SHB Råvarukommentar 26 maj 2016

Kvartalsrapport för råvaror från HandelsbankenOljan över 50 dollar igen

Stigande oljepris

Under veckan har Brentoljan handlats upp över USD 50 för första gången sedan november. En oväntad minskning i oljelagren i USA från veckans lagerstatistik samt fortsatt fallande produktion i USA:s skifferfält låg bakom uppgången. Även om fallande produktion i USA har varit den viktigaste prisdrivande faktorn under våren så har sammanträffandet av produktionsstörningar i Kanada, Venezuela, Mexico, Nigeria och Libyen också hjälpt till. Av dessa har de största varit oljesanden i Kanada där omkring 1,1 av totalt 2 mbpd varit ur produktion på grund av branden. Nigerias lägre produktion är i samma storleksordning, men svårare att bedöma när den kommer tillbaka till marknaden då den beror på politiska oroligheter. Marknaden känns starkare än på länge och vi ser inga tecken, inklusive nästa veckas OPEC-möte i Wien, på att oljan snart ska handlas ned igen. De risker som finns för lägre pris är främst Saudiarabiens eventuella vilja att öka sin produktion samt USA:s möjligheter att öka produktionen i skifferfältet.

Basmetaller faller tillbaka

Efter april månads uppgång i basmetaller, stål och järnmalm har maj månad varit en återgång ned till det normala. Kinas makrodata har inte fortsatt den starka trenden under första kvartalet och prisuppgångarna då har triggat återuppstart av tidigare olönsam produktion, främst i stål och aluminium. Det har i sin tur bidragit till att priserna kommit ned och kommer sannolikt ta tid att bli av med överproduktionen. Kinas minicykler för råvaror blir allt fler och allt kortare.

Ädelmetaller stiger inför juni

Spelet kring den amerikanska centralbankens räntehöjningar är åter i full gång. Senaste veckan har sannolikheten för en höjning i juni ökat från att tidigare legat nära noll. Det har pressat guld som har fallit sju dagar i rad. Handelsbanken tror på höjningar i juni och december. Det är mer än vad marknaden har räknat med och därmed tror vi på fortsatt nedsida i guld, även efter senaste nedgången.

Tidigare idéer på teknisk analys

Zink

Zink gick ned under vår stopploss på 1825 den 24 maj och är därmed stängd. Kursen låg 1715 den 19 februari när vi kom med idén.

Koppar

Ett positivt tecken för vårt scenario från förra veckan är att koppar har tagit sig över 211. Detta hade vi som en möjlig signal att koppar har avslutat det vi ser som en rekyl ned och som nu har vänt upp. Vi har stoppen vid 203.50, strax under den senaste botten. Om en större uppgång har inletts ser vi ett tentativt mål vid 240.

Ris

Ris har rekylerat ned något från förra veckans 12 ner till 11.40. Vi gör inga förändringar av vårt mål på 13.60 eller vår stopp vid 10.60.

Socker

Socker har tagit sig lite högre sedan förra veckan och handlar nu runt 17.20. Vi behåller vårt mål kring 18.00 och stoppen vid 14.75.

Kakao

Kakao har gjort en rekyl upp sedan förra veckan men är nu tillbaka nere vid 2900. Vi behåller målet vid 2600 och stoppen vid 3130.

SHB Råvarukommentar är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top