SEB Råvarubrev 24 november 2015

Om saudisk oljenoja är inget att skoja, men vi kortar soja

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityMARKNADEN I KORTHET

Under förra veckan såg vi positiva rörelser på de större aktiemarknaderna runt om i världen. US-dollarindex stärktes med drygt en halv procent, medan råvarumarknaden i stort fortsatte att visa röda siffror. Nedgången var störst för industrimetaller, där ett brett sektorindex visade -4,3 procent över veckan. Energisektorn var ned 0,3 procent, ädelmetaller ned 0,5 procent medan jordbrukssektorn var upp 1 procent. En starkt bidragande orsak är förstås förväntningarna på Fed; det vill säga att marknaden tror att räntan kommer höjas i samband med decembermötet. Den av marknaden inprisade sannolikheten för en höjning har ökat till i skrivande stund 72 procent och US-dollarn har följaktligen stärkts, vilket i sin tur också ger negativt påverkan på råvarumarknaden. Oljepriset har också fallit och det fundamentala stödet saknas. Sammantaget pekar de flesta pilar nedåt, vilket förstås ger intressanta möjligheter för en aktiv investerare!

Priset på Brentolja har varit under press och även om det igår och idag har gått upp en del kvarstår det negativa sentimentet. Saudiarabien har i uttalanden visat en önskan att stabilisera marknaden och vill för detta samarbeta både med OPEC-länder och länder utanför organisationen. Vi ser dock inga tecken på att landet kommer dra ned sin produktion, utan ser snarast att marknaden måste balansera sig själv. Fundamentala faktorer är dock övervägande negativa för oljepriset.

Basmetaller höll under förrförra veckan emot ganska väl, men under veckan som gick orkade marknaden till slut inte längre hålla emot och nedgångarna var relativt kraftiga. Nickel gick ned 7,4 procent, koppar ned 5,1 procent och aluminium ned 3 procent. Den starkare US-dollarn var en bidragande faktor, liksom att en del stöttande fundamentala faktorer som tidigare var svåra att värdera nu i praktiken verkar ha lagts åt sidan, varför prisfallet blev ett faktum. Både koppar- och aluminiumpriset föll nära 4,5 procent från fredagens högsta nivå till måndagens lägsta. Nu är nivåerna dock nere kring viktiga stödnivåer, varför vi väljer att med god förtjänst stänga våra positioner på koppar och aluminium. Risk finns för rekyl uppåt – läs mer i respektive avsnitt!

Denna vecka väljer vi att initiera en bear-position på sojabönor. Vi ser att det finns stor sannolikhet för en reaktion mot ett lägre pris på sojabönor. Detta då Argentina i söndags valde en ny president som har kommunicerat sänkta skatter på jordbruk och export av en del jordbruksprodukter; däribland just sojabönor. Då lagren har vuxit mycket är den potentiella utbudschocken signifikant. Läs mer i avsnittet om sojabönor!

Prisbilden på nordisk el har återigen förändrats – från att en kallare prognos förra veckan gav priset stöd, ser vi nu betydligt mildare väder än normalt framöver; också med större nederbördsmängder. Detta har tryckt ned priset på elen, som nådde sin lägsta nivå på innevarande kontrakt i måndags. Det är en intressant marknad med faktorer som i sig både är lättillgängliga och intressanta att studera!

TRENDER I SAMMANDRAG

 • Överlag negativt sentiment i råvarumarknaden
 • Fundamentala faktorer fortsatt negativa för priset på Brentolja, trots Saudisk önskan om balanserad marknad
 • Basmetaller överlag ned – starkare US-dollar i kombination med fundamentala faktorer pressar priser
 • Ny kort position i sojabönor pga sannolik ny jordbrukspolitik i Argentina
 • Elpriset återigen svagare på grund av ny, mildare och blötare väderprognos

VECKANS REKOMMENDATIONER

Bra råvaruinvestering

En placering i certifikat och warranter är förknippat med risker. Du kan förlora hela ditt investerade kapital. Läs mer om riskerna i SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för certifikat- och warrantprogram på seb.se/cert eller seb.se/mini.

OLJA

OljaUnder den senaste tvåveckorsperioden har Brentoljan handlat ned från cirka 48 US-dollar per fat för att under några dagar ligga strax över 44 US-dollar per fat. Igår morse handlade den ned ända till 43,59 och såg ut att vara på väg förbi augustis lägsta nivå om 42,23 US-dollar per fat. Marknadens avsäljning på morgonen var till stor del ett resultat av förra veckans svaga utveckling, men också en spegling av övriga råvarumarknadens nedåtgående pristrend.

Saudiarabiens oljeminister sade nyligen att OPEC och andra oljeproducenter arbetar för att stabilisera marknaden. När det upprepades under gårdagen med tilläggen att ”den saudiska regeringen är redo att göra vad som krävs för en stabil oljemarknad” och ”Saudiarabilen är redo att samarbeta med OPEC och länder utanför OPEC för stabila priser” hoppade oljepriset upp 4,8 procent. Att oljepriset dock stängde endast 0,4 procent upp över dagen berodde sannolikt på att marknaden tidigare har hört liknande uttalanden och att det är svårt att tolka vad de egentligen betyder.

Vi är tämligen säkra på att Saudiarabien inte har några planer på att dra ner sin produktion från nuvarande nivåer utan att övriga OPEC, och eventuellt även länder utanför organisationen, samarbetar. Vad uttalandena möjligtvis kan betyda är att Saudiarabien kommer tillse att oljepriset inte kollapsar nedåt 20-40 US-dollar per fat. Det kommer dock i så fall sannolikt kräva en hel del från Saudiarabien, mot bakgrund av ökande oljelager, ökad contango (lägre spotpris än forwardpriser), höjd amerikansk ränta liksom ökande kostnader att lagra olja, samt förstås en apprecierande US-dollar.

Som vi ser det är det ingenting som talar för ett högre pris eller att marknaden blir mer balanserad. Saudiarabien talar om att stabilisera marknaden – ingenting annat. Oljemarknaden måste stabilisera sig själv genom fortsatt låga priser för att stimulera efterfrågan och dämpa utbudet av olja från länder som är utanför OPEC.

Hur som helst tror vi att oljepriset har en utmanande tid framför sig. Marknaden kommer röra sig in i ett svagare första halvår 2016 med ökande lager, ökad contango och sannolikt en starkare US-dollar. Från OPECs möte den 4:e december väntas ingen ändring av strategin även om många medlemsländer hoppas på ett högre pris.

Denna morgon har priset på Brent fortsatt uppåt, samtidigt som US-dollarn har fallit något. Nyheten att ett militärflygplan har kraschat i Syrien är en påminnelse om att det är fortsatta oroligheter i Mellanöstern.

TREND

 • Saudiarabien har uttalat önskan att balansera marknaden
 • Landet har sannolikt ej planer på att minska sin produktion
 • Fundamentala faktorer såsom ökande lager och starkare US-dollar negativt för oljepriset
 • Amerikanska oljeriggar ned något i antal; produktion nära sidledes
 • Vi ser inget fundamentalt stöd för oljepriset – bilden är istället bearish.

Bjarne Schieldrop
Chief Analyst
SEB

KOPPAR

Koppar, rullande 3-månaderskontrakt, US-dollar/tonFörra veckan gick kopparpriset ned 5,1 procent, samtidigt som US-dollarindex stärktes med cirka 0,6 procent och priset på koppar har också fortsatt ned under början av innevarande vecka. Den senaste tidens nedgång har också fått en del analyshus att revidera ned sina estimat och priset har nått de lägsta nivåerna på sex år. Nivåerna från år 2010 på över 10 000 US-dollar per ton känns avlägsna.

Trots att utbudssidan för metallen ser hyfsad ut, så är det inte tillräckligt för att kopparn skall kunna gå emot det negativa sentiment som ses från efterfrågesidan; det vill säga de svaga eller svagare än förväntade tillväxtsiffror och generell data som ses. Nästan hela råvarumarknaden präglas av priser som strävar mot lägre nivåer och kopparpriset har följt med nedåt. Cirka 48 procent av den globala konsumtionen av metallen sker i Kina och så länge ekonomin går i allt saktare takt blir utsikterna för metallens pris präglade på samma vis. Det skall dock säga att priset ser översålt ut och om tillverkare globalt drar ned på sin produktionstakt, vilket ser helt nödvändigt ut, finns det sannolikt ingen signifikant kinesisk produktion som istället ökar i ungefär samma takt.

Tekniskt ser vi en målnivå på kortare sikt kring 4400 US-dollar per ton. Vid denna nivå kan priset mycket väl studsa uppåt – nämnda nivå är både ett triangelmål och på halvårssnittet. Därför kan vi mycket väl se en rekyl uppåt 4670-4800 US-dollar per ton.

Från nuvarande nivåer är det svårt att se något egentligt ytterligare tryck nedåt. Förvisso kan priset fortfarande fortsätta sin trend nedåt, men volatiliteten kommer sannolikt vara relativt stor. Vi tar det säkra före det osäkra och stänger därför vår korta position som vi gick in i redan 1/9. Då gick priset initialt upp en del, men vår övertygelse var att priset skulle ned och vi fick till slut rätt. Sedan just 1/9 till gårdagens stängning har priset på certifikatet också ökat med över 14 procent!

TREND

 • Kopparpriset präglat av negativa tillväxtsiffror och lägre efterfrågan
 • Utbudssidan ser hyfsad ut, men förmår inte ge stöd åt priset
 • Tekniska signaler ses om att kortsiktig målnivå är mycket nära
 • Vi stänger vår korta position och bevakar marknaden för möjlighet att vara med på eventuell rekyl uppåt.

ALUMINIUM

AluminiumprisAluminiumpriset gick ned ytterligare 3 procent under förra veckan; delvis på grund av råvarumarknadens generella trend, men även på grund av för aluminium specifika orsaker. Också det låga oljepriset spelar in då det hjälper tillverkare på marginalen att kunna producera mer, eller kanske till och med att faktiskt fortsätta producera.

Fokus är fortsatt på utbudssidan och det kinesiska sentimentet är negativt – Kina står för cirka 54 procent av global konsumtion av metallen – även om vi har sett en del litet positivare kinesisk data. Nyligen reviderade OECD ned sitt globala tillväxtestimat till 3,3 från 3,6 procent, vilket förstå spär på det negativa sentimentet. Dock är en starkt bidragande fundamental orsak den starkare US-dollarn. En räntehöjning från Fed är sannolikt att vänta i december, vilket vi har diskuterat i tidigare Råvarubrev. Nyligen kom också en rapport om att både ryska och kinesiska myndigheter har varnat för att man behöver dra ned på den inhemska produktionen av aluminium för att marknaden måste balanseras. Alla stöttande faktorer, såsom Alcoas neddragning av produktion och osäkerheten kring LME-lager, verkar dock ha glömts bort och priset har sjunkit ytterligare. Förra veckan hade vi en målnivå på 1442 US-dollar per ton och vi är nu genom den. Därtill är vi på eller igenom den nästan 30 år långa stödlinjen som priset 4-5 gånger under denna tidsperiod har studsat mot. Det säger en del om marginalkostnaden hos tillverkarna.

Tekniskt ser vi ett stödområde kring 1440-1415 US-dollar per ton. Trenden nedåt har mattats av och vi kan mycket väl se en rekyl som, baserat på tidigare vågrörelser, kan nå nivåer kring 1650 US-dollar per ton.

Sammantaget tror vi att priset i och för sig kan fortsätta nedåt, men nu är det enligt ovan så lågt att det mycket väl kan rekylera uppåt. Volatiliteten lär öka, vilket i och för sig är intressant för en del investerare, men vi stänger vår korta position och gläder oss åt den goda vinsten. Sedan vi initierade vår korta position den 20/10 har priset på certifikatet ökat med cirka 11,6 procent! Vi tar det säkra före det osäkra och bevakar marknaden för att vara med på en eventuell rekyl uppåt. En strategi är förstås att justera sin stoppnivå vid en rekyl till cirka 1500 US-dollar per ton för att vid en rörelse nedåt gå kort igen, men det är bara en idé och vi väljer att stänga hela positionen.

TREND

 • Fundamentalt tryck nedåt på aluminiumpriset
 • En starkare US-dollar skapar ytterligare press nedåt
 • Få faktorer som ger stöd, men priset långt ned i marginalkostnadskurvan för tillverkarna

SOJABÖNOR

Pris på sojabönorEn råvara som potentiellt kan röra sig mycket den närmaste tiden är sojabönor. Den fundamentala anledningen är att Argentina, som är världens tredje största producent av sojabönor med 18 procent av global produktion, i söndags valde en ny president som förväntas föra en politik som enligt bedömare kommer underlätta både export och produktion av just sojabönor. Därtill har förhållandena för produktionen varit gynnsamma senaste tiden.

Finansiellt ser vi att investerare har ökat sina korta positioner i kontrakt på sojabönor. Det ökar förstås risken för en rekyl uppåt om ett lägre pris faktiskt inte skulle ses, men fundamenta talar för att det mycket väl kan bli en nedgång i och med att exporten skulle öka. Detta dels då valutan förväntas devalveras och dels för att myndigheter skulle bedriva en politik som i mindre utsträckning direkt påverkar jordbruket. Den generella uppfattningen är att allt sammantaget kommer exporten av sojabönor öka med motsvarande 8 miljarder US-dollar, då bönder har lagrat sojabönor i protest mot att exportskatter har höjts.

Det är förstås ännu inte helt säkert att löftena infrias – maktskiftet sker formellt 10 december – och även andra råvaror, såsom majs och vete, kommer säkerligen påverkas. Men vi ser som konstaterat en god möjlighet att just sojabönor kommer att röra sig kraftigt nedåt i pris och väljer att ta en kort position i råvaran på litet längre sikt.

Tekniskt ser vi att en nedgång ganska snart till nivåer kring 830-835 US-cent per bushel är trolig. Baserat på tidigare vågrörelser kan man se en nedgång ända till nivåer kring 800 på litet längre sikt.

TREND

 • Fundamentala faktorer talar för ett lägre pris på litet längre sikt
 • Korta positioner i marknaden har ökat
 • Lyfts exportskatter på sojabönor kommer argentinska bönder sannolikt exportera mer – i så fall kommer priset sänkas betydligt
 • Vi tror att sannolikheten för att priset på sojabönor på några veckors sikt skall gå ned är stor.

REKOMMENDATION

 • BEAR SOJA X1 S

EL

El, kvartalskontraktet Q1 2016, EUR/MWhJust som elpriset faktiskt började få stöd av ett kallare väder, vilket vi skrev om i förra veckans Råvarubrev, kom så nya rapporter som återigen skiftade förutsättningarna. Nu ser vi att prognosen istället bär bud om betydligt mildare väder än vad som är normalt för årstiden. Redan under mitten av veckan kommer i princip hela Norden ha temperaturer över det normala; faktiskt Kalmartrakten undantaget, vilket förstås inte har någon påverkan på elpriset. Därtill kommer i princip hela Norden få regn under veckan och i fjällen ganska stora ackumulerade snömängder. Det talas om 150-200 procent mer nederbörd än normalt. Den hydrologiska balansen är i stort sett på normalnivå. Sammantaget är det alltså två faktorer som på olika vis ger tryck nedåt på elpriset, vilket också under måndagen nådde kontraktslägsta nivå.

Ser vi till de faktorer som påverkar på litet längre sikt så har oljepriset sjunkit ytterligare och handlade under förra veckan kring 44,5 US-dollar per fat. Kolpriset handlar i stort sett sidledes, liksom priset på utsläppsrätter.

Kontentan av det hela är att det återigen uppstått ett negativt tryck på elpriset och så länge väderprognosen inte ändras till det kallare ser vi inget fundamentalt stöd för det.

TREND

 • Det kallare vädret byts snart mot mildare
 • Nederbörd i hela landet väntas med tämligen rikliga snömängder i fjällen
 • Elpriset ser svagare utveckling
 • Kontraktslägsta nivå i måndags

AKTUELLA REKOMMENDATIONER

Bra investeringar

SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB:s Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

KÄLLOR

Bloomberg, Reuters, SEB

VILLKOR

För varje enskilt certifikat/mini future finns Slutliga Villkor som anger de fullständiga villkoren. Slutliga Villkor finns tillgängligt på kurssidan för respektive certifikat/mini future på www.seb.se, Börs & finans, fliken Strukturerade placeringar.

RISKER

En sammanfattning av de risker som är förknippade med Börshandlade certifikat generellt finns i Produktbroschyren för respektive certifikat eller mini future som är tillgängligt på seb.se/cert respektive seb.se/mini. För en fullständig bild av riskerna behöver du ta del av SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för Certifikat- och Warrantprogram som är publicerat på www.seb.se/cert respektive seb.se/mini.

DISCLAIMER

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB:s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB:s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbanking-uppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Materialet riktar sig inte till personer vars medverkan kräver ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Det åligger var och en att iaktta sådana restriktioner. Materialet får inte distribueras i eller till land där distribution kräver ovan nämnda åtgärder eller strider mot reglering i sådant land. Materialet riktar sig således inte till fysiska eller juridiska personer hemmahörande i USA eller i något annat land där publicering eller tillhandahållande av materialet är förbjudet eller strider mot tillämpliga bestämmelser i landet.

Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett publikt aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

  Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras.

  scroll to top