SHB Råvarukommentar 19 maj 2016

Kvartalsrapport för råvaror från HandelsbankenUbudsstörningar ger stöd åt oljepriset

Fed håller dörren öppen

Under veckan har den största makronyheten varit protokollet från den amerikanska centralbanken, Feds möte i april. Från protokollet står det klart att de flesta ledamöter ser en höjning vid junimötet som möjlig om ekonomin utvecklas väl. Det står i kontrast till marknadens förväntningar som är nära noll procent för en höjning redan i juni. Guld reagerade negativt på beskedet och tappade nästan 1,5%. Dollarn stärktes och har brutit sin negativa trend. Efter protokollet handlas USD på högsta nivån sedan mars, vilket generellt pressar råvaror.

Oljemarknaden lider av utbudsproblem

Under veckan har problemen på utbudssidan fortsatt ge stöd åt oljepriset. Enheterna för att producera oljesand i Alberta har inte kunnat återuppstarta efter branden i Kanada så som marknaden tänkt sig. Utbudsstörningen där har blivit mer långvarig även om den fortfarande är temporär till sin natur. Problemen i Nigeria har förvärrats ytterligare, sedan facket hotar med strejk mot de höjda bensinpriserna. Milisen härjar i Nigerdeltat och mer än halva landets oljeproduktion ligger nu nere. Det kompenserar hela Irans ökade export. Även Irak har sänt ut signaler om att den starka trenden uppåt i produktion kan komma att mattas av efter finansiella problem. Landet har bett IMF om nödlån för att kunna bibehålla produktionen. Låga oljepriser och kriget mot IS tär hårt på budgetunderskottet. Uppladdningen för OPEC-mötet den 2:a juni har inte riktigt börjat men vi tänker oss att fokus kommer öka under nästa vecka.

Basmetaller påverkade av Kinadata

Under helgen kom Kinas månadsdata för april och årets muntra trend fick ett avbrott. Sämre utveckling i så gott som alla serier talar för att den stimulansdrivna uppgången inte blir långvarig. Kinas mincykler blir allt fler och kortare och nu är årets högsäsong för tillverkningsindustrin efter det kinesiska nyåret dessutom över. Kinesiska aktier har fallit tillbaka och basmetaller är en exponering mot Kina som investerare säljer av vid sämre Kinautsikter. Koppar handlas nu på lägsta nivåerna sedan februari.

SHB valutaprognos

EURSEK

I det korta perspektivet finns det fortfarande skäl att förvänta sig kronsvaghet. De ekonomiska förutsättningarna för euroområdet talar nämligen på sikt för svagare euro mot kronan. Riksbanken kommer dock att hålla emot en alltför snabb appreciering av kronan och vi räknar med en gradvis nedgång i EURSEK under året.

USDSEK

Marknadens förväntningar på fortsatta räntehöjningar från Fed är lågt ställda, omkring två tredjedelar av en räntehöjning är prissatt under året. Vi tror marknaden är överdrivet pessimistisk till möjligheten att höja räntan. Fed behöver dock guida inför nästa räntehöjning. Hökigare kommunikation från Fed är en förutsättning för fortsatt USD-styrka.

Teknisk analys: Koppar

Om man tolkar koppargrafen som att vi gjorde en viktig botten vid 196 och att första uppgångsfasen var klar vid 233, så är vi nu i ett intressant läge. Ett väldigt vanligt mönster för rekyler är att de sker i två lika långa rörelser ner i motsatt riktning mot trenden. Koppar är nu i ett sådant läge. Den är även nere vid 76% rekyl av uppgången, också ett relativt vanligt förhållande.

Ett möjligt tecken på att detta synsätt kan vara korrekt vore om koppar skulle handla upp och överskrida någon av sina senaste mindre toppar. De nivåer vi tittar på är 211 alternativt lite mer konservativt 214. Om tanken på förnyad uppgång visar sig korrekt ser vi ett första mål vid 240, där den rörelsen skulle vara lika stor som den tidigare uppgången. En stopp kunde lämpligen placeras under senaste botten, kring 205 som det ser ut just nu.

Dagsgraf: Koppar (Comex)

Dagsgraf på kopparpris

Tidigare idéer på teknisk analys

Zink

Vi behåller strategin med stopp under 1825, och förslag att ta vinst på hälften vid 1960.

Ris

Ris har fortsatt uppåt och handlas nu kring 12.00. Vi gör inga förändringar av vårt mål men flyttar upp stoppen till strax under tidigare stöd/motståndsnivå vid 10.60.

Socker

Vi behåller vårt mål kring 18.00 och stoppen vid 14.75.

Kakao

Kakao har forsatt ner och handlades senast på 2911. Vi väljer att flytta ner stopploss nivån till 3130 och behåller målet vid 2600.

SHB Råvarukommentar är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top