SHB Råvarukommentar 23 oktober 2015

  • Kvartalsrapport för råvaror från HandelsbankenKalldusch från Kina
  • Volatila basmetaller
  • Inte mycket som talar för högre oljepris
  • China update

Veckan började men en ny kalldusch i form av kinesisk makrodata. BNP kom in på 6,9%, endast något svagare än helårsmålet på 7,0% men industriproduktionen var återigen svagare och så även investeringar i fasta tillgångar. Basmetaller men även olja reagerade negativt på Kinas data och handlades ner.

Basmetaller har varit relativt volatila under veckan. Koppar steg för första dagen av fem under torsdagen efter en strejk i Toromocho i Peru och lagernivåerna hos LME som fallit till åttamånaders låga. Zink har tappat nästan hela den 10% uppgång som kom efter att Glencore beslutade stänga 3,5% av global produktion för två veckor sedan. Aluminium går kräftgång och har tappat i pris under åtta dagar i rad. Lättviktsmetallen handlas nu under 1500 USD/ton för första gången sedan juni 2009. Ökad produktion i Kina, trots svagare efterfrågan ligger bakom priskollapsen.

Brentoljan går mot andra veckan i rad med fallande pris efter att lagernivåerna i USA hamnat i fokus och OPEC:s tekniska möte med icke OPEC-länder inte gav något synbart resultat. OPEC och Saudiarabien har tidigare sagt att om det ska ske någon minskning i produktion måste det ske i gemenskap med icke OPEC-länder. När nu mötet inte gav några resultat är sannolikheten att OPEC sänker produktionen på sitt nästa ordinarie möte i december mycket låg. Den kraftiga oljeprisuppgången har nu raderats och Iran står just nu i positivt ljus då man börjar kristallisera de kontraktsformer som internationella oljebolag kan investera under efter att sanktionerna hävs. Inte mycket talar för högre pris i närtid.

Läs gärna mer om Kina i Handelsbankens China Update (pdf).

SHB Råvarukommentar är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top