - Commodity

The world is slowing down along with fiscal and monetary tightening. The rapid rise in interest rates this year will work with a lag so the slowdown in the real economy is likely to continue. We expect metals prices to ease along with that. The continued deterioration in the Chinese property market is likely structural with growth shifting towards higher value sectors including green energy and EVs. Chinese credit expansion has started. Stronger demand for metals like copper, nickel and aluminium is likely to emerge in H2-23. Strong prices for metals over the coming decade due to sub-par capex spending over the past decade is likely.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Weakening macro and weakening demand. The world is now in the grip of a tightening craze amid inflation panic which was the result of the stimulus boom ignited by Covid-19 panic. The US expanded its M2 monetary base by 30% of GDP during the stimulus boom. Donald Trump earlier clamped down on immigration from Mexico/Latin America. Rampant consumer spending on capital goods together with an ultra-tight labor market then led to intense inflation pressure in the US. But also, in many other countries which also stimulated too much. The US is ahead of the curve with respect to interest rate hikes. The USD has rallied, forcing many central banks around the world to lift rates to defend their currencies as well as fighting their own inflationary pressures. The Japanese central bank has refrained from doing so and has instead intervened in the yen currency market for the first time since 1998. The year 2022 will likely be the worst selloff in global government bonds since 1949 as interest rates rise rapidly from very low levels. This is taking place following a decade where the world has been gorging on ultra-cheap debt. There is clearly a risk that something will break apart somewhere in the financial system as the world gallops through this extreme roller coaster ride of stimulus and tightening. On top of this we have and energy crisis in Europe where natural gas prices for year 2023 currently is priced at 700% of normal levels. War in Ukraine, risk for the use of nuclear weapons, an enduring cool-down of the Chinese property market and continued lock-downs in China due to Covid-19 is adding plenty of uncertain elements.

Downside price risks for metals over the coming 6-9 months. The significant rise in rates around the world will work with a lag. There can be up to a 12-month lag from rates starts to rise to when they take real effect. Continued economic cool-down in the economy is thus likely. Chinese politicians seem unlikely to run yet another round of property market-based stimulus. As such there are clearly downside risks to global economic growth and industrial metals prices over the coming 6 months.

China may be a “White Swan Event” in H2-23 onward. LME’s China seminar in London on Monday 24 October this year was very interesting. The brightest spot in our view was Jinny Yang, the Chief China economist at ICBC Standard Bank. She stated that China may turn out to be a “white swan event” in H2-2023. Further that the Chinese economy now is on a decade long type of transition period. Away from property focused growth. With a shift instead to technology and innovation, telecoms and energy transition, consumer demand side economy and higher value and more advanced sectors. The property market will be a fading sector with respect to growth. Chinese politicians are fully committed to the energy transition. No slowdown in there. Credit expansion has already started. The real effect of that will emerge in H2-23. The new growth focus will be different from before. But it will still imply lots of metals like aluminium, copper, nickel, zinc, cobalt, manganese, and other special metals. There will be less copper for pipes and wiring for housing but there will be more copper for EVs, Solar power, Wind power and power networks etc.

Copper: Struggling supply from Chile, rising supply from Africa while Russian exports keeps flowing to market. The Chinese housing market normally accounts for 20% of global copper demand. So, slowing Chinese housing market is bad for copper. Russian exports keep flowing to SE Asia where it is re-exported. Good supply growth is expected from Africa in 2023. Supply from Chile is struggling with falling ore grades, political headwinds, and mining strikes. Demand is projected to boom over the coming decades while investments in new mines have been sub-par over the past decade. So strong prices in the medium to longer term. But in the short-term the negative demand forces will likely have the upper hand.

Nickel: Tight high-quality nickel market but surplus for low-quality nickel. There is currently a plentiful supply of low-grade nickel with weak stainless-steel demand and strong demand for high quality nickel for EV batteries. The result is a current USD 5-6000/ton price premium for high-quality vs. low-quality nickel. High-quality LME grade nickel now only accounts for 25% of the global nickel market. Over the coming decade there will be strong demand growth for high-quality nickel for EV batteries, but high-quality NiSO4 will take center stage. The price of high-quality nickel over the coming decade will depend on how quickly the world can ramp up low-grade to high-grade conversion capacity.

Aluminium: Russian production and exports keeps flowing at normal pace to the market through different routes. Supply from the western world set to expand by 1.3 m ton pa in 2023, the biggest expansion in a decade. Demand is projected to grow strongly over the decade to come with energy transition and EVs being strong sources of demand. Western premiums likely to stay elevated versus Asian premiums to attract metal. Increasing focus on low carbon aluminium. But weakness before strength.

SEB commodities price forecast:

SEB commodities price forecast

Chinese credit cycle vs industrial metals. Chinese credit expansion has already started.

Chinese credit cycle vs industrial metals
Source: SEB calculations, data from Blberg

This report has been compiled by SEB´s Commodity Research, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (”SEB”), to provide background information only.

Continue Reading

Analys

Europe’s energy policy unravels a potential advantage for US energy over Europe

Published

on

WisdomTree
WidsomTree

The clock is ticking for Europe to shield its economy amidst the current energy crisis. The cost of electricity across the European bloc is nearly 10 times the 10-year average in response to Russia cutting back natural gas supplies in retaliation to sanctions. There has been a substantial increase in the share of supply of Liquidifies Natural Gas (LNG) and alternative suppliers as a direct replacement of waning Russian gas supply.

Figure 1: Natural gas flows in the European market, first half 2022 versus first half 2021

Karta hur importen av naturgas till Europa har förändrats
Source: Bruegel, WisdomTree as of 6 September 2022. Please note: Arrows width indicates size of 2022 flow.

European leaders are racing to come up with a plan on energy intervention in the power markets. One of the measures being touted is imposing an energy windfall tax on oil and gas profits to help households and businesses survive this upcoming winter season. The plan is to re-channel these unexpected profits from the energy sector to help domestic consumers and companies pay these high bills. The windfall tax on the oil and gas companies should be treated as a “solidarity contribution,” according to European Commission (EC) President, Ursula von der Leyen.

Imposing a windfall tax on those profiting from the war

A windfall tax would impose a levy on the revenues generated by non-gas producing companies when market prices exceed €200 per megawatt hour (Mwh) and redistribute excess revenues to vulnerable companies and households. There has been greater consensus among other European Union (EU) countries on the windfall tax compared to other parts of the European Commission’s 5-point plan. This includes – setting a price cap on Russian gas, a mandatory reduction in peak electricity demand, funding for ailing utility companies, a windfall tax on fossil fuel companies and changes to collateral requirements for electricity companies. The EC’s plan will need to meet the approval of the bloc before being enforced. The most controversial issue remains the Russian price cap – aimed at penalising Russia for weaponising energy.

Coordinated energy policy needed despite different energy mix across EU bloc

There are major differences between member states based on those that rely on coal, nuclear or renewable power owing to which imposing a one energy policy will be challenging. Austria, Hungary, and Slovakia, known to import large amounts of Russian gas are against the price cap on Russian gas. On the other hand, a number of  EU countries including France, Italy, and Poland, support a cap, but argue it should apply to all imported forms of the fuel, including LNG. Germany is undecided but fears the disagreements on the price caps risk spoiling EU unity. Spain, a big generator of wind and solar power was quick to draw criticism of the proposed €200/Mwh as it does not correspond to the real costs and fails to support electrification and the deployment of renewables.

In the US, various Senators including Senate Finance Chair Ron Wyden, have proposed legislation that would double the tax rate of large oil and gas companies excess profits. However, given the current political climate it seems increasingly unlikely that these proposals would gain any traction in Congress.

Europe’s energy policy likely to put a strain on capex in the near term

Since the oil price plunge from 2014 to 2016 alongside climate change awareness and Environmental Social and Governance (ESG) mandates, the energy sector saw a sharp decline in capital expenditure (capex). Since then, capex in the global energy sector has failed to attain the levels last seen at the peak in 2014. While capex trends in Europe’s energy sector had begun to outpace that of the US, driven mainly by a rise in the share of spending on clean energy, we believe the impending energy crisis and energy policy including the national windfall levies in Europe are likely to disincentivise capex in Europe compared to the US over the medium term. High prices are encouraging several countries to step up fossil fuel investment, as they seek to secure and diversify their sources of supply.

Source: Bloomberg, WisdomTree as of 31 August 2022.

The divergent energy policies and prevalent supply situations in the US and Europe opens up a potential opportunity in the energy sector. The energy sector has been the unique bright spot in global equity markets in 2022 posting the strongest earnings results in H1 2022. Despite its strong price performance, the US energy sector trades at a price to earnings (P/E) ratio of 8x and has a dividend yield of 3%. In September 2008, the energy sector had a 12.5% weight in the S&P 500 and was the fourth largest sector by market capitalisation in the world’s largest economy and equity market. Fast forward to today, the energy sector accounts for only 4% of the S&P 500 Index. While the future trajectory is greener, the world has come to terms with the fact that we will require oil and gas in the interim in order to fulfil our energy requirements. Investment is increasing in all parts of the energy sector, but the main boost in recent years has come from the power sector – mainly in renewables and grids – and from increased spending on end-use efficiency. As Europe plans to reduce its reliance on Russian energy supply, it will become more reliant on US LNG imports. This should fuel further investment in the US energy sector in the interim.

Aneeka Gupta, Director, Macroeconomic Research, WisdomTree

Continue Reading

Analys

Agricultural commodities could offer a hedge against inflation

Published

on

WisdomTree
WidsomTree

Agricultural commodity prices have been buoyed higher by rising grain and oilseed prices. At a time, when global equities have sold off by nearly 13.88% amidst soaring inflation and tightening liquidity conditions, agricultural commodities are up 26.8%. There are a plethora of supply side issues emanating from the war that are likely to continue to drive prices higher – the rise of protectionism, higher fertiliser costs, changing biofuel mandates and adverse weather conditions to name a few. The Russia-Ukraine war has had ripple effects from disrupting supply chains to raising fertiliser costs.

Rising protectionism buoys agricultural commodities higher

The war-related disruptions have also given rise to protectionism. To cite a few examples in 2022– India, the world’s third largest wheat producer, announced it would restrict wheat exports to manage domestic supplies of the grain, which led to a sharp rise in wheat prices. Indonesia also announced an export ban on palm oil on April 28, but the ban was lifted on May 19 after hundreds of farmers rallied to protest the move. In a tight oil-seeds markets, the initial announcement led soybean oil, an alternative to palm oil, sharply higher.

Source: WisdomTree as of 7 June 2022

Higher biofuel blending mandates to bolster demand for corn and soybean oil

Changes in the biofuel blending mandates are also poised to increase demand for agricultural commodities. The US is home to the world’s largest biofuel market. The Biden administration is ordering refiners to boost the use of biofuels such as corn-based ethanol. The US Environmental Protection Agency (EPA) is requiring refiners to mix 20.63 billion gallons of renewable fuels into gasoline and diesel this year, marking a 9.5% increase over last year’s target. This will put pressure on refiners to blend more biofuel into their gasoline production this year, resulting in a net positive impact on the biofuels industry. Grains such as corn stand to benefit owing to their high starch content and relatively easy conversion to ethanol. Amidst waning stockpiles of diesel, Brazil is also considering increasing the biodiesel blend to 15% from 10% (i.e. the amount of soybean oil blended into trucking fuel). This has the potential to bolster demand for soybeans at a time when soybeans are already in short supply due to droughts in South America and US plantings trail last year’s pace.

Rising fertiliser costs are weakening demand, in turn lowering yields

The Russia-Ukraine conflict has caused disruptions in fertiliser production and material price increases, which has put farmer margins and agricultural yields at risk elsewhere, driving the prices of most agricultural commodities higher. Russia and Ukraine account for a significant share of the global fertiliser trade. Russia produces 9% of global nitrogen fertiliser, 10% of global phosphate fertiliser, and 20% of global potash fertiliser. It exports more than two thirds of its production of each product. Belarus produces an additional 17% of global potash and exports most of it.

Owing to its high soil quality, Argentina tends to use less fertilisers, but Brazil (the world’s largest importer of fertilisers) of which 85% of its needs are imported, is likely to feel the impact more. Russia alone accounts for 25% of Brazil’s total fertiliser imports. Farmers can also plant more soybeans, which require less fertilisers than corn. The US and global corn balance are set to continue to tighten, which suggests that the current high price environment is set to linger. The high prices and low availability of fertilisers is making farmers reduce usage and is also resulting in lower fertiliser prices similar to the trend witnessed back in 2008.

Ammonia prices
Source: Bloomberg, WisdomTree as of 27 May 2022.

Speculative positioning garnering momentum among agricultural commodities 

According to data from the Commodity Futures Trading Commission (CFTC), net speculative positioning in agricultural commodities has risen considerably since the covid pandemic. Tighter supply coupled with stockpiling by national governments concerned about food security has led to a rise in agricultural commodity prices. Not only has net speculative positioning on agricultural commodities risen versus its own history but also in comparison to other commodity subsectors, as illustrated in the chart below:

Speculative positions
Source: WisdomTree, CFTC, Bloomberg as of 25 May 2022.

Adverse weather conditions impact agricultural commodities

El Niño and La Niña are the warm and cool phases of a recurring climate pattern across the tropical Pacific—the El Niño-Southern Oscillation, or “ENSO” for short. The pattern shifts back and forth irregularly every two to seven years, and each phase triggers predictable disruptions of temperature, precipitation. The current La Niña has been around since October 2021. It has been responsible for the South American droughts, milder weather in Southern parts of US and heavy rainfalls across the Pacific Northwest. There is a 51% chance La Niña could continue into the December to February period, with those odds down from last month’s forecast of 58% according to the US climate prediction centre. The waters across the equatorial Pacific Ocean are expected to stay cool or be close to normal between June and September, which means the influence on weather patterns won’t be enough to disrupt tropical storms and hurricanes in the Atlantic.  

Conclusion

Agricultural commodities have posted a strong performance in 2022. Yet there remain plenty of factors that could drive the performance of this commodity subsector even higher. Agricultural commodities are unique owing to their high dependence on weather conditions that make them volatile but also offer diversification benefits.

Aneeka Gupta, Director, Macroeconomic Research, WisdomTree

Continue Reading

Populära