Connect with us

Analys

SHB Veckans råvarukommentar 24 april 2015

Published

on

Handelsbanken - Råvarubrevet - Nyhetsbrev om råvaror
  • Kvartalsrapport för råvaror från HandelsbankenKina fortsatt svagt
  • Oljan stärks ytterligare
  • Kinas exportskatt på aluminium lättas
  • Fed-möte nästa vecka i fokus för guldet
  • Elpriset når nya bottennoteringar

Veckan har makromässigt varit relativt lugn. Nästa vecka är det tid för USA:s centralbank att mötas igen och det kan skapa turbulens i främst guld och silver. Förra veckans svaga kinesiska makrodata fick uppföljning denna vecka då ett större byggbolag fick ställa in betalningarna på ett obligationslån. Fortsatt svagt alltså i Kina på underliggande efterfrågan till den, för råvaror viktiga bygg och fastighetsindustrin.

Oljan har avslutat en ny vecka med stigande pris. Oron i Jemen har åter dragit uppmärksamhet sedan Saudiarabien skickat nya stridsflygplan. USA:s oljeproduktion var för andra veckan i rad fallande vilket marknaden tolkar som att det kraftigt fallande användandet av borriggar nu börjar omvandlas till lägre produktionstillväxt. Sannolikt kommer det vara stort fokus på USA:s produktion även nästa vecka. Ny data på onsdag eftermiddag. Lagernivåerna fortsatte dock upp i USA trots lägre produktion men det överskuggades av oron kring Jemen.

För basmetaller har det inträffat en ”game changer” på aluminiummarknaden där Kina har lättat på exportskatten för aluminiumprodukter. Färre produkter omfattas från och med första maj av 15 % exportskatt som dock fortfarande gäller för icke bearbetad metall. Vi tror att Kina är på väg allt närmre att häva exportskatten helt för att subventionera den inhemska industrin som går på knäna i spåren av stor överkapacitet. Ökad export betyder lägre priser på LME och vi tror aluminium har ett svagt 2015 från. Läs Svensk konjunkturprognosDetta scenario gör oss komfortabla i att bibehålla vår negativa syn på guldet, Feds höjningar kommer att ha mycket större påverkan på det dollar-handlade guldet än vad världens övriga centralbankers fortsatta sänkningar kommer att ha.

Elmarknaden som befunnit sig en nedåtgående trend hela 2015 och under april nått nya bottennoteringar visar tecken på en rekylfas mot slutet av veckan. Bränslekomplexet har stabiliserats sedan mitten av förra månaden och utsläppsrätterna stigit med 15 procent. Vädret som varit extremt bearish under i stort sett hela året (och där energibalansen förbättrats till 5 TWh över normalen) är förvisso fortsatt bearish om man ser till den förväntade nederbörden (+2.5 TWh) men signaler om högtryckslösningar i kombination med spotprisnivåer över förväntan genererar en del köpintressen. En short-covering från dessa nivåer kan ge ett tillfälligt uppställ!

[box]SHB Råvarukommentar är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *