SHB Råvarukommentar 13 oktober 2016

Kvartalsrapport för råvaror från HandelsbankenOljekonferens i Istanbul

Veckan har dominerats av oljekonferensen i Istanbul som samlat de viktigaste OPEC-länderna plus Ryssland. Tonläget har förändrats något under veckan, men började positivt när president Putin sa att Ryssland är redo att ansluta sig till OPEC och frysa sin oljeproduktion. Putin hoppas att OPEC kan enas om produktionskvoter så att man gemensamt kan stabilisera oljepriset. Att sänka produktionen verkar dock inte vara på agendan för Ryssland. Ett uttalande från det ryska oljebolaget Rosneft pekade på viss osämja internt när bolaget sa att man inte kommer delta i någon rysk produktionsanpassning. Den ryska oljeproduktionen är inte statligt kontrollerad såsom OPEC-ländernas och det är oklart vilket inflytande Putin har på den faktiska produktionen.

Innan mötet i Turkiet avslutades, pratade Förenade Arabemiratens oljeminister med Bloomberg och han var då betydligt vagare i sina besked. Det står klart att ingenting är färdigt efter mötet och cirkusen kommer nu ta paus fram till det officiella OPEC-mötet arrangeras i Wien den sista november. Under veckan i Wien kommer säkert oljepriset åter drivas av nyhetsrubrikerna.

Basmetallerna handlades ner efter svagare kinesiska handelsdata, export ner 10% i september mot väntat -3,3%. Importen föll också, ner 1,9% mot väntad uppgång på 0,6%. Rensar man för svag handel kring nyårsledigheten så är det årets svagaste exportmånad i Kina. Det väcker en del oro då flera andra indikatorer pekar på att Kinas stimulansdrivna uppgång under 2016 har passerat sin topp. Nickel har haft en ny vecka med stora rörelser. Först steg nickel med 3% efter att Filippinernas miljöminister Regina Lopez dragit in produktionslicensen till en nystartad nickelgruva som ägs av privata bolaget Austral-Asia Link Mining Corp. Gruvan ligger i ett miljökänsligt område och att gruvan beviljats licens kallade Lopez ”galenskap”. Därefter tog Indonesien över stafettpinnen när först president Jakowi indikerade att landet är på väg att lätta på exportförbudet av nickelmalm. Dagen efter svängde det åt andra hållet när Indonesiens energi och mineralminister backade från presidentens uttalande.

Stålmarknaden fortsätter utvecklas starkt. Både i Europa och Kina steg terminerna till fem veckors högsta, vilket gav stöd även åt kinesiska järnmalmsterminer. BHP Billiton hade en olycka med ett malmtåg som spårade ur i Australien men vill inte kommentera omfattningen av produktionsstörningar.

Guldet handlas fortsatt svagt med motvind från starkare USD och ett Fed protokoll från septembermötet som fortsätter peka mot en decemberhöjning.

SHB Råvarukommentar är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

scroll to top