SEB Råvarubrev 14 februari 2017

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityProduktionsstörningar lyfte kopparpriset.

MARKNADEN I KORTHET

Positiv statistik över hur OPEC-medlemmarna uppfyllt sina förpliktelser lyckades inte med att få oljepriset att reagera nämnvärt. Dock har de flesta marknader, metaller, börser, räntor och dollarn skruvat upp den positiva vyn ytterligare ett snäpp då de alla har utvecklatas väl tillsammans. Innevarande vecka fokuserar vi framför allt på tisdagens senatsutfrågning av FED’s Yellen (onsdag kongressutfrågning) och onsdagens räntebesked från Riksbanken. På fredag får vi också svensk KPI. Greklandsproblematiken har åter dykt upp på marknadens radarskärmar då pengarna snart åter är slut. Eurogruppsmötet den 20/2 lär inte ha någon brist på samtalsämnen. IMF vill ha nedskrivningar från framför allt Tyskland, inte lätt med förbundsdagsvalet i antågande (sept).

Anders Söderberg, SEB

Anders Söderberg, Redaktör

Råvaror: Statistik i slutet av förra veckan från både OPEC och IEA pekade på att OPEC faktiskt till stor del, ~90 %, lyckats infria sina löften om produktionsbegränsningar. Saudierna har naturligtvis burit lejonparten och en del andra varit mindre framgångsrika. Dock gör ökad amerikansk produktion att nettominskningen dock blir betydligt mindre. Noterbart är också att Saudierna framför allt dragit ned på tung råolja och inte så mycket på den lättare, den som konkurrerar med amerikansk skifferolja, allt för att inte gynna dessa producenter allt för mycket via ett stigande pris på dessa kvaliteter. Strejken vid Escondidagruvan i Chile tillsammans med neddragen produktion vid Grasberggruvan i Indonesien har fått koppapriset att stiga vilket även också dragit med sig de övriga industrimetallerna. Guldet och framför allt silvret har utvecklats relativt väl (silver går, som vi förväntar oss, bättre än guld). Kakao har fortsatt att rasa medan vete och majs fortsatt att stiga.

Valuta: Dollarn har återhämtat en del kraft sedan senast, eller är det euron som nu åter är på glid, jag tror på en kombination (EU-mötet 20/2 kan bli intressant med nya Greklandsproblem åter i fokus). Yellens tal 14/2 och Riksbankens räntebesked bör sätta tonen för USD/SEK och EUR/SEK (kom ihåg att det finns BULL & BEAR X4 inte bara för USD/SEK utan också för EUR/SEK, JPY/SEK och NOK/SEK).

Börser: Efter konsolideringen har S & P 500 brutit upp till en ny historiskt högsta nivå. €stoxx50 ser ut att ha klarat av sin korrektion och en ny trendtopp (historisk topp är dock långt borta) bör nog snart infinna sig. Nikkei befinner sig fortfarande i en konsolideringsfas medan MSCI tillväxtmarknader brutit upp över sin 2016 topp, något som ser fortsatt lovande ut. T.ex. Turkiet har nu stigit med ~22 % sedan botten i januari.

Räntor: Inte heller denna gång blev det något mer av korrektionen än cirka 20 punkters nedgång. Det mesta talar väl för att efter en period av konsolidering så bör vi se nya räntetoppar igen. Säsongsmässigt stiger normalt amerikanska obligationsräntor under vårens finansieringsperiod (t.ex så har 10-åringen stigit 14 år av 20 under mars).

OBSERVATIONER I SAMMANDRAG

 • Olja – fortsatt intervallhandel.
 • Koppar – långvarig strejk riskarar skapa underskott.
 • Guld – $1242-brottet är en positiv utveckling.
 • Kakao – fortsatt i fritt fall.
 • USD/SEK – Yellen och Ingves nyckelfaktorer denna vecka.
 • OMXS30 – äntligen förbi motståndsområdet.

En placering i certifikat och warranter är förknippat med risker. Du kan förlora hela ditt investerade kapital. Läs mer om riskerna i SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för certifikat- och warrantprogram på seb.se/cert eller seb.se/mini

OLJA BRENT

Brentolja, dagsgraf, $55,96/fat.Den svaghet vi förra veckan tyckt oss se räckte inte till mer än ett test ned mot den undre delen av det numera väl utvecklade prisintervallet varför status quo fortfarande råder. Förra veckan fick vi den första statistiken på hur OPEC överenskommelsen efterlevts och den visade på att cirka 90 % av de utlovade nedskärningarna också gjorts i januari (så får vi se om det fortsätter på samma vis kommande månader). Dock har de icke-OPEC länder som utlovade nedskärningar hittills bara uppfyllt cirka 40 % av dessa. Amerikansk oljeproduktion ökar nu hyfsat snabbt och närmar sig 9m fpd nivån. Investeringarna tar ordentlig fart och utgivandet av obligationer från skifferoljeproducenter visar på kommande ökad aktivitet.

Konklusion: Fortsatt intervallhandel.

OBSERVATIONER

+ OPEC-Överenskommelsen ser ut att leverera.
+ Om icke-OPEC medlemmar (dvs. Ryssland) uppfyller sina förpliktelser ska mer olja bort från markanden.
+ Algeriet seglar möjligtvis upp som en risk under 2017.
+ Libysk risk fortsätter att öka med allt större spänningar mellan de olika klanerna och den FN-stödda regeringen.
+ Produktionen i Venezuela fortsätter att försämras.
+ Tekniskt så befinner vi oss i ett positivt konsolideringsintervall så länge vi inte faller under $54.20.
– Amerikansk oljeproduktion ökar ordentligt.
– Den långa (netto och brutto) spekulativa positionen har nu nått sin högsta nivå någonsin. Detta är en potentiell tjurfälla och framför allt så om priset skulle falla under $54.20-stödet.
– Libyen flaggade nyligen för rätt kraftiga produktionsökningar (frågan om det är ett önsketänkande).
– Antalet borriggar fortsätter att öka och vår oljeanalytiker ser fortsatt en kraftig ökning av investeringar i skifferolje-produktion de kommande åren.
– Det har tidigare alltid ”fuskats” vid OPEC-avtal.
– Fortsatt god produktivitetsutveckling hos skifferolje-producenter.
– Tekniskt så måste $54.20 stödet bevakas noggrant då vi förväntar oss ”stop loss” försäljningar därunder.

Tillgängliga certifikat:
BULL OLJA X1, X2, X4, X5, & X10 S
BEAR OLJA X1, X2, X4, X5 & X10 S

KOPPAR

KOPPAR, dagsgraf, $6180 /tonI och med strejkstarten i torsdags i Escondidagruvan i Chile, världens största (~5 % av världsproduktionen) så har BHP Billiton deklarerat force majeure vilket har knuffat upp priset till sin högsta nivå på nästan två år. Vi ser nu följaktligen fallande produktion, något som marknaden började prisa in i slutet av förra året med antagandet om att 2017 skulle drabbas av fler produktionsstörningar än de rekordfå som noterades under 2016. Vi noterar också att flera gruvbolag rapporterat fallande produktion under kvartal 4 2016. För helåret 2017 pekar dock prognoserna på en marknad som befinner sig nära balans, det förutsätter dock att strejken inte blir allt för långvarig.

Konklusion: Ju längre strejken varar desto större potential för ytterligare uppgång.

OBSERVATIONER

+ Strejken vid Escondidagruvan.
+ Varar strejken längre än ett par veckor så riskerar vi ett underskott i år.
+ Hårt väder den senaste tiden har också satt käppar i hjulet för kopparexport från ett antal chilenska hamnar.
+ Produktionen vid Grasberggruvan (Indonesien) begränsades i fredags i väntan på den utlovade gruvlicensen.
+ Minskade
+ Tekniskt sett en stigande trend med högre bottnar och toppar.
– Den senaste uppgången driven av strejken varför det finns fallhöjd vid en överenskommelse.
– Prognosen (LME) för 2017 visar på en marknad i mer eller mindre balans.
– Den spekulativa (netto såväl som brutto) är långt över tidigare toppnivåer.
– Ytterligare kinesiska räntehöjningar.
– Southern Copper (världens 5:e största producent) räknar med att öka sin produktion kommande år med 2/3.
– Ur en teknisk synvinkel är marknaden överköpt och redo för en korrektion.

Tillgängliga certifikat:
BULL KOPPAR X1 & X4 S
BEAR KOPPAR X2 & X4 S

GULD

GULD spot dagsgraf, $1232/uns.Trots en allmänt stigande dollar så har guldpriset hållit sig relativt väl, även om vi denna gång inte orkade med att hålla oss kvar ovanför $1242 motståndet. Så länge vi håller oss kvar över $1180 bör en positivare vy dominera. Den allt större osäkerheten (t.ex, Trump och EU (val, Grekland, Italiensk bankkris m.m.)) ger också stöd till ädelmetallpriserna. Vi noterar också att ett globalt ekonomiskt osäkerhetsindex per sista januari befinner sig på ett nytt rekordhögsta (start datum 1997-01).

Konklusion: Brottet av huvudmotståndet $1242, även om vi inte orkade hålla i det, bör vara medelsiktigt positivt.

OBSERVATIONER

+ Neddragningen vid Grasberg-gruvan i Indonesien (i huvudsak koppar men även en del guld) i väntan på den utlovade gruvlicensen.
+ Om Yellen uppfattas som mjukare vid dagens utfrågning.
+ Den globala efterfrågan på guld ökade med 2% under 2016.
+ Fortsatt stor efterfrågan på fysiskt guld i Asien.
+ Guldpriset i JPY och EUR bryter upp ur den fallande trenden sedan i somras.
+ Den långa spekulativa nettopositionen är låg jämfört med förra vintern/våren.
+ Säsongsmässigt så är januari och februari starka månader för guld (upp 7 av de senaste 10 åren).
+ ”Trump-onomics” utgör en stor osäkerhet.
+ Ökat inflationstryck gör ”fysiska” tillgångar attraktivare.
+ Fallande produktion (peak-gold 2015).
+ Tekniskt så är vändningen upp från 78,6% nivån väldigt intressant och så är brottet över $1208 och 1242.
– Om Yellen indikerar att en höjning ligger nära i tiden.
– Guld/silver relationen faller åter och under stigande momentum.
– Dollarn har återhämtat sig och förra veckan blev den .
– Stigande räntor utgör en motvind för guldpriset.
– Fed’s kommande räntehöjning.
– Fallande efterfrågan under kvartal tre.
– Osäkerheten om vad som sker i den Indiska marknaden efter indragningen av kontanter.
– Tekniskt bör brottet av $1242 leda till mer köpande.

Tillgängliga certifikat:
BULL GULD X1, X2, X4, X5 & X10 S
BEAR GULD X1, X2, X4, X5 & x10 S

KAKAO

KAKAO dagsgraf, $ 1896 /tonKakaopriset har fortsatt att falla sedan förra veckan och har nu nått den nedre delen av det utpekade möjliga stödområdet, det område där de senaste nedgångarna, 2008 och 2013, tog slut. Än finns dock få, om några, tecken på att säljarna börjar tröttna. Accelerationen pekar dock på att vi nu befinner oss i den så kallade kapitulationsfasen, ofta den sista fasen i nedgång. En faktor som skulle på medellång sikt, dvs. nästa säsong, skulle kunna förändra nuvarande balans är om ett nytt El Ninjo fenomen skulle kunna komma att inträffa. Det australienska meterologiska institutet har börjat flagga, om än i begränsad skala, för en sådan utveckling.

Konklusion: Faller stödet kan vi se ytterligare försäljningar innan en stabilisering sker.

OBSERVATIONER

+ Konkurser bland lokala exportörer (inte odlare) i Elfenbenskusten gör att delar av skörden inte kommer eller blir försenade ut på världsmarknaden.
+ Låga priser leder för eller senare till ökad efterfrågan.
+ Uppblossande oroligheter i Elfenbenskusten ligger som en latent risk.
+ Den spekulativa nettopositionen har blivit negativ för första gången sedan 2012 (korta bruttopositioner är dock med god marginal den största någonsin medan långa bruttopositioner är historiskt låg). Antagligen skulle det räcka med en mindre uppgång för att korta positioner skulle börja stängas.
+ Tekniskt är marknaden kraftigt översåld och nere vid den nedre delen av ett viktigt stödområde.
– Den korta spekulativa nettopositionen har fortsatt att öka dvs. spekulanterna säljer fortfarande.
– Vädret i Elfenbenskusten, som står för nästan 40 % av världsproduktionen, har varit gynnsamt varför den pågående huvudskörden (okt – mars) blir stor.
– Kakaolagren är historiskt stora.
– Tekniskt sett så befinner marknaden sig en väletablerad nedåttrend.

Tillgängliga certifikat:
BULL KAKAO X1 & X4 S
BEAR KAKAO X1 & X4 S

USD/SEK

USD/SEK daglig graf, 8,9200.Med Yellen’s tal inför Kongressen idag tisdag 14/2 och Riksbankens räntebesked imorgon onsdag så har vi två viktiga komponenter för utvecklingen av USD/SEK. Fortsatt euro oro bör fortsätta vara en klar dollar positiv faktor. Håll koll på nästa eurogruppsmöte den 20/2 där sannolikt Greklands skuldproblematik (ja pengarna är snart slut igen) kommer att vara en tung punkt.

Konklusion: Håll koll på Yellen’s tal tisdag em. och Riksbankens räntebesked på onsdag för ledtrådar.

OBSERVATIONER

+ Om Riksbanken den 15/2 är mer duvaktig än förväntningarna.
+ Yellen’s tal 14/2 – kan det signalera en marshöjning?
+ Amerikanska långa räntor har en tendens att stiga under våren.
+ Ökad politisk oro i euroområdet.
+ Fortsatt bra amerikansk statistik.
+ Trump-onomics leder till stigande inflation?
+ Flera räntehöjningar från FED är att vänta.
+ Räntedifferensen mellan USA och Sverige bör fortsätta att öka.
+ Dollarcykeln, 8/16-årscykeln pekar på en ny topp under 2017.
+ Bra köprespons från stödområdet 8,75 – 8,70.
+ Förra veckan blev den första stigande sedan veckan före jul.
– Yellen’s tal 14/2 får inte vara för ”mjukt”.
– Om Riksbanken 15/2 är börjar avveckla QE eller signalera att sänkningscykeln nu har nått vägs ände.
– Det amerikanska skuldtaket måste snart (mars) höjas vilket kan leda till en hel del stök och bök.
– Fortsatt minskad lång spekulativ aggregerad (olika valutor) USD nettopositionering.
– Uttalanden från amerikansk administration om en för stark $.
– Stigande svensk inflation (ger minskad risk för ytterligare åtgärder från Riksbanken) men är den uthållig eller bara en tillfällig oljeeffekt?
– Amerikanska aktier börjar se dyra ut jämfört med Europeiska.
– Det positiva säsongsmönstret är slut (nästa topp säsongsmässigt bör vara i maj).
– Tekniskt vore det illavarslande att falla under 8,8290.

Tillgängliga certifikat:
BULL USDSEK X1 & X4 S
BEAR USDSEK X4 S

OMXS30 (TEKNISK UTBLICK)

OMXS30 daglig indexgraf, 1570.Marknaden ser nu ut att äntligen ha etablerat sig ovanför motståndsområdet, 1547/1554, vilket tidigare renderat ett antal falska uppsidesbrott. Utvecklingen är positiv och nästa viktiga hållpunkt återfinns vid 1617, 78,6% korrektion av nedgången toppen 2015 – botten 2016.

Konklusion: I och med passerandet av 1563,5 så har den negativa kandelabern från 26/1 neutraliserats varför den längre positiva trenden ånyo guidar högre.

OBSERVATIONER

+ Priset har nu brutit och stängt, både dag och vecka, ovanför 1547/1554.
+ Priset ligger över 55 och 233v medelvärden.
+ Priset har brutit upp över 2015 års topplinje.
+ Mönstret av fallande toppar från våren 2015 har brutits.
+ 55 och 233d mv har nu båda två positiv lutningar och mellanrummet dem emellan ökar (= bra momentum).
+ Ett gyllene kors på plats (55d mv korsar upp över 233d mv).
+ Långsiktig dubbelbotten vid 1240/46 stödet.
– Skillnaden mellan 55 och 233d mv är ovanligt stort.
– Fortsatt risk för stigande obligationsräntor (på sikt, kortsiktigt bör vi se en mindre korrektion).
– Om 55d medelvärdet skulle brytas öppnas upp för mer nedgång.

Tillgängliga certifikat:
BULL OMX X5 S
BEAR OMX X5 S

INFORMATION OM REKOMMENDATIONER

Denna publikation är ett marknadsföringsmaterial för SEBs certifikat-produkter. I och med den nya Marknadsmissbruksförordningen vilken trädde i kraft den tredje juli 2016 har vi inte längre möjlighet att inkludera investeringsrekommendationer rörande certifikat-produkterna.

UTVECKLING SENASTE VECKAN SAMT SEDAN ÅRETS BÖRJAN

Råvaruprisutveckling

SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB:s Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

KÄLLOR

Bloomberg, Reuters, SEB

VILLKOR

För varje enskilt certifikat/mini future finns Slutliga Villkor som anger de fullständiga villkoren. Slutliga Villkor finns tillgängligt på kurssidan för respektive certifikat/mini future på www.seb.se, Börs & finans, fliken Strukturerade placeringar.

RISKER

En sammanfattning av de risker som är förknippade med Börshandlade certifikat generellt finns i Produktbroschyren för respektive certifikat eller mini future som är tillgängligt på seb.se/cert respektive seb.se/mini. För en fullständig bild av riskerna behöver du ta del av SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för Certifikat- och Warrantprogram som är publicerat på www.seb.se/cert respektive seb.se/mini.

DISCLAIMER

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB:s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB:s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbanking-uppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Materialet riktar sig inte till personer vars medverkan kräver ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Det åligger var och en att iaktta sådana restriktioner. Materialet får inte distribueras i eller till land där distribution kräver ovan nämnda åtgärder eller strider mot reglering i sådant land. Materialet riktar sig således inte till fysiska eller juridiska personer hemmahörande i USA eller i något annat land där publicering eller tillhandahållande av materialet är förbjudet eller strider mot tillämpliga bestämmelser i landet.

Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett publikt aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

  Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras.

  scroll to top