SHB Råvarukommentar 9 oktober 2015

  • Kvartalsrapport för råvaror från HandelsbankenOlje-rally!
  • Glencore får zink att rusa
  • Fed fortsätter styra guldet

Veckan har sett ett formidabelt rally i Brentolja, upp omkring 12 % och största veckovisa uppgången sedan 2009, handlas nu över 53 dollar fatet. Marknaden har fått ökat fokus på att skifferproduktionen i USA kommer fortsätta falla. Under torsdagen kom nyheten att OPEC och icke-OPEC länder ska mötas och diskutera den 21/10 i Wien. Saudiarabien och icke-OPEC-medlemmarna Ryssland, Mexico och Colombia har bekräftat. Mötet är förutsättningslöst men det första efter oljeprisfallet för snart ett år sedan då en bredare grupp icke-OPEC länder sätter sig för diskussion om hur stabila priser ska uppnås. Tillsammans med andra positiva utspel har det drivit upp oljan som suttit fast i ett prisintervall mellan 47-50 dollar.

För basmetallerna har den största händelsen varit att Glencore ska minska zinkproduktionen med 1/3-del (500kt) motsvarande 3.5 % av världsproduktionen för att stabilisera priset som fallit nästan 20 % i år. Glencore utmanar andra producenter att minska produktionen och zinkpriset steg 9 % under fredagen. Övriga basmetaller drogs med och Norilsk nickel tror på högre nickelpriser inför årliga basmetallkonferensen LME Week som börjar på måndag i London. Järnmalm steg 5.3% under första handelsdagen efter att Kinabörser öppnat efter Golden Week ledigheten.

Guld och silver fortsätter styras av Fed:s eventuella räntehöjning. Protokollet från senaste Fed-mötet kom i veckan och visade på homogen tveksamhet mot räntehöjning bland ledamöter, Kinafrossa och volatila finansmarknader verkar ha skrämt FED i september. Palladium fortsätter upp på spekulation att bensinmotorer kommer ta en allt större marknadsandel från bensin i efterdyningarna av WV-skandalen.

SHB Råvarukommentar är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top