SHB Råvarukommentar 9 februari 2017

Kvartalsrapport för råvaror från HandelsbankenSkifferindustrin i högform

Ny data för oljemarknaden

Under veckan har Bloomberg sammanställt storleken på emissioner i USA:s energisektor för januari. Sektorn har tagit in mer pengar än under någon januarimånad sedan data samlats in år 2000. Investerare vill åter vara med efter en perfekt kombination av oljepris över USD 50 och OPEC:s avtal i november.

Brentoljan är relativt oförändrad under senaste veckan och verkar väl inlåst mellan OPEC:s produktionssänkning och den högre aktiviteten i USA:s produktion av skifferolja som ger ett oljepris omkring USD 55. Lagerdata i USA var åter en negativ nyhet för priset. Lager steg för sjunde veckan av de senaste åtta och veckans uppgång var den näst största på 35 år. Även bensinlagren är höga även om veckans data visade på en nedgång på 1 mb. Oljeproduktionen steg till 8,978 mbpd, högsta sedan april 2016 och nu 500 kbpd högre än i oktober som är referenspunkten för OPEC:s produktionssänkning som gäller från januari i år.

Basmetallerna drivs av utbudsstörningar

En ny stark vecka för basmetaller där koppar drivs av att världens största koppargruva, Escondida i Chile ska tas ut i strejk efter att gruvbolaget BHP:s sista bud inte antogs av facket. Filipinerna kommer ge formell order att stänga de annonserade 23 gruvorna på onsdag 15 februari. Total stängs mer än hälften av landets gruvor i den mest omfattande utvärderingen av miljöpåverkan någonsin i gruvindustrin. Majoritet av gruvorna är nickelgruvor och nickelpriset har fått stöd av den väntande lägre produktionen. Gruvorna som stängs står för 8% av världens nickelproduktion.

Guld stiger på Trumponomics

Guld har fått en stark betydelse som säker hamn efter att Trump intagit vita huset. Guldpriset har stigit 7% hittills i år när Trump har fokuserat på tillväxt hämmande aktiviteter som att resa murar och hindra fri rörlighet för människor istället för ekonomisk tillväxt med finanspolitisk stimulans med ökade investeringar i infrastruktur som var förhoppningarna efter valsegern i november.

Vädret bakom stora prisskillnader på elpriset

Vinter på kontinenten och vår i Norden ger stora europeiska prisskillnader på el. Tyskarna betalade 75 procent mer än oss i januari och fransmännen tvingades betala en och en halv gånger mer för sin el jämfört med oss i norr.

SHB Råvarukommentar är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top