SHB Råvarukommentar 27 november 2015

  • Kvartalsrapport för råvaror från HandelsbankenEn liten rekyl på basmetaller
  • Oljemarknaden inför OPEC-mötet nästa fredag
  • Sjätte veckan i rad med fallande guldpris

Basmetaller har vänt upp under veckan efter en lång utförslöpa. Startskottet var att tio zinksmältverk i Kina ska minska produktionen med 500 kt nästa år. Zink handlades upp 5,8 procent på nyheten. Precis som efter andra positiva nyheter under veckan för basmetallerna så hade zink svårt att hålla den initiala uppgången. Marknaden vill inte riktigt tro på de nyheter som kommer om producenter som ska minska produktionen. Kina som skall minska möjligheterna till korta positioner i metaller och staten som ska stödköpa fysisk metall. Efter senaste kraftiga nedgångarna så reagerar däremot metallerna på alla nyheter vilket skapar en slagig marknad.

Oljemarknaden börjar fokusera på årets andra och sista OPEC-möte som äger rum den 4 december. Bloombergs undersökning visar att 30 av 30 tillfrågade analytiker inte tror att OPEC kommer sänka produktionen. Parisbaserade energiorganet IEA gjorde ett utspel på en konferens i New Delhi där USD 50 förväntas vara det nya normala oljepriset de kommande tio åren. Oljan handlas kvar omkring två-veckors högsta efter att det ryska jaktplanet blev nedskjutet i början av veckan. Det blir därmed sannolikt första veckan på en månad när oljan stiger.

Guld steg visserligen på Rysslands nedskjutna flygplan. Kombinationen olja och guld upp samtidigt är en klassisk geopolitisk Mellanöstern-indikator i råvarukomplexet. Guld har sedan successivt tappat den inledande uppgången och ser ut att avsluta sjätte veckan på rad med fallande guldpris inför Feds förmodade räntehöjning. I marknaden är det nu 72 procents sannolikhet för höjning den 16 december.

En intressant indikator på stålmarknaden i veckan när importen till USA föll 32 procent mot oktober förra året. USA har kämpat under konkurrens från kinesisk export de senaste två åren. Frågan är om handelshinder minskar importen eller de låga priserna minskar exporten till USA. Antagligen en kombination och stiger priserna kommer importen öka igen men en kortvarig uppgång i stålpriserna borde komma.

SHB Råvarukommentar är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top