SEB Råvarubrev 7 februari 2017

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityBrentoljan på ett sluttande plan?

MARKNADEN I KORTHET

Förra veckans amerikanska arbetsmarknadsstatistik blev starkare än förväntat även om själva arbetslösheten steg med en tiondel (sannolikt folk som tidigare slutat söka jobb som nu återvänder till arbetsmarknaden = positivt). Dock uteblev timlöneökningarna. Den amerikanska handelsbalansen förbättrades något under december. Underskottet med Japan är USA’s tredje största, något för Trump och Japans Abe att diskutera på fredag? Debaclet kring den franska presidentkandidaten Fillon har ökat på osäkerheten kring valet vilket fått ränteskillnaden mellan Frankrike och Tyskland att öka och euron att försvagas. Tysk industriproduktion (m/m) blev riktigt svag, den sämsta sedan 2009. Skulle trenden mot mer protektionism fortsätta så sitter Tyskland illa till med sitt extremt stora exportberoende.

Anders Söderberg, SEB

Anders Söderberg, Redaktör

Råvaror: Brentoljan har fortsatt att handla i sitt allt snävare intervall men en viss svaghet kan nu skönjas efter det misslyckade försöket att handla upp priser efter att USA hotat med nya sanktioner. Även den nu växande divergensen mellan en allt större spekulativ nettoposition och ett glidande, dock fortfarande inom intervallet, pris utgör en ökad risk för ett ökat säljtryck. Nickel fick en knuff uppåt efter besked från Filippinerna att man tvingar ett antal gruvor, främst nickel, att stänga. Koppar fick initialt en knuff uppåt då facket vid Escondidagruvan i Chile, världens största, röstat för strejk. Medling pågår så först om en vecka eller så vet vi utfallet. Kakao har fortsatt falla och har nu kommit ned till de nivåer där de senaste nedgångarna slutat. Elpriserna (kvartalskontrakt 2) har fortsatt att stiga. Även ädelmetallerna har sett en ökad efterfrågan under den senaste veckan och detta trots att även dollarn på sistone stärkts.

Valuta: Dollarn gör nu ett försök att ta tillbaka initiativet och återuppta den tidigare uppåttrenden. Huruvida detta lyckas återstår dock att se men ökad politisk oro i Europa och ytterligare räntehöjningar i USA bör ge stöd. Den senaste tidens kronförstärkning verkar nu ha kommit till i alla fall en paus, kanske i väntan på Riksbankens räntebeslut nästa vecka.

Börser: Senaste veckan har gått i konsolideringarnas och korrektionernas tecken. USA har i princip gått sidledes medan Europa och Tyskland sett kurserna backa något. Tillväxtmarknader har fortsatt mått bra. Danska OMXC20 har marginellt och temporärt passerat sin 2015 topp.

Räntor: Har nu korrektionen i de långa räntorna börjat? Amerikanska långa räntor har i princip bara konsoliderat sedan toppen i december. Svenska och tyska har efter den senaste toppen i alla fall påbörjat en mindre reaktion. Franska och italienska räntor fortsätter att stiga pga. den ökade politiska oron inom eurozonen. Bank of Japan har fått se 10-års räntan passera upp över nollstrecket som man sagt sig vilja ha som tak.

OBSERVATIONER I SAMMANDRAG

 • Olja – en viss svaghet kan skönjas.
 • Alu – fortsatt korrigering av en allt för snabb prisuppgång.
 • Guld – $1242 är en viktig referenspunkt.
 • Kakao – är allt negativt nu i priset?
 • USD/SEK – bra respons från stödområdet.
 • OMXS30 – håller sig kvar nära toppen.

En placering i certifikat och warranter är förknippat med risker. Du kan förlora hela ditt investerade kapital. Läs mer om riskerna i SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för certifikat- och warrantprogram på seb.se/cert eller seb.se/mini

OLJA BRENT

Brentolja, dagsgraf, $55,72/fat.Priset har även under den senaste veckan fortsatt att handlas sidledes inom det nu väl etablerade intervallet. Vi tycker dock oss skönja en viss försvagning inom intervallet och det misslyckade försöket att lyfta priset efter att USA flaggade för nya sanktioner mot Iran, efter missiltesten, visar på en viss mättnad. Lägg därtill att marknaden åter ökat sin långa nettoposition, som nu motsvarar 473m fat. Ett fallande pris skulle nu kunna utlösa ett ras i positioneringen liknande vad vi tidigare sett.

Konklusion: Sammantaget en större risk för ett ökat säljtryck.

OBSERVATIONER

+ Fortsatt köpande från spekulanter/förvaltare.
+ Överenskommelsen verkar fungera och Saudi verkar ha kapat sin produktion till under 10m fpd.
+ Algeriet seglar möjligtvis upp som en risk under 2017.
+ Libysk risk fortsätter att öka med allt större spänningar mellan de olika klanerna och den FN-stödda regeringen (dessutom sägs nu Ryssland söka en förhandlingsposition).
+ Situationen i Venezuela fortsätter att försämras (ett avgörande bör ske i år).
+ Tekniskt så befinner vi oss i ett positivt konsolideringsintervall så länge vi inte faller under $54.20.
– Den långa (netto och brutto) spekulativa positionen har nu nått sin högsta nivå någonsin. Detta är en potentiell tjurfälla och framför allt så om priset skulle falla under $54.20-stödet.
– Libyen flaggade nyligen för rätt kraftiga produktionsökningar.
– Antalet borriggar fortsätter att öka och vår oljeanalytiker ser fortsatt en kraftig ökning av investeringar i skifferoljeproduktion de kommande åren.
– Det har tidigare alltid ”fuskats” vid OPEC-avtal.
– Fortsatt god produktivitetsutveckling hos skifferoljeproducenter (rapporter om ökad robotanvändning är en intressant utveckling).
– Amerikanska skifferoljeproducenter ökar produktionen.
– Tekniskt så måste $54.20 stödet bevakas noggrant då vi förväntar oss ”stop loss” försäljningar därunder.

Tillgängliga certifikat:
BULL OLJA X1, X2, X4, X5, & X10 S
BEAR OLJA X1, X2, X4, X5 & X10 S

ALUMINIUM

ALUMINIUM, dagsgraf, $1824 /tonDen långsamt stigande uppgång som vi sett sedan den 30:e januari ser i våra ögon korrektiv ut. Med dollarn på uppgång och de andra industrimetallerna, förutom nickel, sidledes till lägre så ser vi ytterligare potential för aluminiumet att konsolidera/korrigera. Även ett något svagare kolpris skapar utrymme på nedsidan. Några ytterligare signaler om neddragen produktion pga. luftföroreningar har inte heller kunnat skönjas.

Konklusion: Fortsatt korrigering av det för snabbt stigande priset.

OBSERVATIONER

+ Risken för att nya regler avseende tillfälliga produktionsstopp vid stora luftföroreningar under vintern kan leda till leveransproblem.
+ Lagren har fallit kraftigt under det senaste året.
+ Kraftigt högre kolpriser jämfört med för ett år sedan har lyft golvet för aluminiumpriset.
+ Minskade
+ Tekniskt sett så är det positivt att vi brutit upp över den långa topplinjen.
– Fallande volym under uppgång pekar på en korrektiv uppgång.
– Den långa spekulativa nettopositioneringen är fortsatt stor.
– Risken för tillfälliga miljömässiga neddragningar är sannolikt överdrivna.
– De höga priserna bör leda till att produktionsanläggningar tas ur malpåsen.
– De flaskhalsar som uppstod med nya kinesiska långtradarregler (kortare fordon, hårdare kontroller avseende överlastning) är övergående.
– Tekniskt sett så är ett återtest av en bruten trendlinje vanligt förekommande.

Tillgängliga certifikat:
BULL ALUMINIUM X1 & X4 S
BEAR ALUMINIUM X2 & X4 S

GULD

GULD spot dagsgraf, $1231/uns.Det visade sig att tankarna kring en möjligt avklarad mindre korrektion var korrekta då priset den senaste veckan pinnat iväg norrut, upp över januaritoppen. Tillsammans med det tidigare brottet över $1208 gör det att möjligheten för ett test av $1242 nu måste anses vara större än tidigare. Statistik för 2016 visar att efterfrågan fortsätter att öka och att inflödet till guld-ETF:er var det näst högsta någonsin. Dock trappade centralbankerna kraftigt ned sitt köpande under andra halvåret. En annan trend som fortsätter att vara väldigt tydlig är att det fysiska guldet vandrar österut och inför det kinesiska nyåret har importen stigit kraftigt.

Konklusion: Ser ut att vara på väg mot ett test av huvudmotståndet.

OBSERVATIONER

+ Den globala efterfrågan på guld ökade med 2% under 2016.
+ Fortsatt stor efterfrågan på fysiskt guld i Asien.
+ Guldpriset i JPY och EUR bryter upp ur den fallande trenden sedan i somras.
+ Den långa spekulativa nettopositionen har fortsatt att öka (men från låga nivåer jämfört med förra vintern/våren).
+ Säsongsmässigt så är januari och februari starka månader för guld (upp 7 av de senaste 10 åren).
+ Dollarkorrektionen (eller är det vändningen?).
+ ”Trump-onomics” utgör en stor osäkerhet.
+ Ökat inflationstryck gör ”fysiska” tillgångar attraktivare.
+ Fallande produktion (peak-gold 2015).
+ Tekniskt så är vändningen upp från 78,6% nivån väldigt intressant och så är brottet över $1208.
– Dollarn gör ett försök att åter börja stiga.
– Stigande räntor utgör en motvind för guldpriset (men vi tror nu att de långa räntorna är mogna för en korrektion nedåt).
– Fed’s kommande räntehöjning.
– Fallande efterfrågan under kvartal tre.
– Osäkerheten om vad som sker i den Indiska marknaden efter indragningen av kontanter.
– Tekniskt har brottet av $1208 givit grönt ljus för $

Tillgängliga certifikat:
BULL GULD X1, X2, X4, X5 & X10 S
BEAR GULD X1, X2, X4, X5 & x10 S

KAKAO

KAKAO dagsgraf, $ 2047 /tonÄr cirkeln sluten, ja frågan är helt klart relevant när nu kakaopriset har fallit tillbaka ned i det område där den senaste uppgången startade 2008 & 2013. Stora lager och ett förväntat överskott i årets skörd, framför allt beroende på goda förutsättningar i Elfenbenskusten, världens största producent av kakaobönor, har satt en ordentlig press på priset under det senaste året. Dock kan man kanske börja fråga sig om marknaden nu inte tagit höjd för alla de, för priset, negativa faktorerna. Vi har dessutom haft några incidenter av militär karaktär som påminnelse om både det inbördeskrig och oroligheter som tidigare skakat Elfenbenskusten.

Konklusion: Hur mycket (för mycket?) av överskottet finns redan i priset?

OBSERVATIONER

+ Låga priser leder för eller senare till ökad efterfrågan.
+ Uppblossande oroligheter i Elfenbenskusten ligger som en latent risk.
+ Den spekulativa nettopositionen har blivit negativ för första gången sedan 2012 (korta bruttopositioner är dock med god marginal den största någonsin medan långa bruttopositioner är historiskt låg). Antagligen skulle det räcka med en mindre uppgång för att korta positioner skulle börja stängas.
+ Tekniskt är marknaden kraftigt översåld och nere i ett viktigt stödområde.
– Vädret i Elfenbenskusten, som står för nästan 40 % av världsproduktionen, har varit gynnsamt varför den pågående huvudskörden (okt – mars) blir stor.
– Kakaolagren är historiskt stora.
– Tekniskt sett så befinner marknaden sig en väletablerad nedåttrend.

Tillgängliga certifikat:
BULL KAKAO X1 & X4 S
BEAR KAKAO X1 & X4 S

USD/SEK

USD/SEK daglig graf, 8,8825.Bra amerikansk arbetsmarknadsstatistik i fredags (dock laggar fortfarande löneökningarna) gör det lättare för FED att ta nästa steg i räntehöjningscykeln. Riksbankens besked den 15/2 blir viktigt för kronans utveckling (vår vy är att den första höjningen kommer först i december). Ökad oro, vilket syns via vidgad räntedifferens mellan Frankrike/Tyskland, för det franska presidentvalet riskerar att pressa ned EUR/USD och följaktligen upp USD.

Konklusion: Nästa viktiga hållpunkt är Riksbanken den 15:e feb.

OBSERVATIONER

+ Ökad politisk oro i euroområdet.
+ Fortsatt bra amerikansk statistik
+ Trump-onomics bör leda till högre inflation.
+ Flera räntehöjningar från FED är att vänta.
+ Räntedifferensen mellan USA och Sverige bör fortsätta att öka (vilket gjort kronan till en finansieringsvaluta).
+ Dollarcykeln (åtta årscykeln sedan 1970-talet) pekar på en ny topp under 2017.
+ Bra respons på stödområdet 8,75 – 8,70 med en tillfällig dipp därunder följt av en kraftig uppgång.
– Det amerikanska skuldtaket måste snart (mars) höjas vilket kan leda till en hel del stök och bök.
– Fortsatt minskad lång spekulativ nettopositionering i $-index.
– Riskbankens besked den 15/2 om det blir hökaktigare.
– Oro över Trumps oförutsägbarhet.
– Uttalanden från amerikansk administration om en för stark dollarn.
– Stigande svensk inflation (ger minskad risk för ytterligare åtgärder från Riksbanken) men är den uthållig eller bara en tillfällig oljeeffekt?
– Hur mycket ”Trumponomics” blir det?
– Amerikanska aktier börjar se dyra ut jämfört med Europeiska.
– Det positiva säsongsmönstret är slut (nästa topp säsongsmässigt bör vara i maj).

Tillgängliga certifikat:
BULL USDSEK X1 & X4 S
BEAR USDSEK X4 S

OMXS30 (TEKNISK UTBLICK)

OMXS30 daglig indexgraf, 1558.Trots ett flertal falska brott på uppsidan (brott men inget fortsättningsköpande) så har marknaden klarat av att stanna kvar i närheten av toppområdet. Det beteendet är ett styrkebesked varför vi förväntar oss att en ny topp nås inom en snar framtid. Huruvida denna också blir ett falskt brott eller ej kvarstår dock att se.

Konklusion: Risken för kortsiktig volatilitet kvarstår och så gör också den längre positiva trenden.

OBSERVATIONER

+ Priset håller sig kvar i närheten av toppområdet (= få försäljningar).
+ Priset ligger över 55 och 233v medelvärden.
+ Priset har brutit upp över 2015 års topplinje.
+ Mönstret av fallande toppar från våren 2015 har brutits.
+ 55 och 233d mv har nu båda två positiv lutningar och mellanrummet dem emellan ökar (= bra momentum).
+ Ett gyllene kors på plats (55d mv korsar upp över 233d mv).
+ Långsiktig dubbelbotten vid 1240/46 stödet.
– Ytterligare ett falskt brott på uppsidan.
– 26/1 skapade mer eller mindre en s.k. gravstenskandelaber (gravestone candle), ett varningstecken (gäller tills vi handlat över 153,62).
– Har flera gånger misslyckats med att hålla sig kvar över 1547.
– Skillnaden mellan 55 och 233d mv är ovanligt stort.
– Fortsatt risk för stigande obligationsräntor (på sikt, kortsiktigt bör vi se en mindre korrektion).
– Om 55d medelvärdet skulle brytas öppnas upp för mer nedgång.

Tillgängliga certifikat:
BULL OMX X5 S
BEAR OMX X5 S

INFORMATION OM REKOMMENDATIONER

Denna publikation är ett marknadsföringsmaterial för SEBs certifikat-produkter. I och med den nya Marknadsmissbruksförordningen vilken trädde i kraft den tredje juli 2016 har vi inte längre möjlighet att inkludera investeringsrekommendationer rörande certifikat-produkterna.

UTVECKLING SENASTE VECKAN SAMT SEDAN ÅRETS BÖRJAN

Commodityutveckling

SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB:s Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

KÄLLOR

Bloomberg, Reuters, SEB

VILLKOR

För varje enskilt certifikat/mini future finns Slutliga Villkor som anger de fullständiga villkoren. Slutliga Villkor finns tillgängligt på kurssidan för respektive certifikat/mini future på www.seb.se, Börs & finans, fliken Strukturerade placeringar.

RISKER

En sammanfattning av de risker som är förknippade med Börshandlade certifikat generellt finns i Produktbroschyren för respektive certifikat eller mini future som är tillgängligt på seb.se/cert respektive seb.se/mini. För en fullständig bild av riskerna behöver du ta del av SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för Certifikat- och Warrantprogram som är publicerat på www.seb.se/cert respektive seb.se/mini.

DISCLAIMER

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB:s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB:s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbanking-uppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Materialet riktar sig inte till personer vars medverkan kräver ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Det åligger var och en att iaktta sådana restriktioner. Materialet får inte distribueras i eller till land där distribution kräver ovan nämnda åtgärder eller strider mot reglering i sådant land. Materialet riktar sig således inte till fysiska eller juridiska personer hemmahörande i USA eller i något annat land där publicering eller tillhandahållande av materialet är förbjudet eller strider mot tillämpliga bestämmelser i landet.

Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett publikt aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

  Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras.

  scroll to top