Connect with us

Analys

SEB Råvarubrev 24 maj 2016

Published

on

SEB - analysbrev på råvaror

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityFörväntningarna på FED styr marknaden.

MARKNADEN I KORTHET

Den i särklass viktigaste drivkraften den senaste veckan är sprungen ur den allt fastare tonen från Federal Reserve vilket fortsatt att elda på dollaruppgången vilket i sin tur generellt har pressat ned råvarupriserna (dock än så länge mycket begränsat avseende oljan). G7 möts den 26 – 27 maj i Japan.

Råvaror: Oljepriset står just nu och väger. Återupptagen produktion i Kanada, ökad produktion i Libyen och Iran samt ökad sannolikhet för en FED höjning är negativa faktorer för priset. Attackerna i Nigerdeltat och de ökade riskerna i Venezuela verkar dock i motsatt riktning. Basmetallerna fortsätter att vara under press och LME’s basmetallindex är nu nere på kritiska stödnivåer. Uppgången i kaffe tog slut lika fort som den började och vår köprekommendation blev riktigt usel. Socker står vid ett vägskäl och frågan är om inte underskottet nu är mer än intecknat i dagens pris. Guld och silver korrigerar lägre enligt plan (guld/silver relationen har dock nått sitt primära mål, 75).

Valuta: Dollarn tillsammans med yenen fortsätter att visa styrka och vi förväntar oss mer av båda två, favoritpositionen är dock fortsatt lång BULL USDSEK då vi även ser en viss fortsatt kronförsvagning framför oss. BULL/BEAR GBPSEK kan bli intressanta certifikat för den som har en vy på den kommande brittiska folkomröstningen.

Börser: Överlag fortsatt underliggande bild. Både MSCI världen och tillväxtmarknader ser ut att kunna fortsätta stiga. Nikkei225 och €stoxx50 har dock utvecklats något svagare än vad vi tänkt oss.

Räntor: Långa räntor är relativt oförändrade sedan förra veckan. Sannolikheten för stigande räntor bör dock vara större än motsatsen. Pass upp om den tyska 10-åringen passerar 0,33 %.

OBSERVATIONER I SAMMANDRAG

 • Oljepriset står just nu och väger. Fortsatt uppgång eller en korrektion?
 • Elpriset (Kv3 2016) har klättrat vidare.
 • Guld och silver korrigerar nu båda lägre.
 • Dollarn har fortsatt att uppvisa styrka.
 • Kaffets brott högre visade sig vara en ren tjurfälla.
 • Koppar misslyckades med att vända upp.
 • Majspriset konsoliderar men bör ha mer att ge på uppsidan.
 • Sockerpriset uppvisar de första svaghetstecknen varför vi kortsiktigt går korta.

VECKANS NYA REKOMMENDATIONER

Investera i socker

En placering i certifikat och warranter är förknippat med risker. Du kan förlora hela ditt investerade kapital. Läs mer om riskerna i SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för certifikat- och warrantprogram på seb.se/cert eller seb.se/mini

OLJA BRENT

Brentolja, augustikontraktet, dagsgraf, dollar per fat. ($48,59/fat)En starkare dollar, generellt fallande råvarupriser, en mycket stor spekulativ positionering och en möjlig vändning i antalet borriggar borde kunna få oljepriset på fall, i alla fall i den främre delen av oljekurvan, tycker vi. Än så länge hålls dock priset upp pga. temporärt minskat utbud från Canada och Nigeria. Detta är dock ett övergående problem vilket marknaden också bör ta med i beräkningen.

Vi anser riskerna på nedsidan nu överstiger möjligheterna till ytterligare högre priser. Vad som krävs för att se en större positionsjustering, i.e. försäljning, bör vara en nedgång under 55dagars medelvärdet ($45).

OBSERVATIONER

 • OPEC möte den andra juni, men ingen ny överenskommelse denna gång heller.
 • Den kanadensiska produktionen är ned med cirka 1,2 miljoner fat per dag efter den kraftiga skogsbranden men redan nu börjar produktionen hämta sig.
 • Nigeriansk produktion är fortsatt utsatt för stora störningar.
 • Risken för produktionsstörningar i Venezuela är fortsatt hög.
 • Ökad Libysk produktion på gång då den nya enhetsregeringen verkar få allt större kontroll. Harigas exporthamn återöppnade t.ex. i veckan.
 • En fortsatt stigande dollar (FED höjning) bör ge motvind för oljan.
 • Antalet riggar ökade förra veckan, dock med en enda.
 • Den amerikanska produktionen fortsätter att falla.
 • Lagren är fortsatt mycket stora (långt över 5-års snittet) och ökade igen förra veckan efter föregående veckas överraskande stora nedgång.
 • Den långa spekulativa Brentpositioneringen har, efter två veckors minskning åter ökat.
 • Det historiska säsongsmönstret pekar mot en pristopp under vår – tidig sommar.
 • Tekniskt har korrektionerna i år börjat vid kanaltaket.

REKOMMENDATION

 • Ingen rekommendation.

EL

NOMX Nordic Base Q3-16 (€22,10)Elpriset steg åter efter ett par dagars mindre nedgång och har nu nått nivåer som vi inte sett sedan i augusti förra året. Inom cirka en vecka måste de svenska kärnkraftsförhandlingarna vara i hamn då kärnkraftsindustrin senast i juni ska fatta beslut om de omfattande säkerhetsuppdateringar som måste göras om de kvarvarande sex (fyra har redan beslutats avvecklas) produktionsenheterna ska kunna drivas vidare efter 2020. Så följaktligen en mycket viktig vecka avseende den framtida elförsörjningen.

OBSERVATIONER

 • Ringhals 2 har varit under renovering ett bra tag (förväntas åter i drift i mitten av september) däremot är nu också R1 ur drift för revision och beräknas åter vara i drift den 4:e juni (de första två veckorna därefter dock med halv effekt).
 • Oskarshamn 1 är nu åter tillbaka i produktion men O3 körs nu med lägre effekt (problem med cirkulationspump) fram till 29 maj då O3:an stängs för den årliga revisionen.
 • Vattenmagasinen har nu troligtvis passerat sin lägstanivå för denna gång då vi sedan förra veckan sett en allt större tillrinning och en ökning av fyllnadsgraden till 35,40% dvs. senaste veckan oförändrat.
 • Underskottet i hydrobalansen förväntas fortsatt att öka under kommande veckor men nu är det framför allt Norge som står för försämringen.
 • Den förväntade nederbörden kommande tio dagar förväntas ligga under medel så fortsatt torka i stora delar av Norden.
 • Temperaturen ser ut att hålla sig på en till två grader över normalt.
 • Väderprognosen betecknas som relativt osäker.
 • Prisnedgången på CO2 utsläppsrätter steg initialt förra veckan men har sedan dess fallit tillbaka till förra tisdagens nivå.
 • Det tidigare kanaltaket och 233-dagars medelvärde är de primära stöden vid en eventuell prisnedgång.
 • Tekniskt så är marknaden kraftigt överköpt.

REKOMMENDATION

 • Ingen rekommendation.

GULD

GULD spot $/uns dagsgraf ($1243/uns)Förra veckan fick vi se ett lite allvarligare menat försök att korrigera ned priset (vi får se om vi når vårt idealmål $1208 – 1191). Mer vinsthemtagningar bör ske om priset faller ned under det kortare medelvärdet (55d) och givet den mycket stora långpositioneringen så kan en sådan utveckling snabbt driva kursen lägre. En fortsatt starkare dollar (omprisning för sannolikheten för en amerikansk räntehöjning i juni) bör också hjälpa till att guida guldpriset lägre.

OBSERVATIONER

 • GULD/SILVER förhållandet har nu nått sitt primära korrektionsmål, 75.
 • Med Brexit-omröstningen i antågande så kommer antagligen risk-aptiten att minska vilket torde gynna båda dollar och ädelmetaller.
 • Historien visar att ett stigande guldpris och räntehöjningar i USA har en positiv korrelation.
 • Med allt fler obligationer avkastande negativa räntor framstår guld i allt bättre dager.
 • Flödet in i guldrelaterade aktier fortsätter (många prognoser är fortsatt positiva till guldet). Flödet i börshandlade fonder (ETF) var fortsatt positivt.
 • Det höga spotpriset borde nu börja attrahera privatsäljande i länder som t.ex. Turkiet (guld i TRY-termer är ju mycket högt givet både guldprisets uppgång likväl som den turkiska lirans nedgång) (guldköpande, framför allt smyckesköpandet förväntas också backa rejält i Arabstaterna i år).
 • CoT (Commitment of Traders) rapporten visade att köparna förra veckan tog en paus i köpandet.
 • Den långa nettopositioneringen är den största på flera decennier.
 • Den långa CoT positioneringen är en riskfaktor.
 • Tekniskt så korrigerar priset nu lägre och vi håller koll på 55dagars medelvärdet då en stängning under detta torde utlösa ytterligare försäljningar (ev. ned till det ideala korrektionsmålet $1208/1191).

REKOMMENDATION

 • Ingen rekommendation.

SILVER

SILVER dagsgraf ($16,26/UNSSannolikheten för en amerikansk räntehöjning har sedan förra veckan stigit, vilket medfört en starkare dollar samt också motvind för framför allt metaller. Vi bör sannolikt räkna med en fortsatt stigande dollar inför Feds junimöte (14 och 15 juni, räntebesked den 15:e) vilket kan tänkas förlänga korrektionen för guld och silver.

OBSERVATIONER

 • Silverproduktionen beräknas minska med upp till 5 % i år, den första nedgången sedan 2011.
 • Givet de låga metallpriserna generellt så kommer få gruvor att öppnas/prospekteras kommande år och eftersom silver ofta är en biprodukt till annan gruvbrytning bör utbudet fortsätta att minska.
 • Förvaltare och ETF:er är redan mycket långa (CoT visar på en historiskt lång, längsta sedan man började rapportera silver, nettopositionering som dock minskade något förra veckan).
 • Givet kraften i nedgången när $16,83 bröts kan man misstänka att positioneringen nästa vecka kommer att ha minskat betydligt mer.
 • Guld/silver förhållandet talar för fortsatt större prisstegring för silver jämfört med guld på lite sikt. Korrektionen upp mot 75 (uns silver för ett uns guld) bör nu vara i sin slutfas.
 • Tekniskt så bör 55d medelvärdet ($16,25) och de f.d. topparna vid $16,14 samt $15,95 utgöra viktiga stöd.

REKOMMENDATION

 • Ingen rekommendation.

GULD/SILVER RATIO

GULD/SILVER dagsgraf (76.37)Den rekyl som vi räknade (upp till 75) med för några veckor sedan har nu materialiserats. Återtestet av utbrottet ur den fleråriga stigande kanalen utgör nu en möjlighet att etablera en lång silver/kort guld position.

Ett sätt att handla relationsrekommendationen är att när guld och silver åter vänder upp är att ta mer hävstång på silver än på guldet alternativt en större silverposition.

OBSERVATIONER

• Historiskt (sedan 1971) så har nivåer över 80 (förutom under första halvan av 1990-talet) varit ytterst kortvariga och ofta varit startpunkten för ett fall ned mot 40.
• Brottet ned ur den fleråriga stigande kanalen.
• Den globala silverproduktionen förväntas i år minska.
• Silver har fördelen att vara både en industri såväl som en ädelmetall.
• När guldet befinner sig i en positiv trend har silver en tendens att gå ännu bättre.
• Tekniskt så denna typ av återtest (och förhoppningsvis validering) vanligt förekommande innan en större nedgång.

REKOMMENDATION

 • BULL SILVER/BEAR GOLD (76,35 uns silver per uns guld).

Rekommendationen är fel om förhållandet går över 78,52.

SOCKER

BEAR SOCKER X4 S (med stopp på 17,35)Efter ett 18 månader långt rally börjar nu tekniska varningssignaler att dyka upp. Tillsammans med en väldigt stor nettolång position bland förvaltare/spekulanter frågar vi oss om vi nu kan stå inför en större korrektion. Fundamentala faktorer såsom utbud/efterfrågan pekar på ett kommande sockerunderskott så frågan är snarare om marknaden nu tagit mer än väl höjd för detta eller ej.

Vi ser hursomhelst en klart ökad risk för en nedgång på kort sikt varför vi provar att gå kort med en tajt stopp på 17,35.

OBSERVATIONER

 • Den spekulativa delen av marknaden är kraftigt positionerade för uppgång, CFTC statistiken visar på en rekordartad nettolång position (och långa kontrakt ökar medan korta kontrakt minskar).
 • Fredagen bjöd på 18-månaders högsta (men också ett falskt brott upp ur kanalen).
 • Rekordvärmen (torka) i Indien pekar mot fallande skördar men stora lager gör dock att man förblir en nettoexportör.
 • Analysfirman Platts Kingsman räknar med ett underskott för 2016/2017 på 7,67m ton, en ökning med 20% av det tidigare prognosticerade underskottet.
 • Tekniskt så är kombinationen (vid kanaltaket, falskt brott upp ur kanalen samt en negativ MACD divergens (pris – ny topp, MACD – lägre topp)) ett lockande säljläge. Första stöd vid nedgång ligger vid 15,70.

REKOMMENDATION

 • BEAR SOCKER X4 S (med stopp på 17,35)

AKTUELLA REKOMMENDATIONER

Aktuella rekommendationer att investera

Majs WASDE rapporten visade stöd för vår långa majsrekommendation. Vi ligger kvar långa och höjer vår skyddsstopp till 385.
Ris nådde nästan vårt mål vid 12,30 (högsta blev 12,145). Vi stänger positionen då vi just nu inte ser mer potential.
Kaffet nådde igår vår stopp loss punkt, 123, varför rekommendationen är stängd.
Koppar skapade inte den botten som förväntades och eftersom priset fallit under $4585/t har vår stopp loss utlösts.

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB:s Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

KÄLLOR

Bloomberg, Reuters, SEB

VILLKOR

För varje enskilt certifikat/mini future finns Slutliga Villkor som anger de fullständiga villkoren. Slutliga Villkor finns tillgängligt på kurssidan för respektive certifikat/mini future på www.seb.se, Börs & finans, fliken Strukturerade placeringar.

RISKER

En sammanfattning av de risker som är förknippade med Börshandlade certifikat generellt finns i Produktbroschyren för respektive certifikat eller mini future som är tillgängligt på seb.se/cert respektive seb.se/mini. För en fullständig bild av riskerna behöver du ta del av SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för Certifikat- och Warrantprogram som är publicerat på www.seb.se/cert respektive seb.se/mini.

DISCLAIMER

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB:s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB:s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbanking-uppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Materialet riktar sig inte till personer vars medverkan kräver ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Det åligger var och en att iaktta sådana restriktioner. Materialet får inte distribueras i eller till land där distribution kräver ovan nämnda åtgärder eller strider mot reglering i sådant land. Materialet riktar sig således inte till fysiska eller juridiska personer hemmahörande i USA eller i något annat land där publicering eller tillhandahållande av materialet är förbjudet eller strider mot tillämpliga bestämmelser i landet.

Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett publikt aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *