SHB Råvarukommentar 9 december 2016

Fokus på helgens oljemöte i Wien

Kvartalsrapport för råvaror från HandelsbankenVeckans oljemarknad har handlat om svallvågorna efter OPEC:s avtal i Wien och förutsättningarna inför mötet mellan icke-OPEC länder som ska sänka produktionen tillsammans med OPEC. Av de 14 inbjudna länderna har bara fem tackat ja officiellt, Ryssland, Mexico, Kazakstan, Azerbaijan och Oman. Förväntansbilden verkar ligga någonstans omkring att om bara Ryssland sänker aktivt så kan man acceptera att de övriga betalar med naturliga produktionssänkningar. Onekligen en urvattnad variant av vad OPEC proklamerade på presskonferensen i Wien förra veckan. Om OPEC åter ska överraska måste man dra fram en kanin ur hatten en gång till i helgen.

Amerikanska instituten EIA har ökat prognosen för USA:s oljeproduktion till 8,78 Mbpd under 2017, upp från 8,73 i november. EIA tillägger att om OPEC:s nya strategi driver priset över USD 50 kommer oljeproduktionen bli högre i USA. Det var den första signalen från den inhemska prognosmakaren på frågan hur skifferoljan kommer respondera nästa år efter OPEC:s försök att höja priset. Antalet riggar i USA:s skifferfält steg till 477 efter att ökat med 161 sedan botten i maj. Det var femte veckan i rad med fler riggar i fälten och aktiviteten är nu på högsta nivån sedan januari.

Produktionsdata för november kom under veckan från OPEC och Ryssland. Den visade nya rekord vilket skapade viss skepsis kring kommande sänkningen. Ryssland har också sagt att man vill se OPEC sänka före Ryssland sänker.

Se EFN:s inslag med diskussion kring förutsättningarna för de 14 länder som bjudits in av OPEC till helgens möte här:

Förutsättningarna inför icke-OPEC mötet i helgen

Basmetaller i mer mogen fas

Basmetaller har haft en blandad utveckling under veckan. Det började starkt med rally där koppar steg med 3,3% till högsta på 17 månader efter starka service PMI som fortsätter ge stöd till globala konjunkturcykeln. Filippinernas nickel export under tredje kvartalet var 16% lägre jämfört med samma period förra året efter gruvstängningar. Flera faktorer pekar nu på att 2017 kan bli ett år som absorberar sista överproduktionen bland basmetallerna och för marknaden tillbaka i balans som driver priserna. Under veckan visade det sig dock också hur känsliga metallerna är för förändringar i förväntansbilden på USA under Trump som president och Kinas fortsatta stimulanser. Aluminium tyngs av förväntningarna på mer produktion efter att höstens rally snart kommer skapa överproduktion och lättviktsmetallen handlas nu på lägsta på sex veckor. Även zink har kommit in i en mer mogen fas där metallen tappade i pris förra veckan för första veckan av de senaste sju. Temat var att Kina inte har mer bränsle kvar och att förhoppningarna på Trump nu är väl stora. Australien ska återuppstarta zinkgruvan Red River. Veckans makrodata för basmetaller var kinesisk inflationsdata som kom ut högre än väntat , Kina exportera därmed inte längre deflation utan är med och hjälper världen med inflation.

Guldpriset går utför

Guld går och går mot sämsta veckan på mer än ett år när Fed laddar upp för en höjning nästa vecka och signaler om fler under 2017. Guldet kommer därmed sannolikt tappa för femte veckan i rad.

Vändning för elpriset?

Elmarknaden har hämtat sig något efter raset på 20% i november. Väderprognosen är mer osäker från den 13-14 och framåt och kolprisraset har bromsat upp. Energibalansen har dock förbättrats mer än väntat efter stora nederbörd de senaste dagarna. Med lite kallare väder även på kontinenten kan rekylen bli mer långlivad.

SHB Råvarukommentar är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

scroll to top